Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

You Can Upgrade Your Kitchen or Dining Room. Dining Set

Mcafee Login Account is your one-stop key for accessing and utilising all the benefits and features of the amazing Mcafee security applications. This online platform allows you to purchase and manage your subscriptions with utmost ease. Besides, it allows you to manage your account and billing information.

Roadrunner Email, also known as Spectrum email, is a no-cost email service that has gained immense popularity in recent years. In past years, Time Warner Cable, an internet service provider, has offered this service to millions of users around the globe. But later, Spectrum of Charter Communication has overtaken the service.

Presently numerous innovation are dispatching the greater part of them are coming a large portion of the things are become advanced individuals are taking mindfulness about these things it become renowned overworld side numerous locales are giving an offer.

Play fantasy cricket on India's no.1 App and get a chance to win up to 50 lakhs in every match. Download the app now!

You can quickly generate the correct format of Harvard references and in-text citations by using our free Harvard Reference Generator tool.

Hi, I am Sofi Karter, We are the best independent technical support provider, providing online technical support services including live phone and chat support services for how do activate users. If you are encountering by mcafee.com/activate.

I really like your post, I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject. Thanks for sharing. It is such a very amazing post.

You can now buy you essay online, made by expert writers with professional experience in the field! Just visit Write My Essay. https://www.totalassignmenthelp.com/write-my-essay

Thanks for post this information of OULU university. If you buy online assignment then contact Assignment Help Services and get your solutions at 24/7.

While writing a thesis paper you should write only! This is a myth and you should not trust this. Try to take adequate breaks, meet your friends, go for a hike, take out your dancing shoes and you can do anything that makes you happy. Your assignment expert will definitely take your place when you cannot work anymore! But always stay in touch with the writer and when you feel motivated again, take on the button and start working again. When you are looking for an affordable paper, find a good writer. Partner with him till the end of your thesis submission.

Mywifiext Follow the step by step guidelines for Mywifiext.net Login, https://my-wifi-ext.com/blog/ account setup and configure your Netgear Extender to experience seamless connectivity.

Magellan Gps Update is a prominent portable GPS navigation consumer electronics company. To take the benefits of the Magellan GPS device, the users have to install and get the latest Magellan GPS updates. Through the GPS Magellan updates, http://magellan-gps-updates.com/magellan-roadmate-update

Garmin.com/express Garmin Express Register, update and sync your device with Garmin. Manage devices from your desktop. Garmin Express is a computer application. http://garmin-express.support/garmin-nuvi-update

Office.com/setup For Office Setup and Activation go to http://officecomsetups.uk/office-setup and get started with activation and installation by entering product key.

Rand Mcnally Dock Update Rand McNally is a world-leader in providing GPS based rand McNally dock software update. Its innovative product range covers the diverse needs of various users and McNally dock. These intuitive, http://randmcnallydockupdate.com/rand-mcnally-dock

Garmin.com/Express Download Garmin Express To Install & Manage Garmin Updates For all Garmin Devices With Easy Instruction by visiting garmin.com/express https://garmincomexpress.pro/garmin-express

Get Started with Mcafee.com/activate for downloading & installing the software and activate it by entering the product key at http://imcafeecomactivates.com/mcafee-login.

AOL Mail is a software provider that serves web-based email service by creating a sign-in account will experience secure and reliable email services. http://aolmailid.com/mail-aol-com

Office 365 Download Office 365 integrates seamlessly with Microsoft Office and with other Microsoft applications that makes communication and collaboration easy with the co-workers in the office. http://office365-download.com/office-setup

Visit official website 123.hp.com/setup to download, install and setup the recommended HP printer drivers for your printer model.

Cash app dispute is something that no one ever would like to get into it. But, as long as you are using Cash App as your personal payment app, expecting a worst will not be exaggerating. The reason for that is the sad reality of the internet-based payment system.

The simplest way to fix all kinds of payment-related Cash App dispute, you can use your mobile app or directly navigate to the Cash App website. To know more information about Cash App dispute visit here: Cash App Dispute

The simplest way to fix all kinds of payment-related Cash App dispute, you can use your mobile app or directly navigate to the Cash App website.

Wow, such an awesome blog you have written there and you and I get exactly what information I am looking for, in the third paragraph you put amazing effort to explain the theme of the content. As a content writer, I can understand efforts because when students ask me for Sunnybrook medical centre case study, I do the same.

Such a well written piece, I must say! If you have been on the quest to attain a professional accounting homework help to strengthen your written paper even further, you can attain so at Livewebtutors.com. A strong team of researchers, writers and editors await your presence online.

I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.

Captain Philip Howe is the author of the popular and inspirational storybooks Spouts: the whale who saved Christmas. He has spent his 30 years of life in the Pacific and Atlantic Oceans. His voyage is well known and featured in sail magazines. He inspires children with his real-life experiences and adventures.

Make sure to go to Impact Auto Glass to discover greater information about our services and offers. We are the leading car enterprise operating with experts to provide No Fault State Car Accident Florida and more at a cost-effective pricing range. Our project is to create a high-quality experience for the client by offering exceptional services.

I am a very simple girl, I like to travel, I love the countryside  Meet me Click here

Add new comment