informaatioympäristö

26.05.2020 blog

Keneen luotamme terveysasioissa?

Tänä keväänä olemme sekä yhteiskuntana että yksilöinä joutuneet pohtimaan mihin ja keneen voimme uskoa ja luottaa terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Covid-19-epidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa läsnä ovat samanaikaisesti virusta ja sen aiheuttamaan sairautta koskevan informaation puute ja sen runsaus.
15.05.2019 blog

Energiatiedon lukutaidon 5 A:ta: Harppauksilla myönteisiin energia-arjen muutoksiin

Vaikka Euroopan komission ilmastotyöstään palkitseman Iin kunnan asukkaat ovat valveutuneita energia-asioissa, on yllättävää, ettei heidän ja muiden suomalaisten energiatiedon lukutaidossa ilmene huomattavia eroja. Lukutaidon yhteneväisyyksiä ja pienempiäkin eroja on kuitenkin silmiä avaavaa tarkastella arjen informaatioympäristön näkökulmasta.