Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my .(HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947.,        

A LITTLE ACT OF KINDNESS CAN MAKE YOU REMEMBERED FOR A LONG TIME. GOD BLESS THE GREAT MIND BEHIND CREATING THIS READING PLATFORM. My problem with herpes has caused me many traumas, especially in my sexual life. I was so afraid of infecting my Boyfriend, I suffered the embarrassment of visiting dermatologists queries hundreds of times. Unfortunately, they did not find a definitive solution to my problem.The solution came from the least expected place By reading in a forum on the subject, mentioned a method for eliminating herpes. Many people had tried, with excellent and quick results.I had nothing to lose so I decided to use this method to eliminate my herpes 2. spent 18 days using this method and my herpes type 2 completely disappeared. I recommend this method to all those infected with herpes virus, who want to eliminate the herpes from their body forever. Contact Doctor Razor via his Email : drrazorherbalhome@gmail.com , I recommend his herbal herpes healing method. you can visit his website : https://herbalistrazorherb.wixsite.com/drrazorherbalhome, Whatsapp or Call Doctor Razor Via +2349065420442

A LITTLE ACT OF KINDNESS CAN MAKE YOU REMEMBERED FOR A LONG TIME. GOD BLESS THE GREAT MIND BEHIND CREATING THIS READING PLATFORM. My problem with herpes has caused me many traumas, especially in my sexual life. I was so afraid of infecting my Boyfriend, I suffered the embarrassment of visiting dermatologists queries hundreds of times. Unfortunately, they did not find a definitive solution to my problem.The solution came from the least expected place By reading in a forum on the subject, mentioned a method for eliminating herpes. Many people had tried, with excellent and quick results.I had nothing to lose so I decided to use this method to eliminate my herpes 2. spent 18 days using this method and my herpes type 2 completely disappeared. I recommend this method to all those infected with herpes virus, who want to eliminate the herpes from their body forever. Contact Doctor Razor via his Email : drrazorherbalhome@gmail.com , I recommend his herbal herpes healing method. you can visit his website : https://herbalistrazorherb.wixsite.com/drrazorherbalhome, Whatsapp or Call Doctor Razor Via +2349065420442.

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,.,      

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

HPV It's the most common sexually transmitted infection/diseases, i was so devastated when i first get tested positive and I was able to get rid of it wit the use of herbal medicine and today am tested negative, herpes free and ever since then i now play safe with whomever i came in contact with. i want you all out there to know that having HPV is not the end of your life cause it can be cured by the use of herbal medicine and i got this medicine from Dr Abiola you can check him out on drabiolasolutionhome.webs.com https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ dr-abiola-spell-home-8a91aaa06ad2 https://hivcure431846097.wordpress.com/ drabiolasolutionhome@gmail.com whatsapp him on +2348100609098

HPV It's the most common sexually transmitted infection/diseases, i was so devastated when i first get tested positive and I was able to get rid of it wit the use of herbal medicine and today am tested negative, herpes free and ever since then i now play safe with whomever i came in contact with. i want you all out there to know that having HPV is not the end of your life cause it can be cured by the use of herbal medicine and i got this medicine from Dr Abiola you can check him out on drabiolasolutionhome.webs.com https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ dr-abiola-spell-home-8a91aaa06ad2 https://hivcure431846097.wordpress.com/ drabiolasolutionhome@gmail.com whatsapp him on +2348100609098

Hello everyone, my name is Alfreed siang  i am here to say a big thank you to my doctor DR OLU who helped me enlarge my penis.i have never had a happy relationship in my life because of my inability to perform well due to my small penis, due to frustration,i went online in search of solution to ending my predicament and than i came across testimony on how DR OLU has helped them, so i contacted him and he promised to help me with penis enlargement,i doubted at first but i gave him a trial and he sent me the product which i used according to his prescription and in less than a week,i saw changes in my penis and it grow to the size i wanted and since then,i am now a happy man and no lady complains again about my penis.if you also need the services of my doctor,you can also contact him on his email..  drolusolutionhome@gmail.com   or his whataspp is +2348140654426

I was very confused when my wife that I married 11 years ago told me she needed a divorce simply because she fell in love with a guy she met in the bank. She took all her belongings and left my house even when I pleaded with her not to go but she insisted and left. It wasn’t easy at all for me because I was in pain and couldn’t go to work or even eat, i did a lot of research on the internet when I came across some beautiful testimony people shared about Dr. Ken so I quickly contacted him and told him my story I never knew Dr. Ken could be so nice, he told me that my wife will come back to me within 4 days and everything happened just as he said and then I concluded that I have found a God on Earth and I will continue to testify about him till Christ comes. Here is Dr. Ken contact details Email address;  drkenlovespell@gmail.com Whatsapp number; +1(201)992 1012..

Am really grateful and thankful for what Dr Ogbeide has done for me and my family. I Was having HERPES for good three years with no solution, the diseases almost took my life and because I was unable to work and I was also losing lots of money for medication, but one faithful day when I went online, I met lots of testimonies about this great man so I decided to give it a try and to God be the glory he did it. He cured me of my diseases and I am so happy and so pleased to Write about him today. If you need his help or you also want to get cured just the way I got mine, just email him below dr.ogbeidehherbalhome53@gmail.com or Whatsapp +2348169994938 and get your healing. He has cures for undeadly diseases like Diabetes, Hiv/Aids, Hepatitis, Fibroid, HPV and all types of Cancer... And so much more. 

Hello, my name is JEREMY PARKER, i was going through an article and found out about a man called Dr HARRY. i have been suffering from DIVORCES issues with three different women concerning my 2,0 inches penis size i had to contact the spell caster and herbal healer DR HARRY. viviana  my 4th wife was on the verge of leaving me for another man just because of my sexual failure .but i stayed positive and believe i could have her back and make her stay. and behold i Dr HARRY helped me enlarge my penis through his herbal medicine cream . VIVIANA  and i got together again and she was so happy the first night we had sex after using his cream for two weeks and i got 10.5 inches and 8.0 girth. Dr HARRY is such a nice man and honest man who take his patient happiness as his priority, he also helped me stop my cardiac arrest problem. Thanks to him and thanks to God for the gift given to him. If you have any problem whatsoever, contact him on this email: drharrysolution@gmail.com or website http://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple Contact him for the following problems and see the great work of Dr HARRY: SPELL (1)If you want your ex back. {2}If you want to be very successful (3)If you are searching for a job (4)You want to be promoted in your office. (5)You want women/men to run after you. (6)If you want a child. (7)You want to be rich. (8)you want to get Marriage Spells (9)Remove Sickness from your body Spells (10)Business spell (11)Lottery winning numbers (12)Bring Back Lost Love CURE PENIS ENLARGEMENT PREMATURE EJACULATION LOW SPERM COUNT ERECTILE DYSFUNCTION HIV/AIDS CURE HERPES CURE INFECTION CURE PILE STROKE HEART6 FAILURE CANCER REDUCING OF FATS AND BUMS ASTHMA and many more....... contact him on this email: drharrysolution@gmail.com or website http://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple or whatsapp him directly on +2349036417079   

i am so glad to write this article today to tell the world how Dr jones cured my HPV virus that have been in my body since five years ago, ever since then my life has been in complete,i have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors,but it didn't cure my HPV VIRUS neither did it reduce the pain, i was checking for solution on the internet then miraculously came across Dr jones the powerful herbalist that cure HPV INFECTION,then i contacted his email, i explained everything to him and he prepared a herbal cure and send it to me that was how i got cured from HPV disease totally after receiving his herbal medicine, so my friends viewers why waiting and be suffering with this HPV virus when there is someone like Dr jones that can cure any disease HIV/ CANCER/ HEPATITIS C VIRUS,HERPES VIRUS,ALS VIRUS. you can contact his via: email  bantespelltemple@gmail.com  .whatsapp or call +2349063962262

Olivia Bobby is my name. This isn’t a testimony but a show of appreciation to Dr White for giving me a second chance haven lived a reckless life for long. In 2015 few days to my wedding I tested positive to HIV I&II which almost made the clouds fall on me. For 4years of my life, I subjected my self to taking ARV drugs, visiting temples and pastors without solution but a night on a health blog changed my life after I read about how an African healer/herbalist called WHITE cured patients with herpes Virus. Dr White whom I contacted Via email: drwhitethehivhealer@gmail.com and Watsapp: +2349091844595 and paid the amount required to prepare the cure promised to cleanse my body white using herbs and he did by preparing the CURE and sent through courier service to my home address with clear instructions on usage. To cut the long story short in just 21days of using his heavenly blessed herbal medicines I went to the laboratory and behold I tested negative to HIV/AIDS. You can also write him for Herpes, Hepatitis, Hpv and diabetes cure with assurance of cure. Be informed no disease without cure perhaps you’ve not taken the right medicines I have waited to test severally before writing this and now its 100% certain I am cured and it’s my pledge and duty to tell the world.

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr momoh on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr momoh today on this Email address: dr.momoh9@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2347083724098  ....Dr.momoh also cures: 1. HIV / AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig's disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. emphysema 8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease)  

Dr Ishiaku herbal medicine is mighty and genuine,I use to use Mellisa oil and Lavender Healing herbs but result were just still the same.But using Doctor Ishiaku herbal medicine cured my herpes final and I have being living for 2 years now No Sores.My herpes is truely gone.Contact him if you interested of his herbal medicine too Dr Ishiaku can as well cure the following....HIV...HERPES,,COPD..FIBROID..ASTHMA..DIABETES..SICKLE CELL...ALS..EPILEPSY,,HEPATTITIS...CANCER...LOVE SPELL ...ishiakuherbalcure@gmail.com Or Whats-app Number On +2348180828544  

I want to share this wonderful testimony to the Good people all over the world on how I was able to Enlarge my Penis by Dr. Aziba. I was living a shameful life from my young age, just last month as I was browsing on the internet about Penis size  and Enlargement Products, I saw a testimony of a Man called Tim James testifying of how he was able to get his penis Enlarged by Dr. Aziba and I decided to also Email Dr. Aziba for my small penis size and he quickly respond to me and gave me the normal instructions which i did and then he shipped the product to me here in the united state which i received in just 3 working days and today i am very happy because i started seeing positive changes in my penis size in just 7 days of use.  Dr Aziba herbal product is the best recommended for you and to whom ever suffering from this shame or having any other diseases as well should Contact this great herbal doctor via his Email : Priestazibasolutioncenter@gmail.com and WhatsApp Him on +2348100368288

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,,      

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

Its a miracle that I am alive today. I encounter HPV VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months  with my calculations, before I meet the great Dr. Joe. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with hpv virus.Hvs is a viral infection cause by the Hpv virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.Joe online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.Joe WhatsApp +2348155730398  or E-mail: drjoehome@gmail.com  

i am so glad to write this article today to tell the world how Dr jones cured my HPV virus that have been in my body since five years ago, ever since then my life has been in complete,i have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors,but it didn't cure my HPV VIRUS neither did it reduce the pain, i was checking for solution on the internet then miraculously came across Dr jones the powerful herbalist that cure HPV INFECTION,then i contacted his email, i explained everything to him and he prepared a herbal cure and send it to me that was how i got cured from HPV disease totally after receiving his herbal medicine, so my friends viewers why waiting and be suffering with this HPV virus when there is someone like Dr jones that can cure any disease HIV/ CANCER/ HEPATITIS C VIRUS,HERPES VIRUS,ALS VIRUS. you can contact his via: email  bantespelltemple@gmail.com  .whatsapp or call +2349063962262

Its a miracle that I am alive today. I encounter HPV VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months with my calculations, before I meet the great Dr. AGBOMIAN. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with hpv virus.Hvs is a viral infection cause by the Hpv virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.AGBOMIAN online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.AGNOMIAN WhatsApp +2347040843115 or E-mail: Dragbomianherbalcured77@gmail.com

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Agbomian. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. Agbomian online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, i was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart I’m truly grateful, i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dragbomianherbalcured77@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2347040843115, one thing i love most about DR Agbomian is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

HELLO EVERYONE I have been suffering from (HERPES) disease for the past 8 months and had constant pain, especially in my knees. During the first month , I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man DR AGBOMIAN and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to DR AGBOMIAN telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the DR assured me that I have cured, after 2 weeks i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other like HSV1,2,HPV1,2,3,CANER HIV,COLE SORES,COPD/MND, ETC you can email DR AGBOMIAN on{DRAGBOMIANHERBALCURED77@GMAIL.COM sir I am indeed grateful for the help you can also CALL/WHATSAPP him on this number 2347040843115 ,,.....

Dr Agbomian Traditional Herbal Therapy is the best to treat Herpes virus, I have had herpes for 12 years now and I have tried so many ways to get rid of herpes totally but to know avail but I kept on searching. Couple weeks ago I came across a review about Dr Agbomian herbs, it was quite convincing because I believe in natural herbs for healing as I have been a vegan for a couple years now. So I decided to give it a try, I am overwhelmed with joy as I am totally free from herpes so I decided to share among others. You can get in touch with Dr Agbomian via email: dragbomianherbalcured77@gmail.com, call/Whatsapp +2347040843115. He does have herbs for Other ailments such as   Hpv, Diabetes, Hepatitis, Cervical Cancer. .

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr. Silver and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. Silver telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr. assured me that I have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr. Silver (drsilverhealingtemple@gmail.com) sir I am indeed grateful for the help I will forever recommend you to my friends!!! with your lovely Email Address ( drsilverhealingtemple@gmail.com

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947,,,                  

I always have cold sores outbreaks when on my periods and they were very terrible, when I went for test the doctor said I had herpes virus. I just want to share a brief testimony of how Dr Sikies completely cured me from herpes virus with his natural medicine. It became a burden to me having outbreaks all time and it was so terrible to look upon while on mirror than going out with it so would rather lock up myself indoors all times of outbreak. I stumbled upon a testimony of someone this Herbal doctor has cured on the internet and took the doctor's email:drsikies@gmail.com to contact him. I'm completely whole today free from this virus and horrible outbreaks All thanks to Dr Sikies!! Here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com You can quickly reach me on via mail:monetwilson702@gmail.com

Hello everyone. Dr. Maggi Herbs is a good remedy for herpes Virus , I was a carrier of herpes virus and I saw a testimony on how Dr. Maggi cure Herpes Virus, I decided to contact him, I contacted him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. After he finish he sent me the herbs which i took for 2 weeks before asking me to go for a check up and getting there i could not believe that i was confirm HSV 2 Negative after the test, Today i am so happy because i'm free from herpes disease with the help of Dr. Maggi. Thank God now everything is fine, I'm cured by Dr. Maggi herbal medicine, I'm very thankful to God for making it possible. you can reach him on his email, i strongly recommend him to any one out here looking for a cure.Contact Dr Maggi via email: drmaggiherbalhome@gmail.com call or whatsApp him on+1(917)979-6387.

Add new comment