Kerttu Saalasti Instituutin blogi

Kerttu Saalasti Instituutin blogissa kirjoitetaan instituutin tutkimusryhmien aiheista, yrittäjyyskoulutuksesta sekä instituutin yleisistä aiheista. Kirjoittajina alojen tutkijat, asiantuntijat ja verkostojen jäsenet.

Aiheitamme ovat: #mikroyrittäjyys, #tulevaisuuden tuotantoteknologiat, #alueellinen erinomaisuus, #mikroyrittäjyyskoulutus

In Kerttu Saalasti Institute's blog we write about the topics of the Institute's research groups, micro entrepreneurship education and the Institute's general topics. The authors are researchers, experts and members of networks.

Our topics are: #micro entrenepreneurship, #future manufacturing technologies, #regional excellence, #micro entrepreneurship education

15.06.2020 blog

Alueiden välinen liikkuminen ja solmukohdat kartalla

Paikkatiedosta tukea yhteiskunnan avaamiseen ja kohdennettuihin toimiin koronan rajoittamiseksi

Suomi joutui reagoimaan nopeasti koronan torjunnassa ja on onneksi päässyt jo pitkälti avaamaan yhteiskuntaa. Voimme kuitenkin joutua pitkäänkin toimimaan tämän uhan alla ja mahdollisen toisen tartunta-aallon iskiessä rajoitustoimia voidaan joutua uudelleen ottamaan käyttöön. Valitettavasti tämä ei myöskään ole luultavasti viimeinen pandemia ja siksi paikkatietoa on hyvä varautua käyttämään päätöksen teon tukena, kun rajoitustoimia tarvitaan seuraavan kerran. Paikkatietoa hyödynnetään suunnitteluun ja tutkimukseen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

29.05.2020 blog

Etätyö on mikroyrittäjän arkea

Miljoona suomalaista on siirtynyt etätyöhön ja suuri osa heistä on halukkaita jatkamaan etätyötä vielä poikkeusajan jälkeenkin. Verkkolehdet ovat täynnä kolumneja etätyön puolesta ja myös sen riskeistä. Laitetaan sekaan vielä yksi blogi. Teksti perustuu osittain väitöskirjaani, jonka tein vuonna 2016 virtuaalisten projektitiimien viestinnän johtamisesta. Tämän lisäksi olen itse tehnyt etätyötä, verkko-opintoratkaisuja ja rakentanut erilaisia someyhteisöjä myös vapaa-ajalla kestävyysurheilun parissa viimeiset 15 vuotta.

27.05.2020 blog

Olisiko nyt aikaa kehittää yrityksen toimintaa? – Yritysten kehittämisen tukena itsearviointityökalu

Vuonna 2018 kehitettiin Kerttu Saalasti Instituutissa sosiaali- ja terveysalan yrityksille liiketoiminnan itsearviointityökalu SoLKI. Asia herätti jo tuolloin paljon mielenkiintoa niin yritysten kuin muidenkin tahojen keskuudessa. Syksyllä 2019 SoLKI-työkalusta kiinnostui anestesiasairaanhoitaja Saija Pihlamaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa suorittaessaan sosiaali- ja terveysalan palveluiden ja liiketoiminnan johtaminen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

05.05.2020 blog

Yksin yhdessä kaikkien kanssa – miten pieni voi olla erittäin suuri

Pandemian aikana on puhuttu paljon paitsi itse viruksesta myös ja ehkä ennen muuta sen aiheuttamista muutoksista. Vaikka äkkiloikka digiarkeen etätöineen ja -opiskeluineen, ravintola-annosten kotitilauksineen ja virtuaalisine tapahtumineen on niistä näkyvimpiä, niin alueiden ja ihmisten erottuminen ja erottaminenkin lienevät silti olleet pysähdyttävämpiä.

04.05.2020 blog

SoloENTRE-hankkeessa havainnoitua – Vuoden 2019 nuorisobarometri: Hyvää työtä!

Nuorten into, luottamus ja usko tulevaisuuteen pysäyttävät ja haastavat

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä selvitetään parhaillaan yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyden ilmapiirin edistämistä osana SoloENTRE-hanketta. Hankkeessa on kerätty laaja nuorten ja opetushenkilöstön yrittäjyysasenteita kartoittava kyselytutkimusaineisto, jonka alustavat tulokset tukevat tuoreimman nuorisobarometrin keskeisiä löydöksiä.

08.04.2020 blog

Uutta osaamista asiantuntijatiimiin

Pirjo Rousu aloitti projektitutkijana

Huhtikuusta alkaen olen saanut uusia mielenkiintoisia tehtäviä siirtyessäni vaiheittain Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta Kerttu Saalasti Instituutin Alueellinen erinomaisuus -tutkimusryhmään (REx).

30.03.2020 blog

Ennakointi ja osaaminen auttavat yrittäjää poikkeustilanteissa

Vain muutos on pysyvää ja mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Vanhat sanonnat ovat tällä hetkellä hyvin konkreettisia yksin- ja mikroyrittäjille.

Kukaan ei voinut ennakoida, että koronavirus keväällä 2020 iskee yhteiskuntiin ja yritysten toimintaan tällaisella voimalla. Parhaillaan käynnissä oleva ja kenties huippunsa vasta lähikuukausina saavuttava poikkeustila jää toivottavasti meille kerran elämässä -kokemukseksi. On kuitenkin hyvin mahdollista, että jokin toinen maailmanlaajuinen tai paikallisempi mullistus voi yllättää meidät jonain toisena hetkenä. Yrittäjän on kehitettävä liiketoimintaansa jatkuvasti, sillä liiketoimintaympäristö ja markkinat eivät ole koskaan pysähtyneessä tilassa.

23.03.2020 blog

Energiamurros ja vähähiilisyys luovat mahdollisuuksia kasvuun myös mikroyrityksille

Ilmastonmuutos tuntuu olevan nyt kaikkien ”huulilla”, erityisesti nuorten huoli Greta Thunbergin johdolla on ollut vahvassa kasvussa. Nuorisobarometrin mukaan vuonna 2006 nuorista noin kolmasosa (35 %) kuki vähintään melko paljon turvattomuutta ilmastonmuutoksen takia, niin vuonna 2018 toteutetun kokeilun mukaan näin koki jo  kaksi kolmasosaa (67 %) nuorista.

26.02.2020 blog

Tutkimusretkellä Italiassa

Väitöskirjatyö on mielenkiintoista. Tutkimustyö on monivaiheista ja siihen liittyy paljon suunnittelua, mahdollisuuksien kartoittamista sekä rahoitushakemuksia työn eri vaiheisiin. Työn aikana on haettu monia erilaisia apurahoja, niin itse työn tekemiseksi kuin erilaisiin konferensseihin ja tutkimusvierailuihin. Sitten odotellaan, välillä unohdetaankin ja lopulta todetaan, että oliko hakuprosessi onnistunut vai ei. Monesti hakemukset jäävät huomioimatta, toisinaan ne huomataan. Sen jälkeen sitä sitten taas suunnitellaan.

27.01.2020 blog

Lennosta vaihto - yrittäjästä mikroyrittäjyyskoulutusten suunnittelijaksi

Kaaos, kiire, ei mitään valmiina, pitäisi luoda tyhjästä verkkoon kiinnostava, uudenlainen verkkokoulutuskonsepti ja deadline häämöttää? Kuulostaako houkuttelevalta? No niin minustakin!