Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I have been suffering from Herpes for the past 4 years and 10 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr. OYAKHIRE on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.OYAKHIRE today on this Email address: droyakhireherbalhome@gmail. com or WhatsApp him on this Tell Number +2347084100646 Dr.OYAKHIRE also cures: 1. HIV / AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig's disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. emphysema 8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease

Greetings to the general public, i want to tell about how i was cured of HPV disease by a Doctor called DR MOMOH i was browsing through the Internet searching for remedy on HPV and i saw comment of people talking about how DR MOMOH cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i having no hope of been cured of HPV so i decided to contact him with his email that was listed on the comment when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HPV result came out negative. I pray for you God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can also contact him if you have any problem Email: dr.momoh9@gmail.com , or whatsApp him on this number +2347083724098 1. LOVE SPELL 2. ALS CURE 3. HEPATITIS B 4. HIV/AIDS CURE 5. HERPES CURE 6 SPIRITUAL HEALERS

Greetings to the general public, i want to tell about how i was cured of HPV disease by a Doctor called DR MOMOH i was browsing through the Internet searching for remedy on HPV and i saw comment of people talking about how DR MOMOH cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i having no hope of been cured of HPV so i decided to contact him with his email that was listed on the comment when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HPV result came out negative. I pray for you God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can also contact him if you have any problem Email: dr.momoh9@gmail.com , or whatsApp him on this number +2347083724098 1. LOVE SPELL 2. ALS CURE 3. HEPATITIS B 4. HIV/AIDS CURE 5. HERPES CURE 6 SPIRITUAL HEALERS

HOW I CURED FROM THE HERPES VIRUS I was diagnosed with the HERPES virus and I have tried everything possible to cure myself, but all to no avail, until I saw a post in a health forum about a herbalist preparing herbal medicines to cure all kinds of diseases including HERPES virus, at first I doubted it was real, but decided to give it a try, when I contacted this herbalist through his email (driyohasolutiontemple@yahoo.com) and he prepared me a HERPES herbal cure and sent it to me through the service of UPS delivery company, when I received this herbal medicine, he gave me step-by-step instructions on how to apply it, after applying it the way they directed me, I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks to Dr. IYOHA, contact the great herbal doctor through his what-sapp Via: +1 857 228 8347 or call him : +1 407 337 9869 .

Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr maggi who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr maggi send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr maggi, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr maggi did it for me, contact him drmaggiherbalhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387.

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

I really see bitcoin getting bigger and having a stronger ground in the financial sector of this world, The way it has lasted during its ups and downs is what will make you realize bitcoin is here to stay. I have made over 40k$ in the few months of investing with bitcoinminingexpert Chinese pool, if you are interested in investing with Crypto or Bitcoin this is where i would recommend for you, withdrawal is not an issue because i have withdrawn my profits severally. Guys i will advice you to contact them via email just the way i did...Bitcoinminingexpert11 ATgmail DOT com

God bless Dr. ofure for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2014 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. ofure, how he cured HERPES DIABETES and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HERPES, Dr. ofure truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through drofureherbalhome@gmail.com Or contact his number via (WHATSAPP ONLY: You can also whatsapp him via (+2348162868851)

God bless Dr. ofure for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2014 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. ofure, how he cured HERPES DIABETES and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HERPES, Dr. ofure truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through drofureherbalhome@gmail.com Or contact his number via (WHATSAPP ONLY: You can also whatsapp him via (+2348162868851)

God bless Dr. Momoh for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2018 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched out some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. Momoh, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HERPES, Dr. Momoh truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through his EMAIL: dr.momoh9@gmail.com call or whatsApp him on +2347083724098

Up till now it still  like a dream that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr Shaibu Abacha who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it.  @Shaibuabacha144  send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr Shaibu Abacha I am sure there are many herbal doctors out there but Dr Shaibu did it for me, you can also contact him for other kind of diseases, Cancer, Fibroid, kidney problem, Heart disease,Hiv, skin diseases, stroke and many more. him drshaibuabacha@gmail.com , also call/WhatsApp +2349061521409.

Hello everyone, I am from New York!! I want To thank Dr. OGEDEGBE for the help he rendered me, my husband came back to me after he abandoned me and my kids for over 2 years for another woman,  Dr OGEDEGBE lovespell made him come back with so much love. I never really believe i can ever get my husband back again to myself and to my kids, Dr OGEDEGBE lovespell work is great and he is a man of his words, i am so happy to be at your testimony page to share my happiness….. if you need His help you Can contact him and he will make you happy. His email dr.ogedegbe6@gmail.com or whatsapp +2348109374702...

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went .back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060     

Hello everyone I want to let the whole world know how Dr Great has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just don’t want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr Great helped her to get back her Ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr Great can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help email him at  infinitylovespell@gmail.com OR infinitylovespell@yahoo.com  You can also call or add him on WhatsApp +2348118829899 BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

HELLO EVERYONE ACCROSS THE GLOBE: WHATSAPP THIS MOBILE NUMBER: +2347059232579 AND GET YOUR PROBLEM SOLVE TODAY WITH MY PROFESSION IN ANY SPIRITUAL SPELL, MY NAME IS DR HUNTER ALVIN, AND THIS IS MY WHATSAPP NUMBER: +2347059232579 ( EMAIL: huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com ),I LIVE IN AFRICA , AM ALWAYS AVAILABLE TO RENDER YOU HELP. WITH EXPERIENCE OF 45 YEARS IN SPELL CASTING AND HERBAL MEDICINE TO CURE ANY KIND OF DISEASE THAT YOU MAY HAVE, CONTACT ME ON ANY KIND OF ISSUES YOU MAY HAVE THAT IS BOTHERING YOU I CAN HELP YOU SOLVE PROBLEMS AS LISTED BELOW: (1) If you want your Divorced Husband/Wife back. (2) If you want your Ex Boyfriend/Girlfriend back. (3) If you always have Bad Dreams and you don't know the interpretations. (4) You want to be Promoted in your Office. (5) You want Women/Men to run after you. (6) If you want Children of your choice. (7) You want to be Rich Forever. (8) You want to tie your Husband/Wife to be yours forever. (9) Or you have been scammed and you want to Recover your Lost Money. (10) If you are in Love with Someone and you want Him/Her to fall in Love with you Totally. (12) If you want a Tame my Lover Spell. (13) If you want a Make Me Sexy Spell. (14) If you want a STOP His Roving Eyes Spell. (15) If you want a Rejuvenated Love Spell. (16) If you want a Be Faithful To Me Spell. (17) If you want to prevent or keep others from talking about my man. (18) Remove Bad Spells from Homes, Business & Customer Attraction etc. (19) Stop your Marriage or Relationship from Breaking Apart. (20) Read all your problems before you even mention them to me. (21) Remove the Back Spot that keeps on taking your Money Away. (22) Find out why you are not progressing in Life and the Solution. (23) Eliminate in family fights. (24) Ensure Excellent School Grades even for Children with Mental Disabilities. (25) Get promotion you have Desired for a Long Time at Work or in your Career. (26) Heal Barrenness in Women and Disturbing Menstruation. (27) Get you marriage to the Lover of your Choice. (28) Guarantee you Win the Troubling Court Cases. (39) Get the Spell to Win a Lottery. (30) Diabetes Cure and Remedy. (31) Herpes Cure and Remedy. (32) Hepatitis A, B, C Cure and Remedy. (33) Cancer cure Cure and Remedy. (34) HIV/ AID Cure and Remedy. (35) Syphilis Cure and Remedy e.t.c....YOU CAN CONTACT ME WITH MY DETAILS BELOW, I WILL BE GLAD TO RENDER YOU MY HELP IF YOU HAVE ANY PROBLEM WHICH YOU NEED TO SETTLE URGENTLY... WELCOME TO DR HUNTER ALVIN HEALING HOME / SOLUTION CENTER THIS IS MY EMAIL ADDRESS ONCE AGAIN ( huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com ) WHATSAPP MOBILE NUMBER: +2347059232579

Hello everyone I want to let the whole world know how Dr Great has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just don’t want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr Great helped her to get back her Ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr Great can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help email him at  infinitylovespell@gmail.com OR infinitylovespell@yahoo.com  You can also call or add him on WhatsApp +2348118829899 BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

hello everyone i am Henry Mikiel  from Florida  a medical doctor i never believed herbal products could solve what my science technology could not solve ,i have been having little penis size since childhood and that really Embarass me alot and up till now that i am 37 years old i still find it difficult to find a permanent solution until my friend from Africa at work place introduce his uncle to me Dr Harry .he told me about his wonderful works and decided to contact him through his email he gave me  drharrysolution@gmail.com and he replied me and we discussed my situation and told me what i need to do ,i did it and received his herbal medicine through UPS and i got it within 3/5 days and used his miraculous herbal mixture cream just as he told me ,its just 4 days i started measuring and got 4 inches already and after two weeks i got 11 inches size and 8.0 girth size .i was so happy because no woman will dare reject me now with my big Cock .life is really full of surprises me that was having 2 inches before now having 11 inches big cock size .so if you need any help or cure to any sickness or disease like small penis,low sperm count,premature ejaculation,HIV/AIDS ,herpes ,spells of all kinds etc you can quickly visit his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    whatsapp him on +2349036417079  good luck as you reach him    

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain. to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060     

HOW I CURED FROM THE HERPES VIRUS I was diagnosed with the HERPES virus and I have tried everything possible to cure myself, but all to no avail, until I saw a post in a health forum about a herbalist preparing herbal medicines to cure all kinds of diseases including HERPES virus, at first I doubted it was real, but decided to give it a try, when I contacted this herbalist through his email (driyohasolutiontemple@yahoo.com) and he prepared me a HERPES herbal cure and sent it to me through the service of UPS delivery company, when I received this herbal medicine, he gave me step-by-step instructions on how to apply it, after applying it the way they directed me, I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks to Dr. IYOHA, contact the great herbal doctor through his what-sapp Via: +1 857 228 8347 or call him : +1 407 337 9869 .

It was so great and i really want to say thanks to those people out there who were kind enough to share genuine testimonies about how they actually got all their problems solved one time. It was awesome the day I came across a testimony shared by a wonderful lady about getting several help from a spell doctor by name, Dr. Ozigidon the name sounded familiar because I have read and watched videos online about this great spell doctor on how he has helped people with fertility spells, bringing back broken relationships after many years of lost love, restoring divorced homes to normal and many more. At first, I never believed that spell can do all of this easily and permanently but after reading a testimony about a similar problems i was facing at that moment i was convinced and i contacted Dr Ozigidon via his email and even on WhatsApp +2349054750112  email  drozigidonhenz.spell.net@gmail.com I got his reply finally and he promised to grant my heart desire and he told me all that was needed for the spell casting and I gladly provided it. Just within 48hrs my husband called his lawyer to cancel the divorce case and called me to say he was coming back home. I was so happy and thankful to Dr. Ozigidon powerful spell also to those that came online to testify about him. Don't let your problems bring you down because most problems are not ordinary as they seem to be. His email: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com  

I am giving a testimony about DR Maggie. the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact DR Maggie via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to me through UPS  Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 2-3 days I will receive the parcel and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 2weeks after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor by you contacting him and I assure anyone who is suffering it,your problem will never remain thesame again you will be cured. will ever remain grateful to you sir indeed mighty work you did for me. When you contact him, make sure you tell him that I refer you.. contact him via drmaggieherbalhome82@gmail.com or whatsapp on +14097946086  

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask .to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

I am Marianna. Residing in Germany, I contacted HEPATITIS B Virus from my mother from my childhood and since then i started having symptoms severe pains all over my hip bones and also vomiting sometimes. it was a tough time for me, i was tried seeing many Drs for help, but i keep spending more money in difference hospitals and nothing was changing, but i was on net one afternoon, i was checking my brother blog i saw comment i decided to read a few and i was surprise when i saw a lady talking of Dr Care. from Europe i was glad, i message him on his email, and he told me the process and sent me medicine and when i receive the medicine and used it within 2weeks i was diagnosed negative. i also found out that he has solution to all disease, so get yours Now. Email at [ drcarevoodoospell@gmail.com ] call or whatsApp him on +393510620692 for more HIS HAVE THE CURE TO THIS FOLLOWING DEADLY DISEASE 1 HERPES VIRUS 2 Trachea, bronchus, lung cancers 3 Lower respiratory infections 4 HIV/VIRUS 5 Diarrhea diseases 6 Tuberculosis 7 Diabetes 8 Hypertension heart disease drcarevoodoospell@gmail.com] call or whatsApp him on +393510620692

I want the universe to know that I am happy today because of Dr. Ayo, the spellcaster who brought my husband to me when I thought I had lost him forever. On one fateful day I saw a series of testimonies on the internet about the help he offers to the heartbroken, so I decided to contact him for my husband who left me without a word, after I narrated all my problems he assured me that I will return home with me, up to a point I believe him and I did everything he asked me to do to my greatest surprise my husband, who had refused to see me, came to the house and cried for forgiveness and now we are living happily together with a lot of love and affection of the. Do you have problems in your relationship? Has your partner broken up with you and you still love him and want him to come back? Are you having trouble with your finances? Dr. Ayo is the answer to all your problem, contact him on his WhatsApp +2347055691377 or email: drayo47373@gmail.com

Add new comment