Täydennys­koulutusta omalta kotisohvalta

Matematiikan verkkokoulutus opettajille

Kaikki opettajat eivät voi osallistua perinteiseen lähiopetuksena tapahtuvaan täydennyskoulutukseen sijaisjärjestelyiden tai matkakulujen vuoksi. Aikaan ja paikkaan tiukasti sidottu opiskelu ei myöskään ole kaikille mahdollista. Tähän haasteeseen on onneksi ratkaisu – järjestetään täydennyskoulutus verkossa!

Oulun yliopistossa käynnistyneessä Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen -hankkeessa toteutetaan täysin verkossa suoritettavat 15 op laajuiset koulutukset esi- ja alkuopetuksen, luokkien 3–6 sekä luokkien 7–9 opettajille. Koulutushankkeen pilottivaihe toteutetaan lukuvuonna 2018–2019 ja vuonna 2020 käynnistyy valtakunnallinen kaikille avoin MOOC-kurssi (massive open online course). Koulutushankkeessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia välineitä sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Koulutushankkeessa on mukana asiantuntijoita useasta yliopistosta sekä muun muassa Oulun Matikkamaasta, Oulun kaupungilta ja Espoon Matikkamaasta. Jo fyysisen välimatkankin vuoksi erilaiset digiratkaisut ovat olleet tarpeellisia suunnittelun alkumetreiltä lähtien. Koulutuksen sisältöjä on suunniteltu ja jaettu Google Drivessa yhteisesti muokattavina tiedostoina. Asiantuntijat ovat tehneet yhteissuunnittelua myös Office 365 Teams -työkalun avulla. Myös Skypeä on hyödynnetty asiantuntijoiden välisessä yhteydenpidossa. Sopiva työkalu on valikoitunut luontevasti aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

Digiratkaisut eivät tietenkään rajoitu vain koulutuksen suunnittelijoiden keskuuteen. Opiskelijoille digi näkyy jo siinä vaiheessa, kun he ensimmäisen kerran kirjautuvat koulutukseen. Opiskeluympäristönä toimii nimittäin Moodle-verkkoympäristö. Tämä mahdollistaa osallistujille joustavan, ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun työn ohessa. Toteutuksen etuna on myös sen maantieteellinen kattavuus – osallistujia onkin mukana ympäri Suomea. Osallistujilta kerätään palautetta, jotta nähdään, mikä verkkokoulutuksessa toimii ja mitä pitää vielä kehittää. Palaute kerätään Webropol-lomakkeella ja sitä hyödynnetään MOOC-kurssin suunnittelussa.

Sähköisen oppimisympäristön lisäksi opiskelijoille tutuksi tulevat verkkovideot. Videoiden välityksellä annetaan suoritusohjeita, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja esitellään matematiikan opetuksessa hyödyllisten konkretiavälineiden käyttöä. Videoissa käytetään myös H5P-tehtäviä (https://h5p.org/), joiden avulla voidaan kerätä vastauksia, arvioida opittua sekä rytmittää videoiden katselua opiskelijoita aktivoivilla tehtävillä.

Koulutuksessa pyritään opiskelijoiden aktiivisuuteen, yhteisölliseen vuorovaikutukseen ja vertaispalautteeseen. Tässä ratkaisuna toimii Moodlen keskustelualue. Tehtävänä voi olla vaikkapa tehdä omaan työhön sovellettava suunnitelma. Suunnitelma raportoidaan keskustelualueella ja muut osallistujat kommentoivat sitä. Moodlen automaattitarkistuksen avulla on helppoa määrittää, kuinka monta keskustelua opiskelijoiden tulee aloittaa tai kuinka moneen keskusteluun heidän tulee osallistua. Tämä vapauttaa verkkotuutoreiden resursseja keskustelujen sisällön kommentointiin. Sitähän opetuksen digitalisaatio parhaimmillaan on: resurssien vapautumista ja uudenlaisia, joustavia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen -verkkokoulutuksen pilottivaihe toteutetaan lukuvuonna 2018–2019. Vuonna 2020 käynnistyy valtakunnallinen MOOC, joka on suunnattu kaikille matematiikan opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Lue lisää osoitteesta: http://topik.oulu.fi/matikka.html.

 

Kirjoittaja

Ulla Harmaala toimii suunnittelijana Opetushallituksen rahoittamassa Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen -hankkeessa Oulun yliopistossa.

Last updated: 29.10.2018

Add new comment