Rehtorin blogi monikulttuurisuudesta ja empatiaan perustuvasta kommunikaatiosta osana yliopistokulttuuria on tärkeä. Toivon, että yliopisto todellakin voisi toimia tiennäyttäjänä muulle yhteiskunnalle. Puheenvuoro on kohdistettu erityisesti opiskelijoille. Empatiaan perustuva kommunikaatio on yhtä tärkeä myös tutkijoiden ja yliopiston hallinnon välisessä vuorovaikutuksessa, missä näen kuitenkin paljon parantamisen varaa. Käytän esimerkkinä tähtitieteessä meneillään olevia YT-neuvotteluja, missä vaaratilanteessa ovat ensisijaisesti juuri monikulttuurisuutta edustavat ansiokkaasti toimineet tutkijat. Luonontieteellisen Tiedekunnan dekaanin esitys hallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamisesta tuli yksikölle täytenä yllätyksenä, onhan kyseessä taloudellisesti ja tutkimuksellisesti tuottoisa, kansainvälinen suuntautunut yksikkö. Prosessia on leimannut lähes täydellinen dialogin puute yksikön ja yliopiston hallinnon välillä, siitä huolimatta että yksikkö on tehnyt lukuisia yrityksiä dialogin aikaansaamiseksi. Keskustelun pohjaksi yksikkö on esittänyt perusteltuja näkemyksiä ja yksityiskohtaisia laskelmia niiden tueksi, mihin ei kuitenkaan ole yliopiston hallinnon/dekaanin taholta reagoitu. Empatiaan perustuvaan vuorovaikuttavaan dialogiin kuuluu että pystyy kohtaamaan ihmisen kasvokkain ja perustelemaan tälle kantansa, ts. käymään dialogia argumenttien ja vasta-argumenttien kautta. Psykiatri Claes Anderssonia lainaten toteaisin että yksilön psyyken voi tehokkaasti murtaa etäännyttämällä tämä täysin itseään koskevasta keskustelusta. Samalla periaatteella voi lamaannuttaa kokonaisen työyhteisön toiminnan, mikä nyt on tapahtunut. Vielä on mahdollista osoittaa että tämä ei ole se tie jota Oulun Yliopisto haluaa kulkea. Uskon, että asioiden kriittinen tarkastelu on yliopistolle eduksi, eikä vahingoita sitä. dos. Eija Laurikainen