Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

URGENT EFFECTIVE LOVE-SPELL TO GET YOUR EX HUSBAND/WIFE BACK FAST CONTACT: dr.orman980@yahoo.com, HE'S CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE, AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE . Thank LORD ORMAN for bringing my Husband back to me. My Husband told me it was over and walk away without any reasons, I was confuse and didn't know what to do. I was desperate, I want him back, I went over the internet looking for ways to get my Husband back. I read about many different ways of how to but LORD ORMAN caught my attention, I immediately contacted him and explained my problem to him. It was amazing and surprising that 11hrs after the spell was cast, my Husband called me and was begging me to forgive him and accept him back, Couldn't believe that it was happening some time later he came to my house and fell on his knees asking me to take him back which did. I am testifying on this forum just to let people know that LORD ORMAN is real and genuine. don't hesitate to try him out. thank you LORD ORMAN your such a kind man.. Contact him now if you need your Husband back or your husband moved to another woman, do not cry anymore .. Here’s his contact: Email him at: dr.orman980@yahoo.com or orman.spiritualist3002@gmail.com , you can also call him or add him on Whats-app: +905398102247, you can also visit his website: https://ormanspritualist.blogspot.com/ KIMBERLY PORCH,N Y,USA.

I just want the whole world to know about this spell caster I met two weeks ago, wisdomspiritualtemple@gmail.com I cannot say everything he has done for me my wife left me 3 years ago left with my kids I was going through online when I meant this wonderful man's testimony online I decided to give it a try and my wife is back to me now and we ar1e happily married again cause is too much to put in writing all I can say is thank you very much am very happy .and does alot of spell including Love Spell Death Spell Money Spell Power Spell Success Spell Sickness Spell Pregnancy Spell Marriage Spell Job Spell Protection Spell Lottery Spell Court Case Spell Luck Spell etc. In case you need his help contact him on this email address wisdomspiritualtemple@gmail.com he is a good man thanks.whatsapp number +234813 648 2342

This is my testimony about the good work of Dr voodoo who help me.... I'm Katherine from London. And am sorry for putting this on net but i will have to by this world top spell caster that brought back my husband which left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 2 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told have come to pass and thank you sir. Please i want to tell everyone who is looking for any solution to problem, i advice you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tell is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is voodoospelltemple66@gmail.com you can also add Dr.voodoo on whatsApp +2348140120719 contact him immediately.

My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Great can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr Great . If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. This is his E-mail:  infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com WhatsApp +2348118829899 Blog http://infinitylovespell1.blogspot.com

Get your ex lover back urgently. Website https://lovespellsite.blogspot.com/ Hello, i am Rebecca Benjamin from Pennsylvania, USA. Life without my husband was a real mess for me and my children I am so happy to get my Ex back through the help of Dr Nana the spell caster . My greatest surprise was that 11 hours after the Doctor prepared the spell for me, my husband who has abandoned me for 4 years suddenly called me unexpectedly and am so happy that we have come to become one again through the help of Dr Nana and am so happy to be with my husband once again. Dr Nana is a very wonderful spell caster, you can contact him if you need his assistant because i know he can also help you. contact him through his email: Nanakwakuspiritualist@gmail.com Call/WhatsApp +2349029905501 visit https://needmyexbackwiththehelpofaspellcaster.blogspot.com/

Get your ex lover back urgently. Website https://lovespellsite.blogspot.com/ Hello, i am Rebecca Benjamin from Pennsylvania, USA. Life without my husband was a real mess for me and my children I am so happy to get my Ex back through the help of Dr Nana the spell caster . My greatest surprise was that 11 hours after the Doctor prepared the spell for me, my husband who has abandoned me for 4 years suddenly called me unexpectedly and am so happy that we have come to become one again through the help of Dr Nana and am so happy to be with my husband once again. Dr Nana is a very wonderful spell caster, you can contact him if you need his assistant because i know he can also help you. contact him through his email: Nanakwakuspiritualist@gmail.com Call/WhatsApp +2349029905501 visit https://needmyexbackwiththehelpofaspellcaster.blogspot.com/

LOVE SPELL CASTER (DR. OGEDEGBE) THAT HELPED ME BRING BACK MY EX BOYFRIEND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP.......With so much joy in my heart i am here to express myself on how Dr. OGEDEGBE saved my relationship from breaking up. Myself and my boyfriend were having some misunderstanding and it was tearing our relationship apart to the extent my boyfriend was seeking for a break up. So I have no option than to go to the internet to seek a solution to my problem. It was there I came across Dr. OGEDEGBE details and about how he has helped a lot of people by restoring their relationship. I contacted Dr.OGEDEGBE and in less than 48 hours my boyfriend cancelled the break up. Now myself and my boyfriend live together in peace and harmony all thanks to Dr.OGEDEGBE for saving my relationship from breaking up. Dr. OGEDEGBE contact information are via email: dr.ogedegbe6@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2348109374702 .

Hello everyone, I am from New York!! I want To thank Dr. OGEDEGBE for the help he rendered me, my husband came back to me after he abandoned me and my kids for over 2 years for another woman,  Dr OGEDEGBE lovespell made him come back with so much love. I never really believe i can ever get my husband back again to myself and to my kids, Dr OGEDEGBE lovespell work is great and he is a man of his words, i am so happy to be at your testimony page to share my happiness….. if you need His help you Can contact him and he will make you happy. His email dr.ogedegbe6@gmail.com or whatsapp +2348109374702...

I NEED A LOVE SPELL THAT WILL MANIFEST WITHIN 24 HOURS CONTACT (DR JUMBA ) HE HIS THE BEST LOVE SPELL CASTER WHO HELPED ME RESTORE HAPPINESS BACK TO MY RELATIONSHIP Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Dr Jumba who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Dr Jumba helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him at wiccalovespelltools@gmail.com or wiccalovespelltools@yahoo.com text or call him +19085174108 website :https://drjumbaspellhome.wordpress.com BLOG : https://manifest277.blogspot.com/

I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs forum about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS . I was positive to the deadly Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. i searched online to know and inquire about cure for HERPES and i saw Dr.OYAKHIRE testimony online on how he was cured so many persons from Herpes Disease. so i decided to contact the great herbalist because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via FEDEX  and it got to me after 4 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i'm so happy! that's the reason i decided to also add more comment of Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help,contact his Email: (droyakhireherbalhome@gmail.com) you can contact him on whatsapp +2347084100646 . He also cure the below listed sickness; (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA..

Dr OYAKHIRE HerbsMy name is Doctor OYAKHIRE ,i live in Nigeria ,am a herbal medicine doctor.i cure all kinds of STD ,STI ,Cancer,Herpes,hepatitis b,genital warts diabetes,Als,Asthma etc ,have cured so many people around the world with my herbal medicine ,my herbalmedicine takes 4weeks to cure any deadly diseases .if you are ready to be cured you have to purchase the herbal medicine.SERVICES1. HIV/AIDS2. HERPES 1/23. CANCER4. ALS (Lou Gehrig’s disease)5. Herpatitis B6.chronic pancreatitis7.Emphysema8.COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)9.asthma10.Acute angle-closure Glaucoma11.CHRONIC PANCREATITIS12.ASBESTOSIS (droyakhireherbalhome@gmail.com ) or you can also call him on WhatsApp +2347084100646

Dr OYAKHIRE HerbsMy name is Doctor OYAKHIRE ,i live in Nigeria ,am a herbal medicine doctor.i cure all kinds of STD ,STI ,Cancer,Herpes,hepatitis b,genital warts diabetes,Als,Asthma etc ,have cured so many people around the world with my herbal medicine ,my herbalmedicine takes 4weeks to cure any deadly diseases .if you are ready to be cured you have to purchase the herbal medicine.SERVICES1. HIV/AIDS2. HERPES 1/23. CANCER4. ALS (Lou Gehrig’s disease)5. Herpatitis B6.chronic pancreatitis7.Emphysema8.COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)9.asthma10.Acute angle-closure Glaucoma11.CHRONIC PANCREATITIS12.ASBESTOSIS (droyakhireherbalhome@gmail.com ) or you can also call him on WhatsApp +2347084100646

I am here to give my testimony about a doctor who helped me in my life. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS , i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was on the river side thinking where I could go to get a solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I needed to do and also gave me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what was happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at :droyakhireherbalhome@gmail.com or call him or talk with him through whatsapp on +2347084100646 You can also contact him if are diagnosed with any the virus below {1}HIV and AIDS {2}Diabetes {3}Epilepsy {4} Blood Cancer {5} He Can Make you get Pregnancy {6.} HPV {7} ALS {8} Hepatitis {9} Diabetes {10}Love Spell

I CONTACTED Dr. MURUGU THROUGH THIS WEBSITE TO GET BACK MY EX BOYFRIEND...Whatsapp: +90 538 069 4285 This is the website I read about Dr. Murugu and contacted him to help me get my ex boyfriend back to marry me on the 25 Nov 2020 and, I have come back here to post about him. Dr. Murugu will help you solve your problem no matter what you are going through. My name is Vivian Green Inno from Canada. Posting about a spell caster is very strange to me because I never believed i will be able to say that I was helped by a spell caster to get my ex boyfriend back after 3 years of no contact. I read about Dr. Murugu from other websites and contacted him to help me and in less than 72 hours my ex boyfriend called me and I was happy that he wants to get back to me. We met on Friday and he proposed to me,... It was the most beautiful ring. Please everyone out here, Contact Dr. Murugu to solve your problems for you and make you happy with your relationship that is hurting you. Love is the best feeling ever experienced. Email him at dr.makinidrmurugu@gmail.com or directly on dr.makinidrmurugu@gmail.com Website: https://drmuruguspellhome.com https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Whatsapp: +90 538 069 4285

Herbal treatment is 100% guarantee for HSV cure, the reason why most people are finding it difficult to cure HSV is because they believe on medical report, drugs and medical treatment which will only work to an extent but can never flush the virus out of your system and is not helpful to cure HSV. Natural roots/herbs are the best remedy which can easily eradicate herpes forever, for more information about herpes cure Please write Dr. Shaibu Abacha for any health challenge. God bless you.Email: drshaibuabacha@gmail.comWhatsapp: +2349061521409.* Fibroid* Bad breathe* Low sperm count* Stroke* Kidney problem* Infertility* Weak Erection.* Do not hide your sickness a problem shared is a problem solved.

I want to share this wonderful testimony to the Good people all over the world on how I was able to Enlarge my Penis by Dr.ODOMA I was living a shameful life from my young age, just last month as I was browsing on the internet about Penis size and Enlargement Products, I saw a testimony of a Man called George , testifying of how he was able to get his penis Enlarged by Dr.odoma and I decided to also Email Dr.odoma for my small penis size and he quickly respond to me and gave me the normal instructions which i did and then he shipped the product to me here in the united state which i received in just 3 working days and today i am very happy because i started seeing positive changes in my penis size in just 7 days of use. Dr.ODOMA herbal product is the best recommended for you and to whomever suffering from this shame or having any other diseases as well should Contact this great herbal doctor via his Email : drodomasolutionhome20@gmail.com and WhatsApp Him on +2348100649947 https://www.facebook.com/Penis-enlargement-manhood-products-104447435042123/

I want to share this wonderful testimony to the Good people all over the world on how I was able to Enlarge my Penis by Dr.ODOMA I was living a shameful life from my young age, just last month as I was browsing on the internet about Penis size and Enlargement Products, I saw a testimony of a Man called George , testifying of how he was able to get his penis Enlarged by Dr.odoma and I decided to also Email Dr.odoma for my small penis size and he quickly respond to me and gave me the normal instructions which i did and then he shipped the product to me here in the united state which i received in just 3 working days and today i am very happy because i started seeing positive changes in my penis size in just 7 days of use. Dr.ODOMA herbal product is the best recommended for you and to whomever suffering from this shame or having any other diseases as well should Contact this great herbal doctor via his Email : drodomasolutionhome20@gmail.com and WhatsApp Him on +2348100649947 https://www.facebook.com/Penis-enlargement-manhood-products-104447435042123/

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE   Hello everyone my is Elisa Keily am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell.my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs,surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave.my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109

Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. I give God all the glory for bringing Lord Zakuza into my life for helping me get my wife back that got me divorced for one year. I was the last person on earth to accept the fact that spells exist or work not until I was referred to Lord Zakuza online to who has helped so many people with his powerful spells. I had no other option than to give it a try because 3 months after the divorce, I was demoted at my place of work due to depression for I don't know what to do to get her back but thank God today for using Lord Zakuza to get my happiness and love life back within 48 hours. Just last week here, I was promoted back to my position and I'm here to share my own experience with this man called Lord Zakuza. I don't know what you are going through today but know that in all situation there's always a way out. Lord Zakuza also prepares spells like Lottery spell, job spell, spell to stop a divorce, spell cure for any diseases, protection spell, spell to become successful and wealthy E.T.C. Contact him now for any help via TEXT OR WHATSAPP MESSENGER with: +1 740-573-9483 and Email on: Lordzakuza7@gmail.com

LOVE SPELL CASTER (DR. OGEDEGBE) THAT HELPED ME BRING BACK MY EX BOYFRIEND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP…….With so much joy in my heart i am here to express myself on how Dr. OGEDEGBE saved my relationship from breaking up. Myself and my boyfriend were having some misunderstanding and it was tearing our relationship apart to the extent my boyfriend was seeking for a break up. So I have no option than to go to the internet to seek a solution to my problem. It was there I came across Dr. OGEDEGBE details and about how he has helped a lot of people by restoring their relationship. I contacted Dr.OGEDEGBE and in less than 48 hours my boyfriend cancelled the break up. Now myself and my boyfriend live together in peace and harmony all thanks to Dr.OGEDEGBE for saving my relationship from breaking up. Dr. OGEDEGBE contact information are via email: dr.ogedegbe6@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2348109374702 .

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Lover back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Let you in over back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519 https://www.facebook.com/Dr-Oku-temple-114147387163908/

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Let you in over back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519 https://www.facebook.com/Dr-Oku-temple-114147387163908/

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Let you in over back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519 https://www.facebook.com/Dr-Oku-temple-114147387163908/

How I Got My Ex Husband Back........... I am Tania by name. Greetings to every one that is reading this testimony. i  want to let the world know about Dr Okosun the Great spell caster that brought back my husband to me when i thought all hope was lost. Dr Okosun  used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my man with his spell, at first i thought i was dreaming when my husband came back to me on his knees begging me to forgive him and accept him back and ever since then he loves me more than i ever expected so i made a vow to my self that i will let the World know about Dr Okosun  because he is a God on earth. Do you have problems in your relationship ? have your partner broke up with you and you still love and want him back ? Do you have problem with your finance ? here is Dr Okosun Email:dr.okosunspelltemple@hotmail.com WhatsApp him +2348139025335 or contact him directly on his website http://drokosunspell4allnation.webs.com

Hi, good day everyone! I am so proud and happy to be out here sharing Dr. Okosisi work. My ex Husband is really back to me on his knees presenting a ruby rose to beg me to take him back and he was feeling regretful and sorry for leaving me and for causing me pains after the divorce which occurred last year. And this whole miracle happened within 48 hours of Contacting the Great Love Psychic. I am the happiest woman today in this whole wide world. Dr. Okosisi, you really did it..Yes.. It's a miracle and everlasting pleasure and cheerfulness for me and my family today. I am so happy now and I don't know how much to convey my thankfulness and appreciation to you sir. To the whole world, contact him if you need urgent help to get your Ex back or if you wanna fix your broken relationship. Dr. Okosisi spells are guaranteed and effective.  Email: Spellservicetemple@gmail.com website: https://spellservicetemple.com/ Whatsapp number: +1 770-200-5468 Amelia, from the USA!!

Hi, good day everyone! I am so proud and happy to be out here sharing Dr. Okosisi work. My ex Husband is really back to me on his knees presenting a ruby rose to beg me to take him back and he was feeling regretful and sorry for leaving me and for causing me pains after the divorce which occurred last year. And this whole miracle happened within 48 hours of Contacting the Great Love Psychic. I am the happiest woman today in this whole wide world. Dr. Okosisi, you really did it..Yes.. It's a miracle and everlasting pleasure and cheerfulness for me and my family today. I am so happy now and I don't know how much to convey my thankfulness and appreciation to you sir. To the whole world, contact him if you need urgent help to get your Ex back or if you wanna fix your broken relationship. Dr. Okosisi spells are guaranteed and effective.  Email: Spellservicetemple@gmail.com website: https://spellservicetemple.com/ Whatsapp number: +1 770-200-5468 Amelia, from the USA!!

HOW I GOT MY EX HUSBAND BACK WITH THE HELP OF REAL AND EFFECTIVE SPELL FROM DR Aluya My name is jessica, I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Jesse who told me about a spell caster called Dr Aluya , She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast,i became pregnant and gave birth to my third child,if you need any assistance from him you can contact him via:email:{ aluya.48hoursspelltemple @gmail.com } you can also text him on whatApp:  +2348110493039  You can also contact Him through his website:   https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/

HOW I GOT MY EX HUSBAND BACK WITH THE HELP OF REAL AND EFFECTIVE SPELL FROM DR Aluya My name is jessica, I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Jesse who told me about a spell caster called Dr Aluya , She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast,i became pregnant and gave birth to my third child,if you need any assistance from him you can contact him via:email:{ aluya.48hoursspelltemple @gmail.com } you can also text him on whatApp:  +2348110493039  You can also contact Him through his website:   https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/

Thank you sir for your genuine spells. I'm Zara Matteo by name. This is really incredible, and I have never experienced anything like this in my life. Before i met you Sir, i have tried every probable means that i could to get my husband back, but i actually came to realize that nothing was working out for me, and that my husband had developed lot of hatred for me. I thought there was no hope to reunite with my ex husband. But when i read good reviews about how DR ISIKOLO help others, I decided to message him at: +1-725-240-4536. to give it a try and i did everything that he instructed me and i Trusted in him and followed his instructions just as he have guaranteed me in 48 hours, and that was exactly when my ex called me. Sir We are more contented now than ever. Everything looks perfect and so natural! Thank you so much Sir for your authentic and indisputable spells. here again his Email: isikolosolutionhome@gmail.com You can also Whatsapp him on +1-725-240-4536. His direct page: https://isikololovetemple.com

Add new comment