Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

You can quickly generate the correct format of Harvard references and in-text citations by using our free Harvard Reference Generator tool.

Custom psychology research writing services have become very popular among students seeking Psychology Assignment Writing Services and psychology essay writing services.

if You Want to Buy online Furniture So You Can Visit Our Website

We are Using Sheesham Wood in Our Products

You Can Buy Online Showcase From us

We are using also Kikar Wood in Our Furniture

Student life saviour is a reputed company to offer quality assignment help services to students at reasonable prices.

Australian Assignment Help is the best provider of assignment help services to students in Australia,

Zoho product is known for its awesome service around the world. So, you can get immediate assistance from the technical experts without any charges. Or you can try to resolve the error on your own. Both ways, the error must not be the cause of tension as it can be resolved easily. Zoho mail login problems sometimes caused due to invalid certificate issues. To resolve this you have to enable the POP account configured in Zoho Mail. Refer to the underlying steps- Go to settings of your Zoho mail Click on ‘Mail’ and then on ‘Mail Accounts’ Click to Enable your email account

This is really very nice post you shared, i like this post, thanks for sharing. Click now to get assignment help from expert writers at the best price.

If you are facing any technical problem with your HP Printer like not working and other thing then follow us and get reliable solution to fix this problem or contact with help phone number to get quick support by experts. https://www.hptechnicalhelpnumber.com/

We at Essayassignmenthelp.com.au always provide original customized, non-plagiarized fast assignments online Australia services. You choose a topic and convey us the assignment requirements through the order form by asking my assignment help; our assignment experts do the rest for you.

Mcafee Login Account is your one-stop key for accessing and utilising all the benefits and features of the amazing Mcafee security applications. This online platform allows you to purchase and manage your subscriptions with utmost ease. Besides, it allows you to manage your account and billing information.

Webroot offers globally acclaimed, cutting-edge cybersecurity solutions that guarantee unbeatable protection for all your connected devices. Its innovative and user-friendly products are regarded as some of the most robust and versatile options.

Webroot offers globally acclaimed, cutting-edge cybersecurity solutions that guarantee unbeatable protection for all your connected devices. Its innovative and user-friendly products are regarded as some of the most robust and versatile options.

Unter garmin.com/express können Sie ganz einfach die Garmin Express Anwendung für Ihr System herunterladen und installieren.

You may not know the correct scalability for the academic poster layout and where to use the images. So wait no longer and hire our academic poster designers TODAY at slashed rates before the discounts expire. Google Scholar is an online search engine built, especially for academic purposes. Students can use this online platform to conduct their research work on any academic topic.

This Morgan car company case study explores the challenges faced in the Automobile industry and how Morgan Motors has captured a large portion of the market. https://www.totalassignmenthelp.com/free-sample/morgan-car-company-case-study

AOL is a reputed Email service provider known for its state-of-the-art and fully secure communication solutions. However, it is not just limited to the web-based messaging service. In fact, it provides a whole lot of products and services to enhance and safeguard your digital life.

Hulu Login is your key to access the US’s most preferred streaming service. Because of incredible and unmatched TV shows, videos and movies, the streaming service portal is engaging more and more people in it. If you too wish to enroll for this service, Start the process of Hulu Login in the following manner.

Garmin is an industry leader in delivering the finest quality navigation devices. It has an extensive range of products that are designed with an aim to make the most of the daily opportunities and create a memorable experience. Garmin is known for its superior quality, advanced technology, and best values of its products. It has covered almost all the crucial parts of a customer’s life such as aviation, marine, fitness, adventurous activities, automotive, and much more. All its products are fully-packed with ground-breaking features.

Microsoft Office or simply Office (office.com/setup) is an exceptionally effective and efficient suite of Software Applications. This Software Suite offers a well-integrated fleet of various Productivity Tools. These cutting-edge tools are designed specifically for automating the time-consuming, labour-intensive manual office work. It extends a wide range of purpose-specific tools like Word,OneNote, Excell, Outlook, Powerpoint, etc.

If you’re using HP eprint setup feature of 123.hp/setup printer to print the documents, you can take step by step guidance from trained printer experts. HP eprint is a service offered by HP, which helps you to print the documents from123.hp/setup HP printer from any location of the world. You must have an active Internet connection and HP Printer must be eprint enabled to print the documents. If you have any technical trouble to print the documents from HP eprint service, you can call our printer professionals to get the specialized guidance to solve this issue within a few seconds. Our online printer expert team is available 24 hour to help you in the appropriate ways.

Assignment help, one of the leading academic solution providers in Australia, understands the challenges and extends a helping hand to the aspiring engineers who are willing to land a job in Australia.

I just want to offer you a huge thumbs up for the excellent info you have right here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

Are you using 123.hp.com.setup printer? If yes, we can guide in the right ways. Do you want to use scanning feature with your 123.hp.com.setup printer? If yes, our technical professionals can guide you in the right ways.

Learning is a hard process if not handled with proper tools. We offer Test Banks and Solution Manuals for the most popular textbooks including Systems Analysis And Design 11th Edition Test Bank. View today!

MyAssignmentHelpNow, who help students globally at all level academic. We work 24*7 so that you don’t need to wait for any certain time, you can reach us any time. For any assignment help you can directly get into touch with our expert.

Wow, such an awesome blog you have written there and you and I get exactly what information I am looking for, in the third paragraph you put amazing effort to explain the theme of the content. As a content writer, I can understand efforts because when students ask me for Sunnybrook medical centre case study, I do the same.

Malik Furniture is the Biggest Online Furniture Store in Pakistan.

Add new comment