maantiede

08.12.2021 blog

Maantieteen päivillä pohdittiin feministisiä näkökulmia kaupunki- ja aluekehitykseen

Maantieteen päivien työryhmässä ruodittiin feministisen kaupunki- ja aluekehityksen teemoja. Meitä työryhmän järjestäjiä kiinnosti erityisesti feministisen maantieteen ja teoretisoinnin anti moninaisuuden, intersektionaalisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioimiseen niin kaupunki- kuin aluekehityksen konktekstissa: millaisia oikeudenmukaisempien, kestävämpien ja inklusiivisempien ratkaisujen maantieteitä näistä lähtökohdista voisi hahmottua? Entä mitä voisimme oppia toisiltamme eri konteksteissa tehtävästä feministisestä tutkimuksesta tai käytännön työstä?
12.07.2021 blog

Etiketti antaa suuntaviivat kestävälle vierailulle

Kuusamossa, Posiolla, Pudasjärvellä, Sallassa, Suomussalmella ja Taivalkoskella matkaileville suunnattu Matkailijan etiketti julkaistiin kesäkuussa. Kansallispuistojen maaksi (Land of National Parks, LoNP) kutsutun alueen ominaispiirteisiin pureutuva etiketti pyrkii edistämään kestävää matkailua osallistamalla myös matkailijat vastuulliseen toimintaan. Teksti- ja videomuotoisessa etiketissä otetaan huomioon säähän, turvallisuuteen, aktiviteetteihin, resursseihin, rauhaan ja hiljaisuuteen sekä paikallisuuteen liittyviä seikkoja. 
10.11.2020 blog

Koronan elvytystoimet ja kestävyystavoitteet tulisi yhteensovittaa matkailualalla

Kuluva vuosi 2020 on muuttanut matkailuun liittyvää julkista keskustelua. Vielä viime vuonna matkailun kasvuluvut etenkin Suomen Lapissa saivat huomiota samoin kuin kasvaviin matkailijamääriin liittyvät kielteiset ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Nyt, kun toimet koronaviruksen leviäimisen ehkäisemiseksi rajoittavat matkailua, on julkisessa keskustelussa korostettu matkailun myönteisiä vaikutuksia kuten alan luomia työpaikkoja perusteluna kansainvälisen matkailun mahdollistamiseksi myös koronapandemian aikana.
27.02.2020 blog

Kohti uusia haasteita

Maantieteen tutkimusyksikkö on yksi vanhimmista Oulun yliopiston tutkimuslaitoksista ja ensimmäinen professuuri alalle perustettiin jo vuonna 1959. Minä aloitin Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä aluekehityksen ja aluepolitiikan professorina vuoden 2020 alusta, ensimmäisenä vakituiseen professoriin tehtävään koskaan yksikössä valittuna naisena. Valintaprosessi kesti ulkopuolisine arviointeineen lähes vuoden, kuten professuurien kohdalla usein on tapana.
03.12.2019 blog

Jarkko Saarisen kirje Adolf Erik Nordenskiöldille: "Kaikki ei ole hyvin Adolf"

Hyvä Adolf Erik Nordenskiöld, Terveiset synnyinmaastanne, yhä tyypillisemmiksi käyvien lumettomien ja loskaisten alkutalvien maisemista. Sallittehan sinuttelun, aatelisista sukujuuristanne ja vapaaherran asemastanne huolimatta.
19.11.2019 blog

Maija Toivasen kirje Alexander von Humboldtille: “Sinun jalanjäljissäsi”

Hyvä Alexander von Humboldt, Jos olisit elossa, toivottaisin sinulle hyvää syntymäpäivää 250. juhlavuoden kunniaksi. Osasitkohan arvata, että ihmiset muistaisivat sinut näin pitkän ajan jälkeen? Tai ehkä toivoit sitä. Kukapa tutkija ei haluaisi, että hänen työnsä muistettaisiin vielä vuosisatojenkin jälkeen.