Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

AllAssignmentHelp.com is proven the right place where needy students meet with expert professionals and comfortably complete their assigned paper.

AllAssignmentHelp.com is proven the right place where needy students meet with expert professionals and comfortably complete their assigned paper.

The most popular is the Homework help UK provided by a team of experts. According to experts, All Assignment Help can prove to be very helpful for developing communication skills.

The most popular is the Homework help UK provided by a team of experts. According to experts, All Assignment Help can prove to be very helpful for developing communication skills.

Contact my assignment help online website to get our assignment help service for all your academic tasks. Through a team of over 3000 subject experts we offer individual attention to every student making the assignment help experience completely unique and stress-free for students aiming to score high in every assignment.

1. Putlockers This is every other popular content material shipping platform just like Netflix but not like Netflix a much like 123movies, it offers some of movies and TV shows totally free. All Putlockers titles are true high definition in 1080 pixels, come with popular Dolby Digital Plus 7.1 surround sound. The pleasant part of Putlocker is it offers full-function duration films in 1080p making it a completely right preference for HD streaming. Putlockers categorises content into comedy, crime & suspense, motion, circle of relatives & children, and so forth. While movies are available for hire. You can watch a thousand’s of free movies with Ad help on the PUTLOCKERS at, Movies on Us and New Movies. You need a User Account which will watch films at Putlockers, even for the content material which does no longer fee, but registration is totally unfastened. Putlockers gives some of the pleasant applications and TV suggests to observe out with a library of over 20000+ Programs.

123movies can be dubbed as a unfastened streaming nirvana which offers all the Movies and TV Shows from all throughout the globe free of charge. The Site directly Streams movies from torrents and other worldwide sources. Therefore, you can anticipate movies right after they're released in CAM great. The Site additionally gives films in HD with subtitle help. The website has classified films in keeping with us of a, style, popularity, and many others. Consequently lowering the attempt on finding any local stuff. As the provider gives content material with none licensing the web page is blocked on a common basis but comes lower back by using tweaking the URL. There are also many reflect websites making it a chain. The Internet is on Crackdown to dispose of all the web sites which move Movies and TV indicates without cost with none licensing. Watching illegal streams which do not have any authorization is against the law and you can come to be in prison. Some nations have very strict litigations on the unethical on-line Movie and TV streaming, the accused and the wrongdoer each may also face the wrath of the judicial system. In maximum instances, the developer of the website is one who's punished. Many on-line streaming web sites on the net are deceiving in nature and that they simply attempt to inject malware into your tool. The free broadcast of copyrighted content material fee billions of bucks to the entertainment media and movie manufacturing enterprise. Production homes are elevating voice against all of the unethical online content carriers. Illegitimate websites are doubtlessly dangerous and malicious on your machine and records, as they may be succesful sufficient to annoy the privateness and acquire touchy records from your device. So, these days I even have come up with some of the satisfactory web sites to watch movies on line without spending a dime without any copyright infringement problems. The federal agencies in your u . S . A . May additionally music your activity thru IP Address, you may come to be in prison. So it is higher to keep away from the use of pirate sites to access loose content. The Site has been regularly underneath the government scanner for its sports. In January 2018, the web page became recognized as a Notorious Market with the aid of the U.S. Government, along with The Pirate Bay and other piracy sites. 123movies changed into blocked in Australia in December 2018, after a request in August.

There is never a good reason or excuse that students can put up for late submissions of their assignments. They often bring up the silliest excuses and things before teachers that can put them in great trouble for not submitting assignments before the deadline.

Livin' in a world where no one's innocent Oh, but at least we try, mmm Gotta live my truth, not keep it bottled in So I don't lose my mind, baby, yeah

there are many websites who are here to create the best videos. but here is a website named by seekclip who create the best animated videos. if we talk about animated videos. so seekclip is the best.

Today i am going to tell you about a book that is known as Network Champion Book. this is the book that can solve all of your provlems if you are suffering from networking issues. this is the book that have ample knowledge regarding netowrking. you should have it in order to cope with the situation.

I might want to thank you for this abnormal state and useful article . This article is extremely instructive for me. I trust you and we will share more thoughts and continue composing increasingly like this one.

A phenomenal article you shared to us. Much obliged for all the extraordinary data which you have advised to us in this article.

How you explain that age-old issue regarding think positive thoughts may return your viewpoint on living and naturalistic intelligence, your attitude approaching yourself also whether you're confident.

Very informational! Thank you for your work. My question is what if you are driving on LPG and gas, as we call it in eastern Europe, this is much safer than gasoline.

Your blog was informative and valuable to me.

Tabs not functional of Cash App? Talk to a Cash App representative. The tabs are known in the app for performing various operations. But if you can’t use the tabs in the app, then you can get help from the customer support by opting to How do I talk to a Cash App representative and telling him about the issue. You can also proceed to watch some tech help videos to get the matter fixed.

A very informative blog with all the details on Comcast SMTP settings, and I have implemented all these steps to optimize the emails on the Outlook program.

Great stuff and informative as well, we looking forward to your next interesting blog. Please let me know how do i subscribe your posts.

Hey Maria you're great write everything you describe here is very informative for your reader. Amazing you are great blogger and writer.

Some important, helpful, or relevant information regarding the Electricity economy and a Resolution to curb emission. Each Nation or Country facing these electricity difficulties and problems it’s major challenges to save and deliver electricity but the Greenhouse gas emissions must be reduced very quickly.

Is Gmail down cause behind not working issue? If Gmail down, then it is obvious that you will get Gmail not working issue. Apart from this, this issue also generated, if you have installed wrong extensions or add-ons on your browser or you installed the wrong application on your device. So, once you get this issue, you need to check all the things carefully.

You can lie but I know that you're not fine (oh yeah) Every time you talk You talk 'bout me but you swear I'm not on your mind You can pretend you don't miss me (me) You can pretend you don't care.

Everybody knows You and I are suicidal stolen art (oh yeah) Pretty moments sews Stitches into all your bitches broken hearts.

if you have installed wrong extensions or add-ons on your browser or you installed.

Wow, Really Nice Blog Thanks for sharing this Helpful Information. Students often search for who can write my essay. My Assignment Services provide the best guidance with the essay help and they are very famous among students when it comes to academic writing help. Along with academic help, they provide the benefit like Live session, Unlimited revision, Live order tracking benefits and So on. Visit - My Assignment Services. Visit - https://www.myassignmentservices.com/usa/essay-help-usa.html

As evident from the name, this model of HP conforms both business and household needs. This 14’’ touchscreen laptop with AMD Ryzen 3 3200U Processor, smart dual-core is highly efficient and speedy.

If you are technophile as well as neophile, then you must go for Jumper Ezbook X3 Windows 10 laptop. This 13.3’’ HD IPS Screen model is powered by N3350 Dual-Core processor will enable you to operate smoothly and handles multifunction with perfect stability.

Make your assignment submission more effective using assignment help services. This online assignment help service allows students to discuss their concerns with qualified assignment helper and finish their assignment on time.

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together.

Add new comment