Kerttu Saalasti Instituutin blogi

Kerttu Saalasti Instituutin blogissa kirjoitetaan instituutin tutkimusryhmien aiheista, yrittäjyyskoulutuksesta sekä instituutin yleisistä aiheista. Kirjoittajina alojen tutkijat, asiantuntijat ja verkostojen jäsenet.

Aiheitamme ovat: #mikroyrittäjyys, #tulevaisuuden tuotantoteknologiat, #alueellinen erinomaisuus, #mikroyrittäjyyskoulutus

In Kerttu Saalasti Institute's blog we write about the topics of the Institute's research groups, micro entrepreneurship education and the Institute's general topics. The authors are researchers, experts and members of networks.

Our topics are: #micro entrenepreneurship, #future manufacturing technologies, #regional excellence, #micro entrepreneurship education

18.06.2021 blog

Takaisin pohjoiseen

Aloitin Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin viestintäasiantuntijan tehtävät 1.6.2021, asemapaikkanani Oulu. Alku on ollut vauhdikas ja töihin on voinut ryhtyä heti. Työvälineet odottivat ensimmäisenä päivänä ja sain myös tavata keskeisiä henkilöitä ihan kasvokkain. Kimppakyydillä johtaja Matti Muhosen kanssa matkattiin toisena työpäivänä Oulusta Nivalaan maalaismaisemien läpi. Kaunista!

14.06.2021 blog

Mahdollisuuksia maan alla

Maanalaisesta toiminnasta useimmille tulee mieleen kaivostoiminta ja maanalaiset kaivokset. Mielikuva ei ole missään nimessä väärä. Vähemmän tunnettua on kuitenkin maanalaisten tilojen hyödyntäminen teollisessa, tutkimus-, virkistys- tai matkailukäytöstä.

06.05.2021 blog

Yrityksen kasvunhallinta – kasvukipujen tunnistamista, ennakointia ja ratkaisuja

Yritysten kasvua pidetään yhteiskunnassa erittäin toivottavana, sillä se luo kaivattuja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Kansantaloutemme tila ja kehitys riippuu suurelta osin siitä, miten suomalainen yrityskenttä kasvaa ja menestyy. Myös pienemmät yritykset asettavat itselleen odotuksia sekä talouskasvun tuojana että talouden uudistajina.

22.04.2021 blog

Metallien 3D-tulostuksen ”buumi” on alkanut Suomessa

Metallien 3D-tulostus tai virallisemmin metallien lisäävä valmistus (additive manufacturing, AM-menetelmä) on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava tuotantotekniikan osa-alue. Metallitulostuksen menetelmiä ovat voimakkaimmin hyödyntäneet korkean jalostusasteen high-tech teollisuuden alat kuten ilmailu- ja avaruusteollisuus, lääketieteen ja hammaslääketieteen alat sekä autoteollisuus.

22.03.2021 blog

Tilastotiedoista tukea mikroyritysten perustamiselle ja kasvulle

Aloitin tammikuussa projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa Alueellisen erinomaisuuden (REx) -tutkimusryhmässä. Tehtäväni on tuottaa tilastotietoa ja analytiikkaa mikroyrityksistä rekisteriaineistoja ja tietovarantoja yhdistäen ja hyödyntäen. Tavoitteeni on tuottaa tutkimusperusteista tietoa yritys- ja aluekehittäjille, päättäjille sekä asiantuntijoille. Työskentelen yhdessä MicroENTRE-ryhmän tutkijoiden kanssa yhdistäen numeerista analytiikkaa ja laadullista tutkimusta.

21.03.2021 blog

Kasvuvoimaa yrittävän kulttuurin rakentamisesta

Mistä esimerkkejä yritysten perustamisaktiivisuuden kasvuun?

Mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus-, kehitys ja koulutustoiminta on kestävän kasvun ja kehittymisen näkökulmasta välttämätön investointi. EU:n alueella on 22,8 miljoonaa mikroyritystä, jotka edustavat 93,1 % EU-28 maiden yrityskannasta ja 29,4 % EU-28 työpaikoista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana mikroyritykset ovat tuottaneet lähes kolmanneksen EU-28 alueen positiivisesta nettotyöpaikkamuutoksesta (Eurostat 2021). Suomessa on 340 485 mikroyritystä, jotka edustavat 94 % Suomen yrityskannasta ja neljänneksen yritysten työvoimasta (Tilastokeskus 2021).

05.03.2021 blog

Hyppy janalta

Sunnuntaina 14.2. viimeistelen viimeisiä työtehtäviäni Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa ja lopulta palautan kannettavan, puhelimen ja muut työvälineet. Nukkumaan pitäisi päästä ajoissa, kello herättää 4.30 aamulla ja ajomatka Seinäjoelta Ouluun alkaa. On aika hypätä pois janalta ja siirtyä kohti uutta.

02.03.2021 blog

Etätyötä yksin ja yhdessä

Miljoona suomalaista on tehnyt etätyötä enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti jo vuoden ajan. Suuri osa heistä on halukkaita jatkamaan etätyötä vielä poikkeusajan jälkeenkin. Etäjohtaminen tapahtuu virtuaalisesti työtä ohjaamalla, ihmisiä innostamalla, kannustamalla, osallistamalla, seuraamalla ja valvomalla tavoitteiden saavuttamista. Tämä on teoriassa helppoa toteuttaa, mutta käytännössä on monia asioita, jotka vaikeuttavat matkaa.

02.02.2021 blog

Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla

Maaseudulla kasvaa kotimaisen ruoan lisäksi vientiyrityksiä. Vaikka harvaan asuttujen alueiden yritykset ovat yleensä hyvin pieniä, kansainvälisiä kasvuyrityksiä löytyy esimerkiksi Nivala-Haapajärven alueelta huomattava määrä. Yritykset luovat työtä ja alueet tarjoavat mahdollisuuksia. Euroopan unioni tukee alueiden älykästä erikoistumista, mikä tarkoittaa käytännössä strategista laaja-alaista panostamista kunkin alueen omiin vahvuuksiin.

27.01.2021 blog

Kumppanuusverkosto tuo mikroyrittäjien tarpeet näkyviksi

Yliopistoilla on yliopistolain mukaan kolme tehtävää: tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on vuodesta 2011 alkaen tehnyt monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta, jolla on yrittäjämäinen sydän. Tuotamme tutkittua tietoa ja rakennamme yhteiskuntaa, joka luo hyvät edellytykset mikroyritysten kestävälle kasvulle ja uudistumiselle muuttuvissa toimintaympäristöissä.