Onko humanistinen tutkimus muuttunut ylellisyydeksi?

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa käytiin vuoden 2008 taantuman jälkeen väittelyä siitä, ovatko humanistiset tieteet muuttuneet ylellisyydeksi. Poliitikkojen koettiin yleensäkin kohdelleen kaltoin perustutkimusta. Humanististen tieteiden oli argumentoitava terävämmin niihin kohdistuneita yksinkertaistuksia vastaan. Humanistien oli kerrottava siitä, mistä joudutaan luopumaan, jos heidän työtänsä pidetään ylellisyytenä. Samanlaiseen debattiin tutkijoiden on syytä osallistua myös Suomessa. Vastaan kysymykseen omasta tieteenalastani, humanistisesta ympäristötutkimuksesta, käsin. Lähestyn kysymystä kahdesta näkökulmasta: tieteen hyödyn määrittelyistä sekä kansalaisten odotuksista tiedettä kohtaan.

Tiedepolitiikka vuoden 2008 talouskriisin jälkeisessä maailmassa peräänkuuluttaa yhä haastavammin tieteen hyötyä. Uusi markkinahenkinen tiedepolitiikka hahmottaa yliopistot tuotantolaitoksina, joiden lopputuotteita ovat tutkinnot ja vaikuttava tieto. Lähtökohta on absurdi, sillä kukaan tieteentekijä tuskin tavoittelee turhan tiedon hankkimista. Vaikuttava, hyödyllinen tieto voidaan ymmärtää monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan se voidaan ymmärtää tiedoksi, jonka avulla kyetään valmistamaan tarvikkeita ja hyödykkeitä. Onko kaikki sellainen tutkimus, joka ei jollain tavoin palvele tätä päämäärää, muuttunut ylellisyydeksi, johon meillä ei ole enää varaa? Tiedepoliittiset päättäjät eivät esitä kysymystä suoraan, vaan verhoiltuna erilaisiin erikoistumisvaatimuksiin. Huoli tämänkaltaisen ajattelun yleistymisestä on tällä hetkellä ilmeinen. Nykyinen tiedepolitiikka on hajottavaa ja tiedonintresseiltään kapeakatseista.

Humanistisessa tutkimuksessa hankitaan tietoa, joka auttaa ihmisiä todentamaan paikkansa maailmassa. Sama pätee humanistiseen ympäristötutkimukseen. Se voi käsitellä esimerkiksi ihmisten eläinsuhdetta tai 2000-luvun globaalia buumia arktisten luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Keskeistä tutkimuksessa on eritellä ihmisiä ohjaavia arvoja, käytäntöjä, käsityksiä ja odotuksia sekä sitä, kuinka kokonaisvaltaisesti ihminen on vuorovaikutussuhteessa ympäristöön. Tämän tiedon hyötyä on vaikea mitata rahassa. Tieto palvelee erityisasiantuntijoiden koulutusta sekä laajemmin kaikkien ihmisten kehittymistä tietoisiksi kansalaisiksi.

Poliittiset päättäjät ovat tähdentäneet monitieteisen yhteistyön merkitystä, jotta tiede kykenee vastaamaan aikamme globaaleihin haasteisiin. Humanistinen tutkimus on uudistunut koko ajan tähän suuntaan – esimerkkeinä humanistinen ympäristö- ja terveystutkimus sekä digihumanismi. Humanistinen ympäristötutkimus tarjoaa historiallisen, filosofisen ja antropologisen näkökulman luonnon- ja lääketieteille sekä teknillisille tieteille, selventää yhteiskunnallisia arvoja ja tuo julki eettisiä ongelmia, joita nousee uusista teknologioista. Useimpiin aikamme niin sanottuihin ilkeisiin ongelmiin – esimerkkeinä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen – ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua tai määritelmää. Monimutkaisen ongelman ratkaiseminen edellyttää ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon kokonaisuuden ja niiden välisten monimutkaisten keskinäisriippuvuuksien ymmärtämistä. Siitä naivista käsityksestä, että ympäristöongelmat ovat ratkaistavissa uusilla teknologioilla sekä talouskasvulla, on luovuttu maailman huippuyliopistoissa. Tutkimus rakentuu monitieteisyydelle, jossa myös humanistit ovat keskeisesti mukana.

Kansalaisten kiinnostus tieteellistä tietoa kohtaan on kasvanut viime vuosina (Tiedebarometri 2016). Tämä sopii huonosti julkisuudessa esitettyihin käsityksiin, joiden mukaan kansa olisi alkanut väheksyä tiedetietoa. Kansalaisten mielipiteet taloudellista hyötyä korostavaa tiedepolitiikkaa kohtaan ovat kriittisiä. Teesi, jonka mukaan "tutkimusvarat pitäisi kohdentaa vain taloudellisesti parhaiten kannattaville tieteenaloille", tyrmätään selvin luvuin. Aihepiireistä kiinnostavimpia ovat ympäristö ja luonto, joita koskevia asioita seuraa neljä viidestä. Kakkossijan saavuttavat yhteiskunnalliset asiat yleensä.

Humanistiset tieteet tarjoavat molempiin kiinnostuksen kohteisiin tiedon lisäksi kriittistä ajattelua ja eettistä kysymyksenasettelua. Kestävää tulevaisuutta tavoitteleva yhteiskunta ei pidä ylellisyytenä tutkimusta, joka auttaa ihmisiä todentamaan paikkansa maailmassa ja kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi. Kriittinen ajattelu on vahvan demokratian elinehto. Humanistisella tiedolla on tärkeä rooli kansalaisten tiedonjanon tyydyttämisessä sekä aikamme suurten haasteiden ratkaisemisessa. Olisiko aika siirtyä tiedepolitiikkaan, jossa ei aseteta kyseenalaiseksi yhdenkään tieteenalan merkitystä?

Esa Ruuskanen työskentelee akatemiatutkijana Oulun yliopistossa

 

Julkaistu Kalevassa 8.1.2017

Last updated: 28.2.2017

Comments

The internet has essentially changed the way we work as human beings. It has given us a network of information allowing us to find almost any information that we might need, as well as communicate with people from all over the world. internet marketing solutions

Marvelous blog. I delighted in perusing your articles. This is genuinely an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. safishing reviews

I am also agreeing with your opinion that peace is the most important thing and the most valuable thing that we can have. If we follow peace in our life we can feel joy in our life. All these are correlated and hope all can have the luck to enjoy the peace. I loved this

ukcanadianpharmacy.com canadian pharmacy viagra brand buy viagra 25mg http://ukcanadianpharmacy.com/ drugs for sale in uk http://ukcanadianpharmacy.com/#generic-for-viagra canadian pharmacy meds pharmacy canada online prescriptions

Work with me to create a comprehensive estate plan that takes care of your interests in the case of an accident, injury, or other situation where you are no longer able to care for yourself, and that directs the disposition of your assets following your death. If you do not have an estate plan the time for action is now. If your current plan was created before 2013, you may be in danger of having an outdated plan. whittier ca estate planning

Feministinen elämänasenne pyritään liian usein tukahduttamaan logiikalla. Esimerkiksi sokal ja sokaltoiseen -tapauksissa yritetään sanoa, ettei nasiasiassa ole järkeä. Lisää aiheesta: https://femmu.munblogi.com/2019/01/17/sokaltoiseen-tapaus/

ukcanadianpharmacy.com canada medications buy top rated canadian pharmacies online http://ukcanadianpharmacy.com/ canadian medications http://ukcanadianpharmacy.com/#low-cost-viagra-20mg canadian medications by mail north west pharmacy canada

ukcanadianpharmacy.com north west pharmacy canada online canadian discount pharmacies http://ukcanadianpharmacy.com/ Northwest Pharmacy http://ukcanadianpharmacy.com/#tadalafil-20-mg online pharmacies tech school canadian drugs

canadiantousapharmacy.com canadian drugs pharmacy canada http://canadiantousapharmacy.com/ canada online pharmacies http://canadiantousapharmacy.com/#viagra-from-canada canadian medications, liraglutide how safe are canadian online pharmacies

ukcanadianpharmacy.com canada medications buy top rated canadian pharmacies online http://ukcanadianpharmacy.com/ canadian medications http://ukcanadianpharmacy.com/#low-cost-viagra-20mg canadian medications by mail north west pharmacy canada

canadianpharmacyes.com canadian medications online canadian pharmacycanadian pharmacy http://canadianpharmacyes.com/ Canadian Pharmacy USA http://canadianpharmacyes.com/#viagra-tablets-australia canada medications buy canadian rxlist

canadianpharmacyonl.com canadian pharmacies-24h canadian government approved pharmacies http://canadianpharmacyonl.com/ northwest pharmacies in canada http://canadianpharmacyonl.com/#viagra-uk canadian viagra online canadian discount pharmacies

canadianpharmacyonl.com canadian drug store is trust pharmacy in canada legitimate http://canadianpharmacyonl.com/ prescriptions from canada without http://canadianpharmacyonl.com/#tadalafil-5mg online pharmacy canada drugs

Add new comment