Hyvät, pahat ja digit

Näkökulmia uuteen oppimiskulttuuriin, digitalisaatioon ja toisin tekemiseen. 

04.03.2019 blog

Digipedagogisten työkalujen hyödyntäminen pro gradu -työskentelyssä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettiin syksyn 2018 aikana pilottihanke, jonka tarkoituksena oli hyödyntää digipedagogisia työkaluja taloustieteen opiskelijoiden pro gradu -työskentelyssä. Hankkeen tavoitteena oli joustavoittaa ja johdonmukaistaa gradun kirjoittamisen etenemistä ja vähentää ohjaajille aiheutuvaa taakkaa gradutyöskentelyn alkuvaiheessa.

03.12.2018 blog

Verkko-oppimisympäristöt autotestauksen ja katsastuksen osaajien kouluttamiseen

Uuteen materiaali- ja konetekniikan alaan kuuluva Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä on koordinaattorina verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävässä hankkeessa, jossa luodaan nykyaikaiset opiskelumahdollisuudet katsastus- ja autotestausalan osaajien kouluttamiseksi Pohjois-Suomessa. Hankkeessa digitaalisuus on oiva työkalu.

29.10.2018 blog

Täydennyskoulutusta omalta kotisohvalta

Matematiikan verkkokoulutus opettajille

Kaikki opettajat eivät voi osallistua perinteiseen lähiopetuksena tapahtuvaan täydennyskoulutukseen sijaisjärjestelyiden tai matkakulujen vuoksi. Aikaan ja paikkaan tiukasti sidottu opiskelu ei myöskään ole kaikille mahdollista. Tähän haasteeseen on onneksi ratkaisu – järjestetään täydennyskoulutus verkossa!

08.10.2018 blog

Projektinhallinnan opetus on huomenna jotain aivan muuta kuin mitä se on tänään

Kello on 8.15. Vaimea puheensorina täyttää hämärän marraskuisen luentosalin. Raskas räntä leijailee hitaasti alas taivaalta. Opetus on alkamassa. Parista sadasta projektinhallinnan peruskurssin opiskelijoista on paikalla aamulla muutama kymmenen opiskelijaa kuulemassa tuloksen arvon laskennasta. Opettajan ajatus on: ”Onkohan meidän opetus niin epäkiinnostavaa, että opiskelijat eivät jaksa vaivautua luennoille, vai mikä tässä oikein mättää?”  

11.09.2018 blog

Digitaalisia välineitä ohjauksen työkalupakkiin

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Opinto-ohjauksella vaikutetaan opiskelijan kiinnittymiseen yliopistoon ja omaan opiskelualaan, ryhmäytymiseen ja asteittain ammatillisen identiteetin kehittymiseen.  Tämä sujuvoittaa opiskeluja ja edesauttaa määräajassa valmistumista ja työelämään korkeakoulutusta edellyttäviin työtehtäviin siirtymistä. Opinto-ohjaus on merkityksellistä myös opiskelijan taitojen ja osaamisen kehittymisen kannalta.

19.06.2018 blog

Millaista on toimiva yhteistyö?

Esimerkkinä rajoja rikkova yhteistyö matemaattisten aineiden opetuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeaikaiset korkeakouluille suunnatut erityisavustukset koulutuksen kehittämiseen ovat noudattaneet varsin selkeää linjaa. Avustusten hakijoiden täytyy olla valmiita tekemään yhteistyötä toisten korkeakoulujen kanssa, myös yli perinteisen ammattikorkeakoulu-yliopisto-linjan. Hakemuksen takana olevan korkeakouluverkoston laajuus on ollut ja tulee olemaan merkittävä tekijä avustuksia myönnettäessä.

30.05.2018 blog

OpinTorilla jaettiin digipedakokemuksia

Oulun yliopistossa järjestettiin torstaina 17.5. OpinTori-tapahtuma, jonka teemana oli jokapäiväinen digipedamme. OpinTori-tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen korkeakoulupedagogiikasta kiinnostuneet keskustelemaan ja jakamaan hyviä opetuksen käytänteitä.

11.04.2018 blog

Digi on hyvä renki, mutta huono isäntä

”Ei tutkijoiden aikaa kannata käyttää samojen luentojen luennoimiseen joka vuosi. Netti on täynnä mooceja ja videoituja luentoja. Valitaan vain sieltä parhaat opiskelijoille katseltavaksi ja isketään oppikirja käteen. Voivat sitten käydä tenttimässä.” ”Opetuksen siirtäminen digitaalisille alustoille ja kaiken maailman systeemien opetteleminen on niin työlästä. Nehän uusiutuvatkin nopeammin kuin ehtii opetella. Vanha ”liitu ja leuka” on edelleen ainoa ja paras tapa opettaa.”

05.06.2017 blog

Oppimisen digiloikkaa analytiikan avulla

Oulun yliopisto järjesti Kajaanin ammattikorkeakoulun ja CSC:n kanssa yhteistyössä järjestyksessään toisen Oppimisen digiloikka -tilaisuuden. Keväisessä Kajaanissa 16.5.2017 pureuduttiin oppimisanalytiikan tutkimukseen. Oulun yliopiston tutkijaryhmä Avain (http://www.oulu.fi/avain/) esitteli ajankohtaisinta tutkimustaan. Monitieteisen tutkimusyhteisön tutkimuskohteena ovat opiskelijoiden opintopolut yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja edelleen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. 

24.05.2017 blog

Google Docs suuressa opiskelijaryhmässä

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat kulkevat Oulun yliopistossa kahden ensimmäisen vuoden aikana useimmiten samoilla kursseilla, jolloin opiskelijoita on oppiaineiden järjestämissä opetuksissa mukana lähes 200. Opiskelijaryhmän suuri koko haastaa opettajakunnan keksimään ratkaisuja oppimistehtäviin.