For the Next Generation

12.11.2019 blog

Pauliina Raution kirje Jane Goodallille: ”Jokaisella yksilöllä on väliä”

Hyvä Jane Goodall, Kirjoitan tätä kirjettä Sinulle kodissani, paukkuvan takkatulen äärellä ja undulaattien laulaessa niille juuri rakennetun uuden kotipuun oksilla. On kuusikymmentä vuotta siitä, kun yliopistoni perustettiin ja ensi vuonna tulee kuusikymmentä vuotta siitä, kun sinä aloitit tutkimuksesi luonnonvaraisten simpanssien parissa. Luulenpa, ettei minun olisi tänään mahdollista tutkia ihmisten ja eläinten suhteita – toisten eläinten merkitystä ihmisenä elämiselle tai ihmisyyden uudelleen ymmärtämiselle – ilman sinun raivaamiasi polkuja. Ilman sinun kertomustasi.
29.10.2019 blog

Jouni-Matti Kuukkanen´s letter to Thomas Kuhn: "Did you really mean to argue that science is not a rational activity?"

Dear Thomas Kuhn, I am writing this letter to you from a place and a country that, as far as I know, you never visited. And let me tell you, there is a lot here that you could do!
29.10.2019 blog

Jouni-Matti Kuukkasen kirje Thomas Kuhnille: "Tarkoititko todella, että tiede ei olisi rationaalista toimintaa?"

Hyvä Thomas Kuhn, Kirjoitan tätä kirjettä Sinulle paikasta ja maasta, jossa et tietääkseni koskaan vieraillut. Täällä olisi Sinulle paljon tehtävää!
22.10.2019 blog

Marko Mutanen’s letter to Carl von Linné: “Almost two million species”

Dear Carl von Linné, A little over 280 years ago, you had an idea. Although I’m sure you understood the grandness and significance of your idea, I doubt that you yourself would have believed that the system you created for classifying organisms would still be in use all around the world in the 21st century. And if you had known the kinds of huge transformations that biology would undergo over the following two centuries (sorry for my strange use of words – by biology I mean the study of organic nature), the durability of your taxonomy would probably have seemed even more improbable.
22.10.2019 blog

Marko Mutasen kirje Carl von Linnélle: ”Melkein kaksi miljoonaa lajia”

Arvoisa Carl von Linné, Hiukan yli 280 vuotta sitten sait ajatuksen. Vaikka varmasti ymmärsit ajatuksesi suuruuden ja merkittävyyden, epäilen, olisitko itsekään uskonut, että luomasi eliöiden luokittelun järjestelmä olisi käytössä kaikkialla maailmassa vielä 2000-luvulla. Ja jos olisit vielä tiennyt, miten suuria mullistuksia biologia (anteeksi kummallinen kielenkäyttöni, tarkoitan tällä termillä elollisen luonnon tutkimusta) seuraavina kahtena vuosisatana tulisi kokemaan, luokittelusi kestävyys olisi saattanut näyttää vieläkin epätodennäköisemmältä.
08.10.2019 blog

Heli Jantunen’s letter to Marie Curie: “You achieved much, but took the hardest path”

Dear Marie Curie, you had an incredible and incredibly difficult life. It is great that you went down in the history of science. After and during all kinds of challenges, you still managed to conduct research. Nobody needs to take such a hard path any more. Your story should inspire us, today’s researchers. And I believe it does.
08.10.2019 blog

Heli Jantusen kirje Marie Curielle: ”Saavutit paljon mutta vaikeimman kautta”

Rakas Marie Curie, sinulla oli uskomaton ja uskomattoman hankala elämä. On hienoa, että olet jäänyt tieteen historiaan. Kaikkien haastavien vaiheiden jälkeen ja aikana pystyit tekemään tutkimusta. Nykyään kenenkään ei tarvitse kulkea niin vaikeaa tietä. Tarinasi pitäisi inspiroida meitä nykyisiä tutkijoita. Uskon sen niin tekevän.
24.09.2019 blog

Seppo Vainion kirje Charles Darwinille: "Tieteellinen intuitiosi oli nerokas"

Hyvä Charles Darwin, Tämä nykyinen tietokoneiden internet on kuin keinotaivas, jota ei aikanasi osattu edes kuvitella. Tietokoneet ja niiden ohjelmat kopioivat maailmaa yhä kiihtyvällä tahdilla digitaaliseksi ja virtuaaliseksi. Osin sen ansiosta voin nyt saada sinut kuoleman takaa virtuaaliseksi keskustekumppanikseni. Kun makustelen tässä kanssasi elämääni, kaikkea kokemaani ja oppimaani, niin mieleni valtaa ikävä.
24.09.2019 blog

Seppo Vainio's letter to Charles Darwin: "Your scientific intuition has been proven ingenious"

Dear Charles Darwin, Our modern world, with its computers and the Internet, is like living in an artificial heaven the likes of which could not even be imagined in your time. Computers and the programmes they run are copying the world into digital and virtual form at an increasing pace. It is thanks to this, in part, that you can now return from beyond the grave as my virtual interlocutor.