Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hi friends, I'm very happy today because my result came out negative with the help of Dr Helios, i have been suffering from herpes virus for over 2 years, and i have been taking normal medicine, i spent time and money but still, there was no solution. (a problem share is a problem solve) it was a friend of mine who introduced me to Dr Helios, i have no choice but to contact him and told him my situation, he sent me three types of herbal medicine and also the instruction on how to use them day and night, i did as he said, but to my greatest surprise i came out negative for the last test. i know that so many people are going through such virus, so if you have been taking medicine from pharmacy or from the hospital and they are not working then give a try to herbal medicine, forget about who, or where is he from (what matters to you is good health and life). if you wish to give a try here are his contacts Email: drhelioseghemeno@gmail.com or WhatsApp him on this Number +2349155254974

Hi Friends i am so glad to writing this article today to tell the world how Dr odoma cured my HSV VIRUS,i have been detected with HSV-1 AND HSV-2 since five years ago, ever since then my life has been in complete bizarre and agony,i have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors,but it didn't cure my HSV VIRUS neither did it reduce the pain,until a certain i was checking for solution in the internet,then miraculously came across Dr odoma the powerful herbalist that cure numerous individuals HSV-1 AND HSV-2 INFECTION,then i contacted his whatsApp number at +2348100649947 or email:drodomasolutionhome20@gmail.com    i explained everything to him and prepared a cure that cure my HSV-1 AND HSV-2 disease totally after receiving his herbal medicine, so my friends viewers why wait and be suffer when there is someone like Dr odoma that can cure any disease HIV/ CANCER/ HEPATITIS B VIRUS, you can contact his via : drodomasolutionhome20@gmail.com?. or WHATSAPP +2348100649947

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call: 2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com      

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947          

I have been battling this Herpes disease for almost 6 years now….I tried all possible means to get cure from my Herpes Disease but all to be in vain until i saw a post in a health forum about a herbal Dr Iyoha who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including Herpes Disease, at first i doubted if it was real but decided to give it a try…when i contact Dr Iyoha via his email (driyohasolutiontemple@yahoo.com) write him and reply me explain how the process work so after ordering for the medicine I got it within 3/4 working days through DHL Delivery and I took it according to the way Dr Iyoha instructed, I was so happy after 2 week I took the medicine there was very big change in my health when I was done with the process I go for test, I found out I am negative…Herpes patients should also get in touch with this herbalist Dr Iyoha to get rid of these Herpes Virus forever you can contact Dr Iyoha for help. Thanks once again Dr Iyoha for making me a happy woman again. You can contact him: driyohasolutiontemple@yahoo.com WHATSAPP: +1 8572288347 OR CALL : +1 4073379869 .

I have been battling this Herpes disease for almost 6 years now….I tried all possible means to get cure from my Herpes Disease but all to be in vain until i saw a post in a health forum about a herbal Dr Iyoha who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including Herpes Disease, at first i doubted if it was real but decided to give it a try…when i contact Dr Iyoha via his email (driyohasolutiontemple@yahoo.com) write him and reply me explain how the process work so after ordering for the medicine I got it within 3/4 working days through DHL Delivery and I took it according to the way Dr Iyoha instructed, I was so happy after 2 week I took the medicine there was very big change in my health when I was done with the process I go for test, I found out I am negative…Herpes patients should also get in touch with this herbalist Dr Iyoha to get rid of these Herpes Virus forever you can contact Dr Iyoha for help. Thanks once again Dr Iyoha for making me a happy woman again. You can contact him: driyohasolutiontemple@yahoo.com WHATSAPP: +1 8572288347 OR CALL : +1 4073379869 .

TESTIMONY OF HOW I GOT CURED OF HIVby a herbal doctor called Dr OYAKHIRE with his herbs. my doctors said HIV virus do not have medical cure because the virus is capable of hiding within the human cells, it remains protected from your immune system. HIV isn’t a special virus – your immune system has the tools to fight it back. Cure your HIV virus with affordable price. My doctor said there is no cure until i meet Dr OYAKHIREThis same doctor also cured my Aunty from HIV , as soon as i heard she had herpes, i quickly refer her to DR OYAKHIRE and she was cured too after drinking his herbs. I have referred more than 15 person to DR OYAKHIRE and they were all cured from their various illness.If you have this HIV virus I don’t think there is any need wasting money and time on medical treatment quickly contact this herbal doctor via WhatsApp +2347084100646 or Gmail? Droyakhireherbalhome@gmail.com He will prepare and delivered your treatment through courier service okay this illness is curable you can also share to save soul He also have solutions for the flowing.1 Cancer cure2 Diabetes cure3 Ringing ear4 Herpes cure5 Warts cure6 HPV cure7 Get your ex back8 Pregnancy herbal medicine9 Prostate enlargement10 Hepatitis B11 Disability12 Kidney problem EtcContact him on today and you will have a testimony…Good luck!!

I am here to give my testimony about a doctor who helped me in my life. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS , i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was on the river side thinking where I could go to get a solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I needed to do and also gave me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what was happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at :droyakhireherbalhome@gmail.com or call him or talk with him through whatsapp on +2347084100646 You can also contact him if are diagnosed with any the virus below {1}HIV and AIDS {2}Diabetes {3}Epilepsy {4} Blood Cancer {5} He Can Make you get Pregnancy {6.} HPV {7} ALS {8} Hepatitis {9} Diabetes {10}Love Spell

How to recover your money from forex schemes, brokers, binary, fake investments proposals or funds recovery from other platforms.  Investment scam is all over the place in recent time and due to greediness people fall victim daily to bogus promises. I was scammed on investing in bxtcoin.com ensuring a guaranteed return. I sent them 1.0089BTC . This was one of the biggest mistakes of my life, after which I got blocked and couldn’t contact them anymore. I felt so frustrated and devastated, not until I saw on YouTube a referral for a recovery agency Quadhacked@gmaiL.com , this agent saved my life , he helped me hack the rippers and I was able to recoup all I lost. I’m doing this because I know there are people out there falling for everyday scams, send a message to QUADHACKED@gmail.com  , Go get your money back .

I want to testify of how i got cured from Herpes By Dr Ofua Ofure, I have been living with this disease for the past 11months, i have done all i can to cure this disease but all my efforts proved abortive until i met an old friend of mine who told me about a herbalist from Africa who cures several types of diseases such as hepatitis AB and C, Human Papillomavirus (HPV), Herpes and so many more. though i have doubt about it, I decided to give it a try when i contacted this herbalist, he helped me cast a healing spell and send me a herbal medicine which i make use of according to his instructions and now behold the herpes is gone and i now have my life back, If you are out there living with this disease such as listed below * HIV * Kidney failure * Arthritis * Diabetes * Hypertension * Stroke * Obesity * Infertility / Impotency * Cancer * Eye Problem * Skin Problem * Fibroid Tumor * Ulcer * Prostate Problem * Asthma * Weight Management * Gonorrhea / Staphylococcus * Candidie * Low sperm can * Weak erection * Weak ejaculation * Pile * Elephantiasis * Skin Infection * Paralysis etc * If you want your ex back. * If you always have bad dreams. * Herpes * Hpv I will like you to get cure today by Contacting this great herbalist on his email: thegreatherbalhealinghome@gmail.com Whatsapp: +2347059497969 more info about his work Websites: https://dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site

I thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had HERPES virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from me and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I came across testimonies of some people of how Dr ebacol cured them from HERPES virus, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent me his herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 9 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold I was NEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you Dr ebacol because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through same situation worry no more and contact Dr ebacol on email   drebacolherbalhome1@gmail.com   or WhatsApp him via  +2348159042641    you can also check his website for more information         https://dr-ebacol-herbal-home.webnode.com/    

I Want To Appreciate Dr OYAGU for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

I Want To Appreciate Dr OYAGU for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

I Want To Appreciate Dr OYAGU for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

hello I?m from USA , I have been suffering from HERPES virus for the past 3 years and i had constant pain especially in my knees, During the first year I had faith in God that i will be healed someday, but this disease started circulate all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came in search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of so many people who has been healed from Hepatitis B, HIV/AID, Diabetes,HSV, ALS HPV and Cancer by this Man called Dr, Akioya and he also gave the email address of this man and advice we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. Akioya telling him about my HERPES Virus he told me not to worry that i will be cured from this deadly disease i never believed it, well after all the procedures and remedy given to me by this man, few weeks later i started experiencing changes all over me as the Doctor assured me that i will be cured,after some time i went to my medical doctor to confirmed if i have be finally cured behold it was true,and now i?m cure totally with Dr.Akioya, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email Dr,Akioya on this email; drakioya17spellhome@gmail.com or add him up on what-app +2348105257464 

I'M Maria Gomaez God bless Dr. Asein for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HIV since 2018 and I was taking my medications, I wasn’t comfortable i needed to get the HIV out of my system, I searched about some possible cure for HIV i saw a comment about Dr. Asein, how he cured HIV with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS COURIER DELIVERY SERVICE. I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HIV, Dr. Asein truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through dr.aseinherbalhome@gmail.com.....dr.aseinherbalhome@hotmail.com or whatsapp him on +2347059207062.he has cure for Herpes Hbv And kidney disease He also cast spells to get your Ex Back,And pregnancy spell.

I have been battling this Herpes disease for almost 6 years now….I tried all possible means to get cure from my Herpes Disease but all to be in vain until i saw a post in a health forum about a herbal Dr Iyoha who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including Herpes Disease, at first i doubted if it was real but decided to give it a try…when i contact Dr Iyoha via his email (driyohasolutiontemple@yahoo.com) write him and reply me explain how the process work so after ordering for the medicine I got it within 3/4 working days through DHL Delivery and I took it according to the way Dr Iyoha instructed, I was so happy after 2 week I took the medicine there was very big change in my health when I was done with the process I go for test, I found out I am negative…Herpes patients should also get in touch with this herbalist Dr Iyoha to get rid of these Herpes Virus forever you can contact Dr Iyoha for help. Thanks once again Dr Iyoha for making me a happy woman again. You can contact him: driyohasolutiontemple@yahoo.com WHATSAPP: +1 8572288347 OR CALL : +1 4073379869 .

My life story I was married for seven years without any child due to this my husband started acting strange, coming home lately and not spending much time with me as he use to and over six months we were sleeping in a separate room our sexual life was dead, on this special day our family lawyer called me that my husband seek for divorce a week later we got divorced that i need to sign a divorce document, i became very sad and i have lost everything in life because my doctor told me there is no way i could get pregnant this really make life miserable for me, until i came across a friend who told me about DR FAYOSA from the Internet, She told on me how Dr Fayosa helped her and a lot of women with this similar problems that i am going through so i decided to give it at try i contacted him on: (Fayosasolusionhome@gmail.com) and explained all my problem to him he told me all what i needed to provide before he could cast a reunite spell to bring back my ex husband which i did and he sent a powerful prayer which i had to say at mid night while he cast the love spell, It was a miracle, 2 days after the spell has be done my husband came back to me and apologize for all he has done and told me he is fully ready to support me in any thing i want, i quickly call DR FAYOSA and told him what was going on at that moment and he also prepared and sent me a herbal medicine which he said it will cure every unwanted diseases or infections that has been stopping me from conceiving then instructed me on how to use it before meeting with my husband, Behold after using this native herbs and root giving to my by DR FAYOSA, few weeks later i started feeling pregnancy signs all over me i went to the hospital and the doctor said i was truly pregnant i just gave birth to a baby boy on July 7Th 2020, I Vow to let the whole world know about DR FAYOSA for saving my marriage and for also giving me children i can proudly call my own today, For any woman who think it impossible, here is an opportunity for you to smile and bring happiness to your family kindly contact DR FAYOSA via Email: (Fayosasolusionhome@gmail.com) or WhatsApp him via +2348151918774 Indeed DR FAYOSA is a God sent to bring back lost lovers and bring you happiness

My name is Clara I am here to make a review about how Dr Charles helped me in fixing my marriage and also to those out there seeking for help and advice on how to save your broken marriage or relationship, few months ago I was having issues with my husband I noticed he has been having an affair with another young lady in his place of work I confronted him but he got angry and say to my face that it’s true, as if that was not enough he went ahead by telling me he doesn’t love me anymore that he wanted a divorce I was to devastated and confused, I pleaded with him that I don’t want a divorce but he insisted,before then I had heard about Dr Charles while browsing on the internet how he use to help people with broken marriages and relationships, I gave it a thought and I decided to contact him, he promise to put a smile on my face again, I followed his instructions and after 3days I was so surprised to see my husband kneeling before me and apologizing for what he had said about the divorce, this is something I never expected, I thank Dr Charle for what he has done for me, now am living happily with my husband and he has stopped seeing the other woman. Please if you are having issues like this I advice you to contact Dr Charles he can help you as well drcharlesspeltemple@gmail.com website: https://drcharlesspeltempl.wixsite.com/info WhatsApp: +2348146708557

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

I am here to testify how great man called Dr Godwin helped me out with herbs and roots which he prepared for me in use of curing FIBROMYALGIA. I takes his product (cure) for (14) days before I am to known I was totally cure out of it, and i promised him that i will testify my healing to the whole world about how he cured me which I am very happy I am doing now , Dr Godwin also cure all kinds of diseases , HEPATITIS, A,B,C , CANCER, DIABETICS , FRIBLOD,ALL KINDS OF SPELL CAST ,and so much more , please you can get him contacted on his email drgodwinsolutionhome@gmail.com OR WhatsApp +2348054615060 He can also cure following virus (1).Herpes (2).Cancer (3).Hepatitis (4).Hiv/aids (5).Pcos (6).Fibroid (7)diabetes (8)fibromyalgia etc. https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

Good day to you, here is a quick one, just in case you are desperately in need of a trustworthy spell caster to help revive your crumbled relationship. Here is one that is truly versatile, compassionate and reliable when it comes to spell casting.. Doctor Abolo spelling home is the right choice for you. Contact and explain to him and I can assure you that the rest would be complete magic, my love life was on the verge of collapse until I ordered for a love spell while all due procedures were properly followed, I am a living witness that Doctor Abolo spell magic does work that is why i'm using all medium to let the world know of this great witch doctor who brought back peace and unity to my home, Talk to him today and have your emotional setbacks wiped out totally. You reach him at these contacts! Abolospell@gmail.com

Good luck to anyone reading this true life story of mine, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr Odion Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr Odion I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr Odion To Help You Too, And Help Me To Thank Dr Odion For Cure Me, I’m Cured By Dr. Odion Herbal Medicine, His Contact Email: [drodionherbalhome12@gmail.com ] Or Cell Whatsapp Number +2349019421176 thank you

When my herpes started interfering with my daily life. And my lips always bother me every damn day. I remember going to the hospital when I was around 25 years old cuz my whole lips were burning like hell. And a nurse came to the waiting lobby and said sorry there are no doctors here. So I had to go back home. My lips were burning like hell and I felt so uncomfortable that night so I turned to the internet where I found (multivitamin herbal cure cape town) . I am 40 years old.This virus has been totally eliminated with their herbal system , My lips were messed up. They are okay when I apply chapstick, but if I don’t apply chapstick they will get tight and dry and ashy and the skin will get burnt and hard. And they always feel tingly. The burning sensation stopped after that day I started their herbal cure.  I don’t want to walk around with glossy lips. I’m a man. I don’t know what would have heal me from this virus if not for the product. I took a comprehensive STD blood test last week again and everything came out negative.,contact > www.multivitamincare.org today Call Us (or SMS): +1 (956) 758-7882 they have the right treatment to STD.

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a. cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I was cured of herpes simplex virus by a great herbal doctor called Dr Oyagu with the use of different combination of Africa herbs contact him via oyaguherbalhome@gmail.com or whatsapp +2348101755322

I was cured of herpes simplex virus by a great herbal doctor called Dr Oyagu with the use of different combination of Africa herbs contact him via oyaguherbalhome@gmail.com or whatsapp +2348101755322

I was cured of herpes simplex virus by a great herbal doctor called Dr Oyagu with the use of different combination of Africa herbs contact him via oyaguherbalhome@gmail.com or whatsapp +2348101755322

I already gave up on ever getting cured of HSV2 because I have try many treatment none of them work out for me I have be to different hospital they always tell me same thing there is no cure for herpes when i came across a post about Dr oyagu, in the net from a lady called Rebecca I contacted him and he reassured me with his herbal medicine which I took according to the way he instructed, that how i was cured. I doubted at first because I have been to a whole lot of reputable doctors, tried a lot of medicines but none was able to cure me. so I decided to listen to him and he commenced treatment, and under two weeks I was totally free from Herpes. I want to say a very big thank you to DR oyagu for what he has done in my life. feel free to leave him a message on email oyaguherbalhome@gmail.com and also WhatsApp him +2348101755322.. or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome. He can still be able to help you with this herbs medicine: 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LUPUS/HEPATITIS/CANCER/GOUT

I already gave up on ever getting cured of HSV2 because I have try many treatment none of them work out for me I have be to different hospital they always tell me same thing there is no cure for herpes when i came across a post about Dr oyagu, in the net from a lady called Rebecca I contacted him and he reassured me with his herbal medicine which I took according to the way he instructed, that how i was cured. I doubted at first because I have been to a whole lot of reputable doctors, tried a lot of medicines but none was able to cure me. so I decided to listen to him and he commenced treatment, and under two weeks I was totally free from Herpes. I want to say a very big thank you to DR oyagu for what he has done in my life. feel free to leave him a message on email oyaguherbalhome@gmail.com and also WhatsApp him +2348101755322.. or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome. He can still be able to help you with this herbs medicine: 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LUPUS/HEPATITIS/CANCER/GOUT

Add new comment