opiskelijavaihto

01.07.2016 blog

Kansainvälisestä yhteistyöstä: Case OyKKK – EM Lyon

Tiiviiden kansainvälisten kumppanuksien rakentaminen yliopistojen välille on pitkäkestoinen, mielenkiintoinen ja parhaimmillaan palkitseva tehtävä. Oheinen valottaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja EM Lyon -bisneskoulun* välille rakentunutta yhteistyötä yksittäisen koulutusohjelman motiiveista ja tarpeista laajempaan yhteistyöhön, joka kohdistuu kauppakorkeakoulun opiskelijoihin ja opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.
17.05.2016 blog

Tutkimusmatka Kiinaan

Kävin huhtikuun lopulla vierailulla kolmessa Shanghain ja kahdessa Wuhanin kaupungin yliopistoista neuvottelemassa mahdollisesta yhteistyöstä Oulun yliopiston kanssa. Yliopistoyhteistyöllä haetaan puolin ja toisin etuja, jotka auttavat yliopistoa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Hyödyt realisoituvat lisäosaamisen ja -osaajien kautta. Yhteistyön helpoimpia muotoja ovat mm. tutkinto-opiskelijoiden vaihto, tohtoriopiskelijoiden vaihto ja henkilökuntavierailut. Syvällisempiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yhteiset koulutusohjelmat ja tutkimushankkeet.