kiertotalous

03.10.2018 blog

Varastoimme käyttökelpoista materiaalia kaatopaikoille

Samanaikaisesti, kun olemme huolissamme raaka-aineiden riittävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, varastoimme käyttökelpoista materiaalia kaatopaikoille tai teollisuuden varastointialueille. Suomessa on paljon teollisuutta, jonka prosesseissa syntyy tuotteita ja materiaaleja käyttöömme ja maailmanlaajuisille markkinoille. Samalla syntyy erilaisia mineraalisia sivuvirtoja ja jätteitä. Metallinjalostuksen, energiateollisuuden, rakentamisen ja kaivostoiminnan aiheuttamien mineraalisten sivuvirtojen ja jätteiden määrä on vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja. 
03.10.2016 blog

Kohti resurssitehokasta, vähähiilistä Suomea

Talouden toiminta kuormittaa ympäristöä monella tavalla. Kuluttamiemme tuotteiden ja palveluiden tuotantoon tarvitaan paljon resursseja luonnosta, sekä raaka-aineina että energiantuotantoon käytettävinä polttoaineina. Toiminnan seurauksena ympäristöön päätyy mittava määrä jätettä ja päästöjä. Erityisesti ilmakehään päätyvät hiilidioksidipäästöt muodostavat akuutin, globaalin mittakaavan ongelman.