Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I CONTACTED Dr. MURUGU THROUGH THIS WEBSITE TO GET BACK MY EX BOYFRIEND...Whatsapp: +90 538 069 4285 This is the website I read about Dr. Murugu and contacted him to help me get my ex boyfriend back to marry me on the 25 Nov 2020 and, I have come back here to post about him. Dr. Murugu will help you solve your problem no matter what you are going through. My name is Vivian Green Inno from Canada. Posting about a spell caster is very strange to me because I never believed i will be able to say that I was helped by a spell caster to get my ex boyfriend back after 3 years of no contact. I read about Dr. Murugu from other websites and contacted him to help me and in less than 72 hours my ex boyfriend called me and I was happy that he wants to get back to me. We met on Friday and he proposed to me,... It was the most beautiful ring. Please everyone out here, Contact Dr. Murugu to solve your problems for you and make you happy with your relationship that is hurting you. Love is the best feeling ever experienced. Email him at dr.makinidrmurugu@gmail.com or directly on dr.makinidrmurugu@gmail.com Website: https://drmuruguspellhome.com https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Whatsapp: +90 538 069 4285

Herbal treatment is 100% guarantee for HSV cure, the reason why most people are finding it difficult to cure HSV is because they believe on medical report, drugs and medical treatment which will only work to an extent but can never flush the virus out of your system and is not helpful to cure HSV. Natural roots/herbs are the best remedy which can easily eradicate herpes forever, for more information about herpes cure Please write Dr. Shaibu Abacha for any health challenge. God bless you.Email: drshaibuabacha@gmail.comWhatsapp: +2349061521409.* Fibroid* Bad breathe* Low sperm count* Stroke* Kidney problem* Infertility* Weak Erection.* Do not hide your sickness a problem shared is a problem solved.

I want to share this wonderful testimony to the Good people all over the world on how I was able to Enlarge my Penis by Dr.ODOMA I was living a shameful life from my young age, just last month as I was browsing on the internet about Penis size and Enlargement Products, I saw a testimony of a Man called George , testifying of how he was able to get his penis Enlarged by Dr.odoma and I decided to also Email Dr.odoma for my small penis size and he quickly respond to me and gave me the normal instructions which i did and then he shipped the product to me here in the united state which i received in just 3 working days and today i am very happy because i started seeing positive changes in my penis size in just 7 days of use. Dr.ODOMA herbal product is the best recommended for you and to whomever suffering from this shame or having any other diseases as well should Contact this great herbal doctor via his Email : drodomasolutionhome20@gmail.com and WhatsApp Him on +2348100649947 https://www.facebook.com/Penis-enlargement-manhood-products-104447435042123/

I want to share this wonderful testimony to the Good people all over the world on how I was able to Enlarge my Penis by Dr.ODOMA I was living a shameful life from my young age, just last month as I was browsing on the internet about Penis size and Enlargement Products, I saw a testimony of a Man called George , testifying of how he was able to get his penis Enlarged by Dr.odoma and I decided to also Email Dr.odoma for my small penis size and he quickly respond to me and gave me the normal instructions which i did and then he shipped the product to me here in the united state which i received in just 3 working days and today i am very happy because i started seeing positive changes in my penis size in just 7 days of use. Dr.ODOMA herbal product is the best recommended for you and to whomever suffering from this shame or having any other diseases as well should Contact this great herbal doctor via his Email : drodomasolutionhome20@gmail.com and WhatsApp Him on +2348100649947 https://www.facebook.com/Penis-enlargement-manhood-products-104447435042123/

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE   Hello everyone my is Elisa Keily am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell.my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs,surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave.my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109

Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. I give God all the glory for bringing Lord Zakuza into my life for helping me get my wife back that got me divorced for one year. I was the last person on earth to accept the fact that spells exist or work not until I was referred to Lord Zakuza online to who has helped so many people with his powerful spells. I had no other option than to give it a try because 3 months after the divorce, I was demoted at my place of work due to depression for I don't know what to do to get her back but thank God today for using Lord Zakuza to get my happiness and love life back within 48 hours. Just last week here, I was promoted back to my position and I'm here to share my own experience with this man called Lord Zakuza. I don't know what you are going through today but know that in all situation there's always a way out. Lord Zakuza also prepares spells like Lottery spell, job spell, spell to stop a divorce, spell cure for any diseases, protection spell, spell to become successful and wealthy E.T.C. Contact him now for any help via TEXT OR WHATSAPP MESSENGER with: +1 740-573-9483 and Email on: Lordzakuza7@gmail.com

LOVE SPELL CASTER (DR. OGEDEGBE) THAT HELPED ME BRING BACK MY EX BOYFRIEND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP…….With so much joy in my heart i am here to express myself on how Dr. OGEDEGBE saved my relationship from breaking up. Myself and my boyfriend were having some misunderstanding and it was tearing our relationship apart to the extent my boyfriend was seeking for a break up. So I have no option than to go to the internet to seek a solution to my problem. It was there I came across Dr. OGEDEGBE details and about how he has helped a lot of people by restoring their relationship. I contacted Dr.OGEDEGBE and in less than 48 hours my boyfriend cancelled the break up. Now myself and my boyfriend live together in peace and harmony all thanks to Dr.OGEDEGBE for saving my relationship from breaking up. Dr. OGEDEGBE contact information are via email: dr.ogedegbe6@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2348109374702 .

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Lover back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Let you in over back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519 https://www.facebook.com/Dr-Oku-temple-114147387163908/

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Let you in over back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519 https://www.facebook.com/Dr-Oku-temple-114147387163908/

i will never ever in my life stop telling the whole world the great Job of DR chris morris whose contact details I saw in a comment section i saw here few weeks ago so and i decided to contact him because i was badly in need of help, I explained my situation to him that Everything was going down the drain as my husband can not stop cheating on me with other women and he pysically abuse me and he promised that my husband will get back to me within 24 to 48 hours as far that my heart still beats for him. I believed in him and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when dR chris morris said. He pleaded and said he needs me back and he have been the sweetest man on earth since then. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: pyschicspellsoluction@gmail.com, whatsapp or text:+17408092307

Good day to you, here is a quick one, just in case you are desperately in need of a trustworthy spell caster to help revive your crumbled relationship. Here is one that is truly versatile, compassionate and reliable when it comes to spell casting.. Doctor Abolo spelling home is the right choice for you. Contact and explain to him and I can assure you that the rest would be complete magic, my love life was on the verge of collapse until I ordered for a love spell while all due procedures were properly followed, I am a living witness that Doctor Abolo spell magic does work that is why i'm using all medium to let the world know of this great witch doctor who brought back peace and unity to my home, Talk to him today and have your emotional setbacks wiped out totally. You reach him at these contacts! Abolospell@gmail.com

Good day friends. The truth is that GREAT MOTHER IS REAL AND UNIQUELY POWERFUL. Contact the Great Mother today and she will help you. when my husband left me for another woman, i thought that was the end but i contacted many spell casters but there was no positive responses and everything seemed not to be working and i was losing my mind until my cousin told me about the GREAT MOTHER who also helped her to bring back her man and also helped her to cure her herpes disease. I gave it a try and i contacted the Great Mother on her Website and i saw various testimonies about her on her good works how she has helped a lot of people. I explained my problems to her. she laughed and told me that, everything will be okay again and that she will help me bring back my man in 3 days time. I actually thought that it was a joke but since i had no other options, i gave it a try and i did what she instructed me do and to my greatest surprise, my man came back to me begging in 3 days time just as she told me. Contact the Great Mother now on her website:   https://Ourgreatmother1.blogspot.com   and you can also reach her on her email: Greatmotherofsolutiontemple1@gmail.com  or you can equally contact her on her whatsapp number: +17025514367

I'm so excited my broken Marriage has been restored. My ex husband is back after he left me and our 2kids for another woman. I was so happy to meet Dr. OKu how he helps many people to bring their Lover back so i contact him to help me too. husbandThat was how Dr. Oku helped me to bring my  back.. A big thank you to Dr. Oku because I never thought my ex Husband will be back to me so quickly with your spell. You are the best and world greatest. If you are here and you need your Ex Let you in over back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact:Email him at: okutemple@gmail.com You can also Call/WhatsApp:+2348163425519 https://www.facebook.com/Dr-Oku-temple-114147387163908/

Good day friends. The truth is that GREAT MOTHER IS REAL AND UNIQUELY POWERFUL. Contact the Great Mother today and she will help you. when my husband left me for another woman, i thought that was the end but i contacted many spell casters but there was no positive responses and everything seemed not to be working and i was losing my mind until my cousin told me about the GREAT MOTHER who also helped her to bring back her man and also helped her to cure her herpes disease. I gave it a try and i contacted the Great Mother on her Website and i saw various testimonies about her on her good works how she has helped a lot of people. I explained my problems to her. she laughed and told me that, everything will be okay again and that she will help me bring back my man in 3 days time. I actually thought that it was a joke but since i had no other options, i gave it a try and i did what she instructed me do and to my greatest surprise, my man came back to me begging in 3 days time just as she told me. Contact the Great Mother now on her website:   https://Ourgreatmother1.blogspot.com   and you can also reach her on her email: Greatmotherofsolutiontemple1@gmail.com  or you can equally contact her on her whatsapp number: +17025514367

How I Got My Ex Husband Back........... I am Tania by name. Greetings to every one that is reading this testimony. i  want to let the world know about Dr Okosun the Great spell caster that brought back my husband to me when i thought all hope was lost. Dr Okosun  used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my man with his spell, at first i thought i was dreaming when my husband came back to me on his knees begging me to forgive him and accept him back and ever since then he loves me more than i ever expected so i made a vow to my self that i will let the World know about Dr Okosun  because he is a God on earth. Do you have problems in your relationship ? have your partner broke up with you and you still love and want him back ? Do you have problem with your finance ? here is Dr Okosun Email:dr.okosunspelltemple@hotmail.com WhatsApp him +2348139025335 or contact him directly on his website http://drokosunspell4allnation.webs.com

Hi, good day everyone! I am so proud and happy to be out here sharing Dr. Okosisi work. My ex Husband is really back to me on his knees presenting a ruby rose to beg me to take him back and he was feeling regretful and sorry for leaving me and for causing me pains after the divorce which occurred last year. And this whole miracle happened within 48 hours of Contacting the Great Love Psychic. I am the happiest woman today in this whole wide world. Dr. Okosisi, you really did it..Yes.. It's a miracle and everlasting pleasure and cheerfulness for me and my family today. I am so happy now and I don't know how much to convey my thankfulness and appreciation to you sir. To the whole world, contact him if you need urgent help to get your Ex back or if you wanna fix your broken relationship. Dr. Okosisi spells are guaranteed and effective.  Email: Spellservicetemple@gmail.com website: https://spellservicetemple.com/ Whatsapp number: +1 770-200-5468 Amelia, from the USA!!

Hi, good day everyone! I am so proud and happy to be out here sharing Dr. Okosisi work. My ex Husband is really back to me on his knees presenting a ruby rose to beg me to take him back and he was feeling regretful and sorry for leaving me and for causing me pains after the divorce which occurred last year. And this whole miracle happened within 48 hours of Contacting the Great Love Psychic. I am the happiest woman today in this whole wide world. Dr. Okosisi, you really did it..Yes.. It's a miracle and everlasting pleasure and cheerfulness for me and my family today. I am so happy now and I don't know how much to convey my thankfulness and appreciation to you sir. To the whole world, contact him if you need urgent help to get your Ex back or if you wanna fix your broken relationship. Dr. Okosisi spells are guaranteed and effective.  Email: Spellservicetemple@gmail.com website: https://spellservicetemple.com/ Whatsapp number: +1 770-200-5468 Amelia, from the USA!!

URGENT LOVE SPELL CASTER (DR. AWASE) @ dr.awasespellhome23@gmail.com OR DIRECTLY ON WHATSAPP +1 (419) 359‑4367‬ My purpose out here today is to share this article to the world about how Dr Awase helped me in getting back my EX-HUSBAND that broke up with me 4 months ago. I tried all I could to make him see reasons with me so that we can continue our relationship but he denied me. Thank God for giving me the thought of going into the internet for help, I searched properly and I saw different reviews of Dr Awase and I insisted on giving it a try by contacting him via WhatsApp on (‪+1 (419) 359‑4367‬). He prepared a spell and told me that my EX-HUSBAND will come back to me within 48hours. I couldn’t believe my husband came back in less than 32hours, my EX-HUSBAND came back to me and begged me to accept him back. Dr Awase gave me reasons to live again. My life is complete and Joy filled my heart after all the pain I went through. Contact him now if you need any help. Email: dr.awasespellhome23@gmail.com or WhatsApp (‪+1 (419) 359‑4367‬) and he does a lot of spells such as Business, Promotion spell, Etc. Once again thank you Dr Awase 

URGENT LOVE SPELL CASTER (DR. AWASE) @ dr.awasespellhome23@gmail.com OR DIRECTLY ON WHATSAPP +1 (419) 359‑4367‬ My purpose out here today is to share this article to the world about how Dr Awase helped me in getting back my EX-HUSBAND that broke up with me 4 months ago. I tried all I could to make him see reasons with me so that we can continue our relationship but he denied me. Thank God for giving me the thought of going into the internet for help, I searched properly and I saw different reviews of Dr Awase and I insisted on giving it a try by contacting him via WhatsApp on (‪+1 (419) 359‑4367‬). He prepared a spell and told me that my EX-HUSBAND will come back to me within 48hours. I couldn’t believe my husband came back in less than 32hours, my EX-HUSBAND came back to me and begged me to accept him back. Dr Awase gave me reasons to live again. My life is complete and Joy filled my heart after all the pain I went through. Contact him now if you need any help. Email: dr.awasespellhome23@gmail.com or WhatsApp (‪+1 (419) 359‑4367‬) and he does a lot of spells such as Business, Promotion spell, Etc. Once again thank you Dr Awase 

URGENT LOVE SPELL CASTER (DR. AWASE) @ dr.awasespellhome23@gmail.com OR DIRECTLY ON WHATSAPP +1 (419) 359‑4367‬ My purpose out here today is to share this article to the world about how Dr Awase helped me in getting back my EX-HUSBAND that broke up with me 4 months ago. I tried all I could to make him see reasons with me so that we can continue our relationship but he denied me. Thank God for giving me the thought of going into the internet for help, I searched properly and I saw different reviews of Dr Awase and I insisted on giving it a try by contacting him via WhatsApp on (‪+1 (419) 359‑4367‬). He prepared a spell and told me that my EX-HUSBAND will come back to me within 48hours. I couldn’t believe my husband came back in less than 32hours, my EX-HUSBAND came back to me and begged me to accept him back. Dr Awase gave me reasons to live again. My life is complete and Joy filled my heart after all the pain I went through. Contact him now if you need any help. Email: dr.awasespellhome23@gmail.com or WhatsApp (‪+1 (419) 359‑4367‬) and he does a lot of spells such as Business, Promotion spell, Etc. Once again thank you Dr Awase 

HOW I GOT MY EX HUSBAND BACK WITH THE HELP OF REAL AND EFFECTIVE SPELL FROM DR Aluya My name is jessica, I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Jesse who told me about a spell caster called Dr Aluya , She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast,i became pregnant and gave birth to my third child,if you need any assistance from him you can contact him via:email:{ aluya.48hoursspelltemple @gmail.com } you can also text him on whatApp:  +2348110493039  You can also contact Him through his website:   https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/

HOW I GOT MY EX HUSBAND BACK WITH THE HELP OF REAL AND EFFECTIVE SPELL FROM DR Aluya My name is jessica, I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Jesse who told me about a spell caster called Dr Aluya , She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast,i became pregnant and gave birth to my third child,if you need any assistance from him you can contact him via:email:{ aluya.48hoursspelltemple @gmail.com } you can also text him on whatApp:  +2348110493039  You can also contact Him through his website:   https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/

Thank you sir for your genuine spells. I'm Zara Matteo by name. This is really incredible, and I have never experienced anything like this in my life. Before i met you Sir, i have tried every probable means that i could to get my husband back, but i actually came to realize that nothing was working out for me, and that my husband had developed lot of hatred for me. I thought there was no hope to reunite with my ex husband. But when i read good reviews about how DR ISIKOLO help others, I decided to message him at: +1-725-240-4536. to give it a try and i did everything that he instructed me and i Trusted in him and followed his instructions just as he have guaranteed me in 48 hours, and that was exactly when my ex called me. Sir We are more contented now than ever. Everything looks perfect and so natural! Thank you so much Sir for your authentic and indisputable spells. here again his Email: isikolosolutionhome@gmail.com You can also Whatsapp him on +1-725-240-4536. His direct page: https://isikololovetemple.com

After seeing a post on the internet saying how she was helped by Dr. Ilekhojie, I also decided to contact him for help because i had no choice all i wanted was for me to get my lover back and happiness. To my greatest surprise my lover came home on his knees that i should find a place in my heart to forgive him, I was truly astonished and shocked when my lover knelt down begging for forgiveness and for me to accept him back. I am really short of expressions, and I don't know how much to convey my appreciation to you Dr. Ilekhojie. You are a God sent to restore a broken relationship, And now i am a joyful woman. his contact details are Whatsapp number +2348147400259) or Email; (gethelp05@gmail.com)

I am so proud and happy to be out here sharing this remarkable testimony, awesome and extraordinary, I just can’t believe this now my ex Husband is really back to me on his knees begging me to take him back and he was feeling regretful and sorry for leaving me and for causing me pains after the divorce which occurred 5 Months ago. And this whole miracle happened after i contacted Dr tunde for help, I am the happiest woman today in this whole wide world. It’s a miracle and everlasting pleasure and cheerfulness for me and my family today.. I am so happy now and i don’t know how much to convey my thankfulness and appreciation to Dr tunde, contact Dr tunde if you need urgent help now because its guaranteed that he will help Email:babatundesolutioncentre1@gmail. com or you can reach him on via WhatsApp mobile number  +2348143581382

I am so proud and happy to be out here sharing this remarkable testimony, awesome and extraordinary, I just can’t believe this now my ex Husband is really back to me on his knees begging me to take him back and he was feeling regretful and sorry for leaving me and for causing me pains after the divorce which occurred 5 Months ago. And this whole miracle happened after i contacted Dr tunde for help, I am the happiest woman today in this whole wide world. It’s a miracle and everlasting pleasure and cheerfulness for me and my family today.. I am so happy now and i don’t know how much to convey my thankfulness and appreciation to Dr tunde, contact Dr tunde if you need urgent help now because its guaranteed that he will help Email:babatundesolutioncentre1@gmail. com or you can reach him on via WhatsApp mobile number  +2348143581382

How I Got My Ex Husband Back. Am so excited, All Thanks goes to Dr Prince i was married to my husband, and we were living fine and happy. it come to an extend that my husband that use to love and care for me, doesn't have my time again, until i fined at that he was having an affair with another woman, I tried to stop him all my effort was in-vain suddenly he divorce me and went for the woman. he live me with two of our kids, I cried all day, I was in pains, sorrow and looking for help. I read a comment on how Dr Prince helped a lady to brought her husband back, after 2yrs , He helped people with his Magic spell love and reuniting spell. so I decided to contact him and explain my problems to him, he did a love spell that made my husband to come back to me and never think of the woman. this man is God sent to restore heart break and reunite relationship. may the lord be your strength and continue to use you to save people relationship and any problems contact him for help on princemagicspell@yahoo.com You can also contact him through his WhatsApp +19492293867. Contact him now for love spell to bring back your ex lover he is the best spell caster and he is the best solution to all relationship problems…

How i got back my ex husband after he left me and our kids” I suggest you read my testimony. I'm Tracy Mattingly from united state, I'm so excited my husband is back after he left me for another woman. My husband was having an affair with a co-worker and i love my husband so much but he was cheating on me with his co-worker and this girl i think use witchcraft or black magic on my husband to make him hate me and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to bring back my husband! I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Unity can help get ex-boyfriend back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it, then he did a love spell for me. 11hours later, my husband really called me and told me that he miss me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together and i thank the powerful spell caster Dr.Unity, he is so powerful and i decided to share my story on the here. if you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Unity for help now..Here’s his contact Email him at: Unityspelltemple@gmail.com or Call/Whats-app: +2348055361568 ,website:https://drunity.simplesite.com

Am Lizzy Dixon from Canada, I want to quickly tell the world that there is a real online spell caster that is powerful and genuine, His name is Chief He helped me recently to reunite my relationship with my husband who left me, When i contacted Chief he cast a love spell for me, and my husband who said he doesn't have anything to do with me again called me and started begging me to come back. he is back now with so much love and care. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers to restore broken relationship back. because i am now happy with my husband. To anyone who is reading this article and needs any help, Chief can also offer any type of help like, Curing of all types of Diseases, Court Cases, Pregnancy Spell, Spiritual protection and lot's more. You can contact him Via his email chiefdrlucky@gmail.com call or add him on whats-app with his phone number +2348132777335 Website: http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/   

Add new comment