Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely. cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com 

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely. cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after .making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com, 

Thanks to { dr.obho }  he is a great spell caster who brought my ex husband back I want to tell everyone about my meeting with ( dr.obhogreatspell@gmail.com) who  brought back my ex lover within the  period of 2days... At thesdr.obhogreatspell@gmail.com e  moment i don't have anything to say than to appreciate the good works of dr.obho, who you can simply reach through this email address: ( dr.obhogreatspell@gmail.com ) {1 } He has herbs to cure HIV cancer, kidney .{2 } He fixes broken relationships, marriages.{3 } He cures madness/stress/addictions/long illnesses.{4 } He has mixtures of herbs for sexual weakness.{5} He has herbs to prevent you and your family from coronavirus {6} He can make you rich and famous  Once again contact this email ..........   dr.obhogreatspell@gmail.com   You can also reach me through this number for confirmation +393511766423

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me. that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060.    

I can’t believe my Genital Herpes and HIV is really cured, i never thought and believed that one day i will live on earth cured of this disease.i have been suffering of this deadly disease GENITAL Herpes and HIV since 2years ago.Happiness is all i see now i never thought that i will live on earth before the year runs out this is a miracle A shot testimony on how i was cured for my Genital Herpes and HIV Virus diseases by Dr Myron with his Herbal Root Herbs Medicine, Although this is almost too impossible to believe, but I am here to fulfill my promise to Dr Myron I am a survivor, I am a living proof of this medication, at first it sounded so fake, but my mum encouraged me to continue with the medication, within 3 days I notice the sours in my genitals were all dried up and my tongue stopped paining me, so i stopped taking my ARVS and focused on the herbal medication. I felt my body coming back to life, my skin, my face, no more body weakness and my mum kept praying for me, she was really happy when I was tested negative. This unbelievable transformation has also brought me closer to God, and thanks to Dr Myron for his regular checkups, calls, sms and chats. I am CURED, I am CURED and I repeat I AM CURED! I have been a slave of HIV for 2years but it took just 18 days for my cure! God Bless you Sir! contact him now for any kind of diseases problem such as Hiv, cancer, Hpv, prostate enlargement, Hepatitis C, on his mail drmyronherbaltemple@gmail.com) whatsapp him only +2348158836673  he has a herbal remedy to all sickness i have copied and sent the link of your contacts to a few Hiv, Cancer, Herpes friends, please sir help them and God will increase you! Thank you again sir for putting a smile on my face again so i am posting to this forum saying if you are in a similar situation or have any kind of disease problem you can as well contact him for help.

I can’t believe my Genital Herpes and HIV is really cured, i never thought and believed that one day i will live on earth cured of this disease.i have been suffering of this deadly disease GENITAL Herpes and HIV since 2years ago.Happiness is all i see now i never thought that i will live on earth before the year runs out this is a miracle A shot testimony on how i was cured for my Genital Herpes and HIV Virus diseases by Dr Myron with his Herbal Root Herbs Medicine, Although this is almost too impossible to believe, but I am here to fulfill my promise to Dr Myron I am a survivor, I am a living proof of this medication, at first it sounded so fake, but my mum encouraged me to continue with the medication, within 3 days I notice the sours in my genitals were all dried up and my tongue stopped paining me, so i stopped taking my ARVS and focused on the herbal medication. I felt my body coming back to life, my skin, my face, no more body weakness and my mum kept praying for me, she was really happy when I was tested negative. This unbelievable transformation has also brought me closer to God, and thanks to Dr Myron for his regular checkups, calls, sms and chats. I am CURED, I am CURED and I repeat I AM CURED! I have been a slave of HIV for 2years but it took just 18 days for my cure! God Bless you Sir! contact him now for any kind of diseases problem such as Hiv, cancer, Hpv, prostate enlargement, Hepatitis C, on his mail drmyronherbaltemple@gmail.com) whatsapp him only +2348158836673  he has a herbal remedy to all sickness i have copied and sent the link of your contacts to a few Hiv, Cancer, Herpes friends, please sir help them and God will increase you! Thank you again sir for putting a smile on my face again so i am posting to this forum saying if you are in a similar situation or have any kind of disease problem you can as well contact him for help.

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2011, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at {oliha.miraclemedicine@gmail.com} or whatsapp him number: +2349038382931. or website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/ Contact him today and you will have a testimony...Good luck! Dr. OLIHA Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease

This is real take it serious, who will believe that a herb can cure Hiv&Aids, i never believe that this will work I have spend a lot when getting drugs from the hospital to keep me healthy, what i was waiting for is death because I was broke, one day i hard about this great man who is well know of HIV&AIDS and cancer cure, i decided to email him, unknowingly to me that this will be the end of the hiv in my body, he prepare the herb for me, and he send it through courier services he also told me how many days it we take to get tome, so i actually receive the herbs he give me instruction on how to take it, at the end of one month, he told me to go to the hospital for a check up, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me negative, i thought it was a joke, I went to other hospital was also negative, then I took my friend who was also suffering from cancer to the Dr iniboku , after the treatment she was also confirm free . He also have the herb to cure cancer and the diseases listed below; (1) CANCER, (2) ASTHMA/ PENIS ENLARGEMENT (3) HERPES (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) YOU WANT YOUR EX HUSBAND BACK (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/ INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) DIABETES...E.T.C please i want every one with this virus to be free, the government are proud of you for the help you are providing... Once again thank you for saving my life, that is why I will be dropping his email address, drinibokuspelltemple@gmail.com or call on +2347059186346 now 

just wanna say a big thank you patrice cythia for introducing me to Dr Akioya the great HERBALIST that helped me prepare home remedies that cured my herpes simplex virus (HSV1&2) I was infected with herpes for the past two years and i was not happy all day so i was desperate to get a cure so that i can live normal and get healthy. One day i was less busy so i decided to make latest research on herpes cure and i found a site were everyone was talking about Dr Akioya and has ability to cure Herpes, HIV, HPV, Cancer, ALS, COPD, Anthrax, genital wart, cold sore, Arthritis skin tag and all manners of diseases and virus. So i discussed with cythia and she explained to me that its very easy working with Dr Akioya so i contacted Dr Akioya via email dr.akioya17spellhome@gmail.com and he helped me just as he has helped others now I am now cured from herpes am very happy now. and i can also assure you that he can also help you. so if you need the service of DR Akioya kindly contact him drakioya17spellhome@gmail.com.He can also cure so many sickness or whatsapp +2348105257464.He can also cure so many sickness

just wanna say a big thank you patrice cythia for introducing me to Dr Akioya the great HERBALIST that helped me prepare home remedies that cured my herpes simplex virus (HSV1&2) I was infected with herpes for the past two years and i was not happy all day so i was desperate to get a cure so that i can live normal and get healthy. One day i was less busy so i decided to make latest research on herpes cure and i found a site were everyone was talking about Dr Akioya and has ability to cure Herpes, HIV, HPV, Cancer, ALS, COPD, Anthrax, genital wart, cold sore, Arthritis skin tag and all manners of diseases and virus. So i discussed with cythia and she explained to me that its very easy working with Dr Akioya so i contacted Dr Akioya via email dr.akioya17spellhome@gmail.com and he helped me just as he has helped others now I am now cured from herpes am very happy now. and i can also assure you that he can also help you. so if you need the service of DR Akioya kindly contact him drakioya17spellhome@gmail.com.He can also cure so many sickness or whatsapp +2348105257464.He can also cure so many sickness

I was cured from Herpes with the herbal medicine Dr.Ezra sent to me. I got to know about him through a friend that was cured from Sarcoidosis by Dr.Ezra. His medicine work very fast without any side effect. I recommend Him to everyone suffering from Herpes or any type of disease, His medicine will cure you 100% completely. You can contact him through His email address:herbalistezra@gmail.com or you WhatsApp him on +2348116755255.

God continues to bless Dr. Ajayi for his Wonderful work in my life. I discovered that I was infested with herpes four months ago and the doctor give me some pills to take I never take any because I’m a natural person who believe in herbs, last month I contacted a herbal doctor from west Africa and tell him all my problems and then he prepared a herbal medicine and ship to me through the ups to my greatest surprise I was tested negative. I was able to get rid of my herpes with herbal medicine trust me I’m completely cured. Am so excited to share this great news, I want you all to contact this herbal doctor. He is a good doctor. you may need his email for assistance, Email him at ajayiherbalhome@gmail.com   

God continues to bless Dr. Ajayi for his Wonderful work in my life. I discovered that I was infested with herpes four months ago and the doctor give me some pills to take I never take any because I’m a natural person who believe in herbs, last month I contacted a herbal doctor from west Africa and tell him all my problems and then he prepared a herbal medicine and ship to me through the ups to my greatest surprise I was tested negative. I was able to get rid of my herpes with herbal medicine trust me I’m completely cured. Am so excited to share this great news, I want you all to contact this herbal doctor. He is a good doctor. you may need his email for assistance, Email him at ajayiherbalhome@gmail.com you can also call or write him on whatsapp +2348154724883 please share as you read and save others...

HOW I GOT CURED FROM HERPES VIRUS I was diagnosed of HERPES virus and i have tried all I can to get cured but all to no avail,,until I saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medications to cure all kind of diseases including HERPES virus,at first I doubted if it was real but decided to give it a try,when I contacted this herbalist via his email and he prepared a HERPES herbal cure and sent it to me via UPS delivery company service, when I received this herbal medicine, he gave me step by direction on how to apply it,after applying the way I was instructed,I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks to Dr oboh.Email obohesan@gmail.com this great herbal doctor via WhatsApp+2348068889290 HE CAN ALSO CURE SICKNESS LIKE {1}HIV/AIDS {2}DIABETES {3}EPILEPSY {4} BLOOD CANCER {5} HPV {6} ALS {7} HEPATITIS {8}LOVE SPELL {9} SICKLE AND ANAEMIA.. or via whatsapp +2348068889290

Hello everyone i am happy to say that i was cure from hsv by Dr patrick with his herbal medications after i tested positive July 2014 and ever since then i have been on medications to extend my living on earth. One faithful day i was browsing and i saw a comment on how Dr patrick cure hsv with herbs,i was surprise and i contact him on the email they provided on the comment and i explain my problem to him and he also prepare the herbs and send to me which i use for couple of days as i was instructed by him and after 7 days i went to hospital for checkup and i tested Negative.You can also reach Dr patrick on email dr.patrickherbalhome@gmail.com or whatsAPP him +2348055367947    

I GOT CURED FROM HERPES VIRUS I was diagnosed of HERPES virus and i have tried all I can to get cured but all to no avail,,until I saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medications to cure all kind of diseases including #HERPES virus,at first I doubted if it was real but decided to give it a try,when I contacted this herbalist via his email and he prepared a #HERPES herbal cure and sent it to me via DHL delivery company service, when I received this herbal medicine, he gave me step by direction on how to apply it,after applying the way I was instructed,I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks to Dr OGODO Email this great herbal doctor via his email Ogodoherbalhomesolution@gmail.com You can also WhatsApp him on +2349044680467 HE CAN ALSO CURE SICKNESS LIKE {1}HIV/AIDS {2}DIABETES {3}EPILEPSY {4} BLOOD CANCER {5} HPV {6} ALS {7} HEPATITIS {8}LOVE SPELL {9} SICKLE AND ANEMIA Only DR OGODO Can Help You I Love You Father

Herpes is one terrible and embarrassing virus, I was actually having that disease till I met Dr Isiramen, seriously I didn't believe he would be able to cure me from the virus cause it was already serious. To my greatest surprise I took the herbal medicine he gave me as prescribed for quite sometime and d sore was all getting dried up and healing so I went to get myself tested of herpes, behold I was finally healed and free from herpes and all thanks to Dr Isiramen. I suggest if you still have the virus just contact Whatsapp number: +2348054753640 

Herpes is one terrible and embarrassing virus, I was actually having that disease till I met Dr Isiramen, seriously I didn't believe he would be able to cure me from the virus cause it was already serious. To my greatest surprise I took the herbal medicine he gave me as prescribed for quite sometime and d sore was all getting dried up and healing so I went to get myself tested of herpes, behold I was finally healed and free from herpes and all thanks to Dr Isiramen. I suggest if you still have the virus just contact Whatsapp number: +2348054753640 

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I Want To Appreciate Dr.godwin for hs great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And Was Look For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.godwin Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.godwin I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have There Same Herpes Virus Please contact Dr Goodwin To Help You Too,And Help Me To Thank Dr. GODWIN For Cure Me, I’m Cured By Dr. Godwin Herbal Medicine,His Contact Email: drgodwinsolutionhome@gmail.comOr Cell Whatsapp Number +2348054615060 thank you .....https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

Hello everyone..........I thought the physicians said there is no pills or another way for PENIS ENLARGEMENT !!! I am telling you today that Dr Olu has the product for PENIS ENLARGEMENT and it worked perfectly for me from 3:0 to 8:95 and still counting. Contact Dr Olu for help to Enlarge your penis via Email Address: Drolusolutionhome@gmail.com and alo reach him on WhatsApp with mobile number: +2348140654426 Be your brothers keeper by sharing this vital information to other fellow men around the global

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called Dr Okosun, I have been suffering from herpes for 2 years but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by Dr Okosun the great healer, I was searching for solution on the internet when I came across a testimony shared by someone on how Dr Okosun cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus thanks to Dr Okosun. here is Dr Okosun Email:drokosunherbalhome@solution4u.com WhatsApp:+2348088741105

Its a miracle that I am alive today. I encounter HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months and twelve (12) day with my calculations, before I meet the great Dr. USELU. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with herpes virus.Herpes is a viral infection cause by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.USELU online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.USELU WhatsApp +2347052898482 or E-mail: dr.uselucaregvier@gmail.com

God bless Dr. Ewan for his marvelous work in my life, I was dagnosed of HIV since 2011 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HIV. out of my system, I searched about some possible cure for HIV i saw a comment about Dr.Ewan how he cured HIV with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 8 days later i was cured from HIV, you can email him at email:( drewanherbalhome@gmail.com ) Once again thank you sir DR Ewan sausage cure the flowing virus, or reach me with his mobile number or whatapps ( +2348142763136 ) here are the illness he can cure> 1 cancer cure 2 diabetes cure 3 ringing ear 4 herpes cure 5 warts cure 6 HiV cure please i want every one with this virus to be free and be cured, that is why am dropping his email address. Email. (drewanherbalhome@gmail.com) call or what-sapp him on +2348142763136 do not hesitate to email him, he is a good and a great man (drewanherbalhome@gmail.com ) thank you for saving my life, and I promise I will always and forever testify for your good work

I GOT CURED FROM HERPES VIRUS I was diagnosed of HERPES virus and i have tried all I can to get cured but all to no avail,,until I saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medications to cure all kind of diseases including #HERPES virus,at first I doubted if it was real but decided to give it a try,when I contacted this herbalist via his email and he prepared a #HERPES herbal cure and sent it to me via DHL delivery company service, when I received this herbal medicine, he gave me step by direction on how to apply it,after applying the way I was instructed,I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks to Dr OGODO Email this great herbal doctor via his email Ogodoherbalhomesolution@gmail.com You can also WhatsApp him on +2349044680467 HE CAN ALSO CURE SICKNESS LIKE {1}HIV/AIDS {2}DIABETES {3}EPILEPSY {4} BLOOD CANCER {5} HPV {6} ALS {7} HEPATITIS {8}LOVE SPELL {9} SICKLE AND ANEMIA Only DR OGODO Can Help You I Love You Father.

Are you in need of professional hacking service? contact: CYBERVENOM6@GMAIL.COM His services are 100% safe and 100% guaranteed, they are professionals to satisfy one's needs in hacking services such as * hacking of social networks in general, for example, Facebook, Instagram, Twitter, Skype * Changes and updating of the university school * Hack university notes and transcripts * Clear criminal record * General hacking and database penetration * PayPal accounts verified hacking * Word Press Blogs hacking * Hack all social media accounts * Hack all Android, iPhone and Windows Mobile devices * clear credit score * Western Union MTCN and Moneygram Hack * Hacking and deleting videos and CCTV history * Hack bank logins, money transfer, credit transfer, clear credit records, credit repair report * Increase Facebook, Instagram followers and likes * Tracking and recovery of cars, mobile phones * Court of bank accounts * email account hacking * Website blocked hacking * delete YouTube videos or increase views * school transfer and forgery of certificates * Recovery of lost files or documents * hacking of all bank details and credit card hacking * Clear fingerprints of all databases and servers on the website * bitcoin loading and other types of hacking services. Reach him at: CYBERVENOM6@GMAIL.COM The solution to all your hacking problems is here

I am here to give my testimony about Dr Ebhota who helped me.. i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by salami, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how Dr Ehbota cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took for just 2 weeks and it seriously worked for me, my HERPES result came out negative. I am so happy as i am sharing this testimony. My advice to you all who thinks that there is no cure for herpes that is Not true just contact him and get cure from Dr Ebhota healing herbal cure of all kinds of sickness you may have like (1) CANCER,(2) DIABETES,(3) HIV&AIDS,(4) URINARY TRACT INFECTION,(5) CANCER,(6) IMPOTENCE,(7) BARENESS/INFERTILITY(8) DIARRHEA(9) ASTHMA(10)SIMPLEX HERPES AND GENITAL(11)COLD SOREHERPES. he also cure my friend from cervical cancer Email: drebhotasoultion@gmail.com or whatsapp him on +2348089535482

I actually was told otherwise, that the herpes can not be treated and that there is no way to make it go away once you have it. But I decided to do my own research and found out it is possible to fight it.. I got a lot of information about it here in forums and online,I got Dr Oje Abacha contact on a group were a man from Cordova was sharing his testimony of how he cured him of herpes so I decided to give him a try I emailed him through oje.herbalsolutioncentre@gmail.com . he called me to know if I actually wanted the cured after which the cure was sent to me few days later I was surprised when the same doctor who told me that I was diagnosed of herpes told me that I was completely free from herpes you can reach him through his email oje.herbalsolutioncentre@gmail.com . or through his WhatsApp +2348159734766 if you are diagnosed and also wanna be free from this deadly virus because he is really gonna be of help to you  

I Want To Appreciate Dr OLIHA for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OLIHA Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OLIHA I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OLIHA To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OLIHA For Cure Me, I’m Cured By Dr. OLIHA Herbal Medicine, His Contact Email:{oliha.miraclemedicine@gmail.com} or visit his website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/   or  Cell Whatsapp Number +2349038382931 thank you

HOW I GOT CURED FROM HERPES SIMPLEX VIRUS: God bless  Dr Oje Abacha  for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2016 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied, i needed to get the HERPES out of my system, I was directed by my brother in-law to meet  Dr Oje Abacha     who is good at curing HERPES DIABETES and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS delivery service (UPS). I took the medicine as prescribed by him and 13 days later i was cured from HERPES, by Dr Oje Abacha   truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through email:  oje.herbalsolutioncentre@gmail.com  Or contact him on whatapp via +2348159734766 . https://ojeherbalsolutioncentre.wordpress.com    

Add new comment