Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

If getting herpes cure was that easy then why do people still suffer from herpes? I was diagnosed of herpes back in 2014 and i was also told it has no cure,I have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stop doing research about finding a cure,I came across testimonies about people getting cured through herbal medication and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found DRASHAOSEMUDIAMEN and I discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people,I contacted him through his mail: DRASHAOSEMUDIAMEN@GMAIL. COM, and +2347052021645 we talked on phone and i confirmed he was genuine,I did all what he told me to do, i received the medicine,use it as he prescribed,and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it.do not be deceived THERE IS A CURE FOR HERPES. He is also good at saving you from any kind of diseases like Herpes. HIV/aids. Gonorrhea. Cardiac problem. cold sore. Hpv cure. Cancer. Watering sperm. Womb fertilization. Penis erection. Witch craft attack. S T D diseases. Internal heat Rashes. Fibroid. Low sperm count. Dairy. long sickness. I promise I will always testify for your good work. drashaosemudiamen@gmail. com or whatsapp +2347052021645 GOOD LUCK.     https://www.facebook.com/Drashaosemudiamen  

Hello am Stacy Amber, well i feel no shame about telling the world that i was tested positive to HIV virus,saddest days of my life, self guilt and rejection did more damage than the sickness itself, i called off my wedding, i couldn't stand endangering Parker's life because of my stupid mistakes. However, my story changed when i came across a spiritualist on one health forum, someone was posting a testimony and it got me curious so i made inquiries and contacted the herbal home , i know its stupid to believe in such things but i tried anyway i didn't have anything to loose, the herbalist sent some potions which i paid for they were quite cheap anyway. Two months ago i went back for a test and i tested negative to the same HIV that ruined my life.Dr Ose cures different types of sicknesses that are still medical mysteries today and he does some voodoo supernatural things too please contact him if your sickness in beyond normal, this man makes the impossible happen. just contact this E-mail: droseherbalcenter@gmail.com or call and whatsapp his mobile:+2349039710321.i promise u will be amazed He is also specialise on this following .HERPES . HPV . GET YOUR EX BACK . HPV VIRUS . BED WETTING . PREGNANCY SPELL . CANCER

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr. Ojamo on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Ojamo today on his email via dr.ojamoherbalhome@gmail.com or you can reach him on WhatsApp via this Tell Number +2349077406037

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr. Ojamo on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Ojamo today on his email via dr.ojamoherbalhome@gmail.com or you can reach him on WhatsApp via this Tell Number +2349077406037

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted. him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060.    

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went .back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

My health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr Ebhota herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was doubtful to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospital but same result. However, I was convinced by my friend to try the herbal medicine because I wanted to get rid of HPV/WART. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have be taking it for less than 3 days I have less outbreak. But within one week i was fully cured from WART/HPV. The herbal medicine really work and I will like to share this great herb doctor contact with you all email him drebhotasolution@gmail.com or whatsapp +2348089535482. Pls try and help yourself out of warts completely today. he also c My health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr Ebhota herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was doubtful to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospital but same result. However, I was convinced by my friend to try the herbal medicine because I wanted to get rid of HPV/WART. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have be taking it for less than 3 days I have less outbreak. But within one week i was fully cured from WART/HPV. The herbal medicine really work and I will like to share this great herb doctor contact with you all email him drebhotasolution@gmail.com o r whatsapp +2348089535482. Pls try and help yourself out of warts completely today. he ure DIABETIES ULCAL CANCER etc. He also told me that he has solution for the flowing. 1 Cancer cure 2 Diabetes cure 3 Ringing ear 4 Herpes cure 5 Warts cure 6 HPV cure 7 Get your ex back 8 Pregnancy herbal medicine 9 Prostate enlargement 10 Hepatitis B 11 Disability 12 Kidney problem Etc.

oyaguspellcaster@gmail.com

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Sikies Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Sikies. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail Drsikies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back. here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com you can reach me via mail: anitalawson515@gmail.com

On my website you'll see similar texts, write what you think.

Hello am Stacy Amber, well i feel no shame about telling the world that i was tested positive to HIV virus,saddest days of my life, self guilt and rejection did more damage than the sickness itself, i called off my wedding, i couldn't stand endangering Parker's life because of my stupid mistakes. However, my story changed when i came across a spiritualist on one health forum, someone was posting a testimony and it got me curious so i made inquiries and contacted the herbal home , i know its stupid to believe in such things but i tried anyway i didn't have anything to loose, the herbalist sent some potions which i paid for they were quite cheap anyway. Two months ago i went back for a test and i tested negative to the same HIV that ruined my life.Dr Ose cures different types of sicknesses that are still medical mysteries today and he does some voodoo supernatural things too please contact him if your sickness in beyond normal, this man makes the impossible happen. just contact this E-mail: droseherbalcenter@gmail.com or call and whatsapp his mobile:+2349039710321.i promise u will be amazed He is also specialise on this following .HERPES .HPV .GET YOUR EX BACK .HPV VIRUS .BED WETTING .PREGNANCY SPELL .CANCER

Hello am Stacy Amber, well i feel no shame about telling the world that i was tested positive to HIV virus,saddest days of my life, self guilt and rejection did more damage than the sickness itself, i called off my wedding, i couldn't stand endangering Parker's life because of my stupid mistakes. However, my story changed when i came across a spiritualist on one health forum, someone was posting a testimony and it got me curious so i made inquiries and contacted the herbal home , i know its stupid to believe in such things but i tried anyway i didn't have anything to loose, the herbalist sent some potions which i paid for they were quite cheap anyway. Two months ago i went back for a test and i tested negative to the same HIV that ruined my life.Dr Ose cures different types of sicknesses that are still medical mysteries today and he does some voodoo supernatural things too please contact him if your sickness in beyond normal, this man makes the impossible happen. just contact this E-mail: droseherbalcenter@gmail.com or call and whatsapp his mobile:+2349039710321.i promise u will be amazed He is also specialise on this following .HERPES .HPV .GET YOUR EX BACK .HPV VIRUS .BED WETTING .PREGNANCY SPELL .CANCER

Joy and happiness is all i see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr aziegbe, i came in contact with his email through a friend in UK and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you willing to give him a chance. you can contact him through this email DRAZIEGBE1SPELLHOME@GMAIL .COM or you can also WhatsApp him +2349035465208 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work.

I initially had a low score of 425, with 6 negative items on my report. Over 2 frustrating years of my unyielding search of a legit credit agent to help me fix my report, it was really a waste of time, money and effort. 5 times, I got scammed by this so-called hack agents. My report even got in more bad shape as my score reduced to 380. At this point, I gave up on my report. I was about getting a new one because I know how impossible it is for me to get a loan or mortgage to acquire my dream home as I couldn‚t afford it. One day, I got a message from a former workmate who has relocated a year back, asking me to mail; RICHARDSTALLMANCREDITREPAIR@GMAIL.COM and get my credit issues fixed. Due to my previous encounters, I felt reluctant at first, but later gave it a try due to the fact that a friend recommended it to me. Surprisingly , in just 3 days, my report became better in good shape as my score increased to 815 and all my negative items removed. I‘m actually typing from my dream home as I live comfortable right now. If you've been in similar dilemma with your report, you could contact him through (908) 845-5786, his mail; RICHARDSTALLMANCREDITREPAIR@GMAIL.COM and get your problems solved.

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2011, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at {oliha.miraclemedicine@gmail.com} or whatsapp him number: +2349038382931. or website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/ Contact him today and you will have a testimony...Good luck! Dr. OLIHA Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Aza and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Aza and his herbal exploit. Contact him via email: drazaherbalcenter@gmail.com  or WhatsApp him at +1(315)7951518          

I Appreciate the great Dr iniboku for his healing herbal medicine he prepared for me, after being a sufferer of H.S.V 1&2 Disease for 2 years. it was very surprising how i got cured from Dr iniboku herbal medicine, that quickly cleanse my whole body and today after checking myself in the hospital i was found negatives, dear viewers my doctor personally told me that there was no cure for my Disease at first i thought the world has ended for me but as soon as i got reached to Dr iniboku herbal medicine, my story was not the same again, i only used Dr iniboku herbal medicine for just 3 weeks and i was totally cured, no one deserve to suffer for so long,health is wealth my dear viewers no amount of money can cure you except you get the right remedy and be cured completely, today a cure is found and confirm by many others like me, Dr iniboku also has other cure for HIV AIDS, DIABETES,HEPATITIS B,CANCER,HEART DISEASE,MIGRAINES,COLD SORES,I am going to keep spreading this good news to the whole world, his email address is (drinibokuspelltemple@gmail.com) or his WhatsApp him on this Tell.Number +2347059186346

God bless Dr. Ero for his marvelous work in my life, I was diagnosed of CANCER since 2018 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the CANCER out of my system, I searched out some possible cure for CANCER i saw a comment about Dr. Ero, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 good days later i was cured from CANCER, Dr. Ero truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through his  email him on dreromoncaregiver@gmail.com or you can also follow him on his pagehttps://www.facebook.com/dr_ero_natural_remedies-115490860288014/

God bless Dr. Ero for his marvelous work in my life, I was diagnosed of CANCER since 2018 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the CANCER out of my system, I searched out some possible cure for CANCER i saw a comment about Dr. Ero, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 good days later i was cured from CANCER, Dr. Ero truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through his  email him on dreromoncaregiver@gmail.com or you can also follow him on his pagehttps://www.facebook.com/dr_ero_natural_remedies-115490860288014/

my name is Jeanette Wendy from Ajax Holland, Dr Sanni Moses is the only Dr who could ever get my HIV-AIDS cured with his healing spell, i have tried almost everything but i could n�t find any solution on my disease, despite all these happening to me, i always spend a lot to buy HIV drugs from hospital and taking some several medications but no relieve, until one day i was just browsing on the internet when i come across a great post of !Christabel Smith! who truly said that she was been diagnose with HIV and was healed that very week through the help of these great powerful healing spell doctor , sometime i really wonder why people called him Dr Sanni Moses, i never knew it was all because of the great and perfect work that he has been doing that is causing all this. so i quickly contacted him, and he ask me some few questions and he said a thing i will never forget that any one who contacted him is always getting his or her healing in just 6 hours after doing all he ask you,so i was amazed all the time i heard that from him, so i did all things only to see that at the very day which he said i will be healed, all the strength that has left me before rush back and i becomes very strong and healthy, this disease almost kills my life all because of me, so i went to hospital to give the final test to the disease and the doctor said i am HIV negative,i am very amazed and happy about the healing Dr Sanni Moses gave to me from the help of his ancient herbs But if you feel like contacting Dr Sanni Moses at once you can email him now for your own healing too @ Drsannimoses@gmail.com for quick response add him on WhatsApp +2347011911646 this are also the diseases that DR Sanni Moses cures HERPES DIABETES ASTHMA SYHPHILIES CANCER.

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

I got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Salami, but i never believed them. I was hurt and depressed, I was too curious and wanted to try Dr Salami, then I contacted him through his email (dr.salamiherbalcenter180@gmail.com) . When I contacted him, he assured me 100% that he will heal me, I pleaded with him to help me out. My treatment was a great success, he healed me just as he promised. He sent me his medication and asked me to go for check up after 14 days of taking the medication. i agreed with him and i took his medication and went for check up, to my greatest surprise my result was negative after the treatment, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3 weeks to be very sure I was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess it's time i recommend anyone going through Herpes HSV-1 or HSV-2, HIV, HPV, Hepatitis B, Diabetes, Cancer should reach him. EMAIL: dr.salamiherbalcenter180@gmail.com. WHATSAPP: +2348054895756 WEBSITE:  https://drsalamiherbalcent.wixsite.com/doctorsalami

. I've suffered with HIV/AIDS ever since I was a child but it's only been the last few years I discovered that I also have herpes virus . So I started looking for a way to get cure permanently from this deadly virus I visited so many hospitals in search for a solution.Few month ago I came across a site where a lady was sharing a testimony about Dr Godwin and how he cured HIV/AIDS virus and all kinds of diseases with natural herbs.so I decided to give it a try and I email the Doctor he told me how I was going to get the herbs so I did as he instructed few days later I received the herbs and I started taking the herbs as instructed by the Dr.I was shocked two weeks later my doctor told me that I was free from HIV/AIDS so I decided to let the world know how I was cured from HIV/AIDS by Dr godwin. you can reach him through his drgodwinharbs@gmail.com Or WhatsApp/call +234 8089906968.If you also want cure for your herpes or any of the disease listed below Dr godwin also cure the listed diseases below 1, Night sweats 2, Lesions on your tongue or mouth 3, Weight loss 4, Frequent fever 5, Persistent Diarrhea 6, Skin rashes 7, Tiredness 8, Swollen lymph glands 9, Pneumonia 10, Memory loss 11, Depression 12, Swelling of the lymph glandsj 13, Red, brown, pink spots on the skin, mouth, nose, or eyelids 14, Sores of the mouth, anus, or genitals 15' HIV/AIDS 16' Herpes virus 17, Penis enlargement etc Goodluck call or wattsapp +2348089906968

I want to thank Dr Emu a very powerful spell caster who help me to bring my husband back to me, few month ago i have a serious problem with my husband, to the extend that he left the house, and he started dating another woman and he stayed with the woman, i tried all i can to bring him back, but all my effort was useless until the day my friend came to my house and i told her every thing that had happened between me and my husband, then she told me of a powerful spell caster who help her when she was in the same problem I then contact Dr Emu and told him every thing and he told me not to worry my self again that my husband will come back to me after he has cast a spell on him, i thought it was a joke, after he had finish casting the spell, he told me that he had just finish casting the spell, to my greatest surprise within 48 hours, my husband really came back begging me to forgive him, if you need his help you can contact him with via email: Emutemple@gmail.com or add him up on his whatsapp +2347012841542 is willing to help any body that need his help.

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..                  

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

Здравствуйте, вам нужны услуги взлома? Затем свяжитесь с felixdurtunhacker@outlook.com. Он сертифицированный хакер, который всегда предоставит полное доказательство. Если тебе надо * взламывать почтовые ящики, * все аккаунты в социальных сетях, * школьная база данных для чистки или смены оценок, * банковские счета, * корпоративные записи и системы, * DUI Он действительно лучший. HiDownload Microsoft Edge felixdurtunhacker@outlook.com Мы лучшая хакерская группа в сети, мы специализируемся на всех видах хакерских услуг, обеспечивая доступ к любой базе данных независимо от уровня безопасности. Имейте в виду, что большинство этих хакеров, которых здесь называют, являются самозванцами, я знаю, как работают настоящие хакеры, они никогда не рекламируют так доверчиво и всегда осторожны. Меня так много раз обманывали из-за отчаяния, пытаясь найти срочную помощь, чтобы изменить мои оценки в школе, наконец мой друг познакомил меня с группой проверенных хакеров, которые работают разумно и быстро, они делают всевозможные хаки s услуги доступны по цене. Не тратьте время на фальшивых хакеров Взломщик кредитных карт Мы можем положить деньги на банковские счета. взлом кредитного рейтинга пустая продажа кредитной карты Взломайте и используйте свою кредитную карту для покупок в Интернете Управляйте любым телефоном и адресом электронной почты Подключайтесь к чужому звонку и управляйте разговор

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured .me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947..      

Add new comment