Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Instead of getting a loan, I got my already programmed blank ATM card to withdraw a maximum of $5,000 daily for 30 days. I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $50,000. Mr Mike is giving out the card just to help the poor and needy though it is illegal but it is something nice and he is not like other people pretending to have the blank ATM cards. And no one gets caught when using the card. get yours from him i fully recommend him. Just send him an email on (blankatm002@gmail.com ) whatsapp us Contact us today for more enlightenment +1(765) 705-0044

Dear Sir/Ma We are authorized Financial consulting firm that work directly with some Banks in UK. Barclays Bank/London, HSBC Bank/London,Deutsche Bank AG, And other top rated bank in Europe and Asia . We are providing BG, SBLC, LC, DLC, lots more for client all over the world. Equally,we are ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. We are equally ready to pay commission to those Brokers and financial consultants/consulting firms. Awaiting for your response. winterslilianrose312@gmail.com WHATSAPP +1 650 741 1097 Best regards, Winters Rose

i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to HACKINTECHNOLOGY@GMAIL.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later { all of this above is scam, do not contact with any post, emails, sms, etc }

Do you need Personal Finance? Business Cash Finance? Unsecured Finance Fast and Simple Finance? Quick Application Process? Finance. Services Rendered include, *Debt Consolidation Finance *Business Finance Services *Personal Finance services Help contact us today and get the best lending service personal cash business cash just email us below Contact Us: financialserviceoffer876@gmail.com call or add us on what's app +918929509036

CYBER DEMON HACKS Cyber Demon hacks is a legit hack team specially equipped with the solution you've been searching for. We specialize in all type of cyber attacks and bullies such as: #TRACKING GPS location of cars, Computers, Phones (Apple, windows and Android), e.t.c. We also track E-mail addresses, Social media such as Facebook, Twitter, Skype,Instagram Snapchat etc. #RECOVERY of Passwords for E-mail address, Phones, Computers, Social media Accounts, Documents e.t.c. #INSTALLATION of Spy ware so as to spy into someone else's computer, phone or E-mail address thereby giving you access to the Target’s Call Log, messages, chats and all social media Apps and also Installation of Spy ware software on your individual O.S to know if your Gadget is being hacked into.. We also Create and Install VIRUS into any desired computer gadget. #CRACKING into Websites and Data base of both Private and Govt organization, such as Schools, Hospitals, Court houses, The FBI, NSA e.t.c #Phishing #Hacking and sales Of Programmed credit cards , amazon , Walmart , PayPal , bank logs . ##And Other Cyber Attacks And Hijacking. NOTE: We also specialize in clearing of CRIMINAL RECORDS of diverse types. * We assure you that your Job will be attended to with care and efficiency as it will be done in no delayed time. #There's also a forum where you can get yourself equipped with Advanced hacking Knowledge and Also if you're Good with Hacking and you think you can Join our Team of sophisticated hackers, you're welcome as well... CYBER DEMON HACKS gives you the Best service in the Hacking world. Write us on *Cyberdemonhacker432@gmail.com

Hello everyone, i'm so happy to recommend and tell everyone about the credit repair hacker with the contact address arstrongcyberwizard@yahoo.com . i let him handle my credit service,In which he disputed and deleted credit score degrading blemishes and collection lurking on my report for a while , I've been working on self recommendations and payed in advance before due payment date, for well over a year, but this didn't have much positive impact on my score i needed a fast increase because i was applying for a mortgage loan . What i can tell you is that arstrongcyberwizard@yahoo.com helped me handle my credit situation expeditiously, it was well sorted out in less a month . though my credit score was decent, but i had my blemishes wiped out and they had no more negative effect on my score. this increased my score with 105 points in less than a month. contact via email address ,follow his instruction and and fix your credit. arstrongcyberwizard@yahoo.com. whatsapp +1(289)960-0524

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

I AM SO VERY HAPPY TODAY!!! That is why am giving this big thanks to Dr. sikies for curing me from HERPES. I have been suffering from HERPES for the past six (6)years and i tried everything possible to get myself cured but i could’nt get any solution! until i decided to try herbal cure. That was how i got in contact with this great herbal doctor in an online research, i contacted him and demand for the cure and he send me the cure through FedEx and gave me instructions on how to use it and after one week of taking the herbal medicine of Dr. sikies i went to the hospital for check and to God be the glory i tested HERPES negative, (I am so glad to see myself HERPES negative once again). I’m very proud to express my happiness through this platform and to say a big thanks to Dr. sikies for restoring my life back to normal. You can as well contact Dr. sikies via email: drsikies@gmail.com if you are infected with HERPES virus or having any health problems you can contact Dr. sikies and he will help you. DOCTOR SIKIES CAN AS WELL CURE THE FOLLOWING DISEASE:1. HIV/AIDS 2. HERPES 3. CANCER of all kind 4. HSV 1&2 5. Herpatitis B 6.Diabetes 7.HPV 8.COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 9.Asthma10.Acute angle-closure Glaucoma 11.Sickle cells 12.CHRONIC PANCREATITIS Dr. sikies is capable of curing any type of diseases with his herbal medicine. Here is his website:https://drsikiesherbalcure.weebly.com You can reach me via mail: jasminegordillo3@gmail.com

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com  

PERFECT CURE FOR HERPES THAT WORK FAST WITHIN 3 WEEK'S WITH DR MOHAMMED HERBAL MEDICINE, I saw so many testimonies about Dr MOHAMMED a great HERBAL DOCTOR that will help you CURE and give you the rightful health to live a joyful life, i didn't believe it at first, but as the pain got worsen and my life was at risk after using lots pf drugs from the hospital and no changes so i decided to give a try to Dr MOHAMMED, I contacted him also and told him i want a cure for HERPES, he gave me advice on what i must do and he deliver it to me in my home address i gave him and i got the medicine which i use according to his instruction, and today i must say I am so grateful to this man Dr MOHAMMED for curing me from HERPES and for restoring me back to my normal health and a sound life and i am making this known to everyone out there who have been trying all day to be cured from HERPES or any sickness should not waist more time just contact him with his details below, believe me this is the only way to get cured from HERPES, this is the real solution we all have been searching for. Do not waste more time contacting him today for you can also leave a sound and happy life. contact info below. (EMAIL; herbalcure12@gmail.com) :  or WhatsApp or Call him on(+ 2349036036397).     :  and  facebook page   facebook.com/Herpes-cure-with-herbal-medicine-643324002519440   you can as well contact him on other issues you are having like HEPATITIS B,DIABETICS,CANCER,ALS, HIV,BODY REDUCTION AND Enlargement, FIBROID,CANCER,PREGNANCY, Relationship issues etc..(EMAIL; herbalcure12@gmail.com) :

PERFECT CURE FOR HERPES THAT WORK FAST WITHIN 3 WEEK'S WITH DR MOHAMMED HERBAL MEDICINE, I saw so many testimonies about Dr MOHAMMED a great HERBAL DOCTOR that will help you CURE and give you the rightful health to live a joyful life, i didn't believe it at first, but as the pain got worsen and my life was at risk after using lots pf drugs from the hospital and no changes so i decided to give a try to Dr MOHAMMED, I contacted him also and told him i want a cure for HERPES, he gave me advice on what i must do and he deliver it to me in my home address i gave him and i got the medicine which i use according to his instruction, and today i must say I am so grateful to this man Dr MOHAMMED for curing me from HERPES and for restoring me back to my normal health and a sound life and i am making this known to everyone out there who have been trying all day to be cured from HERPES or any sickness should not waist more time just contact him with his details below, believe me this is the only way to get cured from HERPES, this is the real solution we all have been searching for. Do not waste more time contacting him today for you can also leave a sound and happy life. contact info below. (EMAIL; herbalcure12@gmail.com) :  or WhatsApp or Call him on(+ 2349036036397).     :  and  facebook page   facebook.com/Herpes-cure-with-herbal-medicine-643324002519440   you can as well contact him on other issues you are having like HEPATITIS B,DIABETICS,CANCER,ALS, HIV,BODY REDUCTION AND Enlargement, FIBROID,CANCER,PREGNANCY, Relationship issues etc..(EMAIL; herbalcure12@gmail.com) :

I am happy to recommend dr Godday for his great help, i suffered for years seeking for the cure of herpes virus. i came across a testimony about his herbal medicine and i contacted him and he sent me a herbal remedy. I am happy to say that i am cured and negative of herpes virus type2. A doctor with many health experience and has many herbal medicine for most of the diseases you believed that had no cures contact via Email: Goddayspiritualhome@gmail.com or Whats app only +1{919}4956404.

I completely trusted Dr Padman totally from the time I spoke with him during the period my husband Left me after 11 years of our marriage, He started the spell work on my husband, and gave me so much assurance and guaranteed me that he was going to bring my husband back to my life in just 48 hours of the spell casting. I was so confident in his work and just as he said in the beginning, my husband is finally back to me again, yes he is back with all his hearts, Love, care, emotions and flowers and things are better now. I would have no hesitation to recommend this powerful spell caster to anybody who is in need of help .. E-mail; padmanlovespell@yahoo.com orWhatsApp +19492293867 Website: https://padmanspell.com

The greatest Joy in my life today is that i have been cured of Herpes by a Doctor called Dr. Ishiaku, I was infected with HERPES Disease in 2019, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution,so that my body can be okay. Until one faithful day as i was browsing on the internet I saw a testimony on how Dr. ishiaku has helped people in curing Herpes and other diseases, quickly copied his WhatsApp number so i contacted him for solution for my Herpes disease, So Dr. Ishiaku told me that his going to prepare his herbal medicine for my health which he sent to me, luckily after 2week my Herpes was cured. Dr Ishiaku is well recognize as one of the best herbalist doctor in Africa, you don't have to be sad anymore or cry anymore on this disease when the cure is available. The medicine has NO SIDE EFFECT,there's no special diet when taking the medicine. He also cure ALS, HIV AIDS, CANCER, HPV, DIABETES and lots more. For enquiries: E-mail: ishiakuherbalcure@gmail.com WhatsApp: +2348180828544 Website: https://www.ishiakuherbalcure.Wordpress.com

PERFECT CURE FOR HERPES THAT WORK FAST WITHIN 3 WEEK'S WITH DR MOHAMMED HERBAL MEDICINE, I saw so many testimonies about Dr MOHAMMED a great HERBAL DOCTOR that will help you CURE and give you the rightful health to live a joyful life, i didn't believe it at first, but as the pain got worsen and my life was at risk after using lots pf drugs from the hospital and no changes so i decided to give a try to Dr MOHAMMED, I contacted him also and told him i want a cure for HERPES, he gave me advice on what i must do and he deliver it to me in my home address i gave him and i got the medicine which i use according to his instruction, and today i must say I am so grateful to this man Dr MOHAMMED for curing me from HERPES and for restoring me back to my normal health and a sound life and i am making this known to everyone out there who have been trying all day to be cured from HERPES or any sickness should not waist more time just contact him with his details below, believe me this is the only way to get cured from HERPES, this is the real solution we all have been searching for. Do not waste more time contacting him today for you can also leave a sound and happy life. contact info below. (EMAIL; herbalcure12@gmail.com) :  or WhatsApp or Call him on(+ 2349036036397).     :  and  facebook page   facebook.com/Herpes-cure-with-herbal-medicine-643324002519440   you can as well contact him on other issues you are having like HEPATITIS B,DIABETICS,CANCER,ALS, HIV,BODY REDUCTION AND Enlargement, FIBROID,CANCER,PREGNANCY, Relationship issues etc..(EMAIL; herbalcure12@gmail.com) :

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online .research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.      

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from .herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you. can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.      

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring .their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

This is a great news that I must share with you all. I have been looking for a way to break into my wife's phone because she has a pass-code on her phone and is always receiving late night calls and text messages. I have been suspecting her for the past 1 year then, i contacted this hacker,who helped me hack into her phone and got me results under 24 hours he got me results of her call logs, text messages and even deleted text messages i was so happy to find out the truth about my wife i never knew she was a big time cheat until the HACKER (Michael) helped me, his prices are affordable contact him if you want to know more about your spouse and your relationship state and other services:- Like Website hack,whatsapp hack, Email. All you need to do just Email:- * (michaelcalce800@gmail.com) Text/whatsapp (+1 843 779 2336)

WITH THE RIGHT TOOLS AND SPYWARE, WHITE COLLAR HACKER HAVE BYPASSED MANY SERVERS AND WEBSITES.THEY ARE THE BEST IN ALL SORT OF HACKING SERVICES AND THEIR HACKS ARE COMPLETELY UNTRACEABLE.C0NTACT WhitehatstechAtGmailDotCom or +18189256165 FOR ANY TYPE OF PHONE, CREDIT,APPS, WEBSITES AND MANY OTHER HACKS.

Do not be left out as the World is facing global health challenges COVID-19, Banks are shut down etc. Take the Advantage of HACKING ATM CARD/ BANK TRANSFER/ CREDIT CARD RELOAD. The situation has giving us hands to Hack successful 100%✓ guarantee  * iOS/windows/Android Phone Hacking * All kind of loans (Long term/ short term loan) *University Grades *Iclouds breaching *Criminal Records *Hacking ATM Cards *Binary Recoveries *BTC Mining * Cyber Scam recovery etc...!!! All you need to do just Email:- * (michaelcalce800@gmail.com) Text (+1 843 779 2336) 

Hi, I must confess i just came across a reliable and incrediblehacker who helped me track my cheating Spouse, you don't have to stressyourself anymore, if you have the strange feelings about your husband or wifeis cheating on you, be smart enough to contact him at michaelcalce800@gmail.com /whatsapp:Text (+1 843 779 2336) You don’t have to touch his or her phone or computer while youhave access to their privacy/conversations (Text Messages, WhatsApp, Facebook ,IG, Snapchat, iMessage, Messenger) through the software he bought and installedremotely on my Device. He also retrieved lost bitcoin from any kind of wallet,I don't know how he did this, but I think he's perfect at it. Tell him STEVE referred you, a trial will convince you, then you can thank me later.  He fixes credit scores if you really have a low credit and want to do something about it? Then hit up the best credit repair agency around the globe. He deleted my wife's IRS and liens from his report and boosted his score from a low 450 to a high 790. His job is accurate, and he keeps up with time (3 to 9 business days). How did I get to know this? He didn’t just succeeding fixing my husband's bad credit, but he also fixed my report and raised my score so high (830) in about 7days. God bless

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com you can also reach him on his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com you can also reach him on his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome

MY NAME IS EMILIO DONALDI want to use this medium to tell the world about Doctor johnson miller who helped me in getting my lover back with his powerful spell, my ex and i where having misunderstanding which led to our breakup though i went to beg her several times to please forgive and accept me back because i know i offended her but each time i went i always feel more deeply in pain and agony because she always walk out on me and would not want to listen to what i have to tell but on i faithful day as i was browsing i came arose a testimony of a woman whose problem was more than mine and yet Doctor johnson miller helped her with his spell so i was happy and also contacted Doctor johnson miller for help via email and then told him my story but the only thing he said was that i will wipe you tear with my spell so lucky for me everything want well just as he promised and right now i have got my fiance back and we are both living happily. there is nothing Doctor johnson miller can not do with is spell and just as promise my self i will keep testifying on the internet of how Doctor johnson miller helped me.Are your problem greater that mine or less i give you 100% guarantee that Doctor johnson miller will put an end to it with his powerful spell, contact Doctor johnson miller for help Via email johnsonmillerspellcaster11@gmail.com .or you can also contact him on WhatsApp +23470546563511. GETTING YOUR EX LOVER BACK.2. WINNING LOTTERIES.3. CHILD BEARING.4. BREAKING OF GENERATION COURSE.5. GETTING OF JOB.6. JOB PROMOTION.7. MONEY SPELL.8. SPIRITUAL PROTECTION.9. HERBAL CARE.10.BEAUTY SPELL.11. REVENGE SPELLS.12 WICCAN SPELL. 13POWERFUL AMULETS SPELL.14HEALING SPELL.15MIRACLE SPELL. E.T.C

I already gave up on ever getting cured of HSV2 because I have try many treatment none of them work out for me I have be to different hospital they always tell me same thing there is no cure for herpes when i came across a post about Dr oyagu, in the net from a lady called Rebecca I contacted him and he reassured me with his herbal medicine which I took according to the way he instructed, that how i was cured. I doubted at first because I have been to a whole lot of reputable doctors, tried a lot of medicines but none was able to cure me. so I decided to listen to him and he commenced treatment, and under two weeks I was totally free from Herpes. I want to say a very big thank you to DR oyagu for what he has done in my life. feel free to leave him a message on email oyaguherbalhome@gmail.com and also WhatsApp him +2348101755322.. or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome. He can still be able to help you with this herbs medicine: 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LUPUS/HEPATITIS/CANCER/GOUT

Add new comment