Uniresta

27.11.2015 blog

Om Unirestas matlistor

Vi som duktiga svenskstuderande har märkt att Uniresta inte erbjuder svenskspråkiga matlistor. De finns bara på finska och på engelska. Varför är det så? Är det här ett ställningstagande? Stöder vårt universitet inte tvåspråkigheten i Finland? Vi tycker att en statlig bildningsanstalt borde stöda också landets andra inhemska språk. Har svenskspråkiga inte lov att äta på Uniresta? Måste de ha egen mat med sig eller måste de välja maträtten slumpmässigt? Vårt universitet har ju allt emellanåt svenskspråkiga gäster, till exempel föredragare.