Koulutuksen kehittämiseen tarvitaan dialogia

Yliopistojen toiminnan vaikuttavuus ympäröivään yhteiskuntaan on moninainen ilmiö. Tutkimustyön ohella yksi keskeisimmistä tavoista, jolla yliopistot osallistuvat yhteiskunnan eteenpäin viemiseen, on koulutus. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuu nykyisin vuosittain vajaa kaksisataa kauppatieteen maisteria, joiden osaamissalkkuun kuuluu perinteisten analyyttisten ja kommunikointitaitojen lisäksi syvällistä ymmärrystä oman alansa ilmiöistä ja käytänteistä.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu haluaa missionsa mukaisesti tuottaa liiketoimintaosaamista erityisesti Pohjois-Suomen liike-elämälle. Tämä velvoittaa meidät toimimaan läheisessä yhteistyössä alueemme yrityselämän kanssa niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin. Läheiset ja toimivat suhteet yrityksiin ovatkin yksi kauppakorkeakoulumme vahvuuksista. Etenkin koulutuksen puolella tätä yhteistyötä on monin tavoin vahvistettu viime vuosien kehitystyössä.

Esimerkkinä tästä ovat erilaiset yritysten haasteisiin pureutuvat opiskelijoiden ryhmätyöt ja luennoilla vierailevat yritysten asiantuntijat. Tällainen yhteistyö on parhaimmillaan hyvin palkitsevaa niin oppijan, yrityksen kuin opetuksenkin näkökulmasta. Opiskelijat raportoivat kurssipalautteissaan, kuinka antoisaa tosi-elämän haasteiden pohtiminen ja ratkaisujen kehittäminen heille oli, yritykset kokevat saavansa uusia, tuoreita ajatuksia omasta liiketoiminnastaan, ja joskus jopa täysin toteutettavia ratkaisujakin. Entä mitä me opetuksen näkökulmasta saamme? Saamme peilata koulutuksemme työelämärelevanssia. Opetuksen laatuvaatimusten alati kiristyessä on entistä kriittisempää tietää, onko opiskelijoillamme taitoja, joilla he pystyvät tarttumaan ajankohtaisiin yrityselämän haasteisiin, hahmottamaan laajempia ilmiöitä haasteiden takana, näkemään ratkaisuja, luomaan uutta ajattelua, ja uusia tapoja toimia yritysten käytännössä? Onko koulutuksellamme siis riittävästi työelämärelevanssia?

Ilman yhteistyötä yrityselämän kanssa emme onnistu koulutuksen työelämärelevanssin varmistamisessa. Liike-elämä kaikilla toimialoilla on valtavassa, nopeutuvassa muutoksessa, eikä parhainkaan yliopiston opettaja pysy kartalla muuttuvista työelämän tarpeista pelkästään seuraamalla aktiivisesti yhteiskunnan keskusteluja ja oman alansa kehitystä.

Asiantuntijaksi ei opita yhdellä kurssilla vaan koko opintojen kaaren aikana. Asiantuntijuus kasvaa ja kehittyy alkaen ensimmäisestä opiskelupäivästä, saaden jonkinlaisen merkittävän välietapin yliopistosta valmistumisen yhteydessä. Yliopistokoulutus on vuosien kypsymisprosessi. Tämän kypsymisprosessin työelämärelevanssin varmistamiseksi tarvitaan dialogia käytännön työelämän ja tutkimuksen välille. Miten koulutuksen suunnittelussa voi saada aikaan tällaista dialogia?

Sitä ei synny ilman kohtaamisia, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. Valmiita vastauksia tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja siihen, miten näitä tulisi koulutuksessa käsitellä, ei synny pelkästään yhdestä näkökulmasta. Työelämän havaintojen yhdistäminen alan tieteellisen tutkimuksen tuottamaan tietoon synnyttää oikeanlaista otetta koulutuksen työelämärelevanssin vahvistamiseksi. 

Me haluamme vahvistaa dialogiamme ympäröivän yrityselämän kanssa, ja kutsummekin alueen liike-elämän asiantuntijoita kehittämään kanssamme Oulun ekonomikoulutusta kohti tulevaisuuden osaamistarpeita.

Pauliina Ulkuniemi

Markkinoinnin professori, koulutusdekaani

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää keskustelutilaisuuden ekonomien osaamisvaatimuksista työelämän ja liiketoiminnan asiantuntijoille Oulun yliopiston TellUs-areenalla 13.9. klo 16:30-18:30. Tule mukaan kehittämään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ekonomikoulutusta kohti tulevaisuuden työelämän vaatimuksia! Ilmoittautuminen 31.8.2016 mennessä.

Last updated: 18.1.2017

Add new comment