For the Next Generation

10.09.2019 blog

X-ray crystallographer Rosalind Franklin inspires Heini Hakosalo

Dear Dr Franklin, I am writing to you from Oulu, a town in Northern Finland. The University of Oulu, where I work, was founded in 1959, a year after your death. I am not a scientist myself, but a historian of science specializing in the history of 20th-century biomedicine. Everyone in our research field would know your name today – in fact, most schoolchildren would, at least in the Anglophone countries. In many respects, you are still with us.
10.09.2019 blog

Röntgenkristallografi Rosalind Franklin innoittaa Heini Hakosaloa

Arvoisa tri Franklin, Kirjoitan teille Oulusta, Pohjois-Suomesta. Työskentelen Oulun yliopistossa, joka perustettiin vuonna 1959, siis vuosi kuolemanne jälkeen. En itse ole luonnontieteilijä vaan 1900-luvun biolääketieteeseen erikoistunut tieteenhistorioitsija. Teidän nimenne on tuttu kaikille tällä alalla työskenteleville – itse asiassa se on tuttu useimmille koululaisillekin, ainakin englanninkielisessä maailmassa. Olette monessa mielessä yhä keskuudessamme.