Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES Dear Sir/Ma, We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : Scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

The Great Dr.Iyoha herbal medicine is a good or perfect cure remedy for Genital Herpes, I was diagnose of Herpes for almost 2 years, everyday i am always on research looking for a perfect way to get rid of this terrible disease as i always knew that what we need for our health is right here on earth though the scientist say there is know cure for this disease,on my search I saw some different testimony on how Dr.Iyoha has been able to cure Genital Herpes with is herbal medicine. I decided to contact this man, I contacted him and he guided me on how to purchase for the medicine. I asked him for solutions and he started the remedies for my hea lth. Thank God, now everything is fine, I’m cured by Dr.Iyoha herbal medicine, I’m very grateful to Dr.Iyoha, reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869 Dr. Iyoha Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 9. Asthma 10.Acute angle-closure Glaucoma 11. Diabetes 12.CHRONIC PANCREATIC 13.CHLAMYDIA 14.ZIKA VIRUS 15. PCOS

Good luck to anyone reading this true life story of mine, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

I was haven herpes 2 on my private part. I have had them for about 2 and a bit years. I am so scared what my mates are going to says if there should fined out i have herpes on my private part and due to the virus my girlfriend broke up with me. I have been to the Doctors 9 times to get it treated. They all come back. I have been using Tee Tree Oil and Wartner (You freeze them at home) and they seem to be keeping the smaller herpes small but they can't seem to treat the larger ones. They don't get any bigger, but then they can't shrink as much. They get smaller a little part at a time. At least they are getting smaller! As soon as I see a new herpes appearing, then I treat it. At the moment I have been using Tee Tree twice a week and then using Wartner every 2 weeks. I was wondering if there was any other information about how to get rid of it. I am only a teenager and I hate it most when it get pi-chins me to scratch it, it get sweets when scratching it most times! I want to get rid of it so bad! DR.Oyagu website has been a huge help and has helped me realize a lot more about me and my family of genital herpes! so that was when i switch for natural remedy to see if there could be any help by herbal remedy, i search and i saw a great posts by Sarah devise Martha, Mignon Wright and shanttel Merritt on about the great herbal doctor that get them rid of there disease infection. and this great herbal doctor was called DR.Oyagu so that was when i contacted him for my own treatment and he prepared me some herbs which i takes for some couples of days, and i take it as he says before i am to no me and my family was perfectly cure for it and never experience it again. please friends if you have herpes virus and you really wants to get rid of it, please contact this great DR.Oyagu for herbal treatment and you will get rid of it. EMAIL. oyaguherbalhome@gmail.com

I was haven herpes 2 on my private part. I have had them for about 2 and a bit years. I am so scared what my mates are going to says if there should fined out i have herpes on my private part and due to the virus my girlfriend broke up with me. I have been to the Doctors 9 times to get it treated. They all come back. I have been using Tee Tree Oil and Wartner (You freeze them at home) and they seem to be keeping the smaller herpes small but they can't seem to treat the larger ones. They don't get any bigger, but then they can't shrink as much. They get smaller a little part at a time. At least they are getting smaller! As soon as I see a new herpes appearing, then I treat it. At the moment I have been using Tee Tree twice a week and then using Wartner every 2 weeks. I was wondering if there was any other information about how to get rid of it. I am only a teenager and I hate it most when it get pi-chins me to scratch it, it get sweets when scratching it most times! I want to get rid of it so bad! DR.Oyagu website has been a huge help and has helped me realize a lot more about me and my family of genital herpes! so that was when i switch for natural remedy to see if there could be any help by herbal remedy, i search and i saw a great posts by Sarah devise Martha, Mignon Wright and shanttel Merritt on about the great herbal doctor that get them rid of there disease infection. and this great herbal doctor was called DR.Oyagu so that was when i contacted him for my own treatment and he prepared me some herbs which i takes for some couples of days, and i take it as he says before i am to no me and my family was perfectly cure for it and never experience it again. please friends if you have herpes virus and you really wants to get rid of it, please contact this great DR.Oyagu for herbal treatment and you will get rid of it. EMAIL. oyaguherbalhome@gmail.com reach him via his website;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

The Great Dr.Iyoha herbal medicine is a good or perfect cure remedy for Genital Herpes, I was diagnose of Herpes for almost 2 years, everyday i am always on research looking for a perfect way to get rid of this terrible disease as i always knew that what we need for our health is right here on earth though the scientist say there is know cure for this disease,on my search I saw some different testimony on how Dr.Iyoha has been able to cure Genital Herpes with is herbal medicine. I decided to contact this man, I contacted him and he guided me on how to purchase for the medicine. I asked him for solutions and he started the remedies for my hea lth. Thank God, now everything is fine, I’m cured by Dr.Iyoha herbal medicine, I’m very grateful to Dr.Iyoha, reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869 Dr. Iyoha Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 9. Asthma 10.Acute angle-closure Glaucoma 11. Diabetes 12.CHRONIC PANCREATIC 13.CHLAMYDIA 14.ZIKA VIRUS 15. PCOS

I was diagnosed of herpes 3 years, and ever since then i have been taking treatment to prevent outbreaks, burning and blisters, but there was no improvement until i came across testimonies of Dr. VOODOO on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions for up to 2 weeks. After completing the medication i went back to my doctor for another test and the virus was all gone and i was completely cured, since then i have not had any signs of outbreak. I'm so filled with joy. With herbal medication Herpes Virus is 100% curable. I refer Dr VOODOO to everyone out there with the virus Email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

Having Alzheimer's disease knocked my mother off her life and had her living like a mad person, I didn't know how the better part of her life eluded her, my mind was completely splitted in two, She showed a severe decline in her mental and cognitive skills in the last few years and her quality of life had deteriorated greatly in the past 2 years where she was mostly bedridden. I am very glad my partner sought help and now she is free from all signs of psychosis. She was healed through the herbal medicines from Dr. Rohan (BRONGEE). I believe there is no act of kindness that is too small that is why I am sharing this testimony here. If you have anybody who is diagnosed with Alzheimer's disease, I will advise you to opt out from western medication and go for BRONGEE herbal medicine. you will have every reason to be happy again just as I am. You can visit his blog to know more about this herbal medicine. https://herbalcureforalzheimeranddementia.blogspot.com/  He is well known for his groundbreaking treatments concerning the brain and mind issues..

The Great Dr.Iyoha herbal medicine is a good or perfect cure remedy for Genital Herpes, I was diagnose of Herpes for almost 2 years, everyday i am always on research looking for a perfect way to get rid of this terrible disease as i always knew that what we need for our health is right here on earth though the scientist say there is know cure for this disease,on my search I saw some different testimony on how Dr.Iyoha has been able to cure Genital Herpes with is herbal medicine. I decided to contact this man, I contacted him and he guided me on how to purchase for the medicine. I asked him for solutions and he started the remedies for my hea lth. Thank God, now everything is fine, I’m cured by Dr.Iyoha herbal medicine, I’m very grateful to Dr.Iyoha, reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869 Dr. Iyoha Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 9. Asthma 10.Acute angle-closure Glaucoma 11. Diabetes 12.CHRONIC PANCREATIC 13.CHLAMYDIA 14.ZIKA VIRUS 15. PCOS

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he .will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +2348107155060.  

Joy and happiness is all i see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr aziegbe, i came in contact with his email through a friend in UK and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you willing to give him a chance. you can contact him through this email DRAZIEGBE1SPELLHOME@GMAIL .COM or you can also WhatsApp him +2349035465208 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work. https://draziegbeherbalhome.webs.com/

Joy and happiness is all i see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr aziegbe, i came in contact with his email through a friend in UK and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you willing to give him a chance. you can contact him through this email DRAZIEGBE1SPELLHOME@GMAIL .COM or you can also WhatsApp him +2349035465208 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work. https://draziegbeherbalhome.webs.com/

Doctor Safari is the only person with the cure to herpes virus 1&2 thank God to this powerful herbal cure at last i can also testify online am finally free after couple of the herbal capsule he sent oh i can say enough .kudos to Doctor Safari My Name is Mrs kathleen,Am Here To Testify About The Great Work Of Doctor Safari Herbal cure!Never Believed I Could Get My Life Back Until I Come Accross This Powerful Herbal Cure Through The Google Search I Cant Say Enough After Two Weeks Of The DOSE Now Am Restored.Went for Several Test Was Confirmed Negative All Through No Re Occurance finally Am Free Forever.I Use This Medium To Say A Big Thank You To Doctor Safari Herbal Cure for helping me Get my Life back From the Generational Spell that has been in my family at last i'm free and happy again,If any one is Looking for a permanent and secure herbal cure to Permanently remove herpes HSV totally from the body and getting a better life back out from all kinds of spell That has been troubling you and your family,Get your Husband back,Promotion Problem,All kinds of sexually transmitted diseases, look no more contact doctor safari for a permanent and lasting solution to totally clear your system and get restored 100% Guarantee. Email:safarispellherbalhome@gmail.com,Phone:(215) 866-4034,Contact Doctor Safari home he is a traditional specialist,He has helped many people get cure from various diseases through the help of the powerful herb.

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did everything he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact  ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465 . 

I was diagnosed of HERPES Virus in 2018 and I have tried all I can to get cured but all to no avail, until i saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medication to cure all kind of diseases including HERPES virus, at first i doubted if it was real but decided to give it a try , when i contact this herbalist and he prepared a HERPES herbal cure and sent it to me via FEDEX delivery company service, when i received this herbal cure, he gave me step by directions on how to apply it, when i applied it as instructed, i was totally cured of this horrible disease within 14days of usage, i went to the hospital for a test and it was negative. I can tell the public now that I am now free from the horrible disease called herpes, all thanks to Dr.ASAKA that is why I want to leave his email address and What's app contact just if you want to contact him for help. you reach this great herbal doctor via his email on (drasakanaturalremedies@gmail.com) website on: https://drasakanaturalremediesherbalcure.wordpress.com/  One thing I like about Dr ASAKA is honesty. His is very polite with his customers, everything he told me was what he did. His herbal medicines are very affordable, effective, and confidential.

I really happy that i and my boyfriend are cured of (HERPES SIMPLEX VIRUS) with the herbal medicine of Dr Aba , i have been suffering from this disease for the past 3 years without solution until i came across the email of this doctors who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me and my boyfriend, he told me what to do and i kindly did it, and he gave us his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follows his instruction for use and he ask us to go for a check up after 2 weeks and which i did, to my greatest surprise our result came out as negative, we are really happy that there is someone like this DR who is ready to help anytime any day. to all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this Dr and see if he will not actually help you. i am not a stupid woman that i will come out to the public and start saying what someone have not done for me. he is really a great man contact him now. with this email: dr.abaherbalhome@gmail.com you can call or WhatsApp his mobile number on .+2348107155060  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

Thanks to GOD for using Dr Abiola natures hebal mesicine in getting rid of my hepaitis B completely cure drabiolasolutionhome.webs.com https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ dr-abiola-spell-home-8a91aaa06ad2 https://hivcure431846097.wordpress.com/ drabiolasolutionhome@gmail.com whatsapp him on +2348100609098 if need assistance on how i made it possible ,you can reach out to me at alickdolly@gmail.com

Thanks to GOD for using Dr Abiola natures hebal mesicine in getting rid of my hepaitis B completely cure drabiolasolutionhome.webs.com https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ dr-abiola-spell-home-8a91aaa06ad2 https://hivcure431846097.wordpress.com/ drabiolasolutionhome@gmail.com whatsapp him on +2348100609098 if need assistance on how i made it possible ,you can reach out to me at alickdolly@gmail.com

I want to testify of how i got cured from Herpes By Dr Ofua Ofure, I have been living with this disease for the past 11months, i have done all i can to cure this disease but all my efforts proved abortive until i met an old friend of mine who told me about a herbalist from Africa who cures several types of diseases such as hepatitis AB and C, Human Papillomavirus (HPV), Herpes and so many more. though i have doubt about it, I decided to give it a try when i contacted this herbalist, he helped me cast a healing spell and send me a herbal medicine which i make use of according to his instructions and now behold the herpes is gone and i now have my life back, If you are out there living with this disease such as listed below * HIV * Kidney failure * Arthritis * Diabetes * Hypertension * Stroke * Obesity * Infertility / Impotency * Cancer * Eye Problem * Skin Problem * Fibroid Tumor * Ulcer * Prostate Problem * Asthma * Weight Management * Gonorrhea / Staphylococcus * Candidie * Low sperm can * Weak erection * Weak ejaculation * Pile * Elephantiasis * Skin Infection * Paralysis etc * If you want your ex back. * If you always have bad dreams. * Herpes * Hpv I will like you to get cure today by Contacting this great herbalist on his email: thegreatherbalhealinghome@gmail.com Whatsapp: +2347059497969 more info about his work Websites: https://dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site

Live Testimony: I am greatful to Dr Tebor ,the powerful herbal healer that rescue me from HIV/AIDS and HERPES. I was diagnosed of these disease since 2012 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Tebor i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure and i believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HIV/AIDS with HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and everybody in the hospital was surprised even the Medical Doctor, So viewers Dr Tebor is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETICS and lot’s more. You can contact him through his email Teborherbalcenter@mail.com) or call his number or Whats-App his Mobile number: +2348106824976. his website,,,, https://teborherbalcanter.wordpress.com . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Tebor has done for me.

I am Leah Hart I live in Ohio USA I’m 32 Years old, am so happy I got my blank ATM card from united hacking company  blank ATM card that can withdraw $5,500 daily. I got it from him  last week and now I have withdrawn about $15,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it because it is blank just your PIN will be on it, it is not traceable and now I have money for business, shopping and enough money for me and my family to live on.I am really glad and happy i met united hacking company  because I met Five persons before him and they could not help me. But am happy now united hacking company  sent the card through DHL and I got it in two days. Get your own card from him right now, he is giving it out for small fee to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught or traced. I’m happy and grateful to the united hacking company   because he changed my story all of a sudden. The card works in all countries that is the good news contact. email address: unitedblankatmhackcard@gmail.com 

Do you have funds you wish to withdraw from your trading brokers? or are you new to trading and you want to start trading,or you need an expert to assist you in trading or you are having problems with the withdrawing of your funds and you don't know how to go about it kindly get in touch with LIAM SOPHIA, via: liamsophia39@gmail.com. you can also message her on Whats-app +1 (814)503-0528..and she'll be sure to guide you on how to get back your funds in an interval of two weeks.

Hello, I want to write a little review about the good work of doctor Ojamo, who cured me from HSV 1&2 for just 2 week with his herbal medicine, I never believe I can be cured again and have a good life like others, I always regretted the day I got diagnose with this virus, I become lost of hope when my doctor told me there is no cure for it, Well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I went online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found dr Ojamo email dr.ojamoherbalhome@gmail.com on a blog of someone who was cured by him,of the same herpes, so I quickly contacted him for help and explained all my pains to him, he told me not to worry about it there is a cure for real, I never believe until he sent me the herbs when I ordered for it and I got it within 5 working days that is how I took the medicine for 2 weeks and the following week I went for a test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life, I am so happy right now, and forever greatful, you can also get in contact with him if you have such sickness through his whatsapp +2349077406037 or email address:: dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Does anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural supplements and the wonderful work they have done in people's lives. I wonder why people still spend their money on surgery, injections and drugs each time they are sick. Natural herbs can cure all kinds of illness. My Herpes virus was totally reversed with natural herbs this year. Earlier this year my sister who lives in Pakistin Purchased HSV herbal remedy from Dr Iyoha and he told her that his HSV herbal remedy only takes 3 weeks to reverse HSV completely, which she didn't believe, but she had no choice than to purchase, because she knew COLD SORES was killing me slowly. When I received the herbal remedy, I only used it for 3 weeks, it was so shocking to see the outcome, all my cold sore disappeared and my HERPES VIRUS was fully reversed. I know it is hard to believe but am a living testimony, There is no harm in trying natural herbs supplements. Contact Dr Iyoha for his herbal remedy today . Reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869

Does anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural supplements and the wonderful work they have done in people's lives. I wonder why people still spend their money on surgery, injections and drugs each time they are sick. Natural herbs can cure all kinds of illness. My Herpes virus was totally reversed with natural herbs this year. Earlier this year my sister who lives in Pakistin Purchased HSV herbal remedy from Dr Iyoha and he told her that his HSV herbal remedy only takes 3 weeks to reverse HSV completely, which she didn't believe, but she had no choice than to purchase, because she knew COLD SORES was killing me slowly. When I received the herbal remedy, I only used it for 3 weeks, it was so shocking to see the outcome, all my cold sore disappeared and my HERPES VIRUS was fully reversed. I know it is hard to believe but am a living testimony, There is no harm in trying natural herbs supplements. Contact Dr Iyoha for his herbal remedy today . Reach him now on email (dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com) or Whatsapp him +1 857 228 8347 or Call : +1 407 337 9869

I have been playing lottery since i was 19 years and now i am 47 meaning i have been playing the lottery for 28 years. The biggest amount i have ever won in my life was 1200 bucks. But one day my story turns to history after i find this man name on the Internet that he is the best when it comes to winning lottery. This man is a very strong voodoo doc who gives out the lottery winning numbers that can never fail. After all my years of laboring and struggling to win the lottery i finally won ( $12,000,000) Dr Kabaka, is the name,EMAIL is: drkabakaspiritualtemple@gmail.com this is the only way to win the lottery and the best way call or whatsapp him +2349015857861 https://drkabakaspiritualt.wixsite.com/dr-kabaka

I NEED AN URGENT LOVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX HUSBAND AND RESTORE BROKEN MARRIAGE Hello everyone I know there is someone somewhere reading this, My name Angela from Leicester city, I want to share a great work of a spell caster called Dr. Murugu, I had a fight with my partner which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and I was sad and depressed I was stuffing something on the internet when I saw people testifying about the effectiveness of his works and I just decided to give him a try I did everything he told me to do and he assured me that before 72 hours my husband will come back to me, the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband I'm so happy he can also help you email him at dr.makinidrmurugu@gmail.com https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Website: http://drmuruguspells.com Call/WhatsApp +90 538 069 4285

DR ISIKOLO is simply the best spell caster and helper. My name is Loreta Emilio, Out of respect for you and your spells I must make this testimony know to all. I've been to other spell casters without seeing any result.I just wished I came to you earlier, i got the best from you. My ex husband was gone for a year and I went everywhere and other spell casters for help but no result until my friend introduce me to Dr Isikolo After the Love Spell was done, I finally got a calls from him in 48 hours like DR ISIKOLO assured me. His spells worked wonders and my husband is back with full of love. It's a miracle! He suddenly came back with flowers saying that i should forgive him, i was truly flabbergasted and shocked when my husband kneel down begging for forgiveness and for me to accept him back. I'm really short of words and joyful, you are a God sent to me and my entire family. And now i am a joyful woman once again. Thank you so much Dr IsikoloTo everyone who is looking for a real spell caster should contact DR ISIKOLO On: isikolosolutionhome@gmail.com You can also Whatsapp him on +2348133261196. webpage: https://isikololovetemple.com

Add new comment