Opiskelijavetovoima

11.05.2020 blog

Vetovoimainen yliopisto takaa pohjoisen hyvinvoinnin

Oulun yliopiston kehityksen kannalta vuodet 2007 – 2011 olivat kohtalokkaita. Yliopiston osuus Suomen yliopistorahoituksesta putosi raskaasti. Nykybudjetteihin siirrettynä se tarkoittaa noin 30 miljoonan alentumaa vuosibudjetissa. Tuolta rahoituspudotuksen ajalta muistetaan Kajaanin opettajakoulutuksen alasajo ja monet muut kipeät säästötoimet. Sittemmin yliopiston tulosperusteisen rahoituksen vapaapudotus on saatu loppumaan, mutta osuutemme yliopistojen kokonaisrahoituksesta on jäänyt tuolle alentuneelle tasolle.
21.02.2017 blog

Yliopistokaupungin tulee olla opiskelijoiden silmissä vetovoimainen

Jos yliopiston menestymisen edellytyksiä täytyisi kuvata yhdellä sanalla, niin se sana on vetovoimaisuus. Opiskelijavetovoima on keskeinen menestystekijä. Mitä enemmän yliopistoon on hakijoita eli alan slangilla hakupainetta, sitä enemmän opiskelijoiksi valikoituu henkilöitä, joilla on kova tahto valmistua ja päästä työelämässään pitkälle. Tutkintonsa suorittaneet opiskelijat luovat yliopistolle arvokkaan alumniverkoston ja myös henkilöstön rekrytointipohjan.