Google Docs suuressa opiskelijaryhmässä

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat kulkevat Oulun yliopistossa kahden ensimmäisen vuoden aikana useimmiten samoilla kursseilla, jolloin opiskelijoita on oppiaineiden järjestämissä opetuksissa mukana lähes 200. Opiskelijaryhmän suuri koko haastaa opettajakunnan keksimään ratkaisuja oppimistehtäviin.

Otimme syksyllä 2016 käyttöön Google Classroom -alustan immunologian ja mikrobiologian opetuksessa. Immunologian kurssikirjana on tiivis englanninkielinen perusteos, joka käydään kurssin aikana pienryhmäopetuksissa läpi. Opiskelijat tulivat opetustilanteisiin noin 25 opiskelijan ryhmissä, jotka oli jaettu viiteen asiantuntijaryhmään. Jokainen asiantuntijaryhmä perehtyi kirjasta etukäteen kunkin opetuskerran aiheena olevasta kappaleesta ja kirjoitti Google Classroom -alustan kautta jaetulle Google Docs -dokumentille omasta osuudestaan tiivistelmän. Koko kurssi työsti samaa dokumenttia, jossa oli opettajan etukäteen laatima rakenne sisältäen viitteet keskeisiin kuviin ja osioihin, joita tiivistelmässä tuli käsitellä.

Ryhmäopetuksessa muodostettiin purkuryhmät, joissa oli läsnä edustaja kaikista asiantuntijaryhmistä. Jokainen asiantuntija kävi oman osionsa läpi tiivistelmädokumentin avulla ja selitti omin sanoin osionsa keskeisen sisällön. Kurssin kuluessa tiivistelmädokumentista muodostui suomenkielinen oppimateriaali, jota opiskelijat käyttivät tenttiin lukiessa oppimisen tukena.

Mikrobiologian osuudessa puolestaan käytimme Google Classroom -alustan kautta jaettua dokumenttia taudinaiheuttajien opiskeluun. Opiskelijat laativat yhteisesti muokattavaan dokumenttiin “patogeenipassin”, joka toimi tiivistettynä oppimateriaalina kyseisen patogeenin perusasioiden oppimisessa. Patogeenipasseista muotoutui 90-sivuinen materiaali, joka jäi opiskelijoille muistoksi ja opiksi kurssin aikana tehdystä työstä.

Yhdessä muokattavan asiakirjan haasteena on ohjeistaminen. Opettajan kannattaa käyttää hetki aikaa asiakirjan muoto- ja tyyliseikkojen miettimiseen, jotta kaikki kirjoittajat osaavat annettujen ohjeiden perusteella tuottaa sopivan määrän hyvää tekstiä. Google Docs -dokumentin muokkaaminen tällaisella joukolla näytti toimivan. Tietooni ei tullut teknisiä ongelmia, jotka olisivat haitanneet tiivistelmien kirjoittamista. Opettajilla oli mahdollisuus seurata kirjoittamisen etenemistä, ja lisäsimme välillä tekstiin tarkentavia kommentteja, joiden perusteella opiskelijat muokkasivat tekstejään.

Aiomme jatkaa Googlen kirjoitustyökalujen käyttöä opintojaksollamme. Vain pieni osa opiskelijoista käytti alustan tarjoamia kommentointityökaluja tekstin muokkaamisen aikana ryhmän sisäiseen viestintään. Alusta toimii hyvin aikaan ja paikkaan sitomattoman yhteistoiminnallisen kirjoittamisen välineenä. Muutamat ryhmät olivat onnistuneet opiskelijapalautteen mukaan hyödyntämään tämän mahdollisuuden ja tuottamaan tekstiä, vaikka yhteistä aikaa ei ollutkaan mahdollista järjestää. Aiomme tämän vuoden kokemusten pohjalta parantaa myös työskentelyn ohjeistamista. Tehtävänannon selkeyttäminen helpottaa opiskelijoita tiedon rajaamisessa ja yhtenäistää tuotettua tekstiä, jolloin materiaali myös koetaan hyödyllisemmäksi oppimisen kannalta.

Antti Nissinen

Kirjoittaja toimii yliopistonlehtorina biolääketieteen tutkimusyksikössä, mikrobiologian ja immunologian oppiaineessa.

Last updated: 24.5.2017

Comments

Must be glad for the given this amazing post for me seen the saved documents my computer windows easily here.

Business News

latest news

more latest news

latest news

worldnewsnow

worldnewsnow news worldnewsnow news

worldnewsnow news worldnewsnow news

It seems really very informative. Get a solution to activate

nice finot hanks

You appear to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you just could do with some % to drive the message house a bit, but instead of that, that is great blog

Yes! it's very remarkable content. A very thanks for sharing this kind of post and spending such a valuable time in exploring such a unique content, keep update like this I am inquisitively waiting for your next post. Keep it up!

Cool article, thanks to author for it! Also he like https://teeest.com for gently.

Cool article, thanks to author for it! Also he like http://teeest.com for gently. A little bit teest or [url=ttest.com]tesst.com[/url] or maybe [www.google.com](keyword)

a global existence and operating in USA, UK, Asia, and Australia. We are serving our clients all over the globe.

Add new comment