Avoimuutta ja maksumuureja

Vuoden 2016 Open Access -viikko on nyt vietetty. Tietoisuutta tieteen avoimuudesta eri näkökulmista on levitetty useissa yliopistoissa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Tieteellisen julkaisemisen täydelliseen avoimuuteen on vielä matkaa, sillä suurin osa tutkimusartikkeleista julkaistaan kustantajien maksumuurien ja rinnakkaistallenteiden embargojen takana.

Tiedekunnat ja tutkimusyksiköt ovat jo päättäneet vuoden 2017 lehtitilausuudistuksissa. Yksittäisten lehtien tilausmaksuihin hupenee Oulun yliopistossa satoja tuhansia. FinELib neuvottelee parhaillaan valtakunnan tasolla uusia lisenssisopimuksia suurten tiedekustantajien lehtipaketeista. Tämän vuoden neuvottelujen tavoitteena on kustannusten nousun hillitsemisen ohella myös avoimen julkaisemisen elementtien huomioiminen sopimuksissa.

Avoin julkaiseminen (Gold OA) on kirjoittajalle maksullista. Maksut menevät eri budjeteista kuin lehtien tilausmaksut, eikä tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon avoimen julkaisemisen maksuja on yliopistotasolla maksettu. Oululaiset kuitenkin julkaisevat avoimesti ja hyvä niin. Esimerkiksi Elsevierin tietokantahaulla selviää, että vuonna 2015 Oulun yliopiston tutkijat ovat julkaisseet 43 artikkelia avoimesti Elsevierin kustantamissa lehdissä. Samaan aikaan kustantajalle on maksettu huomattava summa lehtien tilausmaksuja. FinELibin neuvottelujen tavoitteena on saada suomalaisille tutkijoille oikeus julkaista artikkelinsa avoimesti laadukkaissa tiedelehdissä kuitenkin niin, ettei avoimesta julkaisemisesta aiheudu lisäkustannuksia.

Parhaillaan on menossa mielenkiintoinen kokeilu 30 days for science. Tutkijat Mikael Laakso ja Mikko Tolonen ovat haastaneet kollegansa mukaan tosielämän kokeeseen, tarkoituksenaan herättää keskustelua tiedelehtien nousevista kustannuksista, kirjastojen vaikeasta taloudellisesta asemasta sekä avoimesta tieteestä. He testaavat 30 päivän ajan, tulevatko toimeen ilman maksumuurien takana olevia artikkeleita. Oletettavasti tutkijat pystyvätkin verkostojensa kautta saamaan tietoa uusimmistakin tutkimustuloksista. Aikaa se toki vie enemmän kuin tietokannasta löytyvän linkin klikkaaminen. Opiskelijoiden ja uraansa aloittelevien tutkijoiden verkostot ovat vielä harvat ja tie uuden tiedon äärelle voi nousta pystyyn, ellei kirjaston kautta ole tarjolla reittiä maksumuurin taakse.

Lisätietoja:

30 days for science: http://30daysfor.science/

FinELibin tiedelehtien sopimusneuvottelut: https://www.kiwi.fi/display/finelib/Tiedelehtien+sopimusneuvottelut

Last updated: 28.10.2016

Add new comment