Tutkimusta pilvestä

BCDC:n Pilvilaskenta-tiimissä tutkimme pilvi- ja reunalaskentaratkaisujen soveltamista BCDC-hankkeen virtuaalivoimalan kehittämiseen. Helsingin yliopistossa toteuttamamme tutkimuksen konkreettisina kohteina ovat virtuaalivoimalan vaatimat laskentaratkaisut. Suurempien toimijoiden kohdalla laskenta on mahdollista keskittää perinteiseen pilvilaskentaympäristöön. Sen sijaan hajautetumpi, mahdollisesti koko maan laajuinen virtuaalivoimala pystyy hyödyntämään hajautettuja laskentaratkaisuja. Nämä ovat työmme keskipisteessä.

Tutkimuksemme kattaa monenlaisia reunalaskennan tutkimuskysymyksiä ja ongelmia. Alla esitän kolme esimerkkiä viime vuosien aikana BCDC:ssä tekemästämme tutkimuksesta. Nämä käsittelevät resurssien allokointia, hajautettuja markkinapaikkoja ja tulevaisuuden autonomisia verkkopalveluita.

Resurssien allokointi

Olemme tutkineet resurssien hallintaa reunalaskennassa sekä sitä, miten resurssit pitäisi jakaa, mikäli haluamme optimoida järjestelmän toimintaa. Optimointikriteereinä käytämme prosessointikapasiteettia ja verkkoliikenteen määrää sekä minimoimme käytetyn energian määrää. BCDC:ssä tuloksia voidaan hyödyntää sijoittelemalla virtuaalivoimalan tarvitsemaa laskentaa paikkoihin, joissa on enemmän sähköä saatavilla. Tällöin virtuaalivoimalan tarvitsema laskenta voidaan tehdä “ilmaiseksi”, voimalan kokonaistuottoa optimoiden. Tästä tutkimuksesta kerromme enemmän artikkelissa ”Placing it right!: Optimizing Energy, Processing, and Transport in Edge-Fog Clouds”.

Hajautettu kauppapaikka

Olemme myös kehittäneet lohkoketjun päällä toimivan huutokauppamekanismin. Huutokaupoissa resurssien tarjoajat – BCDC:ssä virtuaalivoimalan jäsenet – ilmoittavat, paljonko heillä on sähköä myytävänä. Asiakkaat, eli virtuaalivoimalan jäsenet ja muut ulkopuoliset, tekevät puolestaan ostotarjouksia oman sähköntarpeensa mukaan. DeCloud toteuttaa hajautetun huutokaupan, missä myynti- ja ostotarjoukset varmistetaan ja lopputuloksena on optimaalinen allokaatio näiden välillä. Tähän tutkimuksemme osa-alueeseen voi tutustua enemmän artikkelissamme: ”DeCloud: Truthful Decentralized Double Auction for Edge Clouds”.

Tulevaisuuden tuulet

Tutkimme lisäksi verkkopalveluiden tuottamista autonomisten konttien avulla. Kontit ovat uudehko, virtualisoinnin kaltainen teknologia, joka mahdollistaa perinteisiä virtuaalikoneita kevyemmän ja joustavamman tavan tuottaa palveluita. Artikkelissamme ”ICON: Intelligent Container Overlays” ehdotamme konttien laajentamista “älykkyydellä”, eli niiden mahdollisuudella havainnoida verkkoympäristöään ja tehdä autonomisesti päätöksiä vaihtaa sijaintiaan verkossa tai mahdollisesti luoda kopio itsestään. Tähän päätöksentekoprosessiin voidaan yhdistää kaikenlaisia tiedonlähteitä. Yhtenä ajatuksenamme onkin yhdistää päätöksentekoon BCDC:ssä kehitetty energiasääennuste, joka antaisi konteille tietoa “ilmaisen” energian saatavuudesta. Näin kontit voisivat tehdä myös tämän tiedon perusteella päätöksiä omasta sijainnistaan.

Kirjoittaja:

Jussi Kangasharju
jussi.kangasharju(a)helsinki.fi

Professori Jussi Kangasharju johtaa BCDC Pilvilaskenta -tiimiä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla.

 


Artikkelit:

  • Nitinder Mohan, Jussi Kangasharju, Placing it Right!: Optimizing Energy, Processing, and Transport in Edge-Fog Clouds, in Annals of Telecommunications, vol. 73, no. 7–8, pp. 463–474, August 2018.

  • Aleksandr Zavodovski, Suzan Bayhan, Nitinder Mohan, Pengyuan Zhou, Walter Wong, Jussi Kangasharju, DeCloud: Truthful Decentralized Double Auction for Edge Clouds, in Proceedings of International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), Dallas, TX, USA, July 2019.

  • Aleksandr Zavodovski, Nitinder Mohan, Suzan Bayhan, Walter Wong, Jussi Kangasharju, ICON: Intelligent Container Overlays, in Proceedings of ACM Workshop on Hot Topics in Networks (HotNets), Seattle, WA, USA, November 2018.
     

Blogiartikkeli on julkaistu 27.11.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 


 

Kuva: iStock

 

Last updated: 27.11.2019

Comments

i couldn't believe that i would ever be re-unite with my ex-lover, i was so traumatize staying all alone with no body to stay by me and to be with me, but i was so lucky one certain day to meet this powerful spell caster Dr Akhere, after telling him about my situation he did everything humanly possible to see that my lover come back to me, indeed after casting the spell my ex-lover came back to me less than 48 hours, my ex-lover came back begging me that he will never leave me again, 3 months later we got engaged and married, if you are having this same situation just contact Dr Akhere on his email: AKHERETEMPLE@gmail.com thanks very much sir for restoring my ex-lover back to me, his emai: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE I feel very happy to share my great and wonderful testimony with everyone on this platform..: I was married for 7 years to my husband and all of a sudden another woman came into the picture he started hating me and he was abusive and all because i never bear him a child. but i still loved him with all my heart and wanted him at all cost.... He filed for divorce and my whole life was turning apart and i didn't know what to do, he moved out of the house and abandoned me all alone,one day a very close friend of mine told me about trying spiritual means to get my husband back,so i went online to search and i came across so many spell caster who only wasted my time and took a lot of money from me,but i went back to her and told her that spiritual way has only taking my money and not yielding anything, and she introduced me to a spell caster, Dr gbojie, so i decided to try it. although i didn't believe in all those things because of what i have gone through lately, i contacted Dr gbojie  and he  explain all my problems to him and he told me that i shouldn't worry that when he cast the spell on me and my husband that my husband is going to run back to me and that within 2 weeks am going to get pregnant,so i did the little he ask me to do and behold it all work out,my husband run back to me and right now we have Twins Girl and a boy,so all thanks to Dr gbojie  you're indeed a great spell caster, in case anyone needs help here,  whatsapp him now +2349066410185 or email him : gbojiespiritualtemple@gmail.com  Website :   http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE I feel very happy to share my great and wonderful testimony with everyone on this platform..: I was married for 7 years to my husband and all of a sudden another woman came into the picture he started hating me and he was abusive and all because i never bear him a child. but i still loved him with all my heart and wanted him at all cost.... He filed for divorce and my whole life was turning apart and i didn't know what to do, he moved out of the house and abandoned me all alone,one day a very close friend of mine told me about trying spiritual means to get my husband back,so i went online to search and i came across so many spell caster who only wasted my time and took a lot of money from me,but i went back to her and told her that spiritual way has only taking my money and not yielding anything, and she introduced me to a spell caster, Dr gbojie, so i decided to try it. although i didn't believe in all those things because of what i have gone through lately, i contacted Dr gbojie  and he  explain all my problems to him and he told me that i shouldn't worry that when he cast the spell on me and my husband that my husband is going to run back to me and that within 2 weeks am going to get pregnant,so i did the little he ask me to do and behold it all work out,my husband run back to me and right now we have Twins Girl and a boy,so all thanks to Dr gbojie  you're indeed a great spell caster, in case anyone needs help here,  whatsapp him now +2349066410185 or email him : gbojiespiritualtemple@gmail.com  Website :   http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

Online casinos are packed with all the games you’ll find in any land casino. 토토사이트 코드

Add new comment