Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Norton.com/setup - The world is full of cybercriminals, and various online thefts alongside online data leaks are increasing day by day.One should be aware of their personal data, thus several antivirus developing companies came into existence.

Norton.com/setup - The world is full of cybercriminals, and various online thefts alongside online data leaks are increasing day by day.One should be aware of their personal data, thus several antivirus developing companies came into existence.

'I'm highly impressed by the piece of thoughts you have shared on this portal. all the best connect us on Assignment Help can shed your burden of assignments with a return of qualitative assignments.

The initial step is to diminish the ozone harming substance discharges liable for environmental change. We have to utilize all the more perfect vitality – and utilize that vitality all the more productively — to control everything from our phones to our homes, workplaces, and plants. We have to drive vehicles and trucks that utilization less gas or run on power or other elective fills. Everybody can have an influence, including understudies and instructors. I am a certified professional fumigate expert in pest control 6-year experience I worked before in many companies now I am on Karachi fumigation company in Karachi Pakistan. I am giving you excellent service pest control services. I am also giving you the best water tank cleaning services. I have done many costumer work is successfully in Karachi Pakistan.

The latest version of the Microsoft Office has been a pioneering breakthrough along the past couple of decades, Office saw some substantial updates with the accession of new features every time, and the latest Office version available today is the Office 2019, which can be downloaded from office.com/setup and also the latest version has eight alternatives popularity

Nice post! Fullhomeworkhelp is the best Assignment help service provider organization.

The UWA assignment help – Help from expert writers You can trust on us if you required UWA assignment help from experts. Here I am sharing an article with you which narrates all about the UWA that is the University of Western Australia. So go through if you are willing to know about UWA in detail.

If you are looking for creative logo designers, who have their expertise in logo animations, for your corporate business, then Animation Dok is the best one to go with.

Office.com/setup - MS Office provides a wide range of programs that are used to customize and create various dynamic documents, spreadsheets, presentations, and other business tasks.

Easy Guide to install MS Office Setup At wwwofficecomsetup On Desktop/Laptop. Sign in And Enter product key, and Install Office.com/Setup key.

Note: If you wish to fetch more information about MS Office, then visit the homepage of Office.com/setup. Then select the appropriate option for the same.

Incapable to send money from Paypal to Cash App because of web? Call help group In the event that you neglected to send money from Paypal to Cash App because of poor net association, at that point you connect with the help locales that are offering compelling answers for help you out with the issue. Notwithstanding that, you can utilize the arrangements that are made accessible by the client care administration. https://www.gonetech.net/process-to-send-money-from-paypal-to-cash-app/

Millions of people in the USA really like to use Cash App and PayPal to store, manage, and spend money. There are many reasons to use these two specific money transfer apps. That's why several thousand of people could be seen asking how to send money from PayPal to Cash App? Here is the answer that you need to know. Cash App and PayPal are not only two different payment applications but also the rivals. So, there is no direct way to send money from Cash App to PayPal or vice-versa. Though you can try a trick and switch money between these two apps. https://quickutilities.net/blog/transfer-money-from-cash-app-to-paypal

Thank you for your work on the blog! https://www.allassignmenthelp.com/essay-help-online.html

Very nice! thanks for sharing such a valuable information with us. Keep posting.

This is one of the best solution against load-shedding and electricity bills. The best invention solar system, I really like it.

The underlying advance is to lessen the ozone hurting substance releases at risk for natural change. We need to use even more flawless essentialness – and use that imperativeness even more profitably — to control everything from our telephones to our homes, work environments, and plants. We need to drive vehicles and trucks that use less gas or run on power or other elective fills. Everyone can have an impact, including understudies and educators. I am an affirmed proficient disinfect master in bother control 6-year experience I worked before in numerous organizations now I am on Karachi fumigation organization in Karachi Pakistan. I am giving you brilliant help bug control services. I am likewise giving you the best water tank cleaning services. I have accomplished numerous costumer work is effectively in Karachi Pakistan.

MyAssignmentHelperOnline is an approach to a huge list of online homework help Sydney services. If you require help with assignments in Australia, we serve you effortlessly.

While y'all need online assignment help, a learner requires gaining expert homework help. Our authority editor will develop a big presentation for your university's assignment. college homework helper online

if your time is constrained or you basically have no desire to do a paper, you can generally approach us to make a task for you. Try not to sit around idly, let us compose preeminent expositions for your scholastic achievement

Nice Article thanks for your valuable information post UK assignment help websites in uk me at any time with good hire essay efficiently without hindrances Assignment help uk

Sharing information with others is good. i have read many IT blogs and reshare it with others in groups and websites . Because they now what cyberattackers are do.

Nice Article thanks for your valuable information post UK assignment help websites in uk me at any time with good hire essay efficiently without hindrances assignment writing help

Riding all these highs Waiting for the comedown Walk these streets with me I'm doing decently Just glad that I can breathe, yeah

Riding all these highs Waiting for the comedown Walk these streets with me I'm doing decently Just glad that I can breathe, yeah

In this days Microsoft excel i like most about because due to weather but i want to ask can you write article for me please check my local site please tell me yes or no https://hafiservices.com/

English literature paper writing services have become very popular among english literature research paper writing service students seeking English Literature Writing Services and english literature essay writing services.

Fix all your plumbing issues with best plumbing services near me. It has the best solution for you at your doorstep. you just need to dial our helpline number and our best and the skilled service provider will be at your doorstep. Whenever you face any plumbing issue get our professional assistance whether its day or night we will assist your issues with 24-hour plumbers near me. Either you can visit our website or you can call us directly to the toll-free number.

Your comments are very good, thank you for your comments.

You have put proper light on a very important and major issue of the modern world. This is the best solution to curb emissions.

Add new comment