Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me.... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually me t this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please i want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, i advice you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tell is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  or   https://supernaturalspell21.blogspot.com/  

Erinomaiset ja ammattitaitoiset tutkintapalvelut. Palkkasin tämän hakkerin hyvin yksityiseen ja vaikeaan asiaan hakata aviopuolisoni puhelimeen, ja hän ylitti odotukseni. Hän auttoi minua saamaan tarvitsemani tiedot (whatsapp, facebook, tekstiviestit, puhelulokit, sovellukset jne.) Nopeammin ja halvemmin kuin olin kuvitellut. Ensimmäisen kerran puhuessamme meillä oli erittäin pitkä puhelinneuvonta, jossa hän antoi minulle kaikki vaihtoehdot, jotka hän voisi ajatella ratkaisemaan tapaukseni, ja hän jopa suositteli, että kokeilisin muita vaihtoehtoja ennen hänen palkkaamistaan, mikä osoittaa, että hän on rehellinen. Päätin palkata hänet ja olen iloinen siitä. Hän on tutkinnan asiantuntija ja loistava henkilö, ja jos sinulla on epärehellinen kumppani, älä epäröi lähettää hänelle VIESTIYHTEYSTIEDOT :: sähköposti: y3llowl4bs@protonmail.com verkkosivusto y3llowl4bs.com Whatsapp: +657206 0377

I want to use this medium to testify of how i got back my ex husband after divorce, i and my husband have been married for 8 years with 2 kids, we have been a happy family. Last year his behavior towards me and the kids changed, i suspected he was meeting another woman outside out marriage, any time i confronted him, he threatened to divorce me, i did all i could to make hings right but all to no avail until i saw a post on a "love and relationship forum" about a spell caster who helps people to cast spell on marriage and relationship issues, when i contacted this spell caster via email, he helped me cast a re-union spell and my husband changed and came apologizing to me and the kids. Contact this great spell caster for your relationship or marriage issues via this email: chiefdrlucky@gmail.com or Whats App him on +2348132777335 Website : http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/ Good luck  

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465 .

How I Got My Ex Husband Back........... I am Shannon by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my husband after three(3) years of marriage just because another woman had a spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address Makospelltemple@yahoo.com , have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 2 days that i will have my husband back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my husband. Thanks for Dr.Mako. His email: Makospelltemple@yahoo.com OR.His WhatsApp Number:+2347054263874.

i live in USA, New York, I have to give this miraculous testimony, which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which lead to our break up. I was not myself again, i felt so empty inside me, my love and financial situation became worst, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too his name is Doctor Mako. I email the spell caster and i told him my problem and i did what he asked of me, to cut the long story short. Before i knew what was happen, less than two days my husband gave me a call and told me that he was coming back to me i was so happy to have him back to me. The most interesting part of the story is that am pregnant. Thanks to Doctor Mako for saving my marriage and for also saving others own too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: Makospelltemple@yahoo.com also conatct his Whats-app:+2347054263874

My name is Lewis Angela, am from United State of America. I'm so excited my broken Marriage has been restored my ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. i was so happy to met Dr. Mako how he help many people to bring there Lover back so i contact him to help me too. that was how Dr. Mako help me to bring my husband back.. A big thank to you Dr. Mako because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. if you are here and you need your Ex Lover back or your husband moved another to woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: Makospelltemple@yahoo.com or WhatsApp him. +2347054263874

....... I am Shannon by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my husband after three(3) years of marriage just because another woman had a spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address Makospelltemple@yahoo.com , have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 2 days that i will have my husband back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my husband. Thanks for Dr.Mako. His email: Makospelltemple@yahoo.com OR.His WhatsApp Number:+2347054263874.

Dear Sir/Ma We are broker firm in London-UK, we have direct Provider of BG/SBLC specifically for Lease and purchase, The provider is tested and trusted. We have been dealing with the company for paste 20 years. Interested Agent/Lessee should contact us. Email: globalcapitalasset@gmail.com Skype: Kevinreyes1972@outlook.com WHATAPP NUMBER :+1 650 741 1097 Regards, Kevin Reyes

Hello,I Never believed my life could changed in such a manner, i was initiated into illuminati by the below link, which i got from someone, indeed the Great illuminati Brotherhood exist, i'm a living witness, i never believed it until i got initiated into the Great Illuminati Brotherhood level 666, i was given sum of $50,000,000, it was like a dream to me and also i was given a choice of house in UK, with nice cars, i urge you brother and sister to contact this number either through or WhatsApp to be a member of the Great Brotherhood of illuminati and enjoy all the benefit attached. WhatsApp Them Via: +33758476136 , or Email Via : greatilluminati0666@gmail.com

I discovered my wife to be a silent killer, she acts up all loving and caring but a very silent killer and I found out with the help of WhitehatstechATgmailDOTcom this hacker made me to understand that my wife phone could be hacked and in less than 4 hours it was really hacked, I was able to read a lot that has been going on at my back right on my wife cell phone. This is like a dream come through, Thank you to the best hacker WhitehatstechATgmailDOTcom WHATSAPP; +18189256165

Miksi luottaa javascriptiin muuttaaksesi arvosanojasi, kun saat ammattilaisen korjaamaan arvosanasi pysyvästi. Nämä ovat väliaikaisia toimenpiteitä, mutta eivät voi heijastua koulun verkkosivustoon tai opintosuorituksiin. Suosittele itseäsi tänään ja etsi apua todellisesta legendasta ja parhaasta hakkereista, joita Internet voi tarjota. Kävin upean Hacker Leonti -yrityksen y3llowl4bs: stä. He ovat avustaneet valtavassa määrin asioita, kuten puhelinhakkerointi, tilin hakkerointi, velkojen tyhjentäminen, palkkaluokan päivitys, rikosrekisterit, auttavat E.t. He säästivät elämääni. voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: y3llowl4bs@protonmail.com verkkosivusto y3llowl4bs.com Whatsapp: +657206 0377 kiitos

Tämä on todistukseni, ja jaan tämän jokaiselle opiskelijalle, joka tarvitsee korjata minkä tahansa arvosanansa tai tietueensa. Olin huonossa kunnossa kamppaillakseni selviytyäkseni vanhempani avioerosta ja epäonnistunut joillakin kursseilla, mutta luota minuun, valmistun tulevana keväänä aikataulun mukaan. Olen kompastunut langalle verkossa ja se johti minut cyb4rgeek-ammattilaisiin. He tekivät korjauksen, jos tiedät mitä tarkoitan. cyb4rgeek@protonmail.com on yhteyshenkilö. auta itseäsi

Are you desperately in need of a hacker in any area of your life??? then you can contact; ( www.hackintechnology.com services like; -hack into your cheating partner's phone(whatsapp,bbm.gmail,icloud,facebook, twitter,snap chat and others) -Sales of Blank ATM cards. -hack into email accounts and trace email location -all social media accounts, -school database to clear or change grades, -Retrieval of lost file/documents -DUIs -company records and systems, -Bank accounts,Paypal accounts -Credit cards hacker -Credit score hack -Monitor any phone and email address -Websites hacking, pentesting. -IP addresses and people tracking. -Hacking courses and classes CONTACT THEM= hackintechnologyatgmaildotcom or whatsapp +12132951376 their services are the best on the market and 100% security and discreet work is guarante

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

I Have Used “WhitehatspytechATcyberservicesDOTcom” Quite A Number Of Times And He Has Never Disappointed Me. He Has Once Help Me Get Proof On My Wife Cheating Activities On Her Phone . He Does All Types Of Mobile Hack;Get Unrestricted And Unnoticeable Access To Your Partner/Spouse/Anybodies Facebook Account, Email, Watsapp, Textmessages. He Also Makes Changes In Any Database/Website Such As Your College/University Grades.. Getting The Job Done Is As Simple As Sending An Email To “WhitehatspytechATcyberservicesDOTom” Stating What You Want To Do. Sure He Will Help You

2020 was really a tough year for me,my wife and my family . I have never been the type to believe in online platforms to make money, I have always believed in rendering services and adding apparent values to anything and then making money from it. But when COVID struck,my business had to shut down,then I was left with no choice but to think of other legit ways to make money . I was presented a lucrative offer in ‘BINARY OPTIONS ‘and  ‘FOREX TRADING & INVESTMENT’ since it was the only thing that was making sense as at the time I wanted to invest. unfortunately for me,the people I got in contact with knew I was an amateur in bitcoin and forex investments which made them take advantage of me,I never knew they were rippers and scammers,I lost the sum of 6.40138BTC to them in total, I nearly lost my sanity, almost 80% of my business liquid capital was what I used to invest,imagine losing during COVID and having no hope after COVID? I was left depressed for months. All thanks to GLOBALFINANCIALRECOVERYTECH@GMAIL.COM, I cannot thank them enough,one of my business associates referred me to them when he heard of my situation after reaching out to loan some money from him ,I contacted them via their email,and related necessary information and requirements as requested by the specialist who asked for all the necessary details  and in less than a week ,they were able to retrieve all I lost to this fake investors,It seemed like a dream to me because I had lost all hope. I told them I will tell the whole world about what they did for me,they literally restored me to life. If you’re seeking funds/Cryptocurrency from online scammers , contact them rightly away;- at GLOBALFINANCIALRECOVERYTECH@GMAIL.COM .

My name is Lewis Angela, am from United State of America. I'm so excited my broken Marriage has been restored my ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. i was so happy to met Dr. Mako how he help many people to bring there Lover back so i contact him to help me too. that was how Dr. Mako help me to bring my husband back.. A big thank to you Dr. Mako because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. if you are here and you need your Ex Lover back or your husband moved another to woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: Makospelltemple@yahoo.com or WhatsApp him. +2347054263874

EMAIL:chemicalcity9@gmail.com Reliable manufacturers and suppliers of potassium cyanide,We sell 99.8% pure KCN (Potassium Cyanide) known for it high efficiency. We now have unlimited stock best grade Potassium Cyanide currently available at the best price online. We base all our power and expertise on this single product so it will definitely meet and surpass every buyers highest expectations. We guarantee you that after purchasing from us, you will never look anywhere else again because our product is the best. Its of extreme quality, supreme purity and performance!We offer our potassium cyanide in powder,pills,and liquid. Our potassium cyanide is known by jewelry dealers for it s extreme and exceptional high quality,chemical gilding and buffing properties. Gold mining, organic synthesis, and electroplating customers have found our product addictive. contact us for more information. WHATSAPP:+237657429469

Buy Ketamine Online Without Prescription.We have ketamine for sale and our delivery and shipping service are fast, Discret and secured. Customer secuirty and satisfaction is our priority. Order ketamine online now and have it delivered right at your door steps where ever you are without and problems. you can also buy ketamine powder from us. Visit Our website below : https://trustketamineshop.com/product/buy-liquid-ketamine-rotex-50mg-10ml/ https://trustketamineshop.com/product/ketamine-hcl-liquid-online/ https://trustketamineshop.com/product/buy-ketamine-powder-online/ https://trustketamineshop.com/product/buy-champagne-dutch-mdma-import-90/ https://trustketamineshop.com/product/buy-indian-ketamine-s-isomer-sugar-92-pure/ https://trustketamineshop.com/product/ketamine-ketalar-capsules/

https://goddytown.com/product/ketamine-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/mdma-for-sale/ https://goddytown.com/product/crystal-meth-for-sale/ https://goddytown.com/product/fentanyl-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/amphetamine-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/acetyl-fentanyl-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/alprazolam-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/methadone-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/oxymorphone-hcl-for-sale/ https://goddytown.com/product/potassium-cyanide-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/pseudoephedrine-hcl-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/etorphine-powder-for-sale/ https://goddytown.com/product/fentanyl-powder-for-sale/

My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly cared about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Jumba can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promised never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. My family and I are living together happily again.. All thanks to Dr Jumba . If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. This is his Email:  wiccalovespelltools@gmail.com WhatsApp +19085174108 Website : https://drjumbaspellhome.wordpress.com

https://abgina.com/product/ketamine-powder-for-sale/ https://abgina.com/product/ketamine-for-sale-online/ https://abgina.com/product/ketamine-liquid-for-sale/ https://abgina.com/product/ketamine-for-sale/ https://abgina.com/product/ketamine-nasal-spray-for-sale/

Buy Xanax bars online Buy Oxycodone online Buy Adderall online Buy Crystal meth online Sleeping pills for sale Buy Pain Tablets wholesale Global Cocaine Shop Buy Legal High Buy Herbal Incense

Pour remédier aux préjudices financiers subis sur internet, l'Organisme International de Répression Contre la Cybercriminalité et la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information créés par les pouvoirs publics et en collaboration par Interpol mondial sont à la disposition de toute personne victime de toutes formes d'escroquerie sur internet. Contactez-nous directement à l'adresse suivante: interpol.victimearnaque@gmail.com / interpol.victimearnaque@gmail.com Votre plainte sera immédiatement prise en compte par nos experts et une procédure sera mise en œuvre de l'arrestation jusqu'au remboursement de la somme arnaquée y compris le dédommagement dans certains cas.

Après une étude des différentes  plaintes enregistrées au niveau des  brigades de chaque département, nous avons constaté une recrudescence des plaintes liés à la cybercriminalité. Ces différentes plaintes sont restées sans suite pour des raisons multiples.  Nous sommes également convaincus que plusieurs d’autres victimes  n'osent pas déposer de plainte parce qu’ils sont menacées ou   reçoivent  diverses  intimidations. Pour faciliter la tâche à toutes personnes victimes d’une quelconque arnaque, une vaste opération de lutte  contre la cybercriminalité est lancée. Il suffira juste de déposer UNE PLAINTE EN LIGNE. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions, dans un premier temps, étudier et échanger avec vous sur votre dossier. Après cette étape  votre plainte sera immédiatement prise en compte par nos services compétents qui seront en contact avec vous. Ils  vous tiendront informé à chaque étape de la procédure et travaillerons en collaboration avec vous jusqu’à l’arrestation de vos escrocs afin que vous soyez remboursés et dédommagés.   PLAINTE EN LIGNE : brigade_anti_fraude@europamel.net /  brigade.anti.fraude.interpol@gmail.com NB : Nos services et interventions sont entièrement gratuits

VICTIME D’ARNAQUE SUR INTERNET QUE FAIRE !!! Emails :celluleanticriminalite@europe.com / anti.criminalite.cellule@gmail.com Je suis Céline et je viens faire part de ce message pour vous dire que je me suis fait arnaquer par un homme et une ami m’a aider.Je vous explique mon histoire.En effet j'ai fais la connaissance de cet homme sur un site de rencontre et nous avons sympathisé plusieurs semaines avant qu'il ne me dise qu'il doit effectuer un voyage en Afrique dans le soucis de son travail et une fois sur place ces problèmes et moi éprise de lui je lui faisais parvenir tout le temps de l'argent constamment jusqu'à un jour ou une copine a moi m'a fait savoir qu'elle avait elle aussi été victime de ce genre de chose. Elle m'a tout de suite mise en contact avec Mr Eric BLANCHARD lieutenant de police de lutte contre la cybercriminalité et en suivant les instructions du Lieutenant Eric cet escroc a été arrêté ensuite j'ai récupérer tout mon argent, si vous avez été victime d'une arnaque de ce genre contacter le il saura quoi faire pour vous aidez. Emails :celluleanticriminalite@europe.com / anti.criminalite.cellule@gmail.com Cordialement CELLULE ANTI CRIMINALITE

Buy cyanide online, Buy Cyanide pills, Buy Potassium Cyanide(WhatsApp/ : +380631603934) Website: http://ylink.me/buycyanideandnembutal Email: groupharmaglobal@gmail.com WhatsApp : +380 63 160 3934   Reliable manufacturers and suppliers of potassium cyanide,We sell 100% pure KCN (Potassium Cyanide) known for its high efficiency. We now have unlimited stock best grade Potassium Cyanide currently available at the best price online. We base all our power and expertise on this single product so it will definitely meet and surpass every buyer's highest expectations. We guarantee you that after purchasing from us, you will never look anywhere else again because our product is the best. Contact us here: where to buy cyanide online where to buy cyanide in US where to buy cyanide in Europe how to buy cyanide online how to buy cyanide pill can someone buy cyanide powder

We are the best and most reliable suppliers of all forms of pain pills online with 98% purity at cheap and affordable prices with discreet packaging and overnight shipping worldwide. We are suppliers of various brands of, medications and health products that are safe, available, and affordable. https://www.justmedonline.com text: +1 586-209-2313

Hello visit our website https://easychemspills.com/product-category/research-chemicals/ for the best quality product you want. Ketamine, Fentanyl.I was scared on my first order with them but now they are my best costumer and they do overnight and thia delivery is fast keywards....Buy Ketamine Online keywards... Buy Fentanyl Powder Online keywards... Buy Flakka (A-PVP) Online keywards.... BUY JWH-018 ONLINE for small order and fast delivery Telegram........tonymax1 // wickr.....safestore1 // whatsapp....+19253866102

Add new comment