Mielipidettä kysytään: Millaisen roolin kotitaloudet haluavat energiamurroksessa?

Jos posti toi kotiisi tämän kutsun, voit osallistua kyselytutkimukseen ja vaikuttaa mielipiteelläsi yhteiseen energiatulevaisuuteen.

Miksi kotitaloudet ovat energiamurroksessa tärkeässä roolissa?

Sähkö- ja energiamarkkinoilla on menossa totaalinen murros. Sekä sähkön tuotannossa että kulutuksessa tapahtuu muutoksia, joiden ensisijaisina tavoitteina ovat energiatehokkuuden lisääminen ja tuotannon päästöjen pienentäminen. Muutosta ajaa uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuulen ja auringon, hyödyntäminen niin suuressa kuin pienessäkin mittakaavassa. Tämä puolestaan vaikuttaa koko sähkömarkkinoiden toimintaan, jossa täytyy entistä paremmin pystyä reagoimaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian lisääntymiseen.

Nykyisiä sähkömarkkinoita voidaan tehostaa etenkin saamalla sähkön kulutus ja tuotanto kohtaamaan paremmin. Kun kotitalouksien energiankulutusta siirretään matalan kulutuksen tunneille, fossiilisia polttoaineita käyttäviä varavoimaloita ei tarvitse käynnistää vastaamaan huipputuntien kysyntään. Tällöin myös tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä saadaan pienennettyä.

Joustavalla energiankulutuksella voidaan sopeutua sähkömarkkinoiden muutoksiin. Tässä kotitaloudet ovat avainasemassa. Joustoa voi tarjota monella tavalla. Kotitalous voi esimerkiksi osallistua energiamarkkinoille tuottamalla aurinkopaneeleilla sähköä itselleen ja jopa yli omien tarpeiden. Lämmityksen ja sähkönkulutuksen etäohjausten avulla kotitalous voi saada suoria kustannussäästöjä ja auttaa tuotantopäästöjen pienentämisessä. Myös uudenlaiset sähkösopimustyypit niin sähkön myynti- kuin siirtopuolella ovat jouston mahdollistamisessa oleellisia.

Millaisen roolin kotitaloudet haluavat energiamurroksessa?

BCDC Energiahankkeessa toteutetaan kyselytutkimus kotitalouksille. Kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää kotitalouksien mielipiteitä energia-asioista yleisesti ja tarkentaa kokonaiskuvaa kotitalouksille tarjottavista ja kehitteillä olevista energiapalveluista, -tuotteista ja -sopimuksista. Kyselytutkimus on ainoa tapa, jolla saadaan kerättyä yksityiskohtaista tietoa kotitalouksien näkemyksistä. Hyvän kyselytutkimuksen toteuttaminen on kuitenkin haastavaa. Kyselytutkimus vaatii erittäin huolellista suunnittelua ja huomioitavia asioita on lukuisia, tässä niistä muutama:

  •     Kyselyssä kysymysten asettelun tulee olla selkeä ja puolueeton. Kyselyssä on pyrittävä tutkimusongelman kannalta kattavaan, mutta samalla yksinkertaiseen ja helppotajuiseen kysymyksenasetteluun, jotta saadut vastaukset olisivat mahdollisimman luotettavia. Kyselyn testaaminen etukäteen on avainasemassa, jotta kysymysten ymmärrettävyydestä pystytään varmistumaan.
  •     Kyselytutkimuksien määrä on näinä päivinä räjähtänyt ja vastaajien motivointi kyselyihin vastaamiseen on haastavaa. Kyselyn kohderyhmä ja vastauksien määrä ovat kuitenkin kyselyn onnistumisen kannalta keskiössä. Kyselyn kohderyhmän tulee olla tarkasti mietitty, koska lähtökohtaisesti kyselyn tulokset ovat yleistettävissä vain siinä ryhmässä, jossa kysely on teetetty. Vastauksia täytyy saada myös merkittävä määrä, jotta kyselyn tulokset vastaavat kattavasti kohderyhmän näkemyksiä. Edustavan otoksen saaminen on kyselytutkimuksen kriittisimpiä vaiheita.
  •     Vastaajan anonymiteetin säilyminen tulee ottaa huomioon läpi koko kyselytutkimusprosessin.

Mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen

Kyselytutkimuksille ei ole korvaavaa vaihtoehtoa. Meneillään oleva kyselytutkimus on rakennettu hyvin harkitusti, jotta se täyttää tieteenteon korkeat kriteerit. Myös vastauksiin ja niistä tehtäviin analyyseihin suhtaudutaan tarkkuudella. Kysely on erittäin tärkeä, jotta kotitalouksien mielipiteet ja näkemykset voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin palvelevaa energiajärjestelmää. Tarkoituksena on, että kotitalouksien näkemykset muodostuvat osaksi tieteellistä tietoa, jonka avulla yhteistä energiatulevaisuutta voidaan suunnitella perustellusti.

Kirjoittaja:
Enni Ruokamo
tohtorikoulutettava
BCDC Markkinat -tiimi
Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
enni.ruokamo@ymparisto.fi

Last updated: 18.10.2016

Comments

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

I will forever be indebted to the great Doctor TAKUTA for fixing my broken marriage after my husband left me for his mistress for 3 months. I never believed in spells until my friend introduced me to him. At first, I was skeptical about him because I heard a lots about false spell casters but I put my doubts behind me for i was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after months of divorce and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialize in money spells, lottery spells, sickness spells E.T.C. Get connected with Doctor Takuta now, his email is takutaspellalter@gmail.com or WhatsApp on +27788634102

My ex-husband and I had always managed to stay friendly after our divorce in February 2017. But I always wanted to get back together with him, All it took was a visit to this spell casters website last December, because my dream was to start a new year with my husband, and live happily with him.. This spell caster requested a specific love spell for me and my husband, and I accepted it. And this powerful spell caster began to work his magic. And 48 hours after this spell caster worked for me, my husband called me back for us to be together again, and he was remorseful for all his wrong deeds. My spell is working because guess what: My “husband” is back and we are making preparations on how to go to court and withdraw our divorce papers ASAP. This is nothing short of a miracle. Thank you Dr Emu for your powerful spells. Words are not enough. here is his Email: emutemple@gmail.com or call/text him on his WhatsApp +2347012841542 He is also able to cast spell like 1: Lottery 2: Conceive 3: Breakup 4: Divorce 5: Cure for all kinds of diseases and viruses.

Add new comment