University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

EFFECTIVE AND POWERFUL LOVE SPELL CASTER AND LOTTERY SPELL 2019 GBOJIESPIRITUALTEMPLE@GMAIL. COM OR WHATSAPP HIM :+2349066410185 Hi i am from USA I have just experience the wonders of Dr. gbojie love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restored back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people how he help to bring back ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 8 months ago, and left home with all i had.. Dr GBOJIE only told me to smile and have a rest of mind he will handle all in just 24 hours, After the second day my husband called me, i was just so shocked, i pick the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on phone.. He came back home and also got me a new car just for him to proof his love for me. i was so happy and called Dr Gbojie and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr gbojie Via email: gbojiespiritualtemple@gmail.com, gbojiespiritualtemple@yahoo.com or Call or WhatsApp: +2349066410185 website : http://gbojiespiritualtemple.website2.me/

HOW I GOT MY HUSBAND BACK HOME WITH THE HELP OF A REAL AND GENUINE SPELL CASTER DR IKHILE TEXT OR CONTACT VIA WHATSAPP +27789518085 My name is TAYLOR am from united state, I almost took my life because of my husband who left me and stop picking my calls answering my mails and my messages. He said He do not trust me anymore, I tried to convince and beg him, but he will not believe or answer me until we had a fight and broke up for 6months, after then I realize I can not live without him because of the love I have for him. I tried everything possible to get him back, but non worked for me, some fake spell casters scammed me and went away with my money until I came across this man called Dr Ikhile he helped me cast a spell and behold my husband came back after 48 hours, begging me for forgiveness, I was so surprised that spell caster like Dr Ikhile still exist. If anyone here needs some help, with all sincerity, contact Dr Ikhile today Website:http://solutiontemples.com Email solutiontemple27@gmail.com or Contact him via is whatsapp number +27789518085 indeed you are a priest thank you for making my home a happy home again.i can never stop talking about you sir. DR Ikhile is really a great man you can contact in any solution for any kind of problems like (1) lottery spell (2) ex back (3) get pregnant (4) cure for any kind of sickness,disease and infection And many others contact this great man today and get your Problems solved 100%. Website:http://solutiontemples.com Email solutiontemple27@gmail.com Call & Whatsapp +27789518085

PERFECT LOTTERY SPELL THAT WORK FAST WITHIN 11 HOURS WITH DR.NANA LOTTERY SPELL POWERS Straight away after Dr.NANA cast the Lottery spell for me, I felt enveloped by the control of the lotto spell. This spell changes my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good luck with lotto after I won a huge amount of money. I have more luck now than I ever had in my life. i won 1.900.000 million pounds. Your Lotto spell made wonders, I can't believe it. Thank you so much, sir for dedicating your time to cast the Lotto spell for me.”I am eternally grateful for the lotto spell Dr.NANA did for me. You can email him for you own lottery number.email him on, Nanakwakuspiritualist@gmail.com  WhatsApp number +233 57 679 3653 your kindness will never be forgotten dr nana.

I will forever be indebted to the great Doctor ojoka for fixing my broken marriage after my husband left me for his mistress for 3 months. I never believed in spells until my friend introduced me to him. At first, I was skeptical about him because I heard a lots about false spell casters but I put my doubts behind me for i was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of divorce and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialize in money spells, lottery spells, sickness spells E.T.C. Get connected with Doctor ojoka now, his email him drojokaspelltemple@gmail com or Whats App on +2348144172934

Hello my name is Jenna i want to share my amazing experience with the greatest spell caster Priest Ade my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again Priest Ade you are indeed a blessing to me he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465  .

My mouth is short of words, i am so happy because Dr Obela bring back EX lover back, have tried all means in life to always become happy with my lover forever, but there was no answer until i found Dr Obela the parish of African who provide me some spiritual love spell that i uses, now i am glad telling everyone that my lover is back and he love me forever, i am very happy, thank you Dr Obela for helping my EX lover comes back newly without any form of crisis, may the good lord that i serve blessed you Dr Obela and equip you to the higher grade for bringing back my lover. i am so amazed. so i will announced to everyone in this whole world that Dr Obela can bring back every relationship back immediately, please follow my advice and get lover back on time, contact Dr Obela for bringing my lover back today at: drobelaspellhome@gmail.com He will be always happy to assist you online and ensure your love back on time, contact Dr Obela today for your spell caster immediately, you can also add him on whatsApp +2347084171950 ............ THANKS TO DR OBELA

It is a well-known fact that Illuminati consist of Multi Millionaires, Billionaires who have major influence regarding most global affairs, including the planning of a New World Order. Many world leaders, Presidents, Prime Ministers, royalty and senior executives of major Fortune 500 companies are members of Illuminati. join a secret cabal of mysterious forces and become rich with boundless measures of wealth in your company or any given business, the great Illuminati can make everything possible just contact : join666cult@gmail.com or WhatsApp +1(646)481-0376 EL IAI LEXION Thaddeus Iam Vice-President of Citizen Outreach THE ILLUMINATI ORGANIZATION Do not hesitate to contact us by WhatsApp. Whatsapp: +1(646)481-0376 Email : join666cult@gmail.com BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST BE ABOVE THE AGE OF 18YRS. THANKS.

We offer personal loans up to $ 500,000, you are looking for a business loan and have been denied by a bank, we can help with loans of $ 5,000 to a maximum of $ 500,000 * that can help you get your business Rebuild and get you back Can bring you on a path to a better financial future. On time, you can apply in just a few minutes and get your money the same day. Do not delay! E-mail via {challotloan@gmail.com} or visit us at one of our sites to see how we can help. Thank you for contacting us

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Elvis roberts Email : Inquiry.jmfinance@gmail.com Skype : Inquiry.jmfinance@gmail.com WHATSAPP NO : +1(909)375-0798

I never thought I will come in contact with a real and potential hacker until I knew   brillianthackers800 at Gmail and he delivered a professional job,he is intelligent and understanding to control jobs that comes his way You can message on his number +1(385) 2501115, Contact him and be happy

We are major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe.  We are major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe.  we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable.  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:  1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A)  2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro  3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 .  4. Age: One Year, One Day  5. Leasing Price: 4 1%  6. Sale Price: 32 2%  7. Delivery by SWIFT .  8. Payment: MT103-23  9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days  We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct.  Name:May Gary  Email:algecoglobalfinanceplc@gmail.com  Skype::algecoglobalfinanceplc      

Good day viewers i am so happy to testify about Dr Lukas Lele, i have suffered from Herpes simplex virus for so long, after being diagnosed 10 years ago. i searched for help and i was directed to Dr Lukas Lele Spell Temple, i am forever grateful that i am cured today contact Dr Lukas Lele now Email; drlelespelltemple1@gmail.com or whatsapp +2348151729226 to cure your disease HIV AIDS, HSV 1&2, HEPATITIS B, WARTS, CANCER, SKIN INFECTION, DIABETES. And many more. Whatsapp +2348151729226. http://drlelespelltemple.bravesites.com/photo-dr-lukas-lele

เว็บดูหนังฟรีออนไลน์

เว็บดูหนังฟรีออนไลน์ https://xn--72czpbab2b6atm0c2aa5c9czczgudybzh.com/

+27717403094 /+19802435719 ] Divine Love Spells That Work Fast ~ Husband Wife Problem Solution United Kingdom, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Burundi, Herzegovina +27717403094 Abdul Basser WORLD FAMOUS ,Get all solution in your life within 12 hours and with FULL 101%uaranteed. Within astrology systematic call and get advice. Powerful Marriage Love spells in Canada, Types of Love Spells That Really Work, • Marriage Love Spells for Marriage, Easy Love Spells That Work Fast, New Powerful Love Spells That Work, Free Love Spells That Work Fast, Love spells that work immediately in Namibia , Powerful love spells that work fast in Australia, Love spells that work instantly in Swaziland, Love spells that actually work in Canada Fast vashikaran , black magic love marriage , love vashikaran specialist world famous astrologer ABDUL BASSER SOLVE ALL PROBLEMS WITH IN 12 Hours SERVICE WITH 101% GUARANTEE POWERFUL LOVE ASTROLOGER Abdul Basser 20 YRS EXPERIENCE Vashikaran Specialist in India /USA/UAE/Asia/Africa +27717403094 /+19802435719 Intercast Love Marriage Specialist +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Love Marriage Specialist +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Husband Wife Problem Solution +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Love Problem Solution +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Black Magic Specialist +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Love Vashikaran Specialist+27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Call Or What’s App On+27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Email:basserabdul59@gmail.com Web: http://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com

World`s Powerful Spells Caster & Spiritual Healer visit, www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ basserabdul59@gmail.com +27717403094 /+19802435719 Real Magic Spells | How To Get Back Ex Boyfriend or Ex Girlfriend. Real Magic Spells for all purpose: Now you can benefit through the use of spells like Love Spells, Money Spells, Talismans, Charms, Prayers, Curses and Chants. MAGIC SPELLS can be spell cast for many purposes. Talismans and Charms work as powerful Ingredients. If you need any spiritual knowledge on the power of Spells and Magic you can always +27717403094 /+19802435719 https://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ POWERFUL MAGIC RING +27717403094 /+19802435719 LOVE SPELLS+27717403094 /+19802435719 Casting of Simple and Effective Love Spell. Easy Love Spell. Spells for Attraction between two Lovers. Binding Love Spell. Get back Lost Lover Spell. Spells to Strengthen Love Relation. Lost Love Spell. Soul Mate Spell. Marriage Spell for a happy Married Life. Retrieve a Lost Love Spell Bring Back Your Love Spell. Gay Love Spells, Lesbian Love Spells. Anti Love Spells, Divorce Spells, Break Up Spells. How to Get Back Ex Boyfriend, or Ex Girlfriend. Casting Spells to Get Rid of Your Husband, Wife or Partner without Fights or them hating you. Magic Rings. Powerful Love Rings. Spells to Stop a Divorce. +27717403094/+19802435719 Voodoo Spells for Love. Love Return Spell. +27717403094 /+19802435719 visit, www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ MONEY & PROSPERITY SPELLS +27717403094 /+19802435719 How to Cast Magic Money Spells. Lottery Spells or Lotto Spells. Voodoo Spells for Money. Black Magic Spell for Money. visit, www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ PROTECTION AND BANISHING SPELLS +27717403094 Black Magic Spells and Curses to Destroy Enemy or Evil People. Protection from Black Magic Spells and Curses. Dark Magic Spells. +27717403094 /+19802435719 Voodoo Spells for Revenge. visit, www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ Misc. spells.  Spells To win court cases &legal matters.  Healing spells for all purpose. E g  fast selling soap.  Stroke.  Piles.  Diabetics.etc  Beauty Spells.  LOTTERY SPELLS +27717403094 /+19802435719 Call or wats app on +27717403094 /+19802435719 basserabdul59@gmail.com visit, www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/

Using my magical native lost love spells, I can bring back your ex-husband to you , if you still love them and want them back. Even if they have remarried my lost love spells will bring them back and they will love you once again. Why should you be lonely when there is someone out there who has a strong connection with and truly love. Lost love spells to bring back a ex-wife Did you realize how much you loved your wife after your divorce, maybe you even made the divorce request yourself. Are you regretting that your sweetheart is now your ex-wife? Get my lost love spells for man to bring back a ex-wife, they work and work fast to bring back your lover and even mend things to lead to a happily ever after remarriage. Lost love spells to bring back an ex-girl friend No matter how many years you have been away from each other my lost love spells will work for you. Bring back that ex-girl friend you still love in a few days using my powerful lost love spells. Even if the mistake was yours and you pushed away your girl friend, as long as you truly love them my lost love spells will succeed for you. Love spells to bring back an ex-boy friend. Are you still in love with your ex-boy friend after breaking up, do you want to get another chance with your ex-boy friend again. Has your ex-boy friend already moved on but you still long for their love and affection. I have love spells to bring back your ex-boy friend back to you so that you can have a fresh start. Lost love spells to bring back a ex-husband Using my magical native lost love spells, I can bring back your ex-husband to you , if you still love them and want them back. Even if they have remarried my lost love spells will bring them back and they will love you once again. Why should you be lonely when there is someone out there you have a strong connection with and truly love. Contact +27731356845 or email sultanbahoo87@gmail.com or visit www.mamajafali.com  

Gay love spells are very powerful, cast gay love spells or casting gay love spells under my guidance as gay spells are like magic spells to attract love of the same sex. Gay Love Spells are spiritually prepared and have done wonders in the past. If you love some one of the same sex then my Gay Love Spell will help you to achieve your goals. Love spells are something you either believe in or do not, yet until you have used one you cannot say if they work or not. I have cast many love spells and I can promise you they work exceptionally well. Finding a Genuine Witch to Cast Your Love Spells is not easy: Most people only contact a witch or psychic when they are in pain or agony; therefore they are seeking kind guidance and assistance from a friendly, caring witch or psychic. A REAL witch or psychic will always supply a caring service, a genuine witch or psychic would never scare you or make you feel uncomfortable.Gay love spells, lesbian love spells in UK, Brighton and Hove, Liverpool, Glasgow, Bristol, Norwich, Belfast, Newcastle upon Tyne, Oxford, Cambridge, Nottingham, homosexual love spells & bisexual love spells to fix love problems for gay & lesbian couples. Consult Prof Mama Jafali (the Love Spells Priestess ) Email: sultanbahoo87@gmail.com Call: +27731356845 for gay lesbian love spells. Find a true gay or lesbian lover who will be faithful & remain committed with gay lesbian love spells. Get back your ex with gay lesbian lost love spells. Gay Lost love spells Rekindle love with a ex lover using gay lesbian lost love spells. Email: sultanbahoo87@gmail.com Call: +27731356845 https://www.mamajafali.comYouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1ETMjL-3U9A YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=Bjlc3Gy8JLU and https://twitter.com/mamajafali  

This is a great thing to announce to the general public for I have been saved and redeemed by winning a powerball lottery with a spell and a winning numbers from Winnersspellcast@gmail.com or view his website:https://winnersspellcast.blogspot.com I heard he has helped lot of people until he helped me this month to win my first $700,000 from powerball. You too can try for your self today is just a spell and a winning numbers. or you can also call him or add him on whats-App: +2348138289852... This just a beginning I will win more. Good luck.

ANCESTRAL SPIRITUAL & PSYCHIC HEALER ABDUL BASSER Call: +27717403094 /+19802435719 Watsapp +27717403094 /+19802435719 https://www.africanspellscaster.co.za https://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ Email: basserabdul59@gmail.com True love with illuminati love spells. Follow your heart and be reconciled to a lost lover with illuminati love spells Love conquers all & powerful illuminati love spells are the power behind successful marriage and relationships Banish all that stands between you an your true love with illuminati love spells. It’s time to put an end to all your love problems with illuminati love spells Illuminati money spells True wealth with illuminati love spells. Tap into the illuminati order & never have to worry about money We look deeper to help you grow and protect your wealth with powerful Illuminati spells. Anyone who lives within their means suffers from a lack of money. As the Illuminati we control the finances of the world & we can bring wealth to your door stop with illuminati spells for money Illuminati lost love spells A new & 100% success guaranteed way to regain a ex lover with strong illuminati lost love spells Do not suffer another day with a broken heart. Lost love spells are what you need to bring back a ex-lover the Illuminati way. As the Illuminati we don’t do things to fail. We have powerful sorcery to aid us in our quest to achieve our wishes. You have never been loved like this before & you w nt it back. Illuminati lost love spells to your aid Illuminati meaning Te Illuminati are people who seek higher enlightenment or higher knowledge of the mysterious world. The world Illuminati is a plural proper noun: Illuminati; noun: Illuminati. late 16th century: plural of Italian illuminato or Latin illuminatus ‘enlightened’, past participle of illuminare The Illuminati will always have only a few thousand members. Illuminati business spells Succeed in business with Illuminati business spells that will help you expand your business & make things work If your business is not moving and sales are down get Illuminati business spells to help you build a successful business Illuminati spells to make things work out quickly so that you can more profits and also cancel out any bad luck. Get respect in business & seal big contracts with business spells Money Spells Money Spells to become wealthy. Get rich with money spells that will appease the ancestors & bring money into your life. Make more money, do good in business, attract friends with money & win the lottery with money amulets, wealth spells, money voodoo & prosperity spells that will make you get large sums of money We all want to be rich but few people really know the really wealthy 10% of the world made their money. Becoming rich is a combination of luck, skill, and patience. Luck plays a big component of getting rich for many people contributing at least 50% of your journey towards wealth. What if i told you there is a way to increase your luck with money & to also attract money into your life Money spells, wealth spells, prosperity spells, good luck spells and spiritual energy spells have been used for thousands of years as a means to increase luck & become rich Get that lucky break you desperately need, see yourself stumble upon money making opportunities and connecting to rich people after casting one of my powerful money spells The general population has a love / hate relationship with wealth. They resent those who have it, but spend their entire lives attempting to get it for themselves. The reason a vast majority of people never accumulate a substantial nest egg is because they don’t understand the nature of money & how to spiritually connect to the ancestors of wealth, money & prosperity with powerful money spells Illuminati spells for love, money, wealth, success, relationships, marriage and divorce.

AM HAPPY TODAY MY MARRIAGE HAS BEEN RESTORE i cant believe okeke was able to restore my marriage with my husband again after my husband left me and the kids for the past two years i love my husband very much but with the help of okeke loves spell i was able to get my husband back to me okeke is real and truthful love spell that rebuild or restore any broken marriage, relationship or bring back your Ex i believe okeke now i recommend okeke to any one who are in bad relationship or marriage and seeking solution to it to reach out to okeke love spell to rebuild and restore back your relationship, marriage or bringing back your Ex contact okeke at email writelovespell@gmail. com or chat him on his private whatsAp +2348140443360

Call: +27717403094 Watsapp +27717403094 Bontra Powerful Magic Ring +27717403094 Abdul Basser, This is the oldest, mystique and the most powerful magic rings and gemstones. This power organized by the great powerful magicians (460-800B.C) and greatly improved by the Pharaohs in Egypt. Call Abdul Basser+27717403094, the results of this ring are so great that this magic has now become well established. This power ring has got the powers of the angels of the seven planets. Now with this ring you will be the most powerful person in this whole world. This ring will affect your stars and will change you, give you success in love, business, make you look very attractive, protect you in your journey, it will prevent you from being fooled from other people, great miracles will come in your life, it will give you good luck and increase your personality, At the same time you will be the richest person in this world. You will dominate other peoples mind; change your bad luck into good luck. With this wonder ring you will even feel a powerful force protecting all, around you from evil powers, demons, witchcraft, black magic etc and even water and fire will not be able to harm you. All your enemies will become dumb and dare not talk bad about you. You will be the main source of attraction in every field… And so this powerful ring can do great wonders, some of the few examples that this wonder ring can do is: it will give you promotions in any field you want, always in examinations you will remember difficult answers, it will attract the opposite sex, whoever you want or wish will come to you, in business sky is the limit with this ring, any type of lotteries, pools, lotto’s, bingo’s etc will be won by you, you will be protected from black magic, evil powers, spirits etc so nobody will be able to talk bad about you and where ever you go you will be the centre of attraction with this wonder power ring. The moment this ring is worn its powers in contact with the fingers produces a gentle current of light electricity which quickly circulates throughout every part of the body, blood, veins, muscles and tissues, recharges the whole system with powers-refills the nerve cells and every organ and destroys diseases, germs and bestows new energy and power to the weak body.Contact +27717403094,email,basserabdul59@gmail.com ,Visit ,www.africanspellscaster.co.za , https://moneyspells4.blogspot.com/

Call: +27717403094 Watsapp +27717403094 Bontra Powerful Magic Ring +27717403094 Abdul Basser, This is the oldest, mystique and the most powerful magic rings and gemstones. This power organized by the great powerful magicians (460-800B.C) and greatly improved by the Pharaohs in Egypt. Call Abdul Basser+27717403094, the results of this ring are so great that this magic has now become well established. This power ring has got the powers of the angels of the seven planets. Now with this ring you will be the most powerful person in this whole world. This ring will affect your stars and will change you, give you success in love, business, make you look very attractive, protect you in your journey, it will prevent you from being fooled from other people, great miracles will come in your life, it will give you good luck and increase your personality, At the same time you will be the richest person in this world. You will dominate other peoples mind; change your bad luck into good luck. With this wonder ring you will even feel a powerful force protecting all, around you from evil powers, demons, witchcraft, black magic etc and even water and fire will not be able to harm you. All your enemies will become dumb and dare not talk bad about you. You will be the main source of attraction in every field… And so this powerful ring can do great wonders, some of the few examples that this wonder ring can do is: it will give you promotions in any field you want, always in examinations you will remember difficult answers, it will attract the opposite sex, whoever you want or wish will come to you, in business sky is the limit with this ring, any type of lotteries, pools, lotto’s, bingo’s etc will be won by you, you will be protected from black magic, evil powers, spirits etc so nobody will be able to talk bad about you and where ever you go you will be the centre of attraction with this wonder power ring. The moment this ring is worn its powers in contact with the fingers produces a gentle current of light electricity which quickly circulates throughout every part of the body, blood, veins, muscles and tissues, recharges the whole system with powers-refills the nerve cells and every organ and destroys diseases, germs and bestows new energy and power to the weak body.Contact +27717403094,email,basserabdul59@gmail.com ,Visit ,www.africanspellscaster.co.za , https://moneyspells4.blogspot.com/

+27717403094 /+19802435719 ] Divine Love Spells That Work Fast ~ Husband Wife Problem Solution United Kingdom, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Burundi, Herzegovina +27717403094 Abdul Basser WORLD FAMOUS ,Get all solution in your life within 12 hours and with FULL 101%uaranteed. Within astrology systematic call and get advice. Powerful Marriage Love spells in Canada, Types of Love Spells That Really Work, • Marriage Love Spells for Marriage, Easy Love Spells That Work Fast, New Powerful Love Spells That Work, Free Love Spells That Work Fast, Love spells that work immediately in Namibia , Powerful love spells that work fast in Australia, Love spells that work instantly in Swaziland, Love spells that actually work in Canada Fast vashikaran , black magic love marriage , love vashikaran specialist world famous astrologer ABDUL BASSER SOLVE ALL PROBLEMS WITH IN 12 Hours SERVICE WITH 101% GUARANTEE POWERFUL LOVE ASTROLOGER Abdul Basser 20 YRS EXPERIENCE Vashikaran Specialist in India /USA/UAE/Asia/Africa +27717403094 /+19802435719 Intercast Love Marriage Specialist +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Love Marriage Specialist +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Husband Wife Problem Solution +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Love Problem Solution +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Black Magic Specialist +27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Love Vashikaran Specialist+27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Call Or What’s App On+27717403094 /+19802435719 Abdul Basser Email:basserabdul59@gmail.com Web: http://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com

No1 Vashikaran specialist has 30 years of experience in astrology, Vashikaran and dedicate to bring happiness in human life in very short span of time.

I am the best and free black magic specialist Sameer Sulemani. In a 1 call, I solve the problems of the people love problems, money or job, enemy kill etc.

ALBANIA TIRANA PROSPERITY SUCCESS SPELL BLOG/ADS +27785149508 / +19794644113ALBANIA TIRANA powerful business spells > free spells for business growth

+27785149508 /+19794644113 STRONG DETERMINED LOST LOVE SPELL-BRING BACK-RETURN BACK-GET BACK MY EX SPELL CASTER> LOST LOVE SPELLS ADS AND BRING BACK YOUR LOST PARTNER CONTACT+27785149508 /+19794644113 LOST LOVE SPELLS ARE USED, IF YOU HAVE LOST YOUR LOVE AND ALL THE EFFORTS THAT YOU HAVE TRIED HAVE FAILED AND THERE IS NO WAY THAT YOU CAN GET YOUR LOVE BACK. IF YOU ARE STUCK IN SUCH A SITUATION, THEN THIS SPELL IS MEANT FOR YOU. MAN STILLER SPELL REVENGE LOVE SPELLS YOU WANT TO SWITCH PLACES WITH THAT WOMAN SO THAT SHE KNOWS HOW YOU FEEL. YOU WANT HER TO FEEL THE PAIN AND AGONY THAT YOU ARE EXPERIENCING AT THIS VERY MOMENT. THE MAN-STILLER CURSE IS AN ANCIENT AND EXTREMELY POTENT CURSE AVAILABLE TO SOMEONE IN YOUR POSITION. IN THE PAST, PLENTY HAVE BEEN IN YOUR POSITION. YOU ARE NOT ALONE! IF YOU WANT YOUR MAN OR WOMAN BACK AND YOU BELIEVE IN THE PARANORMAL, THEN DO NOT WAIT ANOTHER MINUTE TO REQUEST THAT THIS CURSE BE DIRECTED AT YOU-KNOW-WHO MAN STEAL SPELLS HAS ANOTHER WOMAN STOLEN YOUR MAN? MAYBE IT WAS A BEST FRIEND THAT RUINED YOUR LIFE BY STEALING YOUR MAN? AND IT APPEARS THERE'S NOTHING YOU CAN DO ABOUT IT. YOU FEEL YOUR LIFE IS OVER IF YOU DON'T GET HIM BACK, YOU WILL FEEL HELPLESS, ALONE, AND IN CONSIDERABLE PAIN. IF THIS IS YOUR PREDICAMENT, THERE IS HOPE; THERE IS A CHANCE YOU MAY BE REUNITED WITH "YOUR" MAN. BEFORE ORDERING THIS SPELL, PLEASE BE SURE THAT THIS IS THE MAN FOR YOU. ARE YOU STRUGGLING TO GET MARRIED? DOES YOUR PARTNER NOT WANT TO COMMIT TO YOU? THIS SPELL SHOULD DO THE TRICK. AFTER CASTING THIS SPELL, YOUR PARTNER IS BOUND TO FEEL THE NEED TO BE WITH YOU FOREVER. YOU WILL HAVE A HAPPILY MARRIED LIFE, FULL OF LOVE AND PROSPERITY. NB:FINISH ALL UNFINISHED JOBS FROM OTHER DOCTORS FOR MORE CONTACT TEL: +27785149508 /+19794644113 EMAIL:profibrahim98@gmail.com WEB:http://www.profibrahim.co.za https://powerfulspellcastertraditionalhealer27785149508197.home.blog/2019/05/24/27785149508-19794644113-muslim-traditional-healer-lost-love-spell-duas-money-spell-expert-djinns/ https://www-profibrahim-com.puzl.com/_ https://form.myjotform.com/91505482528561 https://profibrahim.createaforum.com https://youtu.be/0SFX7xj8tjo https://youtu.be/2g5XPXAkjzw https://www.dailymotion.com/video/x7a6gzh http://passionconnect.in/ArticleView/ArticleId/-PROSPERITY-MONEY-SUCCESS-SPELL-27785149508-19794644113-ALBANIA-TIRANA http://profibrahim.booklikes.com/

DO LOST LOVE SPELL CASTER CHANTS REALLY WORK @#$I WANT MY LOVER BACK IMMEDIATELY +27785149508 / +19794644113 **Perfect {{King of}}** bring back lost love spells caster with lost spells+27785149508 / +19794644113 Save your marriage from divorce, **Perfect {{King of}}** bring back lost love spells caster with lost spells+27785149508 / +19794644113 Save your marriage from divorce, enrich your relationship, improve communication, stop your lover from cheating, fix love problems.Attract a new lover, make someone find you attract ive, find love, increase love between a couple, fix marriage problems & reunite with an ex lost loverBuild a healthy relationship & improve intimacy with your lover, increase affection & mutual understanding with your partner.Does your husband or wife want to divorce you but you still want to make things work? Is your partner falling out of love with you?Is there someone you desire & you want them to fall in love with you? Does your boyfriend or girlfriend want to break up with you?Attraction love spellsAttract the love, desire & affection of the opposite sex using love attraction love spells that will make you desired by a person of your choice contact information call Lost love spells casting Lost love spells casting utilizes spiritual herbs (special tree medicine locally called muthi) oils, special sea water, animal sacrifices, spiritual objects & sequence of ancient African languages are chanted during the lost love spells ritual for casting the lost love spells used to bring back lost ex lover Banish past lover spells Stop the harassment & any form of communication from a ex lover using this banish a past lover spell. Is a past lover giving you or your current lover stress & you want to stop them without taking them to court. Then use this banishment spell to take their interest for you out of their heart & banish away from your life.Divorce spells Get out of a abusive marriage with a divorce spell that will make you win a good divorce settlement & also make your lover not fight you over the divorce. Have a quick divorce & be free from the marriage that is keeping you in bondage with the divorce me spellsMarriage spellsLet your marriage be blessed by the ancestral spirits & let all the spiritual powers help your marriage be a success so that you can enjoy your marriage for the rest of your lifeMake up love spellsUse this love spell if you have been fighting with your lover & want to reconcile. You can also use this make up love spell to ease the anger of your partner against you. If you cheated and yo want forgiveness this powerful make up spell will help the two of you make up in just 1 hour after use contact information cSexual problems love spellsMarriage with out sex becomes a problem if one person is unhappy with the situation and yearns for a sexual connection with a partner,Sexual problems in a relationship is a sign of deeper problems in the relationship such as lack of trust, intimacy, resentment, anger.Many married couples struggle with a lack of sex or issues in the bedroom.Finding love love spellsAre you single & finding it hard to find a soul mate, a person who understands you?Did you know that it is possible to meet your soul mate & create a strong relationship that leads to a happy marriage in a few weeks?Communication problems love spellsDo you experience communication challenges in your relationship?If you can't communicate with your partner, how can you cultivate a sense of closeness and love? Communication problems can be fixed.contact information NB:FINISHING ALL UNFINISHED JOBS FROM OTHER DOCTORS Tel: +27785149508 / +19794644113 Email:profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za https://powerfulspellcastertraditionalhealer27785149508197.home.blog/2019/05/24/27785149508-19794644113-muslim-traditional-healer-lost-love-spell-duas-money-spell-expert-djinns/ https://www-profibrahim-com.puzl.com/ https://form.myjotform.com/91505482528561 https://profibrahim.createaforum.com https://youtu.be/0SFX7xj8tjo https://youtu.be/2g5XPXAkjzw https://www.dailymotion.com/video/x7a6gzh http://passionconnect.in/ArticleView/ArticleId/-PROSPERITY-MONEY-SUCCESS-SPELL-27785149508-19794644113-ALBANIA-TIRANA http://profibrahim.booklikes.com/

I' m Asenjo Derry from Florida, this is incredible! I still imagine how Dr. UZOYA brought my husband back to me in just 48 hours.. No one could have ever made me believe that this testimony that I’m about to write now would actually one day be written by me. because I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like that, but I was told by a trustworthy source (a very close co-worker) that Dr. UZOYA is a very devoted, talented, and gifted spell caster, and after much cajole she got me to visit this email;  driraborspellcaster@gmail.com  It was one of the most excellent thing I have ever done in my whole life. My love life was in total mess after my husband dumped me for another woman,and I wanted to try harder to make our relationship work, but my husband didn't seem to care. So, with nothing but my pride to lose, I checked it out. I was flabbergasted. This man is for REAL. He did whatever magic he does, and lo and behold – more than 48 hours later, I had my husband back! It was like a miracle! He suddenly wanted to go to marriage psychotherapy, and we’re doing very, very well right now. and now he has loved me more than ever..Thank you so much Dr. UZOYA for your Love and for reuniting my family back sir, his Email:  driraborspellcaster@gmail.com  OR Tel: +1(301) 909-8775....

Add new comment