Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2011, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at {oliha.miraclemedicine@gmail.com} or whatsapp him number: +2349038382931. or website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/ Contact him today and you will have a testimony...Good luck! Dr. OLIHA Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease

DR AGBOMIAN herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is LOGAN BATE, am from USA,I am here to give my testimony about DR AGBOMIAN who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR AGBOMIAN , i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR AGBOMIAN cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his Email: Dragbomianherbalcured77@gmail.com or via whatsapp +2347040843115

NATURAL HERBAL REMEDY FOR HERPES SIMPLEX 1&2 CURE BY Dr Lucky I'm very excited to inform everyone that I'm completely cured from my Herpes simplex 2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it's really help during my outbreaks but I totally got cured from my Herpes with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist and it completely fought the virus from my nervous system and I was tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I'm here to let y'all know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Lucky and his herbal exploit. Contact him via email: drluckyherbalcure@gmail.comI pray for your private intentions to be answered as you also outreach him for health problems. Him Facebook page is: https://www.facebook.com/pg/drluckyherbalcu/about/

Hi Friends i am so glad to writing this article today to tell the world how Dr odoma cured my HSV VIRUS,i have been detected with HSV-1 AND HSV-2 since five years ago, ever since then my life has been in complete bizarre and agony,i have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors,but it didn't cure my HSV VIRUS neither did it reduce the pain,until a certain i was checking for solution in the internet,then miraculously came across Dr odoma the powerful herbalist that cure numerous individuals HSV-1 AND HSV-2 INFECTION,then i contacted his whatsApp number at +2348100649947 or email:drodomasolutionhome20@gmail.com    i explained everything to him and prepared a cure that cure my HSV-1 AND HSV-2 disease totally after receiving his herbal medicine, so my friends viewers why wait and be suffer when there is someone like Dr odoma that can cure any disease HIV/ CANCER/ HEPATITIS B VIRUS, you can contact his via : drodomasolutionhome20@gmail.com?. or WHATSAPP +2348100649947

BEST NATURAL TREATMENT FOR HERPES earning that you have HERPES  can be one of the most difficult experiences you go through in life. You may feel scared, sad or even angry – this is OK, and a completely natural part of coping with something that can be life changing. It will probably take a while for the news to sink in. My name is rosesharon  and i am from the United States. I remember spending so much money buying drugs from hospitals hoping that i will be cured from HERPES INFECTION, but all to no avail. I contacted so many  doctors and they prescribe medicine for me which they indeed tried their best but was unable to provide for me a possible cure, luckily i saw a comment about a herbal doctor, (Dr. Edidia) online. I then contacted him (Dr. Edidia) through his email, After much chat and enquiry with the doctor, i decide to take a leap of faith because i have nothing to loose. To my greatest surprise, Dr. Edidia prepare a medicine and  send me a Herbal Medicine through FEDEX courier Service, and he gave me guidelines on how am to take it. I followed all procedures as instructed, and after 2 weeks of taking it i was cure from HERPES  his medicine is legit and it is real. I just want to encourage all individuals out there living with HERPES ,  ITCHY SHINGLES , Genital Herpes, HSV1&2, HIV/AIDS/ HPV, COPD, CANCER, Hepatitis b, Lupus, PCOS, Kindney failure, Lung cancer and alot more. That there is still a huge chance that you can get cure only with the help of dr dr Edidia. kindly contact him via email: dredidiaherbalhome@gmail.com  or whatsapp +2349074505296. you can also visit hs website https://dredidiaherbalhome.wixsite.com/dredidiaherbalhomehttps://dr-edidia-herbal-home.business.site/ I,m rosesharon and you can get intouch with me via rosesharon915@gmail.com  also view website to know him.

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease. called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and. i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Ekpudu, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is : drekpudue@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +234 905 876 4164

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease. called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and. i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Ekpudu, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is : drekpudue@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +234 905 876 4164

유용한 정보를 얻고 좋은 아이디어와 개념을 공유하는 쉬운 옵션

Erectile dysfunction has been a problem to me for years,my wife always get disappointed with me when ever will are in bed,i don’t last for up to two minute,during sex, i have taking different medication but to no solution,then i went on the net for a solution on how to enlarge my penis and i got contact of DR OSEBOR who help in cure erection and ejaculation problem with his product and also help to enlarge penis,i got in touch with him through is email oseborwinbacktemple@gmail.com and i got the product. which i took for just a week and my ejaculation is now normal and my erection is hard and mypenis got bigger than before and now i can last long in bed. now 10.5 inches long on erection and off course very large round. I am very happy for this Penis Enlargement experience no side problem . He can help with all kinds of cure you may need as flows: Penis Enlargement Low sperm count Weak ErectionLove spell Herpes spellHIV spell Pregnancy spell Marriage for spellcancerwatering spermwomb fertilizationpenis erectionwitch craft attacks t d diseasesinternal heatrasheslow sperm countdairylong time sicknesskidney,heart,lungs,problemwith doctor,DR OSEBOR you are in safe hands your healing is assuredEmail: oseborwinbacktemple@gmail.com for his what sapp number: +2348073245515 ...

Erectile dysfunction has been a problem to me for years,my wife always get disappointed with me when ever will are in bed,i don’t last for up to two minute,during sex, i have taking different medication but to no solution,then i went on the net for a solution on how to enlarge my penis and i got contact of DR OSEBOR who help in cure erection and ejaculation problem with his product and also help to enlarge penis,i got in touch with him through is email oseborwinbacktemple@gmail.com and i got the product. which i took for just a week and my ejaculation is now normal and my erection is hard and mypenis got bigger than before and now i can last long in bed. now 10.5 inches long on erection and off course very large round. I am very happy for this Penis Enlargement experience no side problem . He can help with all kinds of cure you may need as flows: Penis Enlargement Low sperm count Weak ErectionLove spell Herpes spellHIV spell Pregnancy spell Marriage for spellcancerwatering spermwomb fertilizationpenis erectionwitch craft attacks t d diseasesinternal heatrasheslow sperm countdairylong time sicknesskidney,heart,lungs,problemwith doctor,DR OSEBOR you are in safe hands your healing is assuredEmail: oseborwinbacktemple@gmail.com for his what sapp number: +2348073245515 ...

Erectile dysfunction has been a problem to me for years,my wife always get disappointed with me when ever will are in bed,i don’t last for up to two minute,during sex, i have taking different medication but to no solution,then i went on the net for a solution on how to enlarge my penis and i got contact of DR OSEBOR who help in cure erection and ejaculation problem with his product and also help to enlarge penis,i got in touch with him through is email oseborwinbacktemple@gmail.com and i got the product. which i took for just a week and my ejaculation is now normal and my erection is hard and mypenis got bigger than before and now i can last long in bed. now 10.5 inches long on erection and off course very large round. I am very happy for this Penis Enlargement experience no side problem . He can help with all kinds of cure you may need as flows: Penis Enlargement Low sperm count Weak ErectionLove spell Herpes spellHIV spell Pregnancy spell Marriage for spellcancerwatering spermwomb fertilizationpenis erectionwitch craft attacks t d diseasesinternal heatrasheslow sperm countdairylong time sicknesskidney,heart,lungs,problemwith doctor,DR OSEBOR you are in safe hands your healing is assuredEmail: oseborwinbacktemple@gmail.com for his what sapp number: +2348073245515 ...

Erectile dysfunction has been a problem to me for years,my wife always get disappointed with me when ever will are in bed,i don’t last for up to two minute,during sex, i have taking different medication but to no solution,then i went on the net for a solution on how to enlarge my penis and i got contact of DR OSEBOR who help in cure erection and ejaculation problem with his product and also help to enlarge penis,i got in touch with him through is email oseborwinbacktemple@gmail.com and i got the product. which i took for just a week and my ejaculation is now normal and my erection is hard and mypenis got bigger than before and now i can last long in bed. now 10.5 inches long on erection and off course very large round. I am very happy for this Penis Enlargement experience no side problem . He can help with all kinds of cure you may need as flows: Penis Enlargement Low sperm count Weak ErectionLove spell Herpes spellHIV spell Pregnancy spell Marriage for spellcancerwatering spermwomb fertilizationpenis erectionwitch craft attacks t d diseasesinternal heatrasheslow sperm countdairylong time sicknesskidney,heart,lungs,problemwith doctor,DR OSEBOR you are in safe hands your healing is assuredEmail: oseborwinbacktemple@gmail.com for his what sapp number: +2348073245515 ...

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,,  

I am Susan Afread , from New york, USA I can’t stop thanking DR Ewan for this Great thing that he has done in my life, I am so grateful to him, i was suffering from HIV virus for 11years,when i contacted DR Ewan after reading the wonderful testimony that people has been sharing about him. I have being on medication and trying looking for cure to my ailment. I went through internet doctors and i contacted a Tradomedical/Traditional doctor named, Dr Ewan for help. He give me all his rules and regulations,that if he cured me that I should write about him on internet site and that is what I’m doing now. He assure me that he will cure me with his herbal medicine which he really did, and I’m now completely cured from HIV virus. What will i say rather than thanking him for saving me. Why suffering in silence when there is remedy to your diseases.Dr Ewan also specialize in curing the following disease: *HIV/Aids *Kidney failure *Arthritis *Diabetes *Hypertension *Ebola and Other Hemorrhagic Fevers *The Opioid Epidemic *Antibiotic Resistance *Vaccine Hesitancy *Candida Auris *Stroke *Obesity *Infertility/Impotency *Cancer *Eye Problem *Skin Problem *Fibroid Tumor *Ulcer *Prostate Problem *Asthma *Weight Management *Gonorrhea/Staphylococcus *Candidie *Low sperm can *Weak erection *Weak ejaculation *Pile *Elephantiasis *Skin Infection *Paralysis e.t.c *If you want your ex back. *If you always have bad dreams. *Herpes *Hpv *If you want to be promoted in your office. For more information contact Dr Ewan via email:(drewanherbalhome@gmail.com), you can also call him on his mobile number or what'app +2348142763136

I want to share this great testimony to the world on how Dr Osato cure me from Herpes2 with his herbs, I was nervous when i first contact him about the cure for HSV but i decided to give him a try because i was desperate to get cured and be free from HSV. Dr Osato prepared the cure and sent it to me through UPS,which i used just the way Dr Osato instructed me and thank God today am a beneficiary to these cure and i went back to the hospital after 7days of taking the herbs and i tested Herpes2 Negative. So i will tell you all who is looking for a cure to his/her HSV1&2 that Dr Osato took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cure my friend from HPV. Dr Osato heals with natural herbs. Please i urge you to contact him now through his email address: osatoherbalcure@gmail.com or call and WhatsApp him on +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com and he is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER of all kind,DIABETES, VAGINAL INFECTION and so many other infections.

God bless Dr Ebacol for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS since 2018 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr.Ebacol, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine within 3 days. I took the medicine as prescribed by him and 2weeks later i was cured from HERPES contact him via email (drebacolherbalhome1@gmail.com) or whatsapp him on             +2348159042641      once again thanks Dr.Ebacol         

I am here to share testimony on how Dr Isiramen herbal remedy cured me from herpes I have been suffering from herpes for more than 2 year until I met a friend who directed me to Dr Isiramen i had doubts at first but now I am a living testimony, after taken the herbs he gave to me l started having some changes within my body and now I am totally cured from herpes. He also have cure for several kinds of diseases and infection contact him today and be restored to your normal self again, God bless you Dr Isiramen you can reach him on whatsapp +2348054753640 or drisiramenherbalhome05@gmail.com. Or visit his website https://drisiramenherbalho.wixsite.com/drisiramen

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

First, I want to complement this page administrator for creating this platform for us to express our feelings. Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine from DR. ISHIAKU the greatest herbalist doctor in the world and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr ISHIAKU .. I have read about Dr ISHIAKU the great herbalist doctor from African who can cure disease with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases, Herpes,HIV/Aids, Cancer, Also, Hepatitis, Diabetes, Hpv, Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine through DHL courier delivery company which i took for some days and today when i went for test, i was tested herpes negative. you can reach him through his email: ishiakuherbalcure@gmail.com WhatsApp him at +2348180828544  

I Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr agaba who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr agaba send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr agaba, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr agaba did it for me, contact him Dragabasolutinhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +2349074536486

I Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr agaba who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr agaba send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr agaba, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr agaba did it for me, contact him Dragabasolutinhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +2349074536486

I Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr agaba who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr agaba send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr agaba, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr agaba did it for me, contact him Dragabasolutinhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +2349074536486

I Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr agaba who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr agaba send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr agaba, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr agaba did it for me,, contact him Dragabasolutinhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +2349074536486

I'm Dr Ehighaloa i Cure. all STD, STi, Hvp, HIV, Cancer, hapetatis B Herpes, 1&2 Wart, with natural roots and herbs drehighaloaspelltemple@gmail.com wathasap +2349060123572

IF getting Herpes cure was that easy then why do people still suffer from herpes?I was diagnosed of herpes and i was also told it has no cure,I have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stop doing research about finding a cure,as I was searching on google I came across a testimonies about people getting cured through herbal medication and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found Dr. Azaza and I discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people,I contacted him through his mail: Solutioncenterhome@gmail.com his we talked on phone and i confirmed he was genuine,I did all what he told me to do, i received the medicine,use it as he prescribed,and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it and everything was really fine.Do not be deceived that there is no herpes cure...You can as well contact him if you have this kind of diseases on his email...solutioncenterhome@gmail.com or drazizaspelltemple85@gmail.com phone him +2347087771434 or what's app this Dr is also good in curing you from any kind of like Hepatitis B,, Hiv/Aids,, Cancer,, Hpv,,low sperm count,,Fibroid, Diabetes and many more... good luck .page on Facebook https://www.facebook.com/solutioncenterhome/

HOW I GOT CURED OF HERPES SIMPLEX VIRUS! Who will believe that herb can cure herpes? i never believe that this will work i have spent a lot getting drugs from the hospital to keep me healthy, it got to a point that all i was waiting for is death to come because i was broke, one day i heard about this great man called DR OLATUNDE who is well know for Cancer, Diabetes, HIV,Fibroid,Hepatitis b, HSV, HPV And Herpes cure. I decided to contact him, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try he replied my mail and needed some Information about me then I sent them to him, he prepared a herbal medicines and sent it through Courier Service for delivery he gave my details to the Courier Office they told me that 3-5 days i will receive the package and after receiving it, i took the medicine as prescribed by him. i felt a huge relief and he told me to go to the hospital for a check up, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me Herpes simplex virus negative, i thought it was a joke, i went to other hospital and was also negative, thank you for saving my life, I promise i will always testify of your good works. if you are herpes simplex virus patient, contact him and I assure you that you will absolutely get cured. EMAIL; drolatundeherbalshrine@gmail.com THESE ARE SOME OF THE VARIOUS AILMENT,DISEASE AND LIFE  PROBLEM DR OlLATUNDE CAN PROVIDE SOLUTION AND CURE.............. (1)VITILIGO (2) AMYOTROPHIC LATERALS SCLEROSIS.(ALS) (3) PREGNANCY ISSUE AND FIBRIOD (4) DIABETICS (5) STROKE. (6) PENIS/BREAST Enlargement ETC. (7) H.S.V TYPE 1 AND TYPE 2 (8) SYPHILIS. (9) CANCER. (10) HEPATITIS A, B (11) HIGH BLOOD PRESSURES. (12) EPILEPSY (13) LOVE SPELL. HE CAN ALSO HELP YOU WITH A LUCKY LOTTERY  NUMBER BECAUSE OF THE GREAT SPELL POWER HE POSSESS............... CONTACT HIM VIA EMAIL .......... DROLATUNDEHERBALSHRINE@GMAIL.COM ADD HIM UP ON WHATSAPP OR CALL +234701 049 7802 HE AWAIT YOUR MESSAGES.

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

Add new comment