varhaisnykysuomi

31.12.2010 blog

"Karruttajat ovat mammallisia ruotto-eläimiä"

Vanhan kirjasuomen ja nykysuomen välisen siirtymäkauden (n. 1810-1880) kieltä sanotaan varhaisnykysuomeksi. Tuona ajanjaksona suomen kielestä muokattiin täysipainoinen sivistyskieli, jolla pystyttiin käsittelemään tieteellisiäkin asioita. Kieltä kehitettäessä jouduttiin keksimään tavaton määrä omakielisiä vastineita vieraiden kielten sanoille.