Kansainvälisestä yhteistyöstä: Case OyKKK – EM Lyon

Tiiviiden kansainvälisten kumppanuksien rakentaminen yliopistojen välille on pitkäkestoinen, mielenkiintoinen ja parhaimmillaan palkitseva tehtävä. Oheinen valottaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja EM Lyon -bisneskoulun* välille rakentunutta yhteistyötä yksittäisen koulutusohjelman motiiveista ja tarpeista laajempaan yhteistyöhön, joka kohdistuu kauppakorkeakoulun opiskelijoihin ja opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.

Täydennyskoulutusohjelmiin luettaviin Executive MBA –ohjelmiin kuuluu perinteisesti ulkomailla suoritettava opintojakso. Oulun yliopiston EMBA –ohjelmassa ulkomaan opintojaksoja on vuodesta 1989 lähtien järjestetty Iso-Britanniassa parissakin yliopistoissa, samoin kuin Hongkongissa ja Tukholmassa.

Vuosien saatossa kumppanuudet saattavat kuihtua monestakin syystä. Vuonna 2006 yhteistyömme silloisen ulkomaisen yliopistokumppanimme kanssa kävi hankalaksi. Uudelleen suuntaaminen ei onnistunut eikä yhteistä säveltä enää tuntunut löytyvän useita vuosia kestäneen yhteistyön jälkeen. Yhteyshenkilötkin olivat vaihtuneet molemmissa päissä.

Kesäkuussa 2007 aloimme hakea uutta yhteistyötahoa, joka kuuntelisi meitä toiveissamme suunnata sisältöä kansainvälisten tiimien johtamisen teemaan. Ensimmäinen vaihe etsimisessä kävi helposti omilta asiantuntijoilta kysyen: Kenen kanssa toimimisen he näkisivät mutkattomana? Missä eurooppalaisessa kauppakorkeakoulussa olisi hyviä tyyppejä, joiden kanssa työskentely olisi miellyttävää? Millä kauppakorkeakoululla olisi hyvä maine? Haimme mahdollisimman mutkatonta lähtökohtaa yhteistyön rakentamiselle!

Uudeksi kumppaniksi EM Lyon

Päädyimme ottamaan yhteyttä eteläranskalaiseen EM Lyon -bisneskouluun. Henkilösuhteet sinnepäin olivat joillakin henkilökuntamme edustajilla jopa kaverilliset, joten yhteistyötä lähdettiin hakemaan ja rakentamaan niistä ponnistaen. Pian EM Lyonista löytyikin henkilö, joka oli valmis ottamaan meidät vastaan ensivierailulle ja kurssin suunnitteluun. Lokakuun lopussa 2007 vierailimme Lyonissa ensimmäistä kertaa ja raamitimme heidän avainhenkilöidensä kanssa ohjelmamme tavoitteita ja sisältöjä. Toukokuun puolivälissä 2008 toteutettiin EMBA -ohjelmaamme sisältyvä ”Inter and multicultural teams in a globalized business environment” –kurssi ensimmäistä kertaa EM Lyonin kanssa. Sitoutumista tuntui löytyvän ja olimme tyytyväisiä heti ensimmäisiin toteutuksiin.

Sittemmin olemme EMBA-ohjelmassamme toteuttaneet vastaavan kurssin joka kevät. Nykyään kurssi on opinto-oppaassamme nimellä ”Building and leading multi-cultural teams”. Keskeiset vastuuhenkilöt ja kouluttajat ovat pysyneet samoina, vaikkakin yhteistyön edetessä molempien kauppakorkeakoulujen eri henkilöihin on tutustuttu laajasti.

Lyonin International MBA -opiskelijat Oulussa

Vuonna 2010 yhteistyömme EM Lyonin kanssa otti seuraavan askeleen. Heidän International MBA -ohjelmansa opiskelijat tulivat kolmen päivän vierailulle Ouluun. Tätä olivat edeltäneet mm. keskustelut siitä, kuinka ohjelmalla oli haasteita löytää hyvä yhteistyökumppani kansainvälisen opintomatkan kohteeksi ja järjestäjäksi. Heidän käytäntönsä oli ollut vaihtaa kohdetta parin vuoden välein. Ajatus useampivuotisesta yhteistyöstä otettiin EM Lyonin puolelta vastaan myötämielisesti, vaikka edelleen todettiin, että ehkä vierailu Oulussa voidaan toteuttaa kaksi tai kolme kertaa maksimissaan. Helmikuussa 2016 heidän kuudes vierailunsa peräti 46 opiskelijan voimin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on kuitenkin jo takanapäin ja vuoden 2017 vierailusta on jo sovittu.

Vuosien 2010 - 2016 toteutuksissa olemme jakaneet ”Business the Nordic Way” -kurssitodistuksen kolmen päivän ohjelmastamme Oulussa kaikkiaan 202:lle EM Lyon International MBA -ohjelman opiskelijalle. Vuosittaiset ryhmäkoot ovat olleet noin kolmestakymmenestä opiskelijasta ylöspäin. Olemme tämän ohjelmavaihdon avulla saaneet esitellä helmikuista Oulua johtamiseen liittyvine teemaluentoineen ja yritysvierailuineen useille kymmenille eri kansallisuuksille, joita EM Lyonin ohjelmassa on mukana.

Opettajavaihto

OyKKK tarjosi vuosina 2008 – 2013 full-time -MBA ohjelmaa, jonka toteuttamiseen tarvittiin kansainvälisiä kouluttajia etenkin taloustieteen oppisisällössä. Mikro- ja makrotaloustieteen opetukseen oli luonnollista kysyä opetushenkilökuntaa hyvältä kumppaniltamme EM Lyonista, jossa tämän kohderyhmän opetuksesta oli pitkäaikaista kokemusta. Opettajavaihto onnistuikin helposti ja saimme sieltä kaksi ansioitunutta opettajaa, kumpikin viikon vierailulle ohjelmamme toteutukselle vuosina 2011–13.

Samoihin aikoihin tapahtui opettajavaihtoa myös toiseen suuntaan, teknologiajohtamisen teemassa. Myös oppilaitosten tutkijoiden yhteistyötä virisi. Opettaja- ja tutkijavaihto ovat edelleen agendalla keskusteluissamme tulevaisuuden yhteistyömuodoista.

Opiskelijavaihtosopimus

Vuoden 2016 helmikuun vierailun yhteydessä otettiin puheeksi aiempien vierailujen yhteydessä sivuttu teema kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden vaihdosta ERASMUS-ohjelmassa. Paperit valmisteltiin kuntoon ja asia laitettiin vireille. Prosessi eteni allekirjoituksiin ja opiskelijavaihtosopimus valmistui kesäksi 2016. Vaihto-opiskelumahdollisuus on tarjolla Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja EM Lyonin opiskelijoille syksystä 2018 alkaen.

Kansainvälisen yhteistyön rakentaminen jatkuu ja sen muodot muuttuvat ja kehittyvät. Luottamukseen ja hyviin henkilösuhteisiin nojautuva toimintatapa on kuitenkin tuottanut jatkuvaa menestystä. Runsaan kahdensadan Ranskassa MBA -ohjelmaa opiskelevan henkilön vierailu on lisännyt Oulun yliopiston ja kaupungin tunnettuutta, alueelle on tullut liikevaihtoa muun muassa hotelliyrittäjille, ravintoloitsijoille ja kuljetuspalveluyrittäjille. Selvää hyötyä on nähtävissä koulutusviennin ja eurojen lisäksi kansainvälisen toiminnan aktiivisuutena – ja kaikki alkoi siitä, kun professori Vesa Puhakka kertoi, että EM Lyon on akkreditoitu ja arvostettu kauppakorkeakoulu, jossa on hyviä tyyppejä ja jonne kannattaa ottaa yhteyttä!

Antti Kauppila
EMBA-ohjelmajohtaja
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

*EM Lyon on AACSB, EQUIS ja AMBA -akkreditoitu kauppakorkeakoulu. Se saavutti vuonna 2015 Financial Timesin rankingissa 29. sijan eurooppalaisten kauppakorkeakoulujen keskuudessa.

Last updated: 18.1.2017

Add new comment