oppiminen

08.09.2020 blog

Tiimityö on arjen jatkuvaa oppimista

Tulevaisuuden työ ei ole rutiininomaista yksilötyötä. Alakohtaisen tietämyksen ja selkeiden työsuoritteiden sijaan muuttuvassa työssä korostuvat kyky ratkoa ongelmia ja tehdä yhteistyötä. Työntekijöiltä siis odotetaan poikkileikkaavia oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja.  Työn muutos korostaa tarvetta jatkuvaan oppimiseen. Sitran Elinikäinen oppiminen -tutkimuksen (2020) ja Tulevaisuusbarometrin (2019) mukaan tarve kehittää jatkuvaa oppimista on tunnistettu suomalaisessa työelämässä, mutta käytännön kehitystoimet työyhteisöjen arjessa ovat vähäiset. Miksi? 
12.03.2020 blog

Tutkija opetti kimalaiset pelaamaan jalkapalloa

Jokainen uusi tutkimus alkaa yksittäisestä ajatuksesta tai kysymyksestä tutkijan päässä. Poikkeavan idean keksiminen voi olla vaikeaa, koska tiedettä ja tutkimusta tehdään todella paljon. Tiedeuutisia voi lukea joka päivä ja välillä tuntuu siltä, että kaikkea on jo tutkittu. Eläimet kiehtovat monia. Ne hurmaavat ja naurattavat. Niistä ja niiden elämästä voi oppia ällistyttäviä faktoja. Useimpien ihmisten eläinkäsityksiä ohjailee kuitenkin hierarkia, jossa älyllistä kärkeä pitävät nisäkkäät.
03.03.2016 blog

Kirjoituksia oppimisen digitalisaatiosta ja liepeiltä

Digitalisaatioon on ladattu paljon lupauksia, ja mielikuvat siitä vaihtelevat paljon. Termi joko kumisee tyhjyyttään tai on niin runsas, ettei siitä tunnu saavan otetta. Mitä se oikeasti on ja mihin se johtaa, riippuu meistä kaikista.