tutkimusaineistot

23.05.2019 blog

Tutkimusaineistot haltuun - Tiedekuntien ja fokusinstituuttien data-asiantuntijat aloittivat

Tutkimusaineistojen hyvä hallinta ja tutkimustuotosten avoin saatavuus ovat nykyaikaisen tieteen perusedellytyksiä. Oulun yliopisto edellyttää vastuullisen tutkimuksen ohjelmassaan mm. aineistonhallintasuunnitelmien laadintaa, aineistojen kuvailutietojen avaamista sekä aineistoihin liittyvistä oikeuksista sopimista. Näiden vaatimusten täyttämiseksi sekä tutkimuksen tietosuojan turvaamiseksi yliopistoon on nimetty yhdeksän data-asiantuntijaa. Tehtävät ovat osa-aikaisia (20% työajasta) ja toimintakaudeksi on sovittu alkuun yksi vuosi.
19.12.2017 blog

Asenne ja tutkimusetiikka kunnossa – Kohti aineistojen avaamista

Tutkimuksen tekeminen Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Monet yhteiskunnan keskeisistä kysymyksistä, kuten ilmastonmuutos ja digitalisoituminen, ovat monimutkaisia ilmiöitä, joita on tarkasteltava monitieteisissä tutkimusyhteisöissä. Uudet teknologiat antavat tähän uudenlaisia mahdollisuuksia ja toisaalta myös haastavat tutkijoita muuttamaan työtapojaan. Samoin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja avoimuuden korostaminen muuttavat tutkimuksen tekemisen käytäntöjä.