politiikka

19.11.2020 blog

6G – mahdollisuudet ja haasteet Suomelle

5G teknologia on yksi keskeisin tekijä neljännessä teollisessa vallankumouksessa. Eri liiketoiminta-alueiden (vertikaalien) tehokkuus tulee radikaalisti parantumaan langattomien teknologioiden ja niihin optimoitujen älykkäiden sovellusten myötä. Älykäs digitaalinen yhteiskunta on näköpiirissä 2030-luvulle mentäessä. 5G:n kaupallistaminen eri vertikaalien digitalisoinnissa ei kuitenkaan ole edennyt ennakoidusti, vaan sen käyttö rajoittuu lähinnä langattomaan mobiililaajakaistaan.
10.07.2018 blog

Elämmekö ihmisoikeuksien jälkeistä aikaa?

Varasto täynnä itkeviä lapsia. Rajaviranomainen luonnehtii joukkoa orkesteriksi. ”Vain kapellimestari puuttuu!” ”Älkää itkekö, sillä pääsette kohta puhumaan maanne konsulaatin edustajalle”, viranomaiset lohduttavat.  ”Haluan tätin luo”, vastaa lapsi El Salvadorista. ”Isää”, itkee toinen Guatemalasta.
17.04.2018 blog

Jotkut ovat kotoisin mistä vaan?

Usein kuulee valitettavan sitä, että valta on siirtynyt poliitikoilta talouden eliitille ja että taloudelliset tavoitteet määrittävät politiikan sisällön. Viime vuodet antavat kuitenkin aihetta ajatella, että politiikka on ainakin osittain ottanut niskavoiton taloudesta. Eri asia on, onko omaksuttu suunta toivottava.
21.10.2015 blog

Kaaoksesta uusi yhteiskuntateoria

"Voiko perhosen siipien heilahdus Brasiliassa aiheuttaa tornadon Teksasissa?" Tämä säätieteilijä Edward Lorenzin esittämä ajatus ns. perhosefektistä lienee tunnetuin kaaosteoriaan liittyvä esimerkki. Alun perin luonnontieteiden piiristä nousevaa kaaosteoriaa ja kompleksisuusteoriaa on yhä enemmän alettu soveltaa myös yhteiskuntatieteissä. Lähestymistapa sopiikin selittämään nyky-yhteiskunnan oikukkaita ilmiöitä paremmin kuin yksinkertaiset mekanistiset tai rakennemallit.
31.12.2010 blog

Medioitunut yhteiskunta

Yhteiskuntamme medioituminen etenee ja vaikuttaa yhä syvällisemmin. Medioituminen (engl. mediatization) tarkoittaa ensinnäkin sitä, että yhä suurempi osa kokemuksistamme ja tiedoistamme on median välittämää. Jos media ei noteeraa jotakin asiaa, sitä ei oikeastaan ole laajassa mitassa vaikuttavana yhteiskunnallisena todellisuutena olemassakaan.
31.12.2010 blog

Voiko julkisuutta hallita?

Voiko mediajulkisuutta hallita? Voiko esimerkiksi poliitikko pyörittää mediaa mielensä mukaan? Monien journalistien mielestä näin tapahtuu ilman muuta. Julkisuuden kohteet taas katsovat, että mahdollisuudet mediajulkisuuden sävyn ja määrän säätelemiseen ovat heikot.