mikroyrittäjyys

30.09.2021 blog

Tahtoa ja tunnetta Kerttu Saalasti -seminaarissa

”Maailmassa ei ole mitään asiaa, joka menisi eteenpäin ilman voimakasta tahtoa ja tunnetta”, on Suomen ensimmäinen naisopetusministeri ja Oulun yliopiston äiti Kerttu Saalasti sanonut. Ajatus nostettiin vahvasti esiin 20.9. pidetyssä Kerttu Saalasti -seminaarissa. Seminaari kokosi yhteen runsaita esimerkkejä siitä, kuinka tahdolla ja tunteella saadaan aikaan merkittäviä asioita: mm.
28.09.2021 blog

Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita eli ne ovat universaaleja. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n tarkoituksena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.
06.09.2021 blog

Seutukaupungeissa on todellisia matkailun timantteja

Moni maaseutumaisen alueen matkailuyritys on asiakaslähtöinen edelläkävijä Koronapandemia esti suomalaisten matkustamisen ulkomaille vuonna 2020. Moni poti matkakuumetta ja kiinnostui enenevässä määrin Suomen eri kolkista, paikallisista elämyksistä ja nähtävyyksistä. Matkalle oli päästävä, joten lähialueiden tarjonta alkoi kiinnostamaan.
30.08.2021 blog

Mikroyrittäjyyden tutkimustoimintaa kymmenen vuotta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on kehittynyt kymmenessä vuodessa yksittäisestä aluekehittämisen hankkeesta valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi uuden tutkimustiedon tuottajaksi sekä mikroyrittäjyyden osaamisten edistäjäksi. Työntäyteisen ensimmäisen vuosikymmenen jälkeen on sopiva aika muistella menneitä ja palata ajassa hiukan taaksepäin tarinan alkuaskeleille. 
21.07.2021 blog

Muutoksessa mukana vai sivustakatsojana?

Yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Digitalisaatio ja kaupan siirtyminen verkkoon on muuttanut monien pienten (toki suurempienkin) yritysten toimintaa. Kansainvälinen pandemia on entisestään kiihdyttänyt tätä muutosta. On vaikea uskoa, että hiljentyneet kuntakeskukset vielä palaisivat ”vanhaan hyvään aikaan”, jossa tuotteet ja palvelut hankittiin kivijalkamyymälöistä. Yritykset joutuvat sopeutumaan ja muuttamaan liiketoimintaansa ajan hengen mukaiseksi. Ellei tätä muutoskyvykkyyttä ole, yritys tulee valitettavasti tiensä päähän.
22.06.2021 blog

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tuottaa tutkimusta yrittäjän otteella

Euroopan tasolla kaikista yrityksistä mikroyritysten osuus on lähes 95% ja niiden merkitys sekä kansantaloudelle että työllisyydelle on merkittävä. Silti mikroyritykset kuitenkin puuttuvat erillisenä luokkana useimmista virallisista tilastoista ja keskeisistä tutkimuksista. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on ainoa mikroyrityksiin keskittynyt tutkimusryhmä Euroopassa. Se tuottaa tutkittuun näyttöön perustuvaa tietoa auttaen mikroyrityksiä kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään.
21.06.2021 blog

Mikroyritysten viennin alueelliset erot ja kasvun mahdollisuudet – tarkastelussa Eurooppa, Itämeren alue ja Suomi

Suomalaisten mikroyritysten tavaravienti on vaatimatonta suhteessa muihin Euroopan pieniin ja kehittyviin talouksiin nähden, sekä etenkin naapureihimme Ruotsiin ja Norjaan verrattuna. Tästä haasteesta meille avautuu kuitenkin luontevia talouden kasvun mahdollisuuksia, jos otamme tavoitteeksi kasvun naapurimaidemme tasolle. Esimerkiksi Viron keskimääräisellä viennillä Suomen mikroyritykset toisivat 5,1 miljardia euroa kasvua tavaravientiin ja Ruotsin tasolla jopa 9,6 miljardia vuoden 2018 tasolla.
06.05.2021 blog

Yrityksen kasvunhallinta – kasvukipujen tunnistamista, ennakointia ja ratkaisuja

Yritysten kasvua pidetään yhteiskunnassa erittäin toivottavana, sillä se luo kaivattuja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Kansantaloutemme tila ja kehitys riippuu suurelta osin siitä, miten suomalainen yrityskenttä kasvaa ja menestyy. Myös pienemmät yritykset asettavat itselleen odotuksia sekä talouskasvun tuojana että talouden uudistajina.
22.03.2021 blog

Tilastotiedoista tukea mikroyritysten perustamiselle ja kasvulle

Aloitin tammikuussa projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa Alueellisen erinomaisuuden (REx) -tutkimusryhmässä. Tehtäväni on tuottaa tilastotietoa ja analytiikkaa mikroyrityksistä rekisteriaineistoja ja tietovarantoja yhdistäen ja hyödyntäen. Tavoitteeni on tuottaa tutkimusperusteista tietoa yritys- ja aluekehittäjille, päättäjille sekä asiantuntijoille. Työskentelen yhdessä MicroENTRE-ryhmän tutkijoiden kanssa yhdistäen numeerista analytiikkaa ja laadullista tutkimusta.
21.03.2021 blog

Kasvuvoimaa yrittävän kulttuurin rakentamisesta

Mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus-, kehitys ja koulutustoiminta on kestävän kasvun ja kehittymisen näkökulmasta välttämätön investointi. EU:n alueella on 22,8 miljoonaa mikroyritystä, jotka edustavat 93,1 % EU-28 maiden yrityskannasta ja 29,4 % EU-28 työpaikoista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana mikroyritykset ovat tuottaneet lähes kolmanneksen EU-28 alueen positiivisesta nettotyöpaikkamuutoksesta (Eurostat 2021). Suomessa on 340 485 mikroyritystä, jotka edustavat 94 % Suomen yrityskannasta ja neljänneksen yritysten työvoimasta (Tilastokeskus 2021).