Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Thanks to GOD for using Dr Abiola natures hebal mesicine in getting rid of my hepaitis B completely cure drabiolasolutionhome.webs.com https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ dr-abiola-spell-home-8a91aaa06ad2 https://hivcure431846097.wordpress.com/ drabiolasolutionhome@gmail.com whatsapp him on +2348100609098 if need assistance on how i made it possible ,you can reach out to me at alickdolly@gmail.com

I want to testify of how i got cured from Herpes By Dr Ofua Ofure, I have been living with this disease for the past 11months, i have done all i can to cure this disease but all my efforts proved abortive until i met an old friend of mine who told me about a herbalist from Africa who cures several types of diseases such as hepatitis AB and C, Human Papillomavirus (HPV), Herpes and so many more. though i have doubt about it, I decided to give it a try when i contacted this herbalist, he helped me cast a healing spell and send me a herbal medicine which i make use of according to his instructions and now behold the herpes is gone and i now have my life back, If you are out there living with this disease such as listed below * HIV * Kidney failure * Arthritis * Diabetes * Hypertension * Stroke * Obesity * Infertility / Impotency * Cancer * Eye Problem * Skin Problem * Fibroid Tumor * Ulcer * Prostate Problem * Asthma * Weight Management * Gonorrhea / Staphylococcus * Candidie * Low sperm can * Weak erection * Weak ejaculation * Pile * Elephantiasis * Skin Infection * Paralysis etc * If you want your ex back. * If you always have bad dreams. * Herpes * Hpv I will like you to get cure today by Contacting this great herbalist on his email: thegreatherbalhealinghome@gmail.com Whatsapp: +2347059497969 more info about his work Websites: https://dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site

Live Testimony: I am greatful to Dr Tebor ,the powerful herbal healer that rescue me from HIV/AIDS and HERPES. I was diagnosed of these disease since 2012 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Tebor i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure and i believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HIV/AIDS with HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and everybody in the hospital was surprised even the Medical Doctor, So viewers Dr Tebor is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETICS and lot’s more. You can contact him through his email Teborherbalcenter@mail.com) or call his number or Whats-App his Mobile number: +2348106824976. his website,,,, https://teborherbalcanter.wordpress.com . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Tebor has done for me.

I am Leah Hart I live in Ohio USA I’m 32 Years old, am so happy I got my blank ATM card from united hacking company  blank ATM card that can withdraw $5,500 daily. I got it from him  last week and now I have withdrawn about $15,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it because it is blank just your PIN will be on it, it is not traceable and now I have money for business, shopping and enough money for me and my family to live on.I am really glad and happy i met united hacking company  because I met Five persons before him and they could not help me. But am happy now united hacking company  sent the card through DHL and I got it in two days. Get your own card from him right now, he is giving it out for small fee to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught or traced. I’m happy and grateful to the united hacking company   because he changed my story all of a sudden. The card works in all countries that is the good news contact. email address: unitedblankatmhackcard@gmail.com 

Do you have funds you wish to withdraw from your trading brokers? or are you new to trading and you want to start trading,or you need an expert to assist you in trading or you are having problems with the withdrawing of your funds and you don't know how to go about it kindly get in touch with LIAM SOPHIA, via: liamsophia39@gmail.com. you can also message her on Whats-app +1 (814)503-0528..and she'll be sure to guide you on how to get back your funds in an interval of two weeks.

Hello, I want to write a little review about the good work of doctor Ojamo, who cured me from HSV 1&2 for just 2 week with his herbal medicine, I never believe I can be cured again and have a good life like others, I always regretted the day I got diagnose with this virus, I become lost of hope when my doctor told me there is no cure for it, Well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I went online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found dr Ojamo email dr.ojamoherbalhome@gmail.com on a blog of someone who was cured by him,of the same herpes, so I quickly contacted him for help and explained all my pains to him, he told me not to worry about it there is a cure for real, I never believe until he sent me the herbs when I ordered for it and I got it within 5 working days that is how I took the medicine for 2 weeks and the following week I went for a test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life, I am so happy right now, and forever greatful, you can also get in contact with him if you have such sickness through his whatsapp +2349077406037 or email address:: dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Does anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural supplements and the wonderful work they have done in people's lives. I wonder why people still spend their money on surgery, injections and drugs each time they are sick. Natural herbs can cure all kinds of illness. My Herpes virus was totally reversed with natural herbs this year. Earlier this year my sister who lives in Pakistin Purchased HSV herbal remedy from Dr Iyoha and he told her that his HSV herbal remedy only takes 3 weeks to reverse HSV completely, which she didn't believe, but she had no choice than to purchase, because she knew COLD SORES was killing me slowly. When I received the herbal remedy, I only used it for 3 weeks, it was so shocking to see the outcome, all my cold sore disappeared and my HERPES VIRUS was fully reversed. I know it is hard to believe but am a living testimony, There is no harm in trying natural herbs supplements. Contact Dr Iyoha for his herbal remedy today . Reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869

Does anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural supplements and the wonderful work they have done in people's lives. I wonder why people still spend their money on surgery, injections and drugs each time they are sick. Natural herbs can cure all kinds of illness. My Herpes virus was totally reversed with natural herbs this year. Earlier this year my sister who lives in Pakistin Purchased HSV herbal remedy from Dr Iyoha and he told her that his HSV herbal remedy only takes 3 weeks to reverse HSV completely, which she didn't believe, but she had no choice than to purchase, because she knew COLD SORES was killing me slowly. When I received the herbal remedy, I only used it for 3 weeks, it was so shocking to see the outcome, all my cold sore disappeared and my HERPES VIRUS was fully reversed. I know it is hard to believe but am a living testimony, There is no harm in trying natural herbs supplements. Contact Dr Iyoha for his herbal remedy today . Reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869

I have been playing lottery since i was 19 years and now i am 47 meaning i have been playing the lottery for 28 years. The biggest amount i have ever won in my life was 1200 bucks. But one day my story turns to history after i find this man name on the Internet that he is the best when it comes to winning lottery. This man is a very strong voodoo doc who gives out the lottery winning numbers that can never fail. After all my years of laboring and struggling to win the lottery i finally won ( $12,000,000) Dr Kabaka, is the name,EMAIL is: drkabakaspiritualtemple@gmail.com this is the only way to win the lottery and the best way call or whatsapp him +2349015857861 https://drkabakaspiritualt.wixsite.com/dr-kabaka

I NEED AN URGENT LOVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX HUSBAND AND RESTORE BROKEN MARRIAGE Hello everyone I know there is someone somewhere reading this, My name Angela from Leicester city, I want to share a great work of a spell caster called Dr. Murugu, I had a fight with my partner which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and I was sad and depressed I was stuffing something on the internet when I saw people testifying about the effectiveness of his works and I just decided to give him a try I did everything he told me to do and he assured me that before 72 hours my husband will come back to me, the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband I'm so happy he can also help you email him at dr.makinidrmurugu@gmail.com https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Website: http://drmuruguspells.com Call/WhatsApp +90 538 069 4285

DR ISIKOLO is simply the best spell caster and helper. My name is Loreta Emilio, Out of respect for you and your spells I must make this testimony know to all. I've been to other spell casters without seeing any result.I just wished I came to you earlier, i got the best from you. My ex husband was gone for a year and I went everywhere and other spell casters for help but no result until my friend introduce me to Dr Isikolo After the Love Spell was done, I finally got a calls from him in 48 hours like DR ISIKOLO assured me. His spells worked wonders and my husband is back with full of love. It's a miracle! He suddenly came back with flowers saying that i should forgive him, i was truly flabbergasted and shocked when my husband kneel down begging for forgiveness and for me to accept him back. I'm really short of words and joyful, you are a God sent to me and my entire family. And now i am a joyful woman once again. Thank you so much Dr IsikoloTo everyone who is looking for a real spell caster should contact DR ISIKOLO On: isikolosolutionhome@gmail.com You can also Whatsapp him on +2348133261196. webpage: https://isikololovetemple.com

Does anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural supplements and the wonderful work they have done in people's lives. I wonder why people still spend their money on surgery, injections and drugs each time they are sick. Natural herbs can cure all kinds of illness. My Herpes virus was totally reversed with natural herbs this year. Earlier this year my sister who lives in Pakistin Purchased HSV herbal remedy from Dr Iyoha and he told her that his HSV herbal remedy only takes 3 weeks to reverse HSV completely, which she didn't believe, but she had no choice than to purchase, because she knew COLD SORES was killing me slowly. When I received the herbal remedy, I only used it for 3 weeks, it was so shocking to see the outcome, all my cold sore disappeared and my HERPES VIRUS was fully reversed. I know it is hard to believe but am a living testimony, There is no harm in trying natural herbs supplements. Contact Dr Iyoha for his herbal remedy today . Reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869

Dr Den ogbes has really proven to be the best and only real and truthful herbalist out of five that have recently scammed me and render me cashless.Dr Ogbe was introduced to me by a neighbour here in Georgia USA who he cured of Herpes and another of HIV and AIDS with some proofs of the test from his doctor. This herbalist did this with some of his herbal medicine preparation And i ordered for my friend's mom who is 52 years of age after he has cured me 2 years ago. She was diagnosed early 2018 of the same disease and ever since, she has been on ARVS .I have been worried and kept praying for miracle healing upon her life just as mine though i misplaced the herbalist contact after my healing and until this faithful day God answered my prayers when i was searching my dairy and i got his WhatsApp number (+2348147745661) then, message him without delayed and place an order on my friend's mother behalf because of the love i have for her. In four days time, i received the herbal mixtures, she administered it as directed for a maximum period of eight days and the herbal mixtures cured my her totally. Today, she is healthy and i want all that is suffering from this same or any diseases also to get cure of that illness and be free. From what i gathered so far, this man has herbal mixtures that can cure all diseases such as heart diseases like CAD, and other viruses like Herpes, cold sore, Cancer, Mrsa, Genital Wart,Hepatitis a b c, Hpv, Fibroid and lot of others.You can reach him via g-mail doctorogbetemple@gmail.com.and IG @doctor_ogbetemple

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call: +2348055367947      Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com    

Greetings to my distinguish guest,i am very glad to share my experience to everyone for the wonderful work done by the great Dr Tebor for curing my HERPES and HIV/AIDS DISEASE. i have been diagnosed of this disase for the past 4years and ever since my life has become a totally disaster i had done series of tests from several hospitals and many others but nothing did happened i wasn’t myself anymore until one fateful day when i came across so many testimonies about how doctor Tebor has cure several people from HERPES AND HIV/AIDS so i had to contact his email Teborherbalcenter@gmail.com when i contacted Dr Tebor he assured me he will prepare a powerful herbal medicine for me and within 3 weeks i will be totally cured,i believed in every of his instruction,and afterwards he prepared a herbal medicine for me and after i received it,i used it for 3 weeks just as he told me assured me after 3weeks of usage i was indeed cure of my HERPES and HIV/AIDS disease,i was tested and was confirmed negative thanks to DR Tebor for his help in my life, so you too can also receive this miraculous work by great Dr Tebor just contact him with a call or whatsapp him on his +2348106824976 or you can visit his website https:/teborherbalcanter.wordpress.com/

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal

I really happy that i and my boyfriend are cured of (HERPES SIMPLEX VIRUS) with the herbal medicine of Dr Aba , i have been suffering from this disease for the past 3 years without solution until i came across the email of this doctors who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me and my boyfriend, he told me what to do and i kindly did it, and he gave us his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follows his instruction for use and he ask us to go for a check up after 2 weeks and which i did, to my greatest surprise our result came out as negative, we are really happy that there is someone like this DR who is ready to help anytime any day. to all the readers and viewers that is .doubting this testimony stop doubting it and contact this Dr and see if he will not actually help you. i am not a stupid woman that i will come out to the public and start saying what someone have not done for me. he is really a great man contact him now. with this email: dr.abaherbalhome@gmail.com you can call or WhatsApp his mobile number on .+2348107155060  

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from. Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060

It's a great pleasure for me to write this testimony about how I got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr ORIANEbut i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. ORIANE then contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, I pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. He sent me his medication and asked me to go for a medical check up after two weeks of usage. I agreed with him. I took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure I was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess it's time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: droriane6@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +2349031652461   

my boyfriend broke up with me after 7 years relationship. it started from small misunderstandings after which he told me that it would be good to take a break, which I think turned into a breakup. He no longer looks for me, he blocked my phone number and people said they saw him in the company of another girl this brought tears to my eyes because we are about to marry, I searched for help when i came across this spiritual man called Dr Ajayi who have helped many people having relationship problem, I talked with him concerning my situation and he describe to me the process to get back with my lover, I followed his instructions and today i'm a happy woman because my boyfriend came back after 5 months of breakup and we are happily married now. If you need the help of a spell caster for any kind of relationship problem contact Dr Ajayi for a lasting solution. Whatsapp / Viber number : +2347084887094 or Email : drajayi1990@gmail.com

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection cant cure. I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work they have done in people's lives. I read people's testimonies online on how they were cured of herpes, HIV, diabetics etc by Dr. Ogba Kosu herbal medicine, so i decided to contact the doctor because i know nature has the power to heal anything. I was diagnosed with HIV for the past 7 years but Dr. Ogba Kuso cured me with his herbs and i referred my aunt and her husband to him immediately because they were both suffering from herpes and they were cured too. I know is hard to believe but am a living testimony. There is no harm trying herbs. He is also a spell caster, he cast spells to restore broken marriages and a good luck spells to prosper and excel in life. Contact Dr. Ogba Kosu on: drogbakosu@gmail.com Phone/Whatsap no: +2348137291215 facebook.com/Dr.OgbaKosucurecenter/

Powerful Herbal treatment is 100% guarantee for HSV cure, the reason why most people are finding it difficult to cure HSV 1 or 2 is because they believe on medical report, drugs and medical treatments which is not helpful to cure HSV and hasnít proved any sign of helping. Natural roots/herbs are the best remedy which can easily eradicate herpes forever. I never believed it until I was helped and cured of my 16 months genital herpes with natural herbal medicines from Dr Aza. Where other medical prescribed drugs and treatments failed, Dr Aza natural herbs helped saved me from Genital herpes permanently and i am so grateful for this. You can also get help from this great and powerful African Herbalist Dr Aza or you can also contact Dr Aza through his email drazaherbalcenter@gmail.com   or WhatsApp him via:  +1(315) 795 1518 .       

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

Am really happy that i have been cured from HSV1&2 DISEASE with the herbal medicine of Dr otaigbe have been suffering from this disease for a long time now without solution until i came across the email of this doctor who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me, he told me what to do and i kindly did it, and he gave me his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follow his instructions for use and he ask me to go for a check up after 3 months which i did, to my greatest surprise my result came out as negative, i am really happy that there is someone like this doctor who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this doctor if you have any disease and see if he will not actually help you. I know that there are some people out there who are really suffering and hurting their family just because of these diseases. you can get to him through email:DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM or WhatsApp him +2349066103332 .

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

HOW I CURED FROM THE HERPES VIRUS  I was diagnosed with the HERPES virus and I have tried everything possible to cure myself, but all to no avail, until I saw a post in a health forum about a herbalist preparing herbal medicines to cure all kinds  of diseases including HERPES virus, at first I doubted it was real, but decided to give it a try, when I contacted this herbalist through his email (ishiakuherbalcure@gmail.com) and he prepared me a HERPES herbal cure and sent it to me through the service of  DHL delivery company, when I received this herbal medicine, he gave me step-by-step instructions on how to apply it, after applying it the way they directed me, I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks  to Dr. Ishiaku, contact the great herbal doctor through his what-sapp Via  +2348180828544HE  CAN ALSO CURE DISEASES LIKE     {1} HIV / AIDS    {2} DIABETES    {3} EPILEPSY     {4} BLOOD CANCER     {5} HPV    {6} ALS     {7} HEPATITIS B  {8} LOVE SPELL   {9} SICKLE AND ANEMIA {10}INFERTILITY^Beware of fake doctors and anyone who uses this testimonial again is a scam Only Dr. Ishiaku  can help you I love youIG: @dr_ishiaku

Add new comment