Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Having a good job that pays well requires a lot of experience and hard work but due to my lack of experience in some areas of my job I couldn’t get one to feed my family,I’ve been trying to manage the little business I have but there’s was no progress , it wasn’t what I wanted ,So I searched for ways to make money when I came across a Bitcoin review of this expert -(Cryptobinarydigitaltech@ gmail dot com)I emailed them and I communicated with them within hours and I was educated on how it works , it’s strategies and trading techniques , though I  took  my time to know more about it , who they are , how it works and I was interested in it .I invested just $1k to know if it was real , the results swept me off my feet after a few days working with this team , I got my profit of 30,000 usd into my wallet. Ever since I met this I’ve been making money I never thought I could , Send this expert (Cryptobinarydigitaltech@ gmail dot com) a message and you will be glad you did .

Anyone can fall into the wrong hands and lose their money. Most times, what these brokers propose is always too good to reject but the only thing to do after losing your money is to find ways to get it back and that was exactly what I did. It was very bumpy as i lost more money but i eventually achieved my aim and it was only possible because i decided to take a leap of faith and message: R E C O V E R C O I N @ R E S C U E T E A M . C O M, you can also text them via: +1 802-444-1918.

Have you lost hope of ever recovering your money from scam brokers?? I have good news for you and yes it is 97% possible for you to recover your money through binary cash refund (BCRF)but to do this you need an expert, I lost over 176,000$ to fake Israeli broker and I lost every hope of ever making profit through binary trading until I met an awesome recovery team who introduced me to (BCRF)..and to recover any lost money to any Cryptocurrency i was able to recover my money and with an amazing recovery team guidance I have been able to make profits after recovering my lost funds You can contact: M O N E Y R E C O V E R Y 0 0 1 @ S O L U T I O N 4 U . C O M or +1 802-444-1918.

I got ripped off by an investment company named cryptoallday by sending them all my life savings, in total I invested $70,000 of my trust-fund money and was hoping to triple my capital in a week as they promised. When it was time to withdraw my profit I was being coerced into sending more money for my cashout which I ignorantly did.. To cut the long story short I lost all the money and was left with nothing so I began searching the whole web for somebody who could recover stolen bitcoins. I searched for at least 4 months and came across different rippers again but I couldn't quit because I had nothing more to lose paying anybody to get my $76,000 (total amount I paid them). Finally, I came across a recovery company on google and reached out to them via gmail bitcoinretrieval2018 gmail com and they did excellent in helping me recover my bitcoins. I was counseled by their group of experts and learned more about Bitcoins, at the same time recovered my total money lost, I can confidently refer anybody that was in my situation to them because I'm sure they offer genuine help. Be careful out there guys

Hello everyone, is there anyone out here looking for the perfect strategy to trade with? or tired of loosing your money to brokers and software? CONTACT me on whatsap +1 (814) 503-0528 as i introduce to you the perfect strategy that provides me with $10000 in a week, and show you some prove to clear your doubts. And also how you can get back your lost funds from your brokers.

Recovery expert referral.I lost my bitcoin to fake blockchain.com impostors on Facebook, they contacted me as blockchain official support and i fell stupidly for their mischievous act, this made them gain access into my blockchain wallet account,whereby  7.0938 btc  was stolen from my wallet in total .I was almost in a comma and dumbfounded because this was all my savings i banked up on , waiting for bitcoin rate to improve . Then  my niece recommended me to an expert, I researched online and found the recovery expert , with the contact address- davidhay1010@gmail.com .I wrote directly to the specialist explaining my loss. Hence, he  helped me recover my bitcoin  just after 2 days he helped me launch the recovery program , and the culprits were identified as well , all thanks to his expertise . I hope I have been able to help someone as well . Reach out to the recovery specialist to recover you lost funds from any form of online scam 

Are you interested in any kinds of hacking services? Feel free to contact TECHNECHHACKS. For years now we’ve helped so many organizations and companies in hacking services. TECHNECHHACKS is a team of certified hackers that has their own specialty and they are five star rated hackers. We give out jobs to hackers (gurus only) to those willing to work, with or without a degree, to speed up the availability of time given to jobs!! Thus an online binary decoding exam will be set for those who needs employment under the teams establishment. we deal with the total functioning of sites like, • SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, google hangout etc.) • SCHOOL GRADES • IOS/OS • CREDIT SCORES • BANK ACCOUNTS • SPOUSES PHONE Our special agents are five star rated agents that specializes in the following, and will specially be assigned to you for a special job well DONE. • WESTERN UNION TRANSFER • CREDIT CARDS INSTALLATION • MONEY FLIPPING • CRIMINAL RECORDS • BTC RECOVERY • BTC MINING • BTC INVESTMENT Thus bewere of scammers because most persons are been scammed and they ended up getting all solutions to their cyber bullies and attacks by US. I am Jason williams one of the leading hack agent. PURPOSE IS TO GET YOUR JOBS DONE AT EXACTLY NEEDED TIME REQUESTED!!! And our WORK SUCCESS IS 100%!!! We’re always available for you when you need help. Contact or write us on: Technechhacks@gmail.com SIGNED....! Jason. W TECHNECHHACKS 2021©️All Right Reserved

CAN I RECOVER BACK MY LOST FUNDS? How to recover your money from fake brokers, fake bitcoin investment platforms, forex schemes, binary, false investments proposals. I lost my hard earned money on a fake website. They Claim high return on investment after a monetary space of two days. I invested in their website. After which I couldn't access my capital and profits after 48 hours, I asked why I could not receive my money, then i was told to make an additional deposit of $26,000 for a dumb reason I couldn't remember. That was when I knew something wasn't right. I am a policeman with two beautiful daughters, lost my wife few years ago, which I promised myself I was going to do all I could to take care of my kids after the demise of my wife. But falling for such scam for acquisitive reason and puting my children's future at risk was quite unwelcoming. I went broke afterwards. During the course of trying to redeem myself after few months of getting scammed, i met with a referral on youtube who navigated me to a hacking agency on the internet. I patiently took some time to comprehend the core activities of this profound anonymous hacker. theglobalkos@gmail.com. Globalkos is a vulnerability coordination agency that performs a hack penetration guage to provides wealth recovery services for individuals and companies who have lost money through fraudulent online platforms. The organization was able to help me recover my lost bitcoins. I am truly pleased with the works of this hackers. If you really need to recover back your lost funds. Contact theglobalkos@gmail.com. However, You can stay away from false businesses online surely to be highly oned firm by making enquiries for their firm reference number (FRN) and contact details and barter their calls on the switchboard number.

Are you desperately in need of a hacker in any area of your life??? then you can contact; ( www.hackintechnology.com services like; -hack into your cheating partner's phone(whatsapp,bbm.gmail,icloud,facebook, twitter,snap chat and others) -Sales of Blank ATM cards. -hack into email accounts and trace email location -all social media accounts, -school database to clear or change grades, -Retrieval of lost file/documents -DUIs -company records and systems, -Bank accounts,Paypal accounts -Credit cards hacker -Credit score hack -Monitor any phone and email address -Websites hacking, pentesting. -IP addresses and people tracking. -Hacking courses and classes CONTACT THEM= hackintechnologyatgmaildotcom or whatsapp +12132951376 their services are the best on the market and 100% security and discreet work is guarante

Email:Creditcards.atm@gmail.com    WhatsApp:+1(305) 330-3282      -hack into any kind of phone _Increase Credit Scores _western union, bitcoin and money gram hacking _criminal records deletion_BLANK ATM/CREDIT CARDS _Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back) _Security system hacking...and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at   Prices for clone cards with their balance that we offer: * Gold VISA- € 450 ----> Balance € 250,000 Daily withdrawal of € 1,500, validity 24 months * Gold Mastercard- € 500 --- -> Balance € 325,000 Daily withdrawal of € 1,800, validity 36 months * Platinum Visa - € 550 ----> Balance € 480,000 Daily withdrawal of € 2,000, validity 24 months * Platinum Mastercard - € 600 ----> Balance € 620,000 Daily withdrawal of € 2,500, validity 36 months * Infinity Visa - € 750 ----> Balance € 750,000 Daily withdrawal of € 3,000, validity 24 months * Infinity Mastercard - 850 € ----> Balance 850,000 € Daily withdrawal of 3500 €, validity 36 months Once payment has been made 12h to 48h in Europe and 12h to 72H worldwide After your order will be available, at the delivery address given. Shipping is by courier with parcel tracking within 2hrs after payment If you order regularly with us, we guarantee that you will not miss anything in the near future.   Email:Creditcards.atm@gmail.com    WhatsApp:+1(305) 330-3282       ✔✔✔ ✔©®™ ‍ ‍ ‍

MIKE FISHER HACKERS SERVICES FOR HIRE Hello i'm a professional hacker ceo of Mike group if you require services of a certified and experienced ethical hacker for your general ethical and specialized Hacks? + Have you been scammed before either trying to apply for a loan or on crypto currency / funding (bitcoin etc) and you want to recovery your money back ? + Access various social networks (facebook, twitter,Instagram, Google+, etc) + Specialized and experienced hacking into Educational Institutions, Change of Grades, Clearing of Criminal Records, Blog Hack, Clear Credit Card Debts, Drop Money Into Credit Cards, Smartphone Hacks, Bank Account Hacks in various parts of the world etc, + Hack into email accounts (gmail, yahoo, aol, etc) +crypto currency / funding (bitcoin etc) + Contact Mike Hacks +1(765) 705-0044 email; blankatm156@gmail.com

Financial Instrument For LeasingAnd Purchase - BG, SBLC, MT103, FRESH CUT, MT799, MT760 We Offers Financial Consulting to Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business all over United kingdom, Europe/America. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. The Financial institution can finance your signatory projects such as Real Estate Development, Aviation Service, Agriculture Finance, Petroleum Importation, Telecommunication, construction of Dams or Bridges and all kind of projects. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is Countersigned. We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 1,000,000 MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price : 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery : Bank to Bank Swift MT799 and/or MT760 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. BROKERS ARE WELCOME !!! Intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Our team of experts will be glad to share with you our working procedures. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved Email : liamdarragh.finance@gmail.com Skype ID : Liam-darragh Whatsapp : +46734779448

I got ripped off by an investment company named cryptoallday by sending them all my life savings, I invested $7,000 of my trust-fund money and was hoping to triple my capital in a week as they promised. When it was time to withdraw my profit I was being coerced into sending more money for my cashout which I ignorantly did.. To cut the long story short I lost all the money and was left with nothing so I began searching the whole web for somebody who could recover stolen bitcoins. I searched for at least 4 months and came across different rippers again but I couldn't quit because I had nothing more to lose paying anybody to get my $100,000 (total amount I paid them).  Finally, I came across a recovery company contact@Alliedrecovery . org and they did excellent in helping me recover my bitcoins. I was counselled by their group of experts and learned more about Bitcoins, at the same time recovered my total money lost, I can confidently refer anybody that was in my situation to them because I'm sure they offer genuine help. Be careful out there guys 

Please beware there are many fake cryptocurrrency investment platforms out there, I got scammed twice before I met a genius hacker who helped retrieve my bitcoin. The whole plan was so smooth I could not doubt it. Bitcoin is actually a great investment option but one thing I discovered over time is that it is not possible to mine bitcoin so don’t be deceived. I invested 5BTC on a particular website secure2invest . com I monitored the profit yielding but got locked out of the account before I could withdraw. I went online and met this recovery expert at contact@secure2invest . com who helped me retrieve my bitcoins back in few hours. They saved my life , they can help save yours too.

Ice Fog Hackers Fast delivery and Totally Untraceable, Detectable and Anonymously done so you have nothing to worry about. contact us On Everything about Pretesting/infiltration is what we are known for, we guarantee 100% service satisfaction. Adding School drop out as Graduate Fixing of University Grades Get Questions/Answers before a Test or Exams Hire A Hacker To Change Your Grades Hacking Of Websites/Database/Servers… I Need A Hacker To Change My University Grades College Grade Change School Grade Change Permanently Contact Us On Icehackerzz@gmail.com problems about your task or issue regarding hacking services.. Email: Icehackerzz@gmail.com hangout@=:Icehackerzz@gmail.com Phone Number: text @ 347-443-9188

Programmed ATM cards We have specially programmed ATM cards that can be used to withdraw money at ATMs or slides, shops and points of sale. We sell these cards to all our customers and interested buyers all over the world, the cards have a weekly withdrawal limit. Becoming rich and living the lifestyle of the rich and famous is the dream of many people. And while most people go to work or look for other ethical methods to make money from ATM programmed cards. The programmed ATM cards withdraws money from each ATM machine but has a weekly withdrawal limit, only your PIN will be in it, it is a high techonology carding system. The PROGRAMMED ATM card works on any card-based ATM machine, anywhere in the world. Email: atmservices44@aol.com hacklords.investors@gmail.com

Need help?

Morning to you all.. I know some might have heard about cloudhacker24. The best phone spying hacker in the world .. they are capable of getting you access to your partners phone remotely without any physical contact with the phone and without him or her suspecting you’re monitoring or going through her phone.. you can access your partners:phone calls, text messages, Facebook, WhatsApp,Instagram,Twitter,snap chat, telegram and all without getting close to his /her phone. Contact them and know if your partner is really faithful to you. @ cloudhacker24@gmail.com. or whatsapp @ +19142065634

Morning to you all.. I know some might have heard about cloudhacker24. The best phone spying hacker in the world .. they are capable of getting you access to your partners phone remotely without any physical contact with the phone and without him or her suspecting you’re monitoring or going through her phone.. you can access your partners:phone calls, text messages, Facebook, WhatsApp,Instagram,Twitter,snap chat, telegram and all without getting close to his /her phone. Contact them and know if your partner is really faithful to you. @ cloudhacker24@gmail.com. or whatsapp @ +19142065634

Morning to you all.. I know some might have heard about cloudhacker24. The best phone spying hacker in the world .. they are capable of getting you access to your partners phone remotely without any physical contact with the phone and without him or her suspecting you’re monitoring or going through her phone.. you can access your partners:phone calls, text messages, Facebook, WhatsApp,Instagram,Twitter,snap chat, telegram and all without getting close to his /her phone. Contact them and know if your partner is really faithful to you. @ cloudhacker24@gmail.com. or whatsapp @ +19142065634

It actually hurts and bring tears to my eyes when I read comments of scammed victims ripped off by BINARY OPTIONS AND FAKE HACKERS. I know actually know how it feels and hurts to lose money you have worked half of your life for to invest with the thoughts of getting returns when you are retired. It was all a scam in the end. STOP BEING SCAMMED BY THESE BINARY OPTIONS AND FAKE HACKERS. I've had enough of complains from clients over the months who has one way or the other being a victim of the BINARY OPTIONS OR RECOVERY SCAMS or any desired Hacking Services. I'm willing to put an end to these unbearable swindle scheme of Fake Hackers impersonating our organization I'm taking a step forward to render solution to those affected and help them get every penny they lost. Hack Ethics is an Experienced Private Hacking and Certified Binary Recovery Expert Organization with a spare master key that no one has. Hire an Ethical Hacking Expert who's professional and real. Specialized in any desired Hacking Services. CONTACT EMAIL - HACKETHICS008@GMAIL.COM

I started trading with COINSFM and I have deposited over $128K in total over a 4 month period and my account was about 220k at the best. of course i should have withdrawn when at the top. Most money was won by the help of my Account Manager named David Garcia and in background was the Senior Account Manager Oliver Martin. One Thursday evening, David contacted me after a long break and stated now was the time to make some real money again. After about 4 – 5 hrs the result was a loss of everything except an active trade on XRP worth 80k. I then agreed a recovery plan with Oliver Martin stupid as I was. This plan should be a very low risk plan based on weekly coin buying. The recovery looked promising until Martin introduced me to a total maniac with the name of Rothschield which he claimed would help me get my account back on top. After 2 hours of trading the account was empty again with the exception of a long term stock trading. All in all I’m an idiot trusting these guys. I am 100% sure that I was targeted the day I made my first deposit. When they felt that I was empty (no more to deposit) they decided to strike and did their best to empty the account. I learnt the hard way, all my savings was gone in a flash. They milked me for all my savings and showed some real good money to convince me. I tried to report to my bank and i was told that it was too late and there’s nothing they could do. The journey on recovery started, I tried few online company that i believed they could help with the law but it was all a failed attempt. Luckily for me, i found a website on google talking about forensic investigation and asset recovery. i was very careful not to fall for a second scam. I asked them all the possible questions till i was convinced then i decided to try since you miss every opportunity you don’t take. A couple of weeks later, I was told to send my account details and i got my money back. it was unbelievable and ever since i have always tried to spread the news about this company- SCAMRECOUP. COM They offer a full range of services as an investigative firm. Big companies and high-net individual seek their services all around the world. In case you are looking for way to get back your money from fraudulent online investment you can send them an email. I hope this helps!

My name is James and I want to tell you about a group of hackers who helped me recover my btc from an Internet fraud, whatever the task if its hack just contact watchprecinct@gmail.com. they are amazing group of hackers who work at amazing speed and unbeatable prices. Just contact watchprecinct@gmail.com

My Bitcoin Investment  Experience.  No doubt Bitcoin has been the trend of today and it's doing a lot in the world of business because people prefer saving  up money in their wallets rather than banks,   I lost about  $54,000 USD last summer due to the fall in the price of bitcoins. A colleague at work who knew my ordeal on bitcoin savings  introduced me to a platform  (cryptoforex345.com)  where I can save and invest my bitcoins with more than 100%  profit  margin.  At first I was skeptical about it so I decided to try it out with just a few dollars. I was amazed after 12 hours I earned more than 50% additional dollars  and I was able to make an instant withdrawal and ever since I have been investing and making more money.  Bitcoin investment with cryptoforex345.com  has changed my life as I have made over $176,000 USD. You can sign up and earn at:           https://cryptoforex345.com   or  contact  whatsApp: +44 7451 272215 for more details.Note: NO REGISTRATION FEE, NO UPFRONT PAYMENT.Enjoy endless possibilities.

My Bitcoin Investment  Experience.  No doubt Bitcoin has been the trend of today and it's doing a lot in the world of business because people prefer saving  up money in their wallets rather than banks,   I lost about  $54,000 USD last summer due to the fall in the price of bitcoins. A colleague at work who knew my ordeal on bitcoin savings  introduced me to a platform  (cryptoforex345.com)  where I can save and invest my bitcoins with more than 100%  profit  margin.  At first I was skeptical about it so I decided to try it out with just a few dollars. I was amazed after 12 hours I earned more than 50% additional dollars  and I was able to make an instant withdrawal and ever since I have been investing and making more money.  Bitcoin investment with cryptoforex345.com  has changed my life as I have made over $176,000 USD. You can sign up and earn at:           https://cryptoforex345.com   or  contact  whatsApp: +44 7451 272215 for more details.Note: NO REGISTRATION FEE, NO UPFRONT PAYMENT.Enjoy endless possibilities.

This might be a waste of my time but I must say that my experience with Fx Premium and Cryptofxexchange was really awful. After making a total deposit of about $200,000, I started trading and grew my account to over 60%. When it was time to withdraw my profit, my page "clients area" stopped responding. I was not able to get my funds from this scammers for weeks. I reached out to Adam and his team, a recovery agency that worked on a case I had with a cryptocurrency exchange. They worked efficiently and ruthlessly in my favor in resolving this high value transaction which had turned sour with FX Premium. With no further hazzle, I was able to recoup 95% of funds lost to the website. Thanks to "r e c o v e r y e m p i r e . c o m" and particularly (A d a m P n i e w s k i @ r e c o v e r y e m p i r e . c o m) who made sure everything was perfect on this time-sensitive project.

I DON'T BUY BITCOIN, I EARN IT DAILY FROM MY INVESTMENTS WITH THIS PLATFORM. https://cryptoforex345.com/ ✅NO REGISTRATION FEE ✅INSTANT WITHDRAWAL ✅5% TO 15% REFERRAL BONUS IF INTERESTED.  I EARN MORE THAN $1000 DAILY WITH THIS PLATFORM AND IT IS 100% SAFE AND GUARANTEED.  TESTIFY THE RELIABILITY OF THE PLATFORM YOURSELF WHEN YOU SIGN UP AND EARN. CONTACT CUSTOMER CARE VIA  WHATSAPP +44 7451 272215 FOR MORE DETAILS.  

CRYPTO ACCOUNT TAKEOVER (ATO) attacks are on the rise and are costing individuals, businesses, and organizations significant financial and damage that are often difficult to recover quickly. Cybercriminals use stolen credentials such as usernames and passwords obtained by malware and social engineering to gain sensitive information, and they’re using that same data to access websites and bankings/Bitcoin accounts wallet to transfer money, execute fraudulent transactions and bring people down to a Zero point financially. Dhacker is a group of equipped Hackers come together as a team to track down & to recover whatever that has being stolen from you from the most difficult internet SCAMMERS. NOTE!! We've received countless heartbreaking reports of notorious cyber scammers and we’ve successful recover them back. contact us on ((Binary Recovery. Files stolen, University Graded, Password retrieved, Wiping Criminal Records, FB & IG Telegram Hack, & Phone Hacking)) border us with your jobs & allow us give you positive result with our hacking skills. Email pointekhack@gmail.com hyperhackeone@gmail.com cyberhackertap@gmail.com we Guarantee you up to %85 REMEMBER YOUR HAPPINESS IS OUR PRIDE

i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to HACKINTECHNOLOGY@GMAIL.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later { all of this above is scam, do not contact with any post, emails, sms, etc }

If you want to clear your bad bank records or make money via crytocurrency you have met the right plug danieldimitri1@outlook.com or w h a t s a p p +16026094730

Add new comment