kestävä kehitys

03.12.2019 blog

Jarkko Saarisen kirje Adolf Erik Nordenskiöldille: "Kaikki ei ole hyvin Adolf"

Hyvä Adolf Erik Nordenskiöld, Terveiset synnyinmaastanne, yhä tyypillisemmiksi käyvien lumettomien ja loskaisten alkutalvien maisemista. Sallittehan sinuttelun, aatelisista sukujuuristanne ja vapaaherran asemastanne huolimatta.
03.10.2018 blog

Varastoimme käyttökelpoista materiaalia kaatopaikoille

Samanaikaisesti, kun olemme huolissamme raaka-aineiden riittävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, varastoimme käyttökelpoista materiaalia kaatopaikoille tai teollisuuden varastointialueille. Suomessa on paljon teollisuutta, jonka prosesseissa syntyy tuotteita ja materiaaleja käyttöömme ja maailmanlaajuisille markkinoille. Samalla syntyy erilaisia mineraalisia sivuvirtoja ja jätteitä. Metallinjalostuksen, energiateollisuuden, rakentamisen ja kaivostoiminnan aiheuttamien mineraalisten sivuvirtojen ja jätteiden määrä on vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja.