Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Samaan aikaan heillä on korkeimpia sähkökustannuksia koko maailmassa, joten useimmissa kodeissa ei ole edes kuivauslaitetta

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

Are you looking for Math Assignment Help? Are you not able to choose the best experts? GotoAssignmenthelp is one of the famous Math Assignment providers in the world. We provide online assignment help to students in Australia in all subjects. Our online assignment makers provide quality assignment writing services but should be an option for all students. Which is why we are pleased to provide you with an urgent assignment help Australia. https://www.gotoassignmenthelp.com/

I am really impressed with the judgment you presented above. The astounding Assignment Help Washington by the Myassignmenthelpau platform allows students to stay at top of their class and secure a better future for themselves in today’s competitive era. This is an ideal platform to go to if you are in urgent need of a professional academic writer. For More info visit here : https://www.myassignmenthelpau.com/us/assignment-help-washington

Thanks for sharing this amazing post. I am a Writer at Assignments Planet that provides online assignment help UK for students in the UK. It has professional writers that will make you the best assignment at an affordable price.

Save Earth, grow trees

Good Way Of Telling, Good Post To Take Facts Regarding My Presentation Subject Matter, Which I Am Going To Deliver In My College

Pretty Helpful Material, Much Thanks For This Article

I really appreciate you to write beautiful article, now good news assignment help Australia provide assignment making service through our expert for university students visit here and get better service. 

Nice. I visited your website, I found Quality Essay Writing Service from online at Pocket-Friendly Price. Also, the services are good as well as Price. If you are really in need of one choose our essay writing service . You will never regret

Investing in solar residential housetop solution is optimum in terms of economic viability. We can witness that the government is additionally encouraging the installation of rooftop solar power plants (both in private and business regions). The solar rooftop systems offer an opportunity to the residential buyers to reduce their electricity bills up to 50%.

There are many ways to increase our economy by greenhouses and gas emissions. I appreciate your efforts to do so ,

I really appreciate you for write a knowledgeable Blog about the economic system.

Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and the freedom's ours to take...

Don't look behind your back Chase the light when the world is getting darker I have a dream where love's the only side So take my hand, join the army of the shadows....

Unbelievable post to Increase a lot of knowledge, Command on the best Ph.D. writing service unique assignment assistance among most university students. 25% OFF On any separate.

Are you grappling with Macroeconomics Homework Help? Get online macroeconomics homework help from allhomeworkhelp.com 24*7 Chat Assistance, we think how to save your expensive time so adopt them and get help and save your time.

Electricity is a major contributor of a country's financial development. It is the wheel that drives most aspects of of everyday life in society. A country is a compendium of activities and people whose progress is driven by the infrastructural components. Electricity is the source of source of fuel for so many sectors of an economy. We all live by power, our hospitals need electricity for the safe delivery of kids and for surgery and other purposes. Our airports need electricity for them to work and ensure the security of our aviation industry.

I am attempting to print the documents through my windows 10 computer system, suddenly I am getting the message “printer driver is unavailable” issue. This technical problem is very hard to be resolved, so I have trapped into a big trouble. I don’t have idea to come out from this intricate problem. I have gone into its root to find out the actual causes, but I don’t get the success in resolving this technical error simply. I am trying to resolve printer driver is unavailable error, but nothing is useful. Can anyone suggest the appropriate tips to solve it.https://www.hpprintersupportpro.com/blog/resolve-windows-10-printer-driver-is-unavailable-issue/

UML Diagram Assignment Help is the easiest method to access appropriate information for your homework. Get experts’ support at a reasonable price to reduce your stress and tensions for UML diagram homework.

These are the best blogs to post it in a very frequent manner and tell the people about the academic writing.

Do my psychology homework gives 24 hours receptiveness organizations to the customer whether it is a minute solicitation of an errand or some other assignments forming all are served from us.

Get the help in writing your assignment and get the exciting offers from our site and also get the ultimate guidance from our essay writing experts to flourish your career for your future.

Technology has become so advanced that we have found several solutions for producing electricity but the thing is that we don't do it for the betterment of our society but we only think of our selves.

Assignment Help allows students to get worthy academic writing even in the US. They can complete their homework without any stress if they have the assistance of professional American academic writers.

It's exactly what I'm looking for. I really appreciate your efforts in writing this kind of content for us.

The electric solution is the most important thing nowadays well here I'm here to talking about SEO consultants so its gaining ground and digital marketing are very popular most of the huge firms getting advantage from SEO service.

This technology I really like a good resource of electricity. Now almost every country use this to save electricity and its not so expensive everyone can use it at their home and me also.

Now many technology are launching most of them are coming most of the things are become digital people are taking awareness about these things it become famous overworld side many sites are giving an offer.

Add new comment