Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

My Bitcoin Investment  Experience.  No doubt Bitcoin has been the trend of today and it's doing a lot in the world of business because people prefer saving  up money in their wallets rather than banks,   I lost about  $54,000 USD last summer due to the fall in the price of bitcoins. A colleague at work who knew my ordeal on bitcoin savings  introduced me to a platform  (cryptoforex345.com)  where I can save and invest my bitcoins with more than 100%  profit  margin.  At first I was skeptical about it so I decided to try it out with just a few dollars. I was amazed after 12 hours I earned more than 50% additional dollars  and I was able to make an instant withdrawal and ever since I have been investing and making more money.  Bitcoin investment with cryptoforex345.com  has changed my life as I have made over $176,000 USD. You can sign up and earn at:           https://cryptoforex345.com   or  contact  whatsApp: +44 7451 272215 for more details.Note: NO REGISTRATION FEE, NO UPFRONT PAYMENT.Enjoy endless possibilities.

My Bitcoin Investment  Experience.  No doubt Bitcoin has been the trend of today and it's doing a lot in the world of business because people prefer saving  up money in their wallets rather than banks,   I lost about  $54,000 USD last summer due to the fall in the price of bitcoins. A colleague at work who knew my ordeal on bitcoin savings  introduced me to a platform  (cryptoforex345.com)  where I can save and invest my bitcoins with more than 100%  profit  margin.  At first I was skeptical about it so I decided to try it out with just a few dollars. I was amazed after 12 hours I earned more than 50% additional dollars  and I was able to make an instant withdrawal and ever since I have been investing and making more money.  Bitcoin investment with cryptoforex345.com  has changed my life as I have made over $176,000 USD. You can sign up and earn at:           https://cryptoforex345.com   or  contact  whatsApp: +44 7451 272215 for more details.Note: NO REGISTRATION FEE, NO UPFRONT PAYMENT.Enjoy endless possibilities.

This might be a waste of my time but I must say that my experience with Fx Premium and Cryptofxexchange was really awful. After making a total deposit of about $200,000, I started trading and grew my account to over 60%. When it was time to withdraw my profit, my page "clients area" stopped responding. I was not able to get my funds from this scammers for weeks. I reached out to Adam and his team, a recovery agency that worked on a case I had with a cryptocurrency exchange. They worked efficiently and ruthlessly in my favor in resolving this high value transaction which had turned sour with FX Premium. With no further hazzle, I was able to recoup 95% of funds lost to the website. Thanks to "r e c o v e r y e m p i r e . c o m" and particularly (A d a m P n i e w s k i @ r e c o v e r y e m p i r e . c o m) who made sure everything was perfect on this time-sensitive project.

I DON'T BUY BITCOIN, I EARN IT DAILY FROM MY INVESTMENTS WITH THIS PLATFORM. https://cryptoforex345.com/ ✅NO REGISTRATION FEE ✅INSTANT WITHDRAWAL ✅5% TO 15% REFERRAL BONUS IF INTERESTED.  I EARN MORE THAN $1000 DAILY WITH THIS PLATFORM AND IT IS 100% SAFE AND GUARANTEED.  TESTIFY THE RELIABILITY OF THE PLATFORM YOURSELF WHEN YOU SIGN UP AND EARN. CONTACT CUSTOMER CARE VIA  WHATSAPP +44 7451 272215 FOR MORE DETAILS.  

CRYPTO ACCOUNT TAKEOVER (ATO) attacks are on the rise and are costing individuals, businesses, and organizations significant financial and damage that are often difficult to recover quickly. Cybercriminals use stolen credentials such as usernames and passwords obtained by malware and social engineering to gain sensitive information, and they’re using that same data to access websites and bankings/Bitcoin accounts wallet to transfer money, execute fraudulent transactions and bring people down to a Zero point financially. Dhacker is a group of equipped Hackers come together as a team to track down & to recover whatever that has being stolen from you from the most difficult internet SCAMMERS. NOTE!! We've received countless heartbreaking reports of notorious cyber scammers and we’ve successful recover them back. contact us on ((Binary Recovery. Files stolen, University Graded, Password retrieved, Wiping Criminal Records, FB & IG Telegram Hack, & Phone Hacking)) border us with your jobs & allow us give you positive result with our hacking skills. Email pointekhack@gmail.com hyperhackeone@gmail.com cyberhackertap@gmail.com we Guarantee you up to %85 REMEMBER YOUR HAPPINESS IS OUR PRIDE

i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to HACKINTECHNOLOGY@GMAIL.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later { all of this above is scam, do not contact with any post, emails, sms, etc }

If you want to clear your bad bank records or make money via crytocurrency you have met the right plug danieldimitri1@outlook.com or w h a t s a p p +16026094730

I am here to share the experience my friends and family had with this guys, Octapustickets . we are very happy today because we succeeded to change our identity without any problem and using Cloned Programmed CCs Loaded with amounts of our choice which is withdrawn at any ATM smoothly They also provided us with Counterfeit Notes Top Grade . Today we live the life I have ever dreamed for my family , at first we thought it was impossible until we found this guy octapustickets and we talks on wicker me app I downloaded from App Store and he changed my life , Thoughts and the way to see things . Today I make million moves things I dreamed of years back Omg .. Wickr Me : octapustickets EMAIL: pompanopapers1@protonmail DOT com Whatsapp: +1(408) 872-5899 TELEGRAM : @OCTAPUSTICKETS noveltydmvexperts DOT com

I was looking to improve my credit score to purchase a home. I applied for an AMX card to increase my score but was rejected because my FICO score with Experian was only 529. I was referred to ALFRED NICKSON and he increased my credit score to 840 and removed all the negatives on my credit within 56 hours. Here is his contact info: ALFREDWEALTHCREATORATGMAILDOTCOM OR text CREDIT REPAIR to 513-991-0979

One of the prerequisites of finding investing platforms is not only the transparency but the users in general - and thus, the exclusivity - I have yet to reach out to the support who didn't reply within a few hours and get my issue solved. Prior to joining Cryptonest, I had such a bad taste in my dealings with Cryptocurrency from other mediums; this platform really changed the way I perceive investing in cryptocurrency mining and trading, and if anything, it gave me the confidence to speak with people that I otherwise would have assumed would've never responded - much less act like as an open book and offer a lending hand - you just don't get that anywhere else, not even close. If we have people with that investing drive during this recession and COVID-19 plague that has reduced cashflow for every business

ychlá půjčka ze soukromých zdrojů - 35,000, -Kč to 2,500,000, -Kč. Dostali jste se do situace, kdy si potřebujete nutně půjčit? Neuspěli jste v bance ani u nebankovních společností. Soukromý investor nabízí ještě dnes okamžité řešení, vyřízení - Online. Za pár minut máte poproblemému - finance na vašem účtu. Pomůžeme vám s čímkoli ať řešíte půjčku, směnku, konsolidaci, exekuci, podnikání, bydlení nebo jste jen nevyšli s penězi. Z pohodlí vašeho domova nás kontaktujte na. Milankouba222@gmail.com

Do you need a loan for business & personal purpose? We offer all types of loans at interest rate of 3%, from a minimum amount €10,000.00 to a maximum amount of €5,000,000.00. I offer a wide range of financial services which includes: Business planning, commercial and development finance, properties and mortgages, debt consolidation loans, business loans, private loans, home refinancing, hotel loans, student loans etc. Kindly respond immediately via email below for more information. Interested applicant's should email now via: agenthinson@gmail.com Kindly apply for your financial loans by filling the loan application form below:- Name: Country: Loan Amount: Duration: Phone#:

Please read carefully and learn a lesson from Austin Huston who was scammed by online trading broker platform while trying to invest, it's not bad to invest but a lot of jobless people has spread themselves all over the internet with fake identity and if you fall into there victim they will never send you back your capital. please don't fail to seek for help through wizardharry@programmer.net. or WhatsApp him on +1 807 808 6168. Austin Huston scammed funds were recovered with the help of Wizard Harry and for over the period of 3 years it is highly recommend that Wizard Harry is the only genuine hacker who recover funds online.

Are you interested in earning a consistent income through binary/forex trade? An investment of $500 can get you a return of $4,789 in 7 days of trading Invest $1000 to earn $11,789 Invest $2000 to earn $22,789 Invest $3000 to earn $33,789 Invest $4000 to earn $43,789 It goes on and on The higher the investment, the higher the profits. Your investment is safe and secured and payouts assured 100%. For more information contact me via email: wizardbrixton@gmail.com

Do you need to hack into any, databaseserver spy on Facebook,Emails, Whatsapp, Viber, Snapchat, Instagram and many more. I urge you to get in touch with the best people for the job, i have confirm the service when i need to spy on my spouse phone. They are good at Phone Cloning and Bitcoin/binary minning and any other hack job. Thanks guys for the team work HACKINTECHNOLOGYATGMAILDOTCOM +12132951376(WHATSAPP)

If you need the services of a certified ethical hackers contact: TFKRECOVERY@GMAIL.COM We are the best solution to your problems.We are extraordinary crackers,software developers.Contact us Via: TFKRECOVERY@GMAIL.COM, We are legend and genius on the following -Credit repair -School Grade Changes -Erase of Criminal Records -Increase of Credit Score -Hacking Lectures -Cell Phone Hacking -Any Social Media Account Hack -Retrieval of Lost file/documents -Text message Interception Reach out to us today and we would be of help anytime.

I wondered if I could get a car accidents removed from my mvr I have had 2 totaled accident in the last 2 years but nether were my fault one a animal jumped out in front of me the other was due to weather conditions and hydroplaned but my insurance has skyrocketed to almost $1000 for 1 vehicle what can I do I asked myself until I read an article about hackers and how competent they are..I gave him a shot considering it was his email I saw first on some article..I didn’t believe until he got the job done I am recommending him to whoever needs any kind of hacking services like phones, social media, databases etc..Get intouch with him NERDORACLE247@GMAIL.COM

Hello guys, I came in contact with a legit hacker when I found out my wife was cheating on me. He can also help you recover your lost or stolen bitcoins. Contact at: Btcrefundexpert01@gmail.com

I was scrolling through a binary option group ,then i saw a post by Robert Seaman about Forex and binary trading and how i could earn much more than i can imagine, i got in touch with him and he made every step clear to me and how his strategy would work magic. and it really did!! i got $16k my first week after i invested just $750 if you are having difficulties in trading, she can also manage your broker account,which you will also have your ACCESS LOGIN so as to enable you to check your trade records and balance daily  contact Sir Robert through Email: Robertseaman939@gmail.com

Strong And Powerful Love Spell To Win Your Ex Back.. I have decided that i am going to spend the whole day on the internet just to make sure that a lot of people are able to read this my testimony about Dr.happy who is a powerful spell caster from Africa, After been abandon by my lover i was so lonely that very day that i decided to go through the net for some relationships tips, I never knew that this was the road map that will secure the return of my lover. After reading a lot of tips on how to restore my relationship in a more better way i discovered that Dr.happy has a lot of recommendation than other spell casters, So with this i had my mind made up that Dr.happy was the right person for the job, And i contacted Dr.happy through his details which i saw on the internet and i was so happy that i chose to work with Dr.happy because his work was 100% perfect and the spell brought my lover back to me with fast relief you can also contact him for help now email.. happylovespell2@gmail.com Website...happylovespell2.webnode.com/ Whatsapp/cal +2348133873774

I want to use this opportunity to thank  @Drbowsolutionhome for restoring back my home when i taught all hope was lost. My husband left for another woman and i met this great spell caster online and i explain my situation to him, after 2 days my husband came back to me and he is now as i want him to be. You can contact aikodion  for any kind of spiritual email Drbowsolutionhome@gmail.com orwhatsapp number+2348121786772

I never believed that i will be happy again after much frustration. I have been rejected by my husband after Six(6) years of marriage just because he met another woman and he left me and the kids to suffer. One day when i was reading through the web i stumbled at a post on how chief dr lucky the great spell caster has helped people to restore broken marriages and relationships and curing of diseases. I emailed him immediately to help my situation via: chiefdrlucky@gmail.com He told me not to worry that my husband will return to me begging and shedding tears of forgiveness. I am so happy that my husband actually returned to me in 48 hours after i obeyed the words and instructions of chief dr lucky. contact him today in any of your problems for a lasting solution via: chiefdrlucky@gmail.com or call/whats app +2348132777335 Website: http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/  

How i was able to have my ex back with me again Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Dr IYAYA who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Dr IYAYA helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him Here: Doctoriyaya@gmail.com you can also reach Dr IYAYA throungh WhatsApp Number: +2347032756397 If you wish to know more about Dr IYAYA visit he website you may found your solution there www.https://dr-iyaya-herbal-remedy.webnode.com

How i was able to have my ex back with me again Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Dr IYAYA who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Dr IYAYA helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him Here: Doctoriyaya@gmail.com you can also reach Dr IYAYA throungh WhatsApp Number: +2347032756397 If you wish to know more about Dr IYAYA visit he website you may found your solution there www.https://dr-iyaya-herbal-remedy.webnode.com

DR ISIKOLO has done it again for me after helping me to get my husband back. i want to let the world know about DR ISIKOLO the Great spell caster that brought back my estranded husband to me when i thought all hope was lost. so i contacted him and complied with all he told me to do and indeed, i got the result in 48 hours as he assured me. DR ISIKOLO used his powerful spell to put a smile on my face by bring back my man with his spell, at first i thought i was dreaming when my husband came back to me on her knees begging me to forgive her and accept her back and even since then he loves me more than i ever expected so i made a vow to my self that i will let the World know about DR ISIKOLO because he is a great man. Do you have problems in your relationship? have your partner broke up with you and you still love and want him or her back? Do you have problem with your finance ? or do you need help of any kind then contact DR ISIKOLO today for i give you 100% guarantee that he will help you just as he helped me. DR ISIKOLO email address is: isikolosolutionhome@gmail.com.com or his WhatsApp/Viber him on: +2348133261196. Website: https://isikololovetemple.com

Being heart broken isn't a thing of joy you know. My wife got me divorced after she caught me cheating on her with my ex lover. Was so ashamed and felt so disappointed in myself. I couldn't bear the fact that I no longer have a life partner so I decided to try to get my wife back with everything I could possibly do but nothing worked out. Not till I was referred to Dr Ilekhojie who made what I thought was impossible to be possible by bringing back my wife within 48 hours after I made contact with him. I can boldly and joyfully say that my marriage is working just fine and more beautiful than before and I'm so happy to have gotten in contact with Dr Ilekhojie for he's really a genius, Thanks to Julie Albert too for connecting me to Dr Ilekhojie. If you have any issues regardless of how big it is, Dr Ilekhojie will sort it out for you. His Email address; gethelp05@gmail.com Or call his whatsapp number on; +2348147400259 for urgent response

I’m so happy to testify of the good work of Dr. Shaibu Abacha I Suffer from Herpes virus since 2019 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr.Shaibu Abacha and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 18 days and i went for check up and at first, i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. Also contact him for other kind of Ailments....Whatsapp/call:+2349061521409 Email:drshaibuabacha@gmail.com

This is my testimony about the good work of DR.OCUSODO who helped me.... I'm from texas USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 2 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is drocusodospellcaster@gmail.com OR drocusodospellcaster@yahoo.com or directly on whats-app +2347066448668      

PROFESSIONAL SPELL CASTER WHO CAN HELP YOU WITH LOVE-SPELL TO GET YOUR EX LOVER BACK URGENTLY AFTER BREAKUP/DIVORCE EVEN IF YOUR SITUATION SEEMS HOPELESS! CONTACT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM IS CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE..  After 3 Years in a relationship with my Boyfriend, my Boyfriend started going out with other girls and showing me cold love, on several occasions he threatens to broke-up with me if I dare question him about his affair with other girls, I was totally devastated and confused until an old friend of mine told me about a spell caster on the internet DR GREAT who help people with their relationship and marriage problem by the powers of love Spells, At first I doubted If such thing ever exists but decided to give it a try, When I contact him, he told me everything I needed to do and I did and he helped me cast a Love Spell and within 28Hours my boyfriend came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with girls and he is with me for good and for real. Contact this Great spell Caster for your relationship or marriage problem.  Here's his contact.. CALL/WHATSAPP: +2348118829899 EMAIL: infinitylovespell@gmail.com  OR  infinitylovespell@yahoo.com  WEBSITE: http://infinitylovespell.website2.me/  BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

Strong And Powerful Love Spell To Win Your Ex Back.. I have decided that i am going to spend the whole day on the internet just to make sure that a lot of people are able to read this my testimony about Dr.happy who is a powerful spell caster from Africa, After been abandon by my lover i was so lonely that very day that i decided to go through the net for some relationships tips, I never knew that this was the road map that will secure the return of my lover. After reading a lot of tips on how to restore my relationship in a more better way i discovered that Dr.happy has a lot of recommendation than other spell casters, So with this i had my mind made up that Dr.happy was the right person for the job, And i contacted Dr.happy through his details which i saw on the internet and i was so happy that i chose to work with Dr.happy because his work was 100% perfect and the spell brought my lover back to me with fast relief you can also contact him for help now email.. happylovespell2@gmail.com Website...happylovespell2.webnode.com/ Whatsapp/cal +2348133873774

Add new comment