kestävä kehitys

15.01.2021 blog

Kestävää kehitystä voidaan edistää tieteellisellä tiedolla ja koulutuksella

Kestävyys on ollut keskeinen kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön tavoite jo yli 30 vuotta. Yhä edelleen koko maailma ja sen mukana Suomi ovat ennennäkemättömien ja kasvavien kestävyyshaasteiden edessä. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja globaali eriarvoistuminen.
10.11.2020 blog

Koronan elvytystoimet ja kestävyystavoitteet tulisi yhteensovittaa matkailualalla

Kuluva vuosi 2020 on muuttanut matkailuun liittyvää julkista keskustelua. Vielä viime vuonna matkailun kasvuluvut etenkin Suomen Lapissa saivat huomiota samoin kuin kasvaviin matkailijamääriin liittyvät kielteiset ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Nyt, kun toimet koronaviruksen leviäimisen ehkäisemiseksi rajoittavat matkailua, on julkisessa keskustelussa korostettu matkailun myönteisiä vaikutuksia kuten alan luomia työpaikkoja perusteluna kansainvälisen matkailun mahdollistamiseksi myös koronapandemian aikana.
03.12.2019 blog

Jarkko Saarisen kirje Adolf Erik Nordenskiöldille: "Kaikki ei ole hyvin Adolf"

Hyvä Adolf Erik Nordenskiöld, Terveiset synnyinmaastanne, yhä tyypillisemmiksi käyvien lumettomien ja loskaisten alkutalvien maisemista. Sallittehan sinuttelun, aatelisista sukujuuristanne ja vapaaherran asemastanne huolimatta.
03.10.2018 blog

Varastoimme käyttökelpoista materiaalia kaatopaikoille

Samanaikaisesti, kun olemme huolissamme raaka-aineiden riittävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, varastoimme käyttökelpoista materiaalia kaatopaikoille tai teollisuuden varastointialueille. Suomessa on paljon teollisuutta, jonka prosesseissa syntyy tuotteita ja materiaaleja käyttöömme ja maailmanlaajuisille markkinoille. Samalla syntyy erilaisia mineraalisia sivuvirtoja ja jätteitä. Metallinjalostuksen, energiateollisuuden, rakentamisen ja kaivostoiminnan aiheuttamien mineraalisten sivuvirtojen ja jätteiden määrä on vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja.