Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I got in touch with this great hacker at the moment called CYBER DON earlier this year about my credit card debts sum of $9870 and a low credit score. He helped me clear off my credit card, then transfer some funds into my credit card and increase my credit score to 831 golden score within 72 hours. He also helped me erase all eviction on my credit report within a few days, His service is fast with a substantial service charge. Contact details (C Y B E R D O N @ C L E R K . C O M , OR +1 802-444-1918)

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN? IF YES THEN KINDLY CONTACT JIM CLARK. IF YOU ARE IN UNITED STATES OR ANY PART OF THE WORLD, YOU CAN APPLY FOR THIS LOAN, JUST CONTACT; J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M, FOR MORE INFORMATION. YOU CAN GET YOUR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, COLLEGE LOAN, CAR LOAN, STUDENT LOAN, HOME LOAN, AND ANY TYPE OF LOAN AT A VERY SUBSTANTIAL AND YET FIXED RATE INTEREST OF 3%. APPLY NOW VIA THE ABOVE EMAIL OR TEXT VIA: +1 802-444-1918

To raise your credit score to 800 excellent plus and fix any kind of credit issue, I will advise you to get in touch with BOM VIRUS. He helped me remove the negatives on my credit report and raised my credit to 821 golden score within 86 hrs. He also cleared my credit card and loan debts within a few weeks, He is real and affordable. Contact details [B O M V I R U S 0 @ G M A I L . C O M OR +1 802-444-1918]

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN? IF YES THEN KINDLY CONTACT JIM CLARK QUICK LOAN. IF YOU ARE IN UNITED STATES OR ANY PART OF THE WORLD, YOU CAN APPLY FOR THIS LOAN, JUST CONTACT: J M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M, FOR MORE INFORMATION. YOU CAN GET YOUR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, COLLEGE LOAN, CAR LOAN, STUDENT LOAN, HOME LOAN, AND ANY TYPE OF LOAN AT A VERY SUBSTANTIAL AND YET FIXED RATE INTEREST OF 3%. APPLY NOW VIA THE ABOVE EMAIL OR TEXT VIA: +1 802-444-1918.

My passion to trade has grown so big , Mr Mia has made my world beautiful by earning $2,500 on my little investment of $220 , I was always losing on the options market .. Ever since I invested with Mr Mia, I was always on the good side. He never gambled with me but traded for me, all Thanks to Mr Mia  for my wonderful earnings.. Binary/bitcoin optional trading ,Way to success is very narrow,and what makes it narrow is disbelief and doubt in front of opportunity. Bitcoin is the real deal. Invest I fully recommend Him to you to also share this great experience with me Email: int.hackers002@gmail.com WhatsApp: +1(301) 329-5298

Be Careful of who you contact to help you hack any information, Some still threaten you just to collect more money!! I am grateful to TROJAN for his help, If you're desperately in need of a hacker, I can vouch for him!! He does Grade change, Credit score change, Facebook, Whatsapp, Snapchat, Erase Criminal records and hack any social media accounts. Contact him via T R O J A N @ W R I T E M E . C O M , OR +1 802-444-1918

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN? IF YES THEN KINDLY CONTACT JIM CLARK QUICK LOAN. IF YOU ARE IN UNITED STATES OR ANY PART OF THE WORLD, YOU CAN APPLY FOR THIS LOAN,JUST CONTACT: J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M, FOR MORE INFORMATION. YOU CAN GET YOUR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, COLLEGE LOAN, CAR LOAN, STUDENT LOAN, HOME LOAN, AND ANY TYPE OF LOAN AT A VERY SUBSTANTIAL AND YET FIXED RATE INTEREST OF 3%. APPLY NOW VIA THE ABOVE EMAIL OR TEXT VIA: +1 802-444-1918

I was sent to collections back in 2010 for a small debt ($70) for a utility bill I never paid. This actually came to my attention only several years later (2015) since nobody had contacted me about the collection. I decided not to initiate the contact myself and let it “expire” and the situation with other negatives really dealt with my score (below 500 on all 3 bureaus). I needed a business loan and I was denied so I ran to a credit specialist for help. Seven (7) days later he wiped all negatives, raised my score above 750 on all 3 bureaus and I was approved of the loan thereafter. Here is his contact details : C Y B E R D O N @ C L E R K . C O M , OR +1 802-444-1918.  He’s the best I have seen.

Don’t get tired of investing in BTC because of the recent price fluctuations, I know they can sometimes be frustrating but you just have to endure it. Seeing that the crypto space has been getting newcomers and most of them who are without proper understanding usually tend to lose a lot of money as a result of ignorance. Do not trade all by yourself instead, trade under the guidance and supervision of an expert. James Logan an expert from the UK has been the one helping me to trade. His unique strategy and signals are superb, in a space of three months I’ve already been able to accumulate up to 8 BTC. James Logan trade patterns are the best and I think everyone in the trading space should benefit from him. He has a website call; Supreme trade. and you can whatsApp him +44 7418 320073 or Email him globalfxinvestment2@gmail.com I am spreading this for those who have issues in turning in consistent profit in the crypto space . Give it a try and you’ll be glad you did.

Because of my zeal to give my family a better life, I searched for how to invest in bitcoin so I can earn more money, I came across Legit Crypto Traders email address and I emailed them to guide me on how to invest in bitcoin and they explained everything to me it's was simple and then I invested $1,000 dollars and 5 days after I got $10,000 dollars I was very happy because now i can take good care of my family. If you want to invest in bitcoin Email them now at legitcryptotraders@gmail.com or WhatsApp +1(256)251-3614 and you can invest with any amount of money such as  $100 dollars to get $1,000 dollars  $200 dollars to get $2,000 dollars $500 dollars to get $5,000 dollars $1,000 dollars to get $10,000 dollars $5,000 dollars to get $50,000 dollars $10,000 dollars to get $100,000 dollars $50,000 dollars to get $500,000 dollars $100,000 dollars to get $1,000,000 dollars

Do you know you can recover the funds you lost to heartless exchanges, scammers whom you have trusted with your coins, Many of these exchanges misappropriate money thinking users will not act. Beware of where you keep your coins, If you have lost any amount of money to an online broker, exchange or any online investment scam; including online dating. Contact: M O N E Y R E C O V E R Y 0 0 1 @ S O L U T I O N 4 U . C O M or text +1 802-444-1918

Having a good job that pays well requires a lot of experience and hard work but due to my lack of experience in some areas of my job I couldn’t get one to feed my family,I’ve been trying to manage the little business I have but there’s was no progress , it wasn’t what I wanted ,So I searched for ways to make money when I came across a Bitcoin review of this expert -(Cryptobinarydigitaltech@ gmail dot com)I emailed them and I communicated with them within hours and I was educated on how it works , it’s strategies and trading techniques , though I  took  my time to know more about it , who they are , how it works and I was interested in it .I invested just $1k to know if it was real , the results swept me off my feet after a few days working with this team , I got my profit of 30,000 usd into my wallet. Ever since I met this I’ve been making money I never thought I could , Send this expert (Cryptobinarydigitaltech@ gmail dot com) a message and you will be glad you did .

Anyone can fall into the wrong hands and lose their money. Most times, what these brokers propose is always too good to reject but the only thing to do after losing your money is to find ways to get it back and that was exactly what I did. It was very bumpy as i lost more money but i eventually achieved my aim and it was only possible because i decided to take a leap of faith and message: R E C O V E R C O I N @ R E S C U E T E A M . C O M, you can also text them via: +1 802-444-1918.

Have you lost hope of ever recovering your money from scam brokers?? I have good news for you and yes it is 97% possible for you to recover your money through binary cash refund (BCRF)but to do this you need an expert, I lost over 176,000$ to fake Israeli broker and I lost every hope of ever making profit through binary trading until I met an awesome recovery team who introduced me to (BCRF)..and to recover any lost money to any Cryptocurrency i was able to recover my money and with an amazing recovery team guidance I have been able to make profits after recovering my lost funds You can contact: M O N E Y R E C O V E R Y 0 0 1 @ S O L U T I O N 4 U . C O M or +1 802-444-1918.

I got ripped off by an investment company named cryptoallday by sending them all my life savings, in total I invested $70,000 of my trust-fund money and was hoping to triple my capital in a week as they promised. When it was time to withdraw my profit I was being coerced into sending more money for my cashout which I ignorantly did.. To cut the long story short I lost all the money and was left with nothing so I began searching the whole web for somebody who could recover stolen bitcoins. I searched for at least 4 months and came across different rippers again but I couldn't quit because I had nothing more to lose paying anybody to get my $76,000 (total amount I paid them). Finally, I came across a recovery company on google and reached out to them via gmail bitcoinretrieval2018 gmail com and they did excellent in helping me recover my bitcoins. I was counseled by their group of experts and learned more about Bitcoins, at the same time recovered my total money lost, I can confidently refer anybody that was in my situation to them because I'm sure they offer genuine help. Be careful out there guys

Hello everyone, is there anyone out here looking for the perfect strategy to trade with? or tired of loosing your money to brokers and software? CONTACT me on whatsap +1 (814) 503-0528 as i introduce to you the perfect strategy that provides me with $10000 in a week, and show you some prove to clear your doubts. And also how you can get back your lost funds from your brokers.

Recovery expert referral.I lost my bitcoin to fake blockchain.com impostors on Facebook, they contacted me as blockchain official support and i fell stupidly for their mischievous act, this made them gain access into my blockchain wallet account,whereby  7.0938 btc  was stolen from my wallet in total .I was almost in a comma and dumbfounded because this was all my savings i banked up on , waiting for bitcoin rate to improve . Then  my niece recommended me to an expert, I researched online and found the recovery expert , with the contact address- davidhay1010@gmail.com .I wrote directly to the specialist explaining my loss. Hence, he  helped me recover my bitcoin  just after 2 days he helped me launch the recovery program , and the culprits were identified as well , all thanks to his expertise . I hope I have been able to help someone as well . Reach out to the recovery specialist to recover you lost funds from any form of online scam 

Are you interested in any kinds of hacking services? Feel free to contact TECHNECHHACKS. For years now we’ve helped so many organizations and companies in hacking services. TECHNECHHACKS is a team of certified hackers that has their own specialty and they are five star rated hackers. We give out jobs to hackers (gurus only) to those willing to work, with or without a degree, to speed up the availability of time given to jobs!! Thus an online binary decoding exam will be set for those who needs employment under the teams establishment. we deal with the total functioning of sites like, • SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, google hangout etc.) • SCHOOL GRADES • IOS/OS • CREDIT SCORES • BANK ACCOUNTS • SPOUSES PHONE Our special agents are five star rated agents that specializes in the following, and will specially be assigned to you for a special job well DONE. • WESTERN UNION TRANSFER • CREDIT CARDS INSTALLATION • MONEY FLIPPING • CRIMINAL RECORDS • BTC RECOVERY • BTC MINING • BTC INVESTMENT Thus bewere of scammers because most persons are been scammed and they ended up getting all solutions to their cyber bullies and attacks by US. I am Jason williams one of the leading hack agent. PURPOSE IS TO GET YOUR JOBS DONE AT EXACTLY NEEDED TIME REQUESTED!!! And our WORK SUCCESS IS 100%!!! We’re always available for you when you need help. Contact or write us on: Technechhacks@gmail.com SIGNED....! Jason. W TECHNECHHACKS 2021©️All Right Reserved

CAN I RECOVER BACK MY LOST FUNDS? How to recover your money from fake brokers, fake bitcoin investment platforms, forex schemes, binary, false investments proposals. I lost my hard earned money on a fake website. They Claim high return on investment after a monetary space of two days. I invested in their website. After which I couldn't access my capital and profits after 48 hours, I asked why I could not receive my money, then i was told to make an additional deposit of $26,000 for a dumb reason I couldn't remember. That was when I knew something wasn't right. I am a policeman with two beautiful daughters, lost my wife few years ago, which I promised myself I was going to do all I could to take care of my kids after the demise of my wife. But falling for such scam for acquisitive reason and puting my children's future at risk was quite unwelcoming. I went broke afterwards. During the course of trying to redeem myself after few months of getting scammed, i met with a referral on youtube who navigated me to a hacking agency on the internet. I patiently took some time to comprehend the core activities of this profound anonymous hacker. theglobalkos@gmail.com. Globalkos is a vulnerability coordination agency that performs a hack penetration guage to provides wealth recovery services for individuals and companies who have lost money through fraudulent online platforms. The organization was able to help me recover my lost bitcoins. I am truly pleased with the works of this hackers. If you really need to recover back your lost funds. Contact theglobalkos@gmail.com. However, You can stay away from false businesses online surely to be highly oned firm by making enquiries for their firm reference number (FRN) and contact details and barter their calls on the switchboard number.

Are you desperately in need of a hacker in any area of your life??? then you can contact; ( www.hackintechnology.com services like; -hack into your cheating partner's phone(whatsapp,bbm.gmail,icloud,facebook, twitter,snap chat and others) -Sales of Blank ATM cards. -hack into email accounts and trace email location -all social media accounts, -school database to clear or change grades, -Retrieval of lost file/documents -DUIs -company records and systems, -Bank accounts,Paypal accounts -Credit cards hacker -Credit score hack -Monitor any phone and email address -Websites hacking, pentesting. -IP addresses and people tracking. -Hacking courses and classes CONTACT THEM= hackintechnologyatgmaildotcom or whatsapp +12132951376 their services are the best on the market and 100% security and discreet work is guarante

Email:Creditcards.atm@gmail.com    WhatsApp:+1(305) 330-3282      -hack into any kind of phone _Increase Credit Scores _western union, bitcoin and money gram hacking _criminal records deletion_BLANK ATM/CREDIT CARDS _Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back) _Security system hacking...and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at   Prices for clone cards with their balance that we offer: * Gold VISA- € 450 ----> Balance € 250,000 Daily withdrawal of € 1,500, validity 24 months * Gold Mastercard- € 500 --- -> Balance € 325,000 Daily withdrawal of € 1,800, validity 36 months * Platinum Visa - € 550 ----> Balance € 480,000 Daily withdrawal of € 2,000, validity 24 months * Platinum Mastercard - € 600 ----> Balance € 620,000 Daily withdrawal of € 2,500, validity 36 months * Infinity Visa - € 750 ----> Balance € 750,000 Daily withdrawal of € 3,000, validity 24 months * Infinity Mastercard - 850 € ----> Balance 850,000 € Daily withdrawal of 3500 €, validity 36 months Once payment has been made 12h to 48h in Europe and 12h to 72H worldwide After your order will be available, at the delivery address given. Shipping is by courier with parcel tracking within 2hrs after payment If you order regularly with us, we guarantee that you will not miss anything in the near future.   Email:Creditcards.atm@gmail.com    WhatsApp:+1(305) 330-3282       ✔✔✔ ✔©®™ ‍ ‍ ‍

MIKE FISHER HACKERS SERVICES FOR HIRE Hello i'm a professional hacker ceo of Mike group if you require services of a certified and experienced ethical hacker for your general ethical and specialized Hacks? + Have you been scammed before either trying to apply for a loan or on crypto currency / funding (bitcoin etc) and you want to recovery your money back ? + Access various social networks (facebook, twitter,Instagram, Google+, etc) + Specialized and experienced hacking into Educational Institutions, Change of Grades, Clearing of Criminal Records, Blog Hack, Clear Credit Card Debts, Drop Money Into Credit Cards, Smartphone Hacks, Bank Account Hacks in various parts of the world etc, + Hack into email accounts (gmail, yahoo, aol, etc) +crypto currency / funding (bitcoin etc) + Contact Mike Hacks +1(765) 705-0044 email; blankatm156@gmail.com

Financial Instrument For LeasingAnd Purchase - BG, SBLC, MT103, FRESH CUT, MT799, MT760 We Offers Financial Consulting to Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business all over United kingdom, Europe/America. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. The Financial institution can finance your signatory projects such as Real Estate Development, Aviation Service, Agriculture Finance, Petroleum Importation, Telecommunication, construction of Dams or Bridges and all kind of projects. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is Countersigned. We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 1,000,000 MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price : 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery : Bank to Bank Swift MT799 and/or MT760 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. BROKERS ARE WELCOME !!! Intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Our team of experts will be glad to share with you our working procedures. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved Email : liamdarragh.finance@gmail.com Skype ID : Liam-darragh Whatsapp : +46734779448

I got ripped off by an investment company named cryptoallday by sending them all my life savings, I invested $7,000 of my trust-fund money and was hoping to triple my capital in a week as they promised. When it was time to withdraw my profit I was being coerced into sending more money for my cashout which I ignorantly did.. To cut the long story short I lost all the money and was left with nothing so I began searching the whole web for somebody who could recover stolen bitcoins. I searched for at least 4 months and came across different rippers again but I couldn't quit because I had nothing more to lose paying anybody to get my $100,000 (total amount I paid them).  Finally, I came across a recovery company contact@Alliedrecovery . org and they did excellent in helping me recover my bitcoins. I was counselled by their group of experts and learned more about Bitcoins, at the same time recovered my total money lost, I can confidently refer anybody that was in my situation to them because I'm sure they offer genuine help. Be careful out there guys 

Ice Fog Hackers Fast delivery and Totally Untraceable, Detectable and Anonymously done so you have nothing to worry about. contact us On Everything about Pretesting/infiltration is what we are known for, we guarantee 100% service satisfaction. Adding School drop out as Graduate Fixing of University Grades Get Questions/Answers before a Test or Exams Hire A Hacker To Change Your Grades Hacking Of Websites/Database/Servers… I Need A Hacker To Change My University Grades College Grade Change School Grade Change Permanently Contact Us On Icehackerzz@gmail.com problems about your task or issue regarding hacking services.. Email: Icehackerzz@gmail.com hangout@=:Icehackerzz@gmail.com Phone Number: text @ 347-443-9188

Programmed ATM cards We have specially programmed ATM cards that can be used to withdraw money at ATMs or slides, shops and points of sale. We sell these cards to all our customers and interested buyers all over the world, the cards have a weekly withdrawal limit. Becoming rich and living the lifestyle of the rich and famous is the dream of many people. And while most people go to work or look for other ethical methods to make money from ATM programmed cards. The programmed ATM cards withdraws money from each ATM machine but has a weekly withdrawal limit, only your PIN will be in it, it is a high techonology carding system. The PROGRAMMED ATM card works on any card-based ATM machine, anywhere in the world. Email: atmservices44@aol.com hacklords.investors@gmail.com

Need help?

Morning to you all.. I know some might have heard about cloudhacker24. The best phone spying hacker in the world .. they are capable of getting you access to your partners phone remotely without any physical contact with the phone and without him or her suspecting you’re monitoring or going through her phone.. you can access your partners:phone calls, text messages, Facebook, WhatsApp,Instagram,Twitter,snap chat, telegram and all without getting close to his /her phone. Contact them and know if your partner is really faithful to you. @ cloudhacker24@gmail.com. or whatsapp @ +19142065634

Morning to you all.. I know some might have heard about cloudhacker24. The best phone spying hacker in the world .. they are capable of getting you access to your partners phone remotely without any physical contact with the phone and without him or her suspecting you’re monitoring or going through her phone.. you can access your partners:phone calls, text messages, Facebook, WhatsApp,Instagram,Twitter,snap chat, telegram and all without getting close to his /her phone. Contact them and know if your partner is really faithful to you. @ cloudhacker24@gmail.com. or whatsapp @ +19142065634

Morning to you all.. I know some might have heard about cloudhacker24. The best phone spying hacker in the world .. they are capable of getting you access to your partners phone remotely without any physical contact with the phone and without him or her suspecting you’re monitoring or going through her phone.. you can access your partners:phone calls, text messages, Facebook, WhatsApp,Instagram,Twitter,snap chat, telegram and all without getting close to his /her phone. Contact them and know if your partner is really faithful to you. @ cloudhacker24@gmail.com. or whatsapp @ +19142065634

Add new comment