University of Oulu, 2019

Vetovoimainen yliopisto takaa pohjoisen hyvinvoinnin

Oulun yliopiston kehityksen kannalta vuodet 2007 – 2011 olivat kohtalokkaita. Yliopiston osuus Suomen yliopistorahoituksesta putosi raskaasti. Nykybudjetteihin siirrettynä se tarkoittaa noin 30 miljoonan alentumaa vuosibudjetissa. Tuolta rahoituspudotuksen ajalta muistetaan Kajaanin opettajakoulutuksen alasajo ja monet muut kipeät säästötoimet. Sittemmin yliopiston tulosperusteisen rahoituksen vapaapudotus on saatu loppumaan, mutta osuutemme yliopistojen kokonaisrahoituksesta on jäänyt tuolle alentuneelle tasolle. Jos yliopiston kyky tuottaa tutkintoja putoaisi, olisi edessä uusi romahdus, koska tutkintojen määrä on jatkossa yksi merkittävimmistä yliopiston rahoitusta määrittävistä tulosmittareista.

On ymmärrettävää, että tutkintomääriä käytetään tärkeänä rahoituksen perusteena. Suomi elää osaamisesta, ja on huolehdittava siitä, että Suomen eri osien korkeaa osaamista edellyttävät työvoimatarpeet täyttyvät ja elinvoimaisuus säilyy. Kokemus on opettanut, että etelästä pohjoiseen työn perässä muuttajia ei ole niin paljon kuin toiseen suuntaan. Siksi meidän on huolehdittava koulutuksesta pohjoisessa. Alueen elinvoimaisuutta takaavien tutkintomäärien edellytys on se, että meille hakeutuu riittävä määrä eri alojen opiskelijoita. 

Toistaiseksi opiskelijoita on kaikkiin yliopistoihin riittänyt, sillä yliopistoon suuntaavia lukiolaisia on Suomessa ollut reilusti enemmän kuin opiskelupaikkoja. Oulun yliopistolla on ollut etu sijaita pohjoisessa Suomessa, jossa nuoria on ollut paljon. Nyt koulutuspaikkoja tullaan asteittain lisäämään niin paljon, että 2030 paikkojen määrä yliopistoissa vastaa sinne tähtäävien nuorten määrää. Väestöennusteiden mukaan Pohjois-Suomen yliopistoikäisen nuorison määrä kääntyy laskuun vuonna 2030. Vuosina 2030-2035 nuorten määrä putoaa 25%. Säilyttääkseen nykyisen laajuutensa, Oulun yliopiston on oltava mieleinen valinta entistä useammalle Etelä-Suomessa kasvaneelle nuorelle.

Opiskelijoiden valinta kohdistuu opiskelualan ja yliopiston lisäksi opiskelukaupunkiin. Mitä lähempänä kotia yliopisto sijaitsee, sitä todennäköisempi on sen valinta. Osa nuorista haluaa kuitenkin lähteä itsenäistymään ja opiskelemaan vieraaseen kaupunkiin. Oulun ja Oulun yliopiston täytyy parantaa vetovoimaansa, jos mielimme saada eteläisen Suomen itsenäistymishaluiset nuoret valitsemaan opiskeluissaan suunnan pohjoiseen. Opiskelijoiden valinta kohdistuu myös elämisen tyyliin. Mitä kaupunkimaisemmasta kotiympäristöstä tullaan, sitä kaupunkimaisempaa opiskeluympäristöä odotetaan. Oulu sijaitsee kaukana muista väkirikkaista kaupungeista, eikä Linnanmaa tarjoa sieltä tuleville odotuksia vastaavaa ympäristöä. 

Kampuskeskustelun yhteydessä on viitattu siihen, että yliopiston pitää kehittää vetovoimaansa sisällöllisesti, eikä panostaa kampukseen. Nuo kaksi asiaa eivät tietenkään ole toistensa vaihtoehtoja, vaan sisällöllistä kehittämistä tehdään koko ajan. Sitä tehdään myös kaikissa muissa yliopistoissa ja vieläpä yhdessä muiden kanssa. Olisi epärealistista uskoa, että voisimme kehittyä laadullisesti täysin muista poikkeavalla tavalla. Riittävä vetovoimaisuus edellyttää toiminnan sisällön ja näkyvyyden parantamisen lisäksi muuttumista ympäristönä sellaiseen suuntaan, joka vastaa paremmin nuorten odotuksiin. Kaupungistuvassa maailmassa nuoret arvostavat yhä enemmän kaupunkiympäristöjä. 

Korona-aika muuttaa myös yliopistoja pysyvästi. Massaluennot alkavat korvautua nettilähetyksillä, palveluita tarjotaan erilaisilta digialustoilta ja kohtaamiset tapahtuvat yhä enemmän digitaalisten laitteiden välityksellä. Massiivisten kampusten ja suurien luentosalien aika on ohi. Uuden ajan kampukset ovat helposti lähestyttäviä eri tieteenalojen kohtaamispaikkoja sekä yhteisen työskentelyn ja oppimisen ympäristöjä. Yliopisto on yhä tärkeämpi kaiken ikäisille, koska tiedon merkitys ja elinikäinen oppiminen lisääntyvät.

Hiilijalanjälkemme on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi asia. Meillä on vain yksi yhteinen ilmakehä ja nuoret ympäri maailman ovat sitoutuneita huolehtimaan siitä, että emme pilaa sitä. Kestävyysvaatimukset velvoittavat Oulunkin yliopistoa kehittämään toimintaansa päästöttömään suuntaan. Päästöjä syntyy niin rakennusten energiankulutuksesta kuin autoilustakin. Myös hiilijalanjäljen näkökulmasta on tärkeää sijaita keskeisellä paikalla, johon mahdollisimman monet pääsevät vaivattomasti niin jalan, pyörällä, linja-autolla kuin junallakin. 

Maailman, Suomen, Pohjois-Suomen ja Oulun näkökulmasta on parasta, että yliopiston kampus sijaitsee saavuttamisen kannalta parhaalla paikalla Raksilassa.

Jouko Niinimäki
Oulun yliopiston rehtori

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Kalevan Vieras-kolumnina 11.5.2020

Last updated: 11.5.2020

Comments

That is one of the great things! I am sure that you will also find many such useful things on this site.

Hello viewers around the Globe, I was despondent because i had a very small penis, about 2.5 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy a woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the INTERNET about this specialist called Dr,OLU and decided to contact him on his email: Drolusolutinthome@gmail.com) so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis Enlargement, Within 3 week of it, i began to feel the enlargement was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr OLU I also learn that Dr OLU also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement etc.. If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr OLU now for help on his email (Drolusolutionhome@gmail.com) or add him on whatsapp line +2348140654426 

I NEED A LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME RESTORE MY RELATIONSHIP   I was absolutely desperate to get my husband back. Life without my husband was a real mess for me and my children. i wanted a dramatic change and I thought love spell could be the solution. After discussing the resolution with Him, he gave me hope that he will restore my marriage. I felt confident that he will actually make my husband to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster has done for me, his help is priceless! I don’t know what I would have done without his help, He does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best service to use i can count on when it comes to restoring relationship, I was floored that his worked was perfect, if you need help, ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ gbojiespiritualtemple@gmail.com or whatsapp :  +2349066410185 check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me    

That is one of the great things! I am sure that you will also find many such useful things on this site.

There are many cultural studies paper writing services and Cultural Studies Research Paper Services to choose from for those stuck with their cultural studies coursework writing services and research papers on cultural diversity.

Buy descriptive essay help online seekers has been on the rise lately since most learners need Descriptive Essay Writing Services, descriptive essay writing help and descriptive essay services.

Hello viewers around the Globe, I was despondent because i had a very small penis, about 2.5 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy a woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the INTERNET about this specialist called Dr,OLU and decided to contact him on his email: Drolusolutinthome@gmail.com) so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis Enlargement, Within 3 week of it, i began to feel the enlargement was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr OLU I also learn that Dr OLU also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement etc.. If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr OLU now for help on his email (Drolusolutionhome@gmail.com) or add him on whatsapp line +2348140654426

Hello viewers around the Globe, I was despondent because i had a very small penis, about 2.5 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy a woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the internet about this specialist called Dr, OLHIA and i decided to contact him on his website i saw on the internethttp://olihawonderfulherbs.webs.com/ so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis Enlargement, Within 3 week of it, i began to feel the enlargement of my penis, " and now it just 4 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend Ella, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr OLIHA I also learn that Dr OLIHA also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement etc.. If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr OLIHA now for help on his email {oliha.miraclemedicine@gmail.com} or whats app him number: +2349038382931

I want to share a testimony of how Dr.odoma herbal mixture cream saves me from shame and disgrace, my penis was a big problem to me as the size was really so embarrassing,and i was also having weak erection problem. I can't make love to my wife and my penis was just too small a full grown man like me having 2 inches penis and to worsen it i don't last in sex i cant even last two minutes it was really a thing of shame to me. My wife was really tired of me because my sex life was very poor,she never enjoyed sex,i was always thinking and searching for solutions everywhere until when i saw a testimony of how Dr.odoma herbal mixture cream have been helping people regarding their sex life, so i decided to give him a try and to my greatest surprise in less than one week of taking the herbs my penis grow to 9 inches i couldn't believe my eyes. And as i speak now my penis is now 10 inches and i do not have week erection again. I can make love to my wife longer in bed. And my marriage is now stable,my wife now enjoy me very well in bed. can contact him call or what-apps him through +2348100649947 . or email Drodomasolutionhome20@gmail.com he also specialize on the following thingsBREAST ENLARGEMENTBREAST LIFT & REDUCTIONPENILE/PENIS ENLARGEMENTGENERAL BODY SLIMMINGHIPS & THIGH REDUCTIONREGAIN VIRGINITY BACKThanks for the Enlarging my penis sir, you indeed save my marriage...I am really grateful sir

Hello viewers around the Globe, Herbal Penis Enlargement product is 100% guarantee to Enlarge and get a better ERECTION ,the reason why most people are finding it difficult to enlarge Penis is because they believe on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful for Penis Enlargement . Natural roots/herbs are the best remedy which can easily Enlarge your Penis permanently Contact Dr Olu via Email : Drolusolutionhome@gmail.com or via Whats App : +2348140654426 for Natural root and herbal remedies put together to help you get Enalarge and Erect healthy. Thank you.   Once again God bless you Dr. Olu for what you have done in my life.  

It is comprehensible that degrees are used as a significant foundation for donation. Finland lives on abilities, and care must be taken to make sure that the employment needs that necessitate extraordinary abilities in different amounts of Finland are encountered and that strength is preserved.

Your contributions will be the best motivation for us to improve our work.

As I website possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck. 바카라사이트

Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. 파워볼사이트

Hello, I would like to thank you for sharing this interesting information. I appreciate reading it. The material you have provided here will be useful for a lot of people.

Cara Daftar Poker tak sesulit yang anda bayangkan, jika anda bermain di IDN Poker. Karna hanya di IDN poker anda bias mendapatkan berbagai layanan terbaik saat ini

Mulai dari Texas Poker Online Pot Omaha hingga Ceme Keliling bisa anda mainkan hanya dengan modal awal sebesar 10.000 dan bisa dapat jackpot hingga ratusan ribu rupiah setiap harinya. kelebihan nya tidak sampai situ saja, ada banyak bonus yang bisa anda rasakan saat pertama kali mendaftar. Buruan klik linknya sekarang

I just want to share my experience with the entire world on how i got my husband back and saved my marriage… I was married for 10 years with 4 kids and i have been living happily with my family until things started getting ugly with me and my husband that leads us to fights and arguments almost every time… it got worse at a point that my husband filed for divorce… I tried my best to make him change his mind & stay with me cause i loved him with all my heart and didn't want to loose my husband but everything just didn't work out… He moved out of the house and still went ahead to file for divorce… I pleaded and tried everything but still nothing worked. The breakthrough came when someone introduced me to this wonderful, great spell caster called Dr AKHIGBE, Who eventually helped me out… I have never been a fan of things like this but just decided to try it because I was desperate and left with no choice… He did the spell for me and things really work out as he promise and my husband have a change of mind and come back home to stay with me and the kids. And promise never to hurt me again. we are living happily as it was with the help of Dr AKHIGBE. If you are in need of help you can contact Dr AKHIGBE. Email Drakhigbespellhome7@gmail.com  or call him via : +2349021374574

Thanks for sharing this great post.

Thanks for sharing this nice post.

Nice post

THANK YOU شركة تنظيف مكيفات بالرياض شركة تنظيف مكيفات بالدمام شركة تنظيف مكيفات بجدة شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط شركة تنظيف مكيفات بالقصيم شركة تنظيف مكيفات بالاحساء

Add new comment