Uuden tiedon luominen vaatii kokoontumisia ja kohtaamisen paikkoja

Joka päivä suomalaiset istuvat tuhansia tunteja erilaisissa kokouksissa. Niissä sovitaan yhteisistä asioista, jaetaan tietoja, ratkaistaan ongelmia tai mietitään tulevia suunnitelmia. Nykyään on tapana päivitellä kokousten määrää ja kyseenalaistaa niiden merkitystä. Kokousten ajatellaan olevan ajanhukkaa tai ainakin jotakin, joka estää ”oikean” työnteon. On totta, että monesti kokouksessa istuessa tuntuu, että ajan olisi voinut käyttää hyödyllisemmin. Joku puhuu liian pitkään vähäpätöisestä aiheesta. Keskustelua ei synny, tai sitä syntyy niin paljon, että asioita ei saada eteenpäin.

Monista asioista voisi viestiä työyhteisössä tehokkaammin jotenkin muuten kuin kutsumalla koolle kokouksen. Kuitenkin työyhteisö tarvitsee kokoontumisia ja kohtaamisen paikkoja. Uuden tiedon luomisen tutkimuksessa korostuu kasvokkaisten kohtaamisten ja yhteisten tapaamisten tärkeys sekä työn tuottavuuden että työhyvinvoinnin kannalta. Kohtaamiset ja vuorovaikutus ovat olennaisessa osassa etenkin innovatiivisuuteen pyrkivissä työyhteisöissä. Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa ja luottamuksellista, kriittistäkin. Tärkeää on, että yhteisön tapaamisissa on riittävästi aikaa keskustella, olla eri mieltä ja löytää yhteinen ymmärrys, jonka avulla jatkaa eteenpäin.

Uuden tiedon luominen tarvitsee aikaa

Aina keskustelu ei palvele yhteisön päämääriä. Kaikista asioista ei voi, eikä ole tarpeen keskustella kaikkien kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että luovuus kukkii joustavissa olosuhteissa. Tarvitaan aikaa, varaa tehdä virheitä, kulkea harhapoluilla, puhua asian vierestäkin. Toisaalta on myös todettu, että pieni niukkuus, kiire tai lähestyvä deadline vaikuttavat usein positiivisesti lopputulokseen.

Joustavuuden kysymys onkin todellinen pähkinä purtavaksi tiedon luomisen tutkijoille. Asia kiinnostaa myös laajasti monia työelämän resursseja miettiviä tahoja. Tarjotako työntekijöille aikaa ja joustavia olosuhteita, vai kiristääkö resursseja sen toivossa, että niukkuus tehostaa toimintaa?

Tiedon luomisen tutkimuksessa uuden luominen kytkeytyy vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus puolestaan on tapahtuma, joka vaatii aikaa. Jos ei ole tarpeeksi aikaa kyseenalaistaa vanhaa, on parempi pysytellä vanhoilla ja turvallisilla teillä. Kokouksissa istuminen ja keskusteleminen voi vaikuttaa toissijaiselta, jos työt kasaantuvat omalla työpisteellä.

Jokainen yhteisö on erilainen

On työyhteisöjä, joissa joka-aamuisilla aamukahveilla jaetaan kuulumiset, mietitään ratkaisua ajankohtaisiin pulmiin, kehitetään uusia ideoita ja oikaistaan syntyneitä väärinkäsityksiä. Toisissa yhteisöissä ei ole yhteistä aamukahvipaikkaa eikä yhteisiä rutiineja, vaan asiat hoituvat sähköpostilla. Joskus työkaverit ovat hajallaan ympäri maata, ja yhteyttä otetaan vain, kun muuten ei selvitä. Jokaisessa tapauksessa yhteiset kokoontumiset ovat tärkeitä.

Olennaista uuden tiedon luomisen kannalta on se, että tapaamisia on riittävästi, ja ne ovat sen laatuisia, että ne palvelevat yhteisöä juuri sillä hetkellä. Siksi on tärkeä ymmärtää kulloisenkin yhteisön erityislaatuisuus. Tämä vaatii hyvää ja keskustelevaa johtamista, mutta myös jokaisen yhteisön jäsenen aktiivisuutta.

Kaiken lisäksi on muistettava, että kaikkia asioita ei voi hoitaa keskustelemalla. Vaikka uusi tieto syntyykin vuorovaikutuksessa, pelkkä puhe ei vie pitkälle.

 

Kirjoittaja:

Anna Suorsa
BCDC Vuorovaikutus
anna.suorsa(a)oulu.fi

Anna Suorsan väitöskirja käsittelee tiedon luomisesta työyhteisössä. Tutkimuksen ala on informaatiotutkimus ja tietojohtaminen.  Suorsa tutkii vuorovaikutusta ja sen merkitystä työyhteisöissä fenomenologisesta näkökulmasta. Post-doc -tutkimuksessaan hän tutkii erityisesti sitä, miten BCDC:n tutkijayhteisö toimii uutta tietoa luodessaan.

Kuva: BCDC KickOff 15.12.2015. Kati Leinonen.

Last updated: 16.12.2016

Comments

This is your chance to start creating branded profiles for your company and receive more likes, subscribers, fans and more. It does not matter if you are a business, developer or freelancer. Anyone can benefit from having a better social media presence. instagram panel

Home and apartment cleaning in BrooklynCleaner Brooklyn

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. buying real facebook likes

Amazing!! this is a decent article ,as a staff Fantastic work. I read the whole article and i feel your involvement in writing..All are great points.Thank you for every one of you by giving such and such great article.High Authority backlinks 

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Maids

Incredible Information sharing .. I am exceptionally glad to peruse this article .. a debt of gratitude is in order for giving us experience info.Fantastic pleasant. I welcome this post. financial planner whittier

I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. click here

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. miracle bust reviews

Home and apartment cleaning in BrooklynCleaner Brooklyn

Online Economics Assignment Help I like your working style. Your blog is so interesting and nice. You have done superb job. Thanks for sharing. compania kaari martin

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck.tms battery review

Nice Information , I have to say that for the last few of hours i have been hooked by the impressive articles on this website. Keep up the wonderful work. plagiarism checker for teachers

I appreciate several from the Information which has been composed, and especially the remarks posted I will visit once more. Lifestyle Engineer

Brilliant Blog! I might want to thank for the endeavors you have made in composing this post. I am trusting a similar best work from you later on too. I needed to thank you for this sites! A debt of gratitude is in order for sharing. Awesome sites!voyance par telephone

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. decentralized crowdfunding

Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website. www.commshark.com phone system repair

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.lowes life

Alok Gupta is a young and energetic professional who graduated in Business Studies from Birmingham (UK). Subsequently, he did his post graduation from SP Jain Institute, Mumbai specialising in handling Family Managed Business. Post that he has regularly done short term courses from various prestigious institutes. marketing consultants india

You are welcome to search the collection of free essays and research papers. Thousands of essay topics are available. Buy unique, original custom papers from our writing service.

his is a newborn boy memory e book, which can only help you easily record all the special recollections of your baby's first season upon this world. The theme we select for this publication is baby boy memory book, because a lot of small children out there wish they could be astronauts when they expand up really.

I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read !! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. kabee taxi

I am extremely glad to peruse this. This is the sort of manual that should be given and not the irregular falsehood that is at alternate web journals. Value your sharing this best posting. alquiler habitacion

Stunning web diary. I loved examining your audit. This is a praiseworthy unimaginable scrutinized for me before long. I've bookmarked it and I am getting amped up for scrutinizing new articles. Continue with the wonderful work. what is d ball steroid

Very nice article. I enjoyed reading your post. very nice share. I want to twit this to my followers. Thanks !. official site

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. assurance logement

Work with me to create a comprehensive estate plan that takes care of your interests in the case of an accident, injury, or other situation where you are no longer able to care for yourself, and that directs the disposition of your assets following your death. If you do not have an estate plan the time for action is now. If your current plan was created before 2013, you may be in danger of having an outdated plan. estate planning workshop whittier

I know your mastery on this. I should state we ought to have an online exchange on this. Composing just remarks will close the examination straight away! What's more, will confine the advantages from this data. seo hero menu

This a decent approach to welcome the educator as they put their endeavors to prepare understudies. UK exposition Writers acknowledges the educators. Bill Twyford

Looking for The Walking Dead memorabilia. Find it here!the walking dead store

I think this is a useful post and it is exceptionally valuable and educated. accordingly, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article.Ecommerce website design

Add new comment