tiedeviestintä

05.09.2017 blog

Puhuako vai eikö puhua?

Julkaistu BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla 29.8.2017. Kirjoitus on BCDC Energian Tarina -sarjan 9. osa.
13.06.2017 blog

Tutkija kohtaa viestintäjohtajan – tiede viestinnän

Blogiartikkeli on julkaistu ensimmäistä kertaa BCDC Energian blogissa 13.6.2017.
03.05.2017 blog

Viestintä näkyy yhteistyöllä

Julkaistu BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla 3.5.2017. Kirjoitus on BCDC Energian Tarina -sarjan 8. osa.
21.10.2015 blog

Lisää yleistajuista tiedeviestintää

"Kuulkka poja! Mää ole vissi ahvena ku mul on köyry harttia. Tulkka onkel, poja...Et kirukse...Mää en ol mittä muut lukenu ku joskus Turu Sanomi seejälkken ku mää vaivasest kansakoulust pääsi, mut seeverra mää ain tierä ette mää tommotti usko. Mää ole ahvena! Mää ole hiilest tehty ahvena...Mää ihmettelen kauhiast." Näin Tuntemattoman sotilaan Hietanen ilkkui Lahtisen puheita kehitysopista, evoluutiosta.
31.12.2010 blog

"Karruttajat ovat mammallisia ruotto-eläimiä"

Vanhan kirjasuomen ja nykysuomen välisen siirtymäkauden (n. 1810-1880) kieltä sanotaan varhaisnykysuomeksi. Tuona ajanjaksona suomen kielestä muokattiin täysipainoinen sivistyskieli, jolla pystyttiin käsittelemään tieteellisiäkin asioita. Kieltä kehitettäessä jouduttiin keksimään tavaton määrä omakielisiä vastineita vieraiden kielten sanoille.
31.12.2010 blog

Medioitunut yhteiskunta

Yhteiskuntamme medioituminen etenee ja vaikuttaa yhä syvällisemmin. Medioituminen (engl. mediatization) tarkoittaa ensinnäkin sitä, että yhä suurempi osa kokemuksistamme ja tiedoistamme on median välittämää. Jos media ei noteeraa jotakin asiaa, sitä ei oikeastaan ole laajassa mitassa vaikuttavana yhteiskunnallisena todellisuutena olemassakaan.