Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

If you need the services of a certified ethical hackers contact: PERFECTRECOVERY1@GMAIL.COM We are the best solution to your problems.We are extraordinary crackers, software developers and code breakers. PERFECTRECOVERYHACKERS do what other hackers termed ‘’Impossible’’ everything is possible with us. Contact us Via: PERFECTRECOVERY1@GMAIL.COM and Whatsapp +1(251)219-8521 We are legend and genius on the following problems: *Credit Repair *Cell phone hacking/tracking *School Grade Changes *Hack University Grade/Transcripts *Erase Criminal Records *Text message Interception *Email Interception *Increase of Credit Score *Any Social Media Account Hack *Databases Hack *Retrieval of Lost file/Documents *Delete Youtube Videos/ Increase Views *Hacking Lectures Reach out to us today,and we would be of help anytime.You would be glad you did,REMEMBER TO STAY SAFE.

Do you need a loan? Have you been looking for where to get a loan? Have you been trying to get any kind of loan? Then apply now at (J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or text +1 802-444-1918) if you want to get an affordable loan. Loan is offered here at a very low interest rate of 3%. Contact us now if you are interested.

Welcome. BE NOT TROUBLED anymore. you’re at the right place. Nothing like having trustworthy hackers. have you lost money before or bitcoins and are looking for a hacker to get your money back? You should contact us right away. It's very affordable and we give guarantees to our clients. Our hacking services are as follows: -hack into any kind of phone _Increase Credit Scores _western union, bitcoin and money gram hacking _criminal records deletion_BLANK ATM/CREDIT CARDS _Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back) _Security system hacking...and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at Email:Creditcards.atm@gmail.com    Whats app:+1(305) 330-3282   WHY WOULD YOU NEED TO HIRE A HACKER??: There are so many Reasons why people need to hire a hacker, It might be to Hack a Websites to deface information, retrieve information, edit information or give you admin access. • Some people might need us To Hack Their Target Smartphone so that they could get access to all activities on the phone like , text messages , call logs , Social media Apps and other information • Some might need to Hack a Facebook , gmail, Instagram , twitter and other social media Accounts, • Also Some Individuals might want to Track someone else's Location probably for investigation cases • Some might need Us to Hack into Court's Database to Clear criminal records. • However, Some People Might Have Lost So Much Funds With BINARY OPTIONS BROKERS or BTC MINING and wish to Recover Their Funds • All these Are what we can get Done Asap With The Help Of Our Root Hack Tools, Special Hack Tools and Our Technical Hacking Strategies Which Surpasses All Other Hackers. ★ OUR SPECIAL SERVICES WE OFFER ARE: * RECOVERY OF LOST FUNDS ON BINARY OPTIONS * Credit Cards Loading ( USA Only ) * BANK Account Loading (USA Banks Only) ★ You can also contact us for other Cyber Attacks And Hijackings, we do All ★ ★ CONTACTS: * For Binary Options Recovery,feel free to contact (Creditcards.atm@gmail.com)for a wonderful job well done,stay safe. Why waste your time waiting on monthly salary. When you can make up to $3,000 in 5-7days from home, you don't send money to anyone.                     Invest $300 and earn $3,000 Invest $500 and earn $5,000 Invest $600 and earn $6,000 Invest $700 and earn $7,000 Invest $800 and earn $8,000 Invest $900 and earn $9,000 Invest $1000 and earn $10,000 IT HAS BEEN TESTED AND TRUSTED  

Get Your Ex Lover Back No Matter Why He Left You” I just got my ex husband back through the help of Dr Kadiri love spell Experts. My name is Bella Malcolm and I am from Tx,USA. My husband left me for another woman, This was just 3 years of our marriage. The most painful thing is that I was pregnant with our second baby. I wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called Dr Kadiri, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened. He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him. That was how we started living together happily again.thanks to Dr Kadiri . If you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Kadiri for help now..Here his contact, WhatsApp him: +2348102430456 Email him at: drkadirilovespelhome@gmail.com  

Hello all am looking few years that some guys comes into the market they called themselves hacker, carder or spammer they rip the peoples with different ways and it’s a badly impact to real hacker now situation is that peoples doesn’t believe that real hackers and carder scammer exists. Anyone want to make deal with me any type am available but first I‘ll show the proof that am real then make a deal like Available Services ..Wire Bank Transfer all over the world ..Western Union Transfer all over the world ..Credit Cards (USA, UK, AUS, CAN, NZ) ..School Grade upgrade / remove Records ..Spamming Tool ..keyloggers / rats ..Social Media recovery .. Teaching Hacking / spamming / carding (1/2 hours course) discount for re-seller Contact: 24/7 fixitrogers@gmail.com

FRESH AND UPDATED STUFFS WITH 98% VALIDITY RATE ( DUMPS/ DUMPS+ATM PINS /CVV & fULLZ /, CC TOP UPS, BANK LOGS, VERIZON, PAYPAL ACCOUNTS, EGIFT CARDS FOR WALMART AND AMAZON AND SPAMMING TOOLS FOR SALE) via Email: atmgeniuslinks@gmail.com / ICQ: https://icq.im/Anouymous_CC / Telegram: @Anonymous_Ccs WhatsApp: +1-713-389-6778. .................................................................. ALL COUNTRY CREDIT CARDS and fullz........... CCnum:: 4400663873545159 Cvv: 094 Expm: 06 Expy: 19 Fname: Gary Lname: Hoskins Address: 5830 Elwynn Drive City: MILFORD State: OH Zip: 45150 Country: USA Phone: 5138318649 Email: gch619@fuse.net DEBIT : 432190 – 99, 445808, 450644, 450670, 451948, 454003, 458501, 471401, 472476, 486342, 503886, 522122, 528030, 529558, 531704, 531729, 539847, 545409, 551029 FULLZ ''''''''''''' First Name : Kathryn Middle Name : M Last Name : Ratledge Spouse Name : Ruth Ratledge Father Name : Thomas Ratledge Billing Address : 9 Ridgewood Dr City : Greenville State : CA Zip Code : 29615 Country : US Phone Number : 15629234492 Credit Card Information : ********* Card Type : Credit Credit Card Number : 4737033009002349 Exp. Date : 02/23 Name On Card : Kathryn Ratledge Cvv2 : 736 ATM Pin: 5910 Bank Name : Bank of America Routing Number : 122000661 Account Number: 0222301305 Mother Maiden Name : Coleman Social Security Number : 340224188 Birthday : 19 Birth Month : 8/June Birth Year : 1980 Account Information : ******* AOL ID : Glendeweese Password : BeenThere754 Account Open In: LD Online ID: GROVANS11x ATM or Check Card PIN: 001455 Passcode: eg17 ...................................................................... DUMPS WITH PIN Dumps + Pin ( USA ) Track1 : B4784559000586171^Andrew/Mayerbach^190310100000000000003343300003700000000 Track2 : 4784559000586171=19031010003343300003700 ATM Pin : 5241 ------ Dumps + Pin ( Canada ) Track1 : B4530920124710013^Bibliotheque^2203220612800000054 7000000 Track 2 : 4530920124710013=22032206128000547000 ATM Pin : 3377 ICQ: https://icq.im/Anouymous_CC Telegram: @Anonymous_Ccs If interested contact him as soon as possible via Email: atmgeniuslinks@gmail.com WhatsApp: +1-713-389-6778.

Are you interested in any kinds of hacking services? Feel free to contact TECHNECHHACKS. For years now we’ve helped so many organizations and companies in hacking services. TECHNECHHACKS is a team of certified hackers that has their own specialty and they are five star rated hackers. We give out jobs to hackers (gurus only) to those willing to work, with or without a degree, to speed up the availability of time given to jobs!! Thus an online binary decoding exam will be set for those who needs employment under the teams establishment. we deal with the total functioning of sites like, • SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, google hangout etc.) • SCHOOL GRADES • IOS/OS • CREDIT SCORES • BANK ACCOUNTS • SPOUSES PHONE Our special agents are five star rated agents that specializes in the following, and will specially be assigned to you for a special job well DONE. • WESTERN UNION TRANSFER • CREDIT CARDS INSTALLATION • MONEY FLIPPING • CRIMINAL RECORDS • BTC RECOVERY • BTC MINING • BTC INVESTMENT Thus bewere of scammers because most persons are been scammed and they ended up getting all solutions to their cyber bullies and attacks by US. I am Jason williams one of the leading hack agent. PURPOSE IS TO GET YOUR JOBS DONE AT EXACTLY NEEDED TIME REQUESTED!!! And our WORK SUCCESS IS 100%!!! We’re always available for you when you need help. Contact or write us on: Technechhacks@gmail.com SIGNED....! Jason. W Technechhacks 2020©️All Right Reserved Are you interested in any kinds of hacking services? Feel free to contact TECHNECHHACKS. For years now we’ve helped so many organizations and companies in hacking services. TECHNECHHACKS is a team of certified hackers that has their own specialty and they are five star rated hackers. We give out jobs to hackers (gurus only) to those willing to work, with or without a degree, to speed up the availability of time given to jobs!! Thus an online binary decoding exam will be set for those who needs employment under the teams establishment. we deal with the total functioning of sites like, • SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, google hangout etc.) • SCHOOL GRADES • IOS/OS • CREDIT SCORES • BANK ACCOUNTS • SPOUSES PHONE Our special agents are five star rated agents that specializes in the following, and will specially be assigned to you for a special job well DONE. • WESTERN UNION TRANSFER • CREDIT CARDS INSTALLATION • MONEY FLIPPING • CRIMINAL RECORDS • BTC RECOVERY • BTC MINING • BTC INVESTMENT Thus bewere of scammers because most persons are been scammed and they ended up getting all solutions to their cyber bullies and attacks by US. I am Jason williams one of the leading hack agent. PURPOSE IS TO GET YOUR JOBS DONE AT EXACTLY NEEDED TIME REQUESTED!!! And our WORK SUCCESS IS 100%!!! We’re always available for you when you need help. Contact or write us on: Technechhacks@gmail.com SIGNED....! Jason. W Technechhacks 2020©️All Right Reserved

Need The To Hire A Hacker❓ Then contact PYTHONAX✅ The really amazing deal about contacting PYTHONAX is that the Hack done by us can’t get traced to you, as every Hacking job we do is strongly protected by our Firewall. It’s like saying if anyone tries to trace the Hack, it will lead them to us and we block whatever actions they are doing. We have been Invisible to Authorities for almost a decade now and if you google PYTHONAX, not really about us comes out, you can only see comments made by us or about us. Another Amazing thing to you benefit from Hiring our Hackers is that you get a Legit and the best Hacking service, As we provide you with Professional Hackers who have their Hacking Areas of specialization. We perform every Hack there is, using special Hacking tools we get from the dark web. Some list of Hacking Services we provide are-: ▪️Phone Hacking & Cloning ✅ ▪️Computer Hacking ✅ ▪️Emails & Social Media Account Hacking✅ ▪️Recovering Deleted Files✅ ▪️Tracking & Finding People ✅ ▪️Hunting Down Scammers✅ ▪️Hack detecting ✅ ▪️Stealing/Copying Files & Documents From Restricted Networks and Servers ✅ ▪️Credit Score Manipulation ✅ ▪️ Deleting Criminal Records✅ ▪️Bitcoin Multiplication✅ ▪️Binary Option Money Recovery ✅ ▪️Scam Money Recovery✅ And lots more...... ✳️ SPECIAL HACKING SERVICES-: we also specialize in Scam Bounty, as we chase down SCAMMERS and help individuals RECOVER Money stolen from them by this online SCAMMERS. Please be watchful about this SCAMMERS. They post ❌ENTICING TESTIMONIES and it quite Convincing. Whatever Hacking service you require, just give us an Email to the Emails Address provided below. pythonaxhacks@gmail.com pythonaxservices@gmail.com PYTHONAX. 2020 © All Right Reserved.

i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to SUPERIOR.HACK@GMAIL.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later

CRYPTO ACCOUNT TAKEOVER (ATO) attacks are on the rise and are costing individuals, businesses, and organizations significant financial and damage that are often difficult to recover quickly. Cybercriminals use stolen credentials such as usernames and passwords obtained by malware and social engineering to gain sensitive information, and they’re using that same data to access websites and bankings/Bitcoin accounts wallet to transfer money, execute fraudulent transactions and bring people down to a Zero point financially. Dhacker is a group of equipped Hackers come together as a team to track down & to recover whatever that has being stolen from you from the most difficult internet SCAMMERS. NOTE!! We've received countless heartbreaking reports of notorious cyber scammers and we’ve successful recover them back. contact us on ((Binary Recovery. Files stolen, University Graded, Password retrieved, Wiping Criminal Records, FB & IG Telegram Hack, & Phone Hacking)) border us with your jobs & allow us give you positive result with our hacking skills. Email pointekhack@gmail.com hyperhackeone@gmail.com cyberhackertap@gmail.com we Guarantee you up to %85 REMEMBER YOUR HAPPINESS IS OUR PRIDE

About 2 weeks ago I tried getting a loan but to no avail, I didn’t get approved because my credit score was in the low 400’s, I came across a comment about CREDIT SPECIALIST helping people get their credit fixed in 72 hrs. so I decided to give him a try. To my surprise he removed all the negative items impacting on my credit and increased my credit score up to 800. Kindly contact him if you need your credit fixed (C R E D I T S P E C I A L I S T 4 @ G M A I L . C O M, OR +1 802-444-1918)

Contact B O M V I R U S 0 @ G M A I L . C O M for quick repair of your credit score and many more. He is best and always ready to help people get out of bad credit issue, He helped me delete hard inquiries and negative collections items on my credit report. He also helped me raise my credit score to 845 excellent standards within 72 hours, get in touch with him and get your credit report fixed. You can also text him via: +1 802-444-1918

Are you in any financial crisis and need a Loan? Do you have a business plan and therefore need a loan? Are you in debts and need a personal loan to pay back? Here is an opportunity for you. Jim Clark offers all kinds of loans with a 3% interest rate and a good repayment plan. I got a loan of $10,000 from them last month for a successful funeral of my late dad. Reach out to them for any form of loan and they will be more than willing to process a loan to you ASAP. Email: J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or +1 802-444-1918

Are you searching for a very genuine loan at an affordable interest rate of 3% process and approved within 4 working days? Have you been turned down Constantly by your Banks and other financial institutions because of bad credit? Loans ranging from $5000 USD to $20, 000, 000 USD maximum LOANS for Developing business a competitive edge / business expansion. We are certified, trustworthy, reliable, efficient, Fast and dynamic for real estate and any kinds of business financing. Contact us for more details and information. Thanks & Regard Call/Whats App +1 (608) 713-1026 (Whats App) +91-7428142745 E-mail: managealic@gmail.com

I got in touch with this great hacker at the moment called CYBER DON earlier this year about my credit card debts sum of $9870 and a low credit score. He helped me clear off my credit card, then transfer some funds into my credit card and increase my credit score to 831 golden score within 72 hours. He also helped me erase all eviction on my credit report within a few days, His service is fast with a substantial service charge. Contact details (C Y B E R D O N @ C L E R K . C O M , OR +1 802-444-1918)

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN? IF YES THEN KINDLY CONTACT JIM CLARK. IF YOU ARE IN UNITED STATES OR ANY PART OF THE WORLD, YOU CAN APPLY FOR THIS LOAN, JUST CONTACT; J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M, FOR MORE INFORMATION. YOU CAN GET YOUR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, COLLEGE LOAN, CAR LOAN, STUDENT LOAN, HOME LOAN, AND ANY TYPE OF LOAN AT A VERY SUBSTANTIAL AND YET FIXED RATE INTEREST OF 3%. APPLY NOW VIA THE ABOVE EMAIL OR TEXT VIA: +1 802-444-1918

To raise your credit score to 800 excellent plus and fix any kind of credit issue, I will advise you to get in touch with BOM VIRUS. He helped me remove the negatives on my credit report and raised my credit to 821 golden score within 86 hrs. He also cleared my credit card and loan debts within a few weeks, He is real and affordable. Contact details [B O M V I R U S 0 @ G M A I L . C O M OR +1 802-444-1918]

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN? IF YES THEN KINDLY CONTACT JIM CLARK QUICK LOAN. IF YOU ARE IN UNITED STATES OR ANY PART OF THE WORLD, YOU CAN APPLY FOR THIS LOAN, JUST CONTACT: J M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M, FOR MORE INFORMATION. YOU CAN GET YOUR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, COLLEGE LOAN, CAR LOAN, STUDENT LOAN, HOME LOAN, AND ANY TYPE OF LOAN AT A VERY SUBSTANTIAL AND YET FIXED RATE INTEREST OF 3%. APPLY NOW VIA THE ABOVE EMAIL OR TEXT VIA: +1 802-444-1918.

My passion to trade has grown so big , Mr Mia has made my world beautiful by earning $2,500 on my little investment of $220 , I was always losing on the options market .. Ever since I invested with Mr Mia, I was always on the good side. He never gambled with me but traded for me, all Thanks to Mr Mia  for my wonderful earnings.. Binary/bitcoin optional trading ,Way to success is very narrow,and what makes it narrow is disbelief and doubt in front of opportunity. Bitcoin is the real deal. Invest I fully recommend Him to you to also share this great experience with me Email: int.hackers002@gmail.com WhatsApp: +1(301) 329-5298

Be Careful of who you contact to help you hack any information, Some still threaten you just to collect more money!! I am grateful to TROJAN for his help, If you're desperately in need of a hacker, I can vouch for him!! He does Grade change, Credit score change, Facebook, Whatsapp, Snapchat, Erase Criminal records and hack any social media accounts. Contact him via T R O J A N @ W R I T E M E . C O M , OR +1 802-444-1918

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN? IF YES THEN KINDLY CONTACT JIM CLARK QUICK LOAN. IF YOU ARE IN UNITED STATES OR ANY PART OF THE WORLD, YOU CAN APPLY FOR THIS LOAN,JUST CONTACT: J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M, FOR MORE INFORMATION. YOU CAN GET YOUR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, COLLEGE LOAN, CAR LOAN, STUDENT LOAN, HOME LOAN, AND ANY TYPE OF LOAN AT A VERY SUBSTANTIAL AND YET FIXED RATE INTEREST OF 3%. APPLY NOW VIA THE ABOVE EMAIL OR TEXT VIA: +1 802-444-1918

I was sent to collections back in 2010 for a small debt ($70) for a utility bill I never paid. This actually came to my attention only several years later (2015) since nobody had contacted me about the collection. I decided not to initiate the contact myself and let it “expire” and the situation with other negatives really dealt with my score (below 500 on all 3 bureaus). I needed a business loan and I was denied so I ran to a credit specialist for help. Seven (7) days later he wiped all negatives, raised my score above 750 on all 3 bureaus and I was approved of the loan thereafter. Here is his contact details : C Y B E R D O N @ C L E R K . C O M , OR +1 802-444-1918.  He’s the best I have seen.

Don’t get tired of investing in BTC because of the recent price fluctuations, I know they can sometimes be frustrating but you just have to endure it. Seeing that the crypto space has been getting newcomers and most of them who are without proper understanding usually tend to lose a lot of money as a result of ignorance. Do not trade all by yourself instead, trade under the guidance and supervision of an expert. James Logan an expert from the UK has been the one helping me to trade. His unique strategy and signals are superb, in a space of three months I’ve already been able to accumulate up to 8 BTC. James Logan trade patterns are the best and I think everyone in the trading space should benefit from him. He has a website call; Supreme trade. and you can whatsApp him +44 7418 320073 or Email him globalfxinvestment2@gmail.com I am spreading this for those who have issues in turning in consistent profit in the crypto space . Give it a try and you’ll be glad you did.

Because of my zeal to give my family a better life, I searched for how to invest in bitcoin so I can earn more money, I came across Legit Crypto Traders email address and I emailed them to guide me on how to invest in bitcoin and they explained everything to me it's was simple and then I invested $1,000 dollars and 5 days after I got $10,000 dollars I was very happy because now i can take good care of my family. If you want to invest in bitcoin Email them now at legitcryptotraders@gmail.com or WhatsApp +1(256)251-3614 and you can invest with any amount of money such as  $100 dollars to get $1,000 dollars  $200 dollars to get $2,000 dollars $500 dollars to get $5,000 dollars $1,000 dollars to get $10,000 dollars $5,000 dollars to get $50,000 dollars $10,000 dollars to get $100,000 dollars $50,000 dollars to get $500,000 dollars $100,000 dollars to get $1,000,000 dollars

Do you know you can recover the funds you lost to heartless exchanges, scammers whom you have trusted with your coins, Many of these exchanges misappropriate money thinking users will not act. Beware of where you keep your coins, If you have lost any amount of money to an online broker, exchange or any online investment scam; including online dating. Contact: M O N E Y R E C O V E R Y 0 0 1 @ S O L U T I O N 4 U . C O M or text +1 802-444-1918

Having a good job that pays well requires a lot of experience and hard work but due to my lack of experience in some areas of my job I couldn’t get one to feed my family,I’ve been trying to manage the little business I have but there’s was no progress , it wasn’t what I wanted ,So I searched for ways to make money when I came across a Bitcoin review of this expert -(Cryptobinarydigitaltech@ gmail dot com)I emailed them and I communicated with them within hours and I was educated on how it works , it’s strategies and trading techniques , though I  took  my time to know more about it , who they are , how it works and I was interested in it .I invested just $1k to know if it was real , the results swept me off my feet after a few days working with this team , I got my profit of 30,000 usd into my wallet. Ever since I met this I’ve been making money I never thought I could , Send this expert (Cryptobinarydigitaltech@ gmail dot com) a message and you will be glad you did .

Anyone can fall into the wrong hands and lose their money. Most times, what these brokers propose is always too good to reject but the only thing to do after losing your money is to find ways to get it back and that was exactly what I did. It was very bumpy as i lost more money but i eventually achieved my aim and it was only possible because i decided to take a leap of faith and message: R E C O V E R C O I N @ R E S C U E T E A M . C O M, you can also text them via: +1 802-444-1918.

Have you lost hope of ever recovering your money from scam brokers?? I have good news for you and yes it is 97% possible for you to recover your money through binary cash refund (BCRF)but to do this you need an expert, I lost over 176,000$ to fake Israeli broker and I lost every hope of ever making profit through binary trading until I met an awesome recovery team who introduced me to (BCRF)..and to recover any lost money to any Cryptocurrency i was able to recover my money and with an amazing recovery team guidance I have been able to make profits after recovering my lost funds You can contact: M O N E Y R E C O V E R Y 0 0 1 @ S O L U T I O N 4 U . C O M or +1 802-444-1918.

I got ripped off by an investment company named cryptoallday by sending them all my life savings, in total I invested $70,000 of my trust-fund money and was hoping to triple my capital in a week as they promised. When it was time to withdraw my profit I was being coerced into sending more money for my cashout which I ignorantly did.. To cut the long story short I lost all the money and was left with nothing so I began searching the whole web for somebody who could recover stolen bitcoins. I searched for at least 4 months and came across different rippers again but I couldn't quit because I had nothing more to lose paying anybody to get my $76,000 (total amount I paid them). Finally, I came across a recovery company on google and reached out to them via gmail bitcoinretrieval2018 gmail com and they did excellent in helping me recover my bitcoins. I was counseled by their group of experts and learned more about Bitcoins, at the same time recovered my total money lost, I can confidently refer anybody that was in my situation to them because I'm sure they offer genuine help. Be careful out there guys

Hello everyone, is there anyone out here looking for the perfect strategy to trade with? or tired of loosing your money to brokers and software? CONTACT me on whatsap +1 (814) 503-0528 as i introduce to you the perfect strategy that provides me with $10000 in a week, and show you some prove to clear your doubts. And also how you can get back your lost funds from your brokers.

Add new comment